2023-11-08   Dodávka fluorescenčního modulu pro nanospektrofotometr pro PřF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fluorescenčního modulu pro nanospektrofotometr Tecan Infinite M Nano na verzi M Nano+ pro Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Popis požadované dodávky včetně její specifikace je uveden v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, z operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu „Life Environment … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2023-10-10   REACT-EU 98, 100, 102 – Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s., II (Krajská zdravotní, a.s.)
UPOZORNĚNÍ Zadávací dokumentace a její přílohy se nachází v části 1 -------------------------------------------------------------- Předmětem této veřejné zakázky je dodání centrifug pro různá laboratorní oddělení Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2023-08-23   REACT EU - laboratorní centrifugy (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem dodávky jsou laboratorní centrifugy včetně rotorů a příslušenství pro oddělení klinické biochemie a hematologie v kompletním vybavení a poskytování pozáručního servisu po dobu 36 měsíců po ukončení záruky dodaných přístrojů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2023-07-25   REACT-EU 100 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Centrifugy pro Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v... (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to 1 ks chlazené centrifugy a 8 ks nechlazených centrifug pro potřeby Transfuzního oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2023-07-24   Nemocnice Havlíčkův Brod - modernizace laboratorního vybavení a technologií (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2023-06-29   FN Motol – Vybavení laboratoře molekulární patologie REACT-EU B2 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Life Technologies Czech Republic s.r.o. ROCHE s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2023-06-29   FN Motol – Vybavení bioptické stanice REACT-EU B2 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: "ZENA-R, spol. s r.o." SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o.
2023-05-30   Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov – III. etapa, zdravotnická technika (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů, laboratorních přístrojů a výpočetní techniky pro nemocnici Kyjov. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných části ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-04-25   Laboratorní přístroje a zařízení VZÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorních přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 samostatných částí. Podrobněji v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Labor - Komplet, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Unimed Praha, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-04-13   REACT-EU 98, 100, 102 - Chladící a mrazící zařízení pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! ............................................................................ Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to chladících a mrazicích zařízení pro různá laboratorní oddělení Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KESA s.r.o. KESA, s. r. o. Kesa, s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-04-05   REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! ............................................................................ Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to centrifug pro různá laboratorní oddělení Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2023-03-03   Přístrojové vybavení pro VVetÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol.s r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Qi Analytical s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. VWR International s.r.o.
2023-01-24   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky REACT-EU C1 - II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol (1.- 6. část veřejné zakázky), do Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol (7. část veřejné zakázky) a do Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol (8. - 9. část veřejné zakázky), které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Dynex LabSolutions, s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-01-05   Rozvoj a modernizace vybavení laboratoří (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro rozvoj a modernizaci vybavení laboratoří. Jedná se o lednice, šuplíkové mrazáky (část 1), multifunkční centrifugu, chlazenou mikrocentrifugu (část 2), laminární bezpečnostní box třídy II. (část 3), automatický izolátor DNA a RNA (část 4), termomixer pro ohřev a třepání vzorků (část 5), automatický izolátor nukleových kyselin (část 6), termální cycler pro Real Time PCR (část 7), plně automatizovaný Real Time PCR systém pro statimová vyšetření (část 8), … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. GeneProof a.s. MEDISTA spol.s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2023-01-03   LFP - UniMec 2: doplnění vybavení - přístroje a zařízení (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ORIS PLUS spol. s r.o. S & T Plus s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. Verkon s.r.o. Vodárenské technologie s.r.o.
2022-12-22   LF HK - Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím pro Ústav lékařské biologie a genetiky (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokorychlostní chlazené stolní centrifugy s rotory pro Laboratoř molekulární biologie Ústavu lékařské biologie a genetiky na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o přístroj, který bude v laboratoři využíván k oddělování částic pomocí odstředivé … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-09-05   Mrazící boxy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks mrazících boxů pro Svitavskou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-09-05   Centrifugy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks velkokapacitní centrifugy a 3ks centrifug pro Svitavskou nemocnici Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-08-30   Chladící a mrazící technika (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
dodávka, instalace a uvedení do provozu 5 ks laboratorních chladniček a 3 ks hlubokomrazících boxů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. VWR International s.r.o.
2022-08-22   Laminární boxy III (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů laminárních boxů, včetně požadovaného příslušenství, pro Lékárnu, dále zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení instruktáže personálu Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-08-11   Přístroje pro ELISA (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Promývačky, 2 ks ELISA automatů a 1 ks Automatického ELISA přístroje (Imunoanalyzátoru) pro multiparametrické testování. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LABOSERV s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
2022-07-29   Laboratoře (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Laboratoře“ (dále jen „veřejná zakázka“ či „zakázka“) je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. bamed s.r.o. bioMérieux CZ s.r.o. Dynex LabSolutions, s.r.o. GeneProof a.s. INTES BOHEMIA s.r.o. Medesa s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-07-19   Hlubokomrazící boxy pro PřF JU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem zakázky je dodání a instalace celkem 4 kusů hlubokomrazících boxů skříňového typu (2 ks o objemu 500 l a 2 ks o objemu 700 l) pro uchovávání vzorků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-07-04   Centrifugy II (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 4 ks centrifug. Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-06-30   Laboratorní přístroje pro USKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění Zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro Zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací. Dodávka zahrnuje: pH metr (1 kus), Biologický termostat (inkubátor) s CO2 (1 kus), Biologický termostat (inkubátor) chlazený (1 kus), Laboratorní chladnička s ventilátorem (3 kusy) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2022-06-19   Centrifuga (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrifug dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-06-13   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Mikrobiologie REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bio-rad spol. s r.o. Biomedica ČS, s.r.o. Explorea s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-06-13   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Genetika REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a to do Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. MIELE,spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-06-07   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Patologie REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to na Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o. Baria s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. Medesa s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. SPECION, s.r.o.
2022-06-03   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Biochemie REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a to do Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. HPST, s.r.o. Medesa s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-05-27   Hmotnostní spektrometr MALDI a inkubovaný spektrometr (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Část 1: Dodávka kompletního systému pro analýzu klinických mikrobiálních kmenů a jejich identifikaci pomocí MALDI hmotnostní spektrometrie vč. pozáručního servisu. Část 2: Dodávka Inkubovaného spektrometru Část 3: Uzavření servisní smlouvy na stávající hmotnostní spektrometr IVD MALDI Biotyper systém na dobu neurčitou Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-04-27   Inkubátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů CO2 inkubátoru pro Hemato-onkologickou kliniku, 1 kusu třepačky na trombocyty s inkubátorem včetně příslušenství pro Transfuzní oddělení, 2 kusů inkubátorů pro Oddělení nemocniční hygieny a 1 kusu CO2 inkubátoru pro Ústav mikrobiologie Olomouc, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení instruktáže personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-04-19   Centrifugy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu centrifugy pro Ústav klinické a molekulární patologie a 4 kusů centrifug pro Ústav imunologie, 3 kusů centrifug pro Transfuzní oddělení, 1 kusu centrifugy pro Oddělení klinické biochemie - úsek LDMP, 1 kusu centrifugy pro Oddělení klinické biochemie - úsek imunoanalytických metod, 1 kusu vakuového koncentrátoru včetně rotorů a adaptérů na zkumavky pro Ústav lékařské genetiky, a 1 kusu centrifugy včetně rotorů a adaptérů na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-02-24   Automatická pipetovací linka (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka 1 ks automatické pipetovací linky pro reformátování z primárních zkumavek do DWP; - uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu (špiček) k pipetovací lince na 2 roky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-01-07   LF HK - InoMed - Laminární box (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu laminárního boxu pro dovybavení Vivária, Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o tzv. biohazard box třídy II, tj. přístroj sloužící k ochraně produktu, vzorků a obsluhy před kontaminací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2021-07-22   Spektrometry pro PřF JU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Dodávka 4 spektrometrů pro odlišná pracoviště Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: M.G.P spol. s r.o. Safibra, s. r. o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2021-05-11   Automatická čtečka mikrotitračních destiček (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatické čtečky mikrotitračních destiček, a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2021-04-29   Zařízení pro automatizaci (Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení pro automatizaci. Předmětem této veřejné zakázky je také: doprava do místa plnění, instalace zařízení, uvedení zařízení do plného provozu v místě plnění, licence k Operačnímu softwaru, zaškolení zaměstnanců Zadavatele týkající se použití zařízení v místě plnění a v nezbytném rozsahu, předání dokumentů potřebných k převzetí a použití zařízení, záruční servis (včetně bezplatné aktualizace softwaru v rámci záruční doby). Předmětem této veřejné zakázky není … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BlueCatBio GmbH HPST s.r.o. HPST, s.r.o. RH-Bio, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2021-04-09   Přístroje pro veterinární mikrobiologické laboratoře - nákup - 1. část (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro specializovaná pracoviště zdravotnicko-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Dynex Technologies, spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. VWR International s.r.o.
2021-03-26   Růstové komory (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - růstových komor. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2021-03-23   Institute of Molecular and Translational Medicine, Restore of Robotic Platform for HTS HCA (Palacký University Olomouc)
The subject of the performance in the public tender involves the supply of the following equipment for restoring of the robotic platform for high throughput screening/high content analysis. According to Section 35 of the Act, the public tender is divided into four (4) separate lots, while the supplier may submit its tender for any of the lots of the public contract, it may also submit its tender for all lots of the public contract: A. Washing and pipetting equipment for microtiter plates; B. Contactless … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RH-Bio, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2021-02-12   Multifunkční detekční systém (Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu - multifunkčního detekčního systému pro měření absorbance, chemiluminiscence a fluorescence v destičkovém formátu 6 - 384 jamek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2020-11-25   ELISA spektrofotometr (reader) s PC a SW (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Dodávka 1 ks Elisa spektrofotometru (reader) s ovládacím SW a PC pro měření koncentrace antigenu/protilátek ve vzorku, dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2020-11-24   Automatický pipetovací systém (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks automatického pipetovacího systému, včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2020-10-22   PřF/UPOL - Automatická růstová komora (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu automatické růstové komory. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2020-10-12   Kultivační komory s osvětlením z boku (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - 2 komor pro pěstování rostlin. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.