Dodavatel: BTL zdravotnická technika, a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel BTL zdravotnická technika, a.s.

2023-09-01   Modernizace vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou - přístrojové a rehabilitační vybavení (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmět této veřejné zakázky je pořízení přístrojového a rehabilitačního vybavené pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou v rámci projektu "Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Rychnov nad Kněžnou", registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016341. Předmětem je pořízení 4 ks UZnebulizátoru, 2 ks gynekologických vyšetřovacích stolů, 1 ks pohybového trenažeru HK a DK a 1 ks kombimované motodlahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. DN FORMED Brno s.r.o. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis Proormedent s.r.o.
2023-08-07   Vybavení pro Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí opakované řízení (Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí)
V rámci plnění dojde k pořízení rehabilitačních a souvisejících přístrojů v rámci 17 dílčích plnění, kde každé dílčí plnění obsahuje souhrn věcně, funkčně a časově souvisejících předmětů plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Advanced Medical Solutions s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. MADISSON, s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2023-07-27   Elektronicky nastavitelný systém pro nácvik chůze po vodorovné, nakloněné rovině a do a ze schodů II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení – Elektronicky nastavitelného systému pro nácvik chůze po vodorovné, nakloněné rovině a do a ze schodů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2023-06-15   Zdravotnická technologie pro Pavilon „O“ (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru zdravotnické technologie, pořizovaného v rámci vybavení nově zrekonstruovaného objektu SO 03 - Pavilon „O“, ve kterém bude umístěno kompletní oddělení ORL, oddělení cévní chirurgie a stanice interního oddělení Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je zároveň i dodávka kompletního příslušenství a zajištění dalších požadavků, které zadavatel považuje za součást předmětu plnění veřejné zakázky v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. Carl Zeiss spol. s r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Klaro, spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Merci, s.r.o. MeWAdia s.r.o. MGVIVA a.s. Petr Bílek Scanlab Praha s.r.o.
2023-05-30   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. - OSTATNÍ TECHNIKA 3 (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele za účelem modernizace Klatovské nemocnice a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Část 1 - Barevný ultrazvukový přístroj Část 2 - Přístroj pro kontrolu spánku Část 3 - Mobilní C - rameno Část 4 - Mrazicí box na plazmu Část 5 - Vysokovýkonný laserový scanner Část 6 - Přístroj na plicní ventilaci 1 Část 7 - Přístroj na plicní ventilaci 2 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. CHEIRÓN a.s. NIMOTECH, s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-04-20   Přístroje rehabilitační a diagnostické pro ASC DUKLA (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení - nákup rehabilitačních a diagnostických přístrojů pro ASC DUKLA. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 samostatných částí. Podrobněji v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. MEDISTA spol.s r.o.
2023-03-24   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení endoskopické, diagnostické,... (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zdravotnických přístrojů (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Servisními službami se rozumí: 1) Zaškolení obsluh dodaných přístrojů 2) Provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (BTK) 3) Provádění pravidelných kontrol nařízených výrobcem a dle platné legislativy 4) Provádění revizí 5) Provádění oprav a servisních služeb na přístrojích v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Medin, a.s. POLYMED medical CZ, a.s. Suppmed services s.r.o.
2023-03-01   Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXVII (Karlovarský kraj)
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem tohoto zadávacího řízení je část 61, 62 a 63, viz čl. II.2) Popis níže. VZ zahrnuje dodávku přístrojů, vybavení a zařízení do místa určení, jeho montáž, instalaci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2023-02-14   Dodávka přístrojů pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 10: EKG holter (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 2 kusy záznamníků EKG holter včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2022-05-28   Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci - elektroultrazvukový přístroj typ I (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks elektroultrazvukového přístroje typ I. pro pracoviště zadavatele. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2022-05-23   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Zobrazovací technika (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele Část 1 Holtery Část 2 Sonda ultrazvuková Část 3 Sonograf víceúčelový Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. NIMOTECH, s.r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-05-16   Ř VLRZ - Nákup zdravotnických přístrojů 2022 (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a vybavení do lázeňských a rehabilitačních zařízení společnosti Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, jejich uvedení do provozu a vystavení revizních zpráv pro dodávané zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2022-04-25   REACT EU 99-Vybavení pro rehabilitaci (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro rehabilitaci do odborných ambulancí Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 99. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha_Bariatrické centrum. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT_EU. Veřejná zakázka je dělena na 4 části: Část 1_Dodávka antigravitačního trenažéru chůze … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2022-03-31   Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. Zakázka je rozdělena na 9 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. MADISSON, s.r.o. Medinet s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-01-03   Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. G P S Praha, spol. s r.o. LHL s.r.o. Medicton Group s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2021-06-04   Nákup zdravotnických přístrojů a vybavení (Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace)
Předmětem VZ je dodávka a montáž nových zdravotnických přístrojů a vybavení do lázeňských a rehabilitačních zařízení VLRZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-12-07   CLR- Posilovací rehabilitační cvičební stroje (Agel Středomoravská nemocniční, a.s.)
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soubor posilovacích rehabilitačních cvičebních strojů (cvičební stroj pro tah/zdvih pro horní končetiny, cvičební stroj pro horní část trupu na bázi stlačeného vzduchu, cvičební stroj pro addukci/abdukci dolních končetin, cvičební stroj pro dolní končetiny leg-press“ pro práci dolních končetin - posilovací stroj na bázi stlačeného vzduchu, cvičební kladka a měřič výkonu pro izometrická … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-10-15   Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o. II (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2019, 2020), nepoužitých přístrojů: Mikroskop (1ks), EMG přístroj (1ks), EEG přístroj (1ks), Závěsné rehabilitační systémy (2 ks), Přístroj pro zpětnovazební senzomotorické cvičení a neurorehabilitaci (1ks), Suchá masážní vana (1ks), Přístroj pro kryoterapii (1ks), Kombinovaný vysokovýkonný laser s rázovou vlnou (1ks), Plicní segmentograf (1ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ahama, s.r.o BTL zdravotnická technika, a.s. CHEIRÓN a.s. Deymed Diagnostic, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2020-10-12   CLR- elektro a ultrazvuková terapie (AGEL Středomoravská nemocniční a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného souboru přístrojů pro elektroterapii a ultrazvukovou terapii. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-09-11   CLR- Vysokofrekvenční elektromagnetický přístroj pro pánevní dno (Agel Středomoravská nemocniční, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu vysokofrekvenční elektromagnetický přístroj pro pánevní dno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-08-17   Cvičební a posilovací rehabilitační stroje a přístroje (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - souboru cvičebních a posilovacích rehabilitačních strojů a přístrojů do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Další kódy CPV:33124110-9 - Diagnostické systémy; 33154000-4 - Přístroje pro mechanoterapii;33155000-1 - Přístroje pro fyzioterapii; 33158400-6 - Jednotka pro mechanickou terapii. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-08-07   Vybavení rehabilitačního pracoviště (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 části, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (dále jen „ZP“) včetně montáže, uvedení dodaných ZP do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace a obnovy) rehabilitačního pracoviště nemocnice Rychnov nad Kněžnou souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ahama s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Proormedent, s.r.o.
2020-08-07   Přístrojové vybavení fyzioterapie LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro fyzioterapii, vč. příslušenství pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-06-01   Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. Veřejná zakázka je rozdělena do 11 částí. Část 1 Lymfodrenáž, magnetoterapeutický přístroj typ I., Část 2 Elektroultrazvukový přístroj typ I., Část 3 Elektroultrazvukový přístroj typ II., Část 4 Motorová dlaha, motomed, Část 5 Rázová vlna, Část 6 Diatermie, Část 7 Rehabilitační stůl, Část 8 Trakční stůl, Část 9 Vana pro celotělovou vířivou koupel, Část 10 Rehabilitační laser vysokovýkonný / se skenerem, Část 11 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. MADISSON, s.r.o.
2020-05-29   Ergospirometr (Nemocnice Nový Jičín a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-05-11   Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci II (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka do míst plnění a instalace přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí ve smyslu ust. § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona. Dodavatel může svou nabídku podat do 1, více i všech částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ahama, s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Forson CZ, s.r.o. MADISSON, s.r.o.
2020-04-14   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Elektroterapeutický přístroj (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodávka nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru jednoho kusu elektroterapeutického přístroje spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-04-08   CLR-Balanční plošina, přístroj pro senzorické cvičení a neurorehabilitaci (Středomoravská nemocniční a.s.)
Provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu rehabilitačního přístroje pro senzorické cvičení a neurorehabilitaci, balanční plošinu pro Centrum léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov vč. IR – podložky (2 ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-04-03   CLR-senzorická rehabilitace ruky vč. terapeutického stolu (Středomoravská nemocniční, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu rehabilitačního přístroje pro senzorickou rehabilitaci ruky vč. terapeutického stolu pro Centrum léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-03-25   Elektroterapeutický přístroj pro Rehabilitační oddělení Nemocnice Most, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání 1 ks elektroterapeutického přístroje spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika a.s. BTL zdravotnická technika, a.s.
2020-03-13   Přístrojové vybavení veterinárních ošetřoven - nákup (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro zdravotnicko-veterinární jednotky Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena do sedmi samostatných částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Atomvet.CZ, s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. DM medical support, s.r.o.
2019-10-10   Robotické zařízení pro nácvik a obnovu chůze (Oblastní nemocnice Jičín, a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka nového přístroje - 1 ks robotického zařízení pro nácvik a obnovu chůze do Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2019-10-02   Pořízení zdravotnických přístrojů (Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem v každé jednotlivé části veřejné zakázky, jejímž předmětem bude dodání nových a nepoužívaných zdravotnických, rehabilitačních a zubolékařských přístrojů specifikovaných v jednotlivých částech této veřejné zakázky, včetně dodání do místa plnění, jejich umístění na požadované místo (vyžaduje-li to charakter přístroje i jeho montáže), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. D.A.S. servis s r.o. EveryDent, s.r.o. Madisson s. r. o. Medinet s.r.o.
2019-09-09   EKG III (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje EKG pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2019-08-08   Materiální vybavení ambulantních pracovišť - 2019 (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálního vybavení pro ambulantní pracoviště: Přístroj pro distanční elektoterapii – 6 ks. Laser terapeutický s příslušenstvím – 3 ks. Stůl vyšetřovací a rehabilitační – 2 ks, Přístroj pro preparaci, měření a zaplnění zubních kořen. kanálků – 2 ks EKG přístroj s výstupem na PC - 9 ks Parní sterilizátor - 9 ks Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. Henry Schein, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. René Janouch
2018-12-12   Materiální vybavení ambulantních pracovišť (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálního vybavení pro ambulantní pracoviště: Vana vířivá na dolní končetiny – 4 ks, Vana vířivá na horní končetiny – 4 ks, Vana celotělová hydromasážní – 4 ks, Hubbardova lázeň – 1 ks, Laser terapeutický s příslušenstvím – 6 souprav. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. MADISSON, s.r.o.
2018-12-05   Pořízení Rehabilitačního vybavení II. pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie (opakování) (ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky následujících přístrojů a zařízení. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na tři (3) samostatné části. Jedná se o tyto přístroje: — Robotický přístroj pro rehabilitaci ruky a horní končetiny, — Kinematické 3D vyšetření, — Přístroj pro roboticky asistovaný nácvik chůze. Bližší specifikace dodávek je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2018-10-17   Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - Rehabilitační přístroje (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotických systémů sloužících pro rehabilitaci pacientů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle z.č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2018-09-18   FN Brno modernizace perinatologického centra II (Fakultní nemocnice Brno)
Dodávka souboru zdravotnické techniky pro perinatologii do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfamedic, s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dartin, spol. s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Getinhe Czech Republic, s.r.o. Gutta Česká republika, spol. s.r.o. Medisap, s.r.o. S & T Plus, s.r.o.
2018-09-12   Pořízení zdravotnických přístrojů (Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra)
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem v každé jednotlivé části veřejné zakázky, jejímž předmětem bude dodání nových a nepoužívaných zdravotnických, rehabilitačních a zubolékařských přístrojů specifikovaných v jednotlivých částech této veřejné zakázky včetně dodání do místa plnění, jejich umístění na požadované místo (vyžaduje-li to charakter přístroje i jeho montáže), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2018-08-31   Dodávka antigravitačního trenažéru chůze (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks antigravitačního trenažéru chůze včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2018-08-09   Pořízení zdravotnického vybavení pro SZZ Krnov, p.o. - 3.etapa (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
Předmět veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků, a je rozdělen na 9 částí v souladu s ust. § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to: Rehabilitační přístroje Monitor vitálních funkcí Nemocniční lůžka Operační hysteroskop Přístroj pro léčebnou hypotermii Přístroj pro mimotělní eliminaci Flexibilní endoskopie Kolposkop Neurologický monitorovací systém Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2018-08-09   Dodání rehabilitačního vybavení (Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT)
Dodání souboru rehabilitačního vybavení dle specifikace výzvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2018-07-27   Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – Robotický systém pro rehabilitaci ruky - II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Dodávka a instalace nového, dosud nepoužitého robotického systému pro rehabilitaci ruky Oblastní nemocnici Náchod a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2018-06-29   Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 2x Přístrojová lymfodrenáž - II (Oblastní nemocnice Náchod, a.s.)
Dodávka a instalace 2 (dvou) kusů nové, dosud nepoužité přístrojové lymfodrenáže pro Oblastní nemocnici Náchod, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s.
2018-06-19   Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace II (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů: Běžecký trenažér (1 ks) - Posturální chodník (1 ks) - Vysokoindukční elektromagnetický stimulátor A (2 ks) - Přístroj pro podtlakovou terapii A (1 ks) - Přístroj pro elektroterapii (3 ks) - Přístroj pro ultrazvukovou terapii A (2 ks) - Přístroj pro distanční elektroterapii (2 ks) - Přístroj pro vakuovou terapii (2 ks) - Motodlaha kolenní (1 ks) - Motodlaha kotníková (1 ks) - Motodlaha ramenní (1 ks) - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. MADISSON, s.r.o. Proormedent s.r.o.