Dodavatel: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod

11 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Nikon Europe B.V., český odštěpný závod

2023-05-18   Lékařské mikroskopy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks lékařského mikroskopu pro patologicko-anatomické oddělení Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2023-05-09   Ring-TIRF mikroskop s FRAP modulem (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění Ring-TIRF mikroskopu s FRAP modulem spolu se službami, jež se vztahují k předmětu dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2023-03-24   Pořízení vybavení pro laboratoře II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 9 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího laboratorního vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího laboratorního vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod Trigon Plus s.r.o.
2023-03-15   REACT - EU 98, 100 - Mikroskopy - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z., Nemocnice... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků (s IVD certifikací), a to mikroskopů pro různá pracoviště zadavatele, v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, a dále pozáruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2023-01-23   Lékařský mikroskop s kamerou (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného lékařského mikroskopu s kamerou včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2022-11-21   Lékařský mikroskop pro Pardubickou nemocnici (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lékařského mikroskopu s polarizací a kamerou pro PAO Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2022-09-12   Mikroskop laboratorní (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného laboratorního mikroskopu včetně příslušenství dle přílohy č. 2 Minimální technické parametry pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2022-04-22   Lékařské mikroskopy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů lékařských mikroskopů pro Soudní lékařství Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Nikon Europe B.V., český odštěpný závod
2021-05-17   Mikroskopické vybavení (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží – mikroskopického vybavení – a s tím spojených službách. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o. Carl Zeiss, spol. s r.o. Nikon Europe B.V., český odštěpný závod