Dodavatel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

13 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2022-06-27   II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO 103 1. ČÁST (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky jsou udržovací práce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Rakvice SO 103 - úsek silnice v k.ú. Rakvice a to 1. části, která je dlouhá 2,008 km a nachází se v provozním staničení dané komunikace 32,424 - 34,432 km. Směrové, šířkové a výškové vedení trasy komunikace zůstane zachováno. Nejprve bude provedeno odfrézování asfaltových vrstev, pak bude provedena recyklace za horka a následně se položí ložná a obrusná vrstva. Součástí stavby bude oprava propustku, výškové … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
2021-07-28   II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 104 (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Podivín, SO 104 (SO 104 - úsek silnice v k.ú. Podivín). Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího úseku silnice II/425 v katastrálním území obce Podivín, SO 104 (SO 104 - úsek silnice v k.ú. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
2021-02-09   II/432 Kyjov Boršovská - křiž. s I/54 (II. etapa) (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/432 v úseku km 50,492 - 50,990 (II. etapa) se zachováním nivelety stávající vozovky, resp. úprava výškového vedení do +-30mm. Součástí je lokální sanace v místech trhlin a plošných deformací zejména při okraji vozovky s výměnou všech konstrukčních vrstev vozovky s případnou sanací aktivní zóny zemní pláně v místech s nízkou únosností podloží. Současně bude provedena výměna 7 ks uličních vpustí a výměna okrajového dvouřádku z žulových kostek. V celé délce bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
2017-03-02   Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou opravy a investice na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina. Předmět plnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alpine Bau CZ a.s. Alpine Bau CZ, a.s. COLAS CZ a.s. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o. M - SILNICE a.s. M - Silnice, a.s. M – Silnice a.s. OHL ŽS, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. STRABAG a.s. STRABAG, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební, s.r.o.
2016-11-28   Ulice Vančurova – oprava komunikace (Brněnské komunikace a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava odvodnění komunikace, oprava komunikace včetně chodníků a úpravy zelených pásů po rekonstrukci inženýrských sítí v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
2016-02-08   Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, III. etapa (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Provedení III. etapy stavebních prací spočívajících v opravě krytů vozovek silnic, opěrných zdí, mostů, propustků a nezbytných souvisejících prací na silnicích II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Porr a.s. Porr a.s. odštěpný závod Morava
2016-01-22   Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, I. etapa (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Provedení I. etapy stavebních prací spočívajících v opravě krytů vozovek silnic, opěrných zdí, mostu, propustků a nezbytných souvisejících prací na silnicích II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M-Silnice a.s. SKANSKA a.s. STRABAG a.s.
2015-02-20   Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, VI. etapa (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v opravě silnic mostů a propustků a nezbytných souvisejících prací na silnicích II. a III. třídy v Kraji Vysočina, dle stanovených zadávacích podmínek v členění na jednotlivé části, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M-Silnice a.s. Porr a.s. SKANSKA a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2014-12-19   Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, I. etapa (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v opravě krytů vozovek silnic, mostů a nezbytných souvisejících prací na silnicích II. a III. třídy v Kraji Vysočina, dle stanovených zadávacích podmínek v členění na jednotlivé části, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Porr a.s. SKANSKA a.s.
2014-12-19   Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015, II. etapa (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v opravě krytů vozovek silnic a nezbytných souvisejících prací na silnicích II. a III. třídy v Kraji Vysočina, dle stanovených zadávacích podmínek v členění na jednotlivé části, na něž je veřejná zakázka rozdělena. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M-Silnice a.s.
2014-04-29   II/400 Hostěradice – Višňové, I. stavba (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce k veřejné zakázce „II/400 Hostěradice – Višňové, I. stavba” v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/400 od křižovatky se silnicí II/413 po most ev. č. 400-007 o délce 402 m a úseku cca od konce obce Chlupice po cca začátek obce Skalice o délce 1 355 m. Na prvním úseku je navrženo zesílení krytu vozovky asf. betonem s jednostranným rozšířením a přetrasováním koncové části úseku. Stavbou budou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.