2023-07-25   Dodávka přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně příslušenství, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a u 1. části veřejné zakázky uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Compek Medical Services, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-03-24   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení endoskopické, diagnostické,... (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zdravotnických přístrojů (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Servisními službami se rozumí: 1) Zaškolení obsluh dodaných přístrojů 2) Provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (BTK) 3) Provádění pravidelných kontrol nařízených výrobcem a dle platné legislativy 4) Provádění revizí 5) Provádění oprav a servisních služeb na přístrojích v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Medin, a.s. POLYMED medical CZ, a.s. Suppmed services s.r.o.
2022-10-13   Dodávky jednorázových jednocestných endobronchiálních chlopní včetně zavaděčů chlopní (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových jednocestných endobronchiálních chlopní včetně zavaděčů chlopní, které jsou indikovány v případě volumredukčního zákroku u emfyzému, nebo v případě snahy o zaslepení nežádoucí komunikace dýchacích cest a pleurálního prostoru (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Více viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2022-09-23   Soubor vybavení pro rehabilitaci s nosností min. 150/200 kg (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souborů vybavení pro rehabilitaci a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů podobu 5 let. Více viz. jednotlivé části a ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o. Jindřich Bureš Kardio - Line spol. s r.o.
2021-07-24   Telemetrické a holterovské monitorování znovuvyhlášení spiroergometrický systém (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spiroergometrického systému pro Interní oddělení Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o.
2021-07-14   Přístrojové vybavení fyzioterapie LF OU III (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodání přístrojů vč. příslušenství pro fyzioterapii III. pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/ 0013366. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ahama s.r.o. Compek Medical Services, s.r.o.
2020-10-13   CLR - Soubor přístrojů pro pohybovou rehabilitaci (AGEL Středomoravská nemocniční a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soubor přístrojů pro pohybovou rehabilitaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o. Stargen EU, s.r.o.
2020-01-02   Spiroergometr (Vítkovická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - Spiroergometru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o.
2018-10-02   Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka spirometru II (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spirometru pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Jedná se o přístroj na měření funkčních parametrů dýchacího systému. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 – technickou specifikací s položkovým rozpočtem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o.
2018-06-04   Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 3x Ergometr - II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Dodávka a instalace 3 (tří) kusů nových, dosud nepoužitých ergometrů pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o.
2017-12-28   Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy - 2. vyhlášení (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks kojeneckých vah včetně metru podle specifikace uvedené v Příloze č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Compek Medical Services, s.r.o.