2023-08-15   II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba (Kraj Vysočina)
Celková rekonstrukce extravilánového úseku silnice II/360. Návrh vychází se stávajícího vedení silnice II/360, přičemž v některých úsecích dochází k výraznější úpravě směrového i výškového řešení, zejména v blízkosti rybníka Březina, kde dochází k výraznějšímu odchýlení od stávající trasy silnice II/360. V úseku původní silnice bude vybudována vážní zóna. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MI Roads a.s.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2023-02-07   I/34 Jitkov - Ždírec nad Doubravou (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Oprava podle doporučení závěrů diagnostického průzkumu - na části úseku odfrézování asfaltových vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev. Na části úseku rozebrání stávajících konstrukčních vrstev vozovky a pokládka nových. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. MI Roads a.s.
2023-01-20   Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice a Křižovatka silnic II/151 a II/406 u Dačic (Jihočeský kraj)
Zakázka obsahuje dvě stavby z důvodu časové a technické koordinace předmětných staveb, a to stavbu Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice a stavbu Křižovatka II/151 a II/406 u Dačic. Stavba „Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice“ je plánována na dvě stavební sezóny 2023 a 2024; stavba „Křižovatky II/151 a II/406 u Dačic“ bude provedena ve stavební sezóně 2023. Vybudování křižovatky a navazující etapy silnice II/406 Dačice - Slavonice bude prováděno souběžně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Doprastav, a.s., organizační složka Praha MI Roads a.s.
2023-01-08   III/00412 a III/11816 MÚK Dobříš - Višňová, oprava povrchu (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Jsou údržbové práce na silnici III/00412 a to od staničení km 0,184 při křižovatce se silnicí III/10226 po staničení km 3,229 při křižovatce se silnicí III/11816 v celkové délce 3, 045 km. A dále na silnici III/11816 a to od staničení km 7,408 v obci Višňová po staničení km 10,642 při křižovatce se silnicí III/00412 s vynecháním již hotového úseku v obci Ostrov ve staničení km 8,586 - 8,687 v celkové délce 3, 132 km. Součástí řízení je i oprava v rámci projektu pod názvem „III/11816 Višňová“. Předmětem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. MI Roads a.s.
2022-12-23   II/325 Dolní Brusnice (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/325 Dolní Brusnice“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. MI Roads a.s.
2022-12-05   D46 soubor staveb v km 0,000 - hranice kraje (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Zamýšlený komplex staveb řeší především rekonstrukci stávající dálnice D46 v km 0,000 - 6,452 a nové napojení MÚK Vyškov východ. Umístění mimoúrovňové křižovatky v území bude zachovávat stávající stav. Součástí stavby bude také nový telematický systém, realizace nouzových zálivů a protihlukové stěny a rekonstrukce asfaltobetonové a cementobetonové vozovky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Berger Bau SE Berger Bohemia a. s. Doprastav, a.s. MI Roads a.s.
2022-10-14   D35 Janov - Opatovec (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem zakázky je realizace stavby dálničního úseku D35 Janov - Opatovec dle projektové dokumentace zpracované společností Pragoprojekt, a.s. Celková délka stavby je 11,647 km. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Doprastav, a.s. Doprastav, a.s., organizační složka Praha MI Roads a.s.
2022-10-07   Pokládka asfaltového betonu v Mostě (Technické služby města Mostu a.s.)
Předmětem rámcové dohody je zajištění provádění stavebních prací ve vztahu k silnicím ve správě zadavatele. Předmět ve vztahu ke všem částem je blíže specifikován v příloze č. 1 závazného vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní předmět pak bude specifikován v jednotlivých prováděcích smlouvách, a to v souladu s obecným vymezením předmětu provedeným v rámcové dohodě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Doprastav, a.s. Doprastav, a.s., organizační složka Praha EUROVIA CS, a.s. HERKUL a.s. MI Roads a.s.
2022-08-29   D11 Oprava vozovky v km 26,758 - 36,760 P vč. MÚK Vrbová Lhota (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Vozovka dálnice: v km 26,758 - 36,760 P hlavní trasy bude navržena výměna CB za AB vozovku. Konkrétní návrh opravy vozovky bude navržen na základě diagnostického průzkumu vozovky Původní cementobetonový kryt z doby výstavby dálnice překrytý mikrokobercem na konci životnosti. CBK (z roku 2000) ve velkém rozsahu patrně postižen alkalicko-křemičitou reakcí kameniva, plošným rozpadem nebo korozí povrchu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Doprastav, a.s., organizační složka Praha MI Roads a.s.
2022-08-09   D55, 5506 Napajedla - Babice, 1.stavba Most SO 201 a související objekty (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, 5506 Napajedla - Babice, 1.stavba Most SO 201 a souvisejících objektů. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5505 Otrokovice obchvat JV a dále na stavbu D55, 5506 Napajedla - Babice, 1.etapa, 2. část bez mostu SO 201. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. MI Roads a.s.
2022-07-19   II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH - opakované zadání (Kraj Vysočina)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla „II/602 Jihlava - JV obchvat, část JIH“. Jedná se o novostavbu části jihovýchodního obchvatu Jihlavy, který zahrnuje propojení silnic I/38 (konec stávajícího západního obchvatu Jihlavy) a silnice II/405, včetně vybudování protihlukové stěny na stávajícím obchvatu Jihlavy v blízkosti obce Pístov. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. IMOS Brno, a.s. MI Roads a.s.
2022-07-13   D3 Oprava AB vozovky v km 62,3 - 70,7 P+L (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem stavby je oprava vozovky dálnice D3 v úseku na pravém jízdním pásu km 61,872 - 70,683 a na levém jízdním pásu km 63,805 -70,657; Otevřený povrch obrusné vrstvy, výskyt - reflexních trhlin, výtluky, příčné nerovnosti - popraskané štěrbinové žlaby Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. DӦMPER Korlátolt Felelősségű Társaság MI Roads a.s. S u b t e r r a - Raab Korlátolt...
2022-06-30   D1 01191.C Brno centrum - Brno jih (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření dálnice D1 ze stávajícího čtyřpruhového uspořádání na uspořádání šestipruhové (3 jízdní pruhy v každém směru) v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami Brno - centrum (křížení s D52) - Brno - jih (křížení s D2), km D1 194,560 - 196,000. Plnění zahrnuje stavební práce a služby (metoda Design - Build). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Doprastav, a.s. MI Roads a.s.
2022-06-08   III/2722 Semice, rekonstrukce (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace III/2722 Semice, ZÚ km 0,020 až 3,175 na cestmistrovství Mnichovo Hradiště. Začátek silnice III/2722 je v křižovatce se silnicí II/272 u obce Semice a konec v obci Sadská v křižovatce se silnicí II/330. Jedná se o silnici III. třídy, která tvoří spojnici mezi silnicemi II/272 a II/330. Silnice III/2722 v zájmovém území tvoří průtah obcí Semice, prochází zastavěným územím a je nutno dbát hlavně na bezpečnost, dodržení hygienických limitů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. MI Roads a.s.