Dodavatel: Kovoprojekta Brno a.s.

5 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Kovoprojekta Brno a.s.

2014-07-18   Výběrové řízení na projekt „Optimalizace a intenzifikace výroby permanganátu” pro společnost C-Efekt, a.s (C-Efekt, a.s.)
Předmětem projektu je vybudování nového provozu výroby permanganátu, který zahrnuje výstavbu budovy výroby permanganátu a dodávku nové technologie. Předmětem je kompletní realizace projektu „Optimalizace a intenzifikace výroby permanganátu”, včetně všech stavebních, dodavatelských, montážních a projektových prací a související inženýrské činnosti. 1. Dodávky strojů a zařízení včetně potrubí. 2. Mechanická montáž. 3. Dodávka a montáž ASŘTP. 4. Dodávka a montáž Elektro. 5. Stavební část. 6. Projektová příprava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kovoprojekta Brno a.s.
2013-07-01   Denitrifikace, odsíření a odprášení spalin ve společnosti DEZA, a.s (DEZA, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro denitrifikaci spalin kotlů K4 a K5 redukčním činidlem a odsíření a odprášení spalin kotlů K4 a K5 včetně všech souvisejících prací. Nabízená technologie denitrifikace, odsíření a odprášení spalin musí odpovídat parametrům nejlepší dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Kovoprojekta Brno a.s.