Dodavatel: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.

2023-05-20   Čistící a dezinfekční automat a myčka laboratorního skla (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mycího automatu pro laboratorní sklo pro oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice a dodávka čistícího a dezinfekčního automatu pro centrální operační sály Litomyšlské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-05-05   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice – část 7. – plazmový sterilizátor (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží: Plazmový sterilizátor, 1 ks pro zajištění kvalitních hygienických podmínek a sterility nástrojů pro operativu oborů chirurgie, gynekologie, urologie a ortopedie nemocnice zadavatele, to vše v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-05-04   Mycí a dezinfekční automaty (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka a instalace 4 ks mycích a dezinfekčních automatů vč. příslušenství a jejich záruční a pozáruční servis po dobu jejich předpokládané životnosti, tedy po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-05-03   Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., - přístroje pro OKM (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. – přístroje pro OKM“ je dodávka zdravotnických přístrojů dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je doprava na místo určení, kompletace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. GeneProof a.s. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-04-25   Laboratorní přístroje a zařízení VZÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorních přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 samostatných částí. Podrobněji v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Labor - Komplet, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Unimed Praha, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-03-22   Odborná údržba mycích, dezinfekčních a sterilizačních přístrojů polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví II (Ministerstvo Obrany)
Předmětem plnění VZ je provedení odborné údržby mycích, dezinfekčních a sterilizačních přístrojů polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví dle přiložené zadávací dokumentace, čj, MO 269270/2023-551200. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-03-01   Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 3 Myčka laboratorního skla (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 1 kus myčky laboratorního skla včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-02-22   Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - přístroje pro dezinfekci a sterilizaci (Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. přístroje pro dezinfekci a sterilizaci“ je dodávka zdravotnických přístrojů dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology s.r.o. Fénix Brno, spol. s r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-02-15   FN Motol - Spotřební materiál k plazmovým sterilizátorům Sterrad® (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k plazmovým sterilizátorům Sterrad® pro potřeby FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-02-10   Spotřební materiál pro plazmovou sterilizaci (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky spotřebního materiálu pro plazmovou sterilizaci dle následující specifikace: 1. Spotřební materiál pro plazmovou sterilizaci 1.1 Kazety pro Sterrad 100NX Alllclear Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-11-03   Průtokový autokláv na dekontaminaci vody (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění průtokového autoklávu na dekontaminaci vody spolu se službami, jež se vztahují k předmětu dodávky dle specifikace uvedené v Návrhu Kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-09-13   Odborná údržba speciálního vybavení biologické ochrany Vojenského zdravotního ústavu Praha (Ministerstvo Obrany)
Zajištění odborné údržby, provádění kontrol, kalibrací, validací, a dalších služeb potřebných k zabezpečení provozu speciálního vybavení a zdravotnické techniky ve výbavě mobilních biologických týmů, ve Speciální infekční nemocnici v Těchoníně i na ostatních pracovištích VZÚ Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-09-13   Plazmový sterilizátor dvoudvéřový, prokládací systém včetně cyklu pro nástroje robotického operačního systému Da Vinci (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému plazmového sterilizátoru dvoudvéřového, prokládacího systému včetně cyklu pro nástroje robotického operačního systému Da Vinci, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-08-24   Odborná údržba laboratorních přístrojů, diagnostických zdravotnických prostředků a zařízení polních nemocnic... (Ministerstvo Obrany)
Předmětem plnění VZ je provedení odborné údržby laboratorních přístrojů diagnostických zdravotnických prostředků a zařízení polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví dle přiložené zadávací dokumentace, čj, MO 342183/2022-551200. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-07-25   Dodávka sterilizátorů 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) sterilizátorů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň). Základní specifikace částí včetně jejich rozsahu je uvedena takto: Část zakázky Počet Pracoviště Předpokládaná hodnota č.1 Parní sterilizátor - velký 1 ks Chirurgické oddělení (CHIRO), FN Bory 1 250 000 Kč č.2 Parní sterilizátor - malý 5 ks Stomatologická klinika (STOM), FN Lochotín 540 000 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology s.r.o. LIEHMANN CZ, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-07-12   DODÁVKA A INSTALACE PARNÍCH STERILIZÁTORŮ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU NA 4 ROKY (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace parních sterilizátorů, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, instruktáž, provádění veškerých potřebných předepsaných prací po dobu záruky dle doporučení výrobce v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích, zákona č. 268/2014 je o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a normou ČSN 62353 (především PBTK, případně kalibrace, ověření nebo jiné předepsané servisní činnosti, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-06-17   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. -STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. BMT Medical Technology s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Suppmed s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-02-07   FN Hradec Králové - 2 ks nízkoteplotních sterilizátorů včetně zajištění pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka 2 ks sterilizátorů včetně jejich příslušenství, následné dodávky unikátního spotřebního materiálu a provedení všech souvisejících dalších dodávek a prací, které budou garantovat bezchybnou a spolehlivou funkčnost dodaných zdravotnických prostředků. Součástí předmětu plnění je dále pro dodané ZP zajištění pozáručních činností na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2021-03-19   Plazmový sterilizátor II (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka a instalace nového plazmového sterilizátoru, zajištění záručního a pozáručního servisu na dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let) a zabezpečení průběžných dodávek spotřebního materiálu potřebného pro provoz přístroje po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2021-03-09   Plazmový sterilizátor pro Oblastní nemocnici Náchod (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu plazmového sterilizátoru pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem - ONN. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2020-07-09   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Mycí a dezinfekční automaty (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HOSPIMED, spol. s r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2020-03-17   Odborná údržba zdravotnického, speciálního a laboratorního vybavení (Česká republika - Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je na každou část VZ, v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na provádění odborné údržby zdravotnického a speciální vybavení mobilních biologických týmů a specializovaných pracovišť Vojenského zdravotního ústavu Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s. r. o. Medsol, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s.r.o Unipro - Alpha C.S., spol. s.r.o. Unipro – Alpha C.S., spol. s r.o.
2020-03-16   Odborná údržba vybavení PN (Česká republika - Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na provádění odborné údržby zdravotnických a laboratorních přístrojů a zařízení polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o. Medsol, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s.r.o.
2019-12-09   FN Motol - Spotřební materiál pro sterilizaci 3 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k plazmovým sterilizátorům Sterrad typ 100S, NX a 100 NX, a to po dobu 36 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2019-03-01   Obměna přístrojového vybavení ve stacionárních laboratořích CZdrM - nákup II (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup 8 ks různého přístrojového vybavení do stacionárních laboratoří pro Centrum zdravotnického materiálu (dále jen ,,CZdrM"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merci, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2017-03-08   Odborná údržba zdravotnického, laboratorního a speciálního vybavení biologické ochrany (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na provádění odborné údržby zdravotnického, laboratorního a speciálního vybavení mobilních biologických týmů Vojenského zdravotního ústavu Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o. Medsol, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s.r.o. Unipro – Alpha C.S., spol. s r.o. Unipro – Alpha C.S., spol. s.r.o.
2017-03-06   Odborná údržba zdravotnických a laboratorních přístrojů polních nemocnic (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na provádění odborné údržby zdravotnických a laboratorních přístrojů a zařízení polních nemocnic Agentury vojenského zdravotnictví. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o. Medsol, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s.r.o. Unipro – Alpha C.S., spol. s r.o. Unipro – Alpha C.S., spol. s.r.o.
2014-12-03   Kontroly, servis a revize speciální techniky Vojenského zdravotního ústavu (Česká republika – Ministerstvo obrany)
Předmětem VZ je v souladu s ustanovením § 89 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ”) uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na provádění kontrolních, servisních a revizních činností speciální techniky Vojenského zdravotního ústavu (dále jen „VZÚ”) na základě požadavků zákonných předpisů, příslušných technických norem a nařízení, doporučení výrobců speciální techniky a zařízení a podle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medsol s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o. Unipro – Alpha C.S., spol. s r.o.