2023-04-28   Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2023 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 3.210 tun kationaktivní asfaltové emulze určené pro lokální opravy tryskovou metodou, spojovací postřiky a nátěry po dobu účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. Vialit Soběslav spol. s r. o.
2023-04-11   KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÁ EMULZE PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU KOMUNIKACÍ PRO ROK 2023 (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kationaktivní asfaltové emulze pro provádění emulzních vysprávek na komunikacích II. a III. třídy Jihomoravského kraje v roce 2023 včetně dopravy do jednotlivých skladů. Asfaltová emulze bude využívána pro spojovací postřiky, lokální výspravy vozovek a opravy a provádění nátěrů. Dodávaná asfaltová emulze musí splňovat následující technické požadavky: - obsah pojiva 63- 67 - hodnota štěpitelnosti 70 – 155 Dodávaná asfaltová emulze musí být plně kompatibilní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BITUNOVA spol. s r.o. Pasz s. r. o. Silnice Čáslav, s.r.o.
2023-03-08   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2023-2024 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B E S s.r.o. COLAS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. IMOS Brno, a.s. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. M - SILNICE a.s. MI Roads a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. STRABAG a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný...
2022-02-24   Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2022 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 2.780 tun kationaktivní asfaltové emulze určené pro lokální opravy tryskovou metodou, spojovací postřiky a nátěry po dobu účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Silnice Čáslav, s.r.o.
2021-09-29   II/280 Libáň - hranice kraje 2. etapa (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla "II/280 Libáň - hranice kraje 2. etapa“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOSAN GROUP a.s. Silnice Čáslav, s.r.o.
2021-03-30   II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa) (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Silnice Čáslav, s.r.o. SOVIS CZ, a.s. Váhostav - CZ, organizační složka
2021-03-05   Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2021 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Průběžné dodávky cca 2 500 tun kationaktivní asfaltové emulze určené pro lokální opravy tryskovou metodou spojovací postřiky a nátěry po dobu účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EUROVIA CS, a.s. Silnice Čáslav, s.r.o.
2021-01-11   I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka - Dubina (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
Novostavba severovýchodního obchvatu města Pardubic. Stavba silnice I/36 začíná za stávající okružní křižovatkou Globus a pokračuje ve stávající trase silnice III/32224 (Poděbradská ulice) do křižovatky se silnicí III/0362 (ulice Bohdanečská). Dále trasa silnice pokračuje volným terénem až do cca km 1,450, kde kříží silnici III/324 (Hradeckou ulici) a vytváří průsečnou křižovatku. Ukončení trasy přeložky silnice I/36 je ve stávající okružní křižovatce Dubina v ulici Na Drážce. V průběhu trasy jsou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Doprastav, a.s., organizační složka Praha HOCHTIEF CZ a.s. Silnice Čáslav, s.r.o.
2020-05-06   JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace)
Záměrem stavby je provedení stavebních úprav stávajícího směrového oblouku, které zajistí stavebně-technický stav a bezpečnostní parametry odpovídající kategorii komunikace, intenzitě dopravy a aktuálním dopravně-bezpečnostním požadavkům. V rámci stavby bude opraven propustek v km 0,150. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GEOSAN GROUP a.s. Geosan Group, a.s. Kosntrukce a dopravní stavby, s.r.o. Silnice Čáslav, s.r.o.
2020-01-10   Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2020 – 2021 (Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: COLAS CZ, a.s. Colas, a.s. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA CS,, a.s. Konstrukce a dopravní stavby, s.r.o. M - SILNICE a.s. M - Silnice, a.s. Metrostav a.s. Metrostav Infrastructure a.s. Metrostav, a.s. OHL ŽS, a.s. OHLA ŽS, a.s. Porr a.s. PORR, a.s. Silnice Čáslav, s.r.o. SKANSKA a.s. Skanska, a.s. STRABAG a.s. STRABAG, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný... Swietelsky stavební, s.r.o. SWIETELSKY stavební, s.r.o., o. z.... Swietelsky stavební, s.r.o., o.z.... Swietelsky stavební, s.r.o., odštěpný...
2019-12-04   STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - výspravy AHV (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
V rámci zakázky budou prováděny výspravy asfaltových hutněných vrstev na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod, po dobu 48 měsíců. Poruchy hutněných asfaltových vrstev. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ČNES dopravní stavby, a.s. Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. PDC Simost s.r.o. Silnice Čáslav, s.r.o. Tannaco, a.s. USK s.r.o.