Dodavatel: Chemoprojekt - Technoexport, a.s.

3 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Chemoprojekt - Technoexport, a.s.

2023-07-04   Studie proveditelnosti – výroba čistého vodíku (lok. Lazy) (Diamo, státní podnik, odštěpný závod Darkov)
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování komplexní studie proveditelnosti na umístění, realizaci výroby, skladování a prodej čistého vodíku na lokalitě Lazy. V souvislosti s využitím elektrické energie vyrobené plánovanými fotovoltaickými elektrárnami (FVE Lazy 3a, FVE Lazy 3b) v ostrovním režimu, o výkonu panelů 8,14 MWp, bude vypracována tato studie proveditelnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chemoprojekt - Technoexport, a.s.
2023-06-20   Rámcová dohoda na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin (ČEPRO, a.s.)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle ust. § 131 an. ZZVZ mezi zadavatelem a více dodavateli, kdy veřejné zakázky budou zadány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody ve smyslu ust. § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ, a to na dobu určitou (dále jen „Rámcová dohoda“). Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na dodávky biosložky pohonných hmot – methylesteru mastných kyselin pro zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Chemoprojekt - Technoexport, a.s. MEROCO, a.s. PREOL, a.s. Primagra, a.s.