2023-11-08   PřF/UPOL – Chlazená stolní centrifuga s vyměnitelnými rotory (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu chlazené stolní centrifugy s vyměnitelnými rotory. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2023-10-15   Spotřební materiál (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu, jednorázového materiálu a speciálního plastu. Tato veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 zákona na 3 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2023-05-09   SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO GENETICKÉ ANALÝZY 2023 - 2025 (Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu pro laboratoř genetiky odboru kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje na roky 2023 – 2025. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: East Port Praha, s.r.o. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. TRIPLE HELIX s. r. o.
2023-04-12   Centrifuga 2023/1 (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chlazené centrifugy dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2023-04-11   Sálová vysokokapacitní centrifuga (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sálové vysokokapacitní centrifugy dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2023-03-01   Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod nemocnice Rychnov nad Kněžnou část 5: Pipetovací automaty (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 2 kusy pipetovacích automatů včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2022-11-25   Centrifuga (3) (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou centrifug dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2022-10-13   Pipetovací automat s aplikací pro NGS (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pipetovacího automatu s aplikací pro NGS pro laboratoř molekulární patologie Ústavu patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2022-06-13   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Genetika REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a to do Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. MIELE,spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-05-18   Centrifugy, třepačky, inkubátor (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou centrifug, dvou třepaček a jednoho CO2 inkubátoru třepaného. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. SIOT Trade s.r.o.
2022-04-22   Thermomixer s blokem na 1,5 ml zkumavky a víkem (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 1 ks thermomixeru s blokem na 1,5 ml zkumavky a víkem pro Ústav biologie a lékařské genetiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2022-03-29   Centrifugy (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 5 ks centrifug. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2021-12-08   LF HK - Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím (opakované zadání) (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysokorychlostní chlazené stolní centrifugy s rotory pro Laboratoř molekulární biologie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o přístroj, který bude v laboratoři využíván k oddělování částic pomocí odstředivé síly na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2021-11-16   PřF/ITI/2021 - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části, přičemž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o.
2021-11-15   21-178 Mrazicí boxy pro zajištění skladování očkovacích látek COVID-19 (50 ks) (Správa státních hmotných rezerv)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 50 kusů nových hlubokomrazicích boxů, které budou sloužit k zajištění skladování očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 (dále jen „mrazicí box“). Mrazicí boxy zadavatel pořizuje na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2021 č. 892. Předmětem veřejné zakázky je rovněž proškolení za účelem seznámení s požadavky na skladování a manipulaci s mrazicími boxy, a to v rozsahu stanoveném ve smlouvě (Příloha č. 2 ZD). Předmět VZ je rozdělen na 2 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2021-11-12   FAF UK-Thermomixery (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů thermomixeru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2021-08-30   Termální cycler (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka Termálního cycleru pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD) - Laboratoř molekulární biologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2021-07-20   Skříňové hlubokomrazící boxy (13 ks) (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodání 13 kusů hlubokomrazících systémů, napojitelných na záložní chlazení. Dodávané plnění bude sloužit ke skladování velmi cenných biologických vzorků z populačních studií, musí proto zaručovat teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí (dále jen „přístroj“). Součástí dodávky předmětu této veřejné zakázky je též: a) jeho dodání na místo dodání v souladu s čl. 2.3 této zadávací dokumentace; b) vnitřní skladovací systém složený z ocelových boxů (zaužívaný anglický … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2021-04-12   FAF UK – Thermomixery (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů thermomixeru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2020-07-22   Dodávka laboratorních přístrojů (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. KRD - obchodní společnost s.r.o. VWR International s.r.o.
2020-03-05   LF HK – Materiál – Pipety, špičky, dávkovače a nástavce (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou průběžné dodávky manuálních pístových pipet, špiček, dávkovačů a nástavců pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Dodávky budou realizovány na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o.
2020-01-21   Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf a mikrozkumavky - rozděleno na části (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu v rozsahu podrobné technické specifikace uvedené v příslušných přílohách č. 1a/1b/1c Výzvy k podání nabídek, formou rámcové dohody uzavřené na dobu 24 měsíců. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky samostatně: Část 1: originální špičky pro pipety Eppendorf, Část 2: spotřební materiál pro přístroje a pipety Eppendorf, Část 3: mikrozkumavky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o. SARSTEDT spol. s r.o. Sarstedt, spol. s.r.o.
2019-05-13   InoMed – Chlazená centrifuga s výměnnými rotory a PCR gradientový cycler (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chlazené centrifugy s výměnnými rotory a PCR gradientového cycleru včetně příslušenství pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován těmito přílohami zadávací dokumentace: — příloha č. 1 – návrh kupní smlouvy, — příloha č. 2a) – technická specifikace, — příloha č. 2b) - položkový rozpočet. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2019-01-31   FIND - přístrojové vybavení 1 (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu laboratorního vybavení pro vědecké, výzkumné a výukové účely. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Animalab s.r.o. Baria s.r.o. BioTech a.s. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Merci, s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2019-01-16   Paraziti – Centrifugy (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka určená pro výzkum Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2019-01-09   LF HK – BBMRI-CZ: Síť biobank – Spotřební materiál a reagencie pro sekvenátor Miniseq (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky reagenční chemie a pipetovacích špiček k provádění sekvenačních běhů na stolním vysokokapacitním sekvenenátoru MiniSeq (Illumina). Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na části A a B. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. GeneTiCA s.r.o.
2018-08-08   LF HK – CORE FACILITIES – Běžné laboratorní přístroje (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky běžných laboratorních přístrojů pro jednotlivé laboratoře jednotlivých ústavů Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Fisher Scientific, spol. s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. LABOSERV s.r.o. Merck spol. s.r.o. Nikon CEE GmbH, odštěpný závod Radwag Váhy s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2018-07-03   Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka koncentrátoru pro odpařování kapalných vzorků (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka koncentrátoru pro odpařování kapalných vzorků pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2017-11-21   PřF – Stolní chlazená centrifuga I (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolní chlazené centrifugy. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního a garance pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. 2.2 Dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2017-10-23   Dovybavení laboratoří CAPI – Chlazená centrifuga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Chlazená centrifuga (1 ks) s dvěma typy rotorů umožňující centrifugaci vzorků o různých objemech, ve zkumavkách, destičkách i podložních sklíčcích (cytospin). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2017-08-09   Mgr16 – Mikroinjekční systém pro háďátka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Kombinace programovatelného motorického mikroinjektoru s mikromanipulátorem na výzkum háďátek typu C. elegans. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2016-07-04   Soubor přístrojového a laboratorního vybavení centra excelence Biocev (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení ÚMG, divize Biocev. Jedná se vždy o dodávku níže uvedených přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení a zaškolení obsluhy, s výjimkou části 8, kde instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, ověření správné funkce přístrojů a jejich seřízení a zaškolení obsluhy není požadováno. Veřejná zakázka je rozdělená na 10 části. V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Accela s.r.o. Carl Zeiss spol. s r.o. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. GeneTiCA s.r.o. KRD – obchodní společnost, s.r.o. Pragolab s.r.o. TRIGON PLUS spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2015-06-09   Centrifugy projektu CEITEC V. – část 4 (Masarykova univerzita, Centrální řídící struktura projektu CEITEC)
Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání centrifug a příslušenství pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přehled všech pořizovaných věcí je součástí přílohy č. 1 návrhů smluv, Technické podmínky. Podrobně je předmět této zakázky vymezen v souladu s § 44 odst. 3 písm. a) a b) ZVZ a § 45 ZVZ obchodními a technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí příloh č. 1a a 1b zadávací dokumentace. V podrobnostech viz profil zadavatele: https://zakazky.muni.cz/vz00003675 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2015-03-09   Ostatní laboratorní vybavení 3 (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu vysokoúčinného kapalinového chromatografického systému (HPLC) pro analýzu a separaci nízkomolekulárních a vysokomolekulárních látek, 1 kusu kryostatu s motorickým krájením a automatickým odsáváním, 1 kusu laboratorního stolního Lyofilizátoru, 1 kusu automatické vakuové stanice PC 3001 VARIOpro, 1 kusu automatického počítače buněk založeného na obrazové analýze, 3 kusů dewarovy nádoby pro uchování vzorků v tekutém dusíku, 1 kusu elektroporátoru, 1 kusu readeru … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. DYNEX TECHNOLOGIES, s.r.o. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Fisher Scientific, spol. s r.o. OptiXs, s.r.o. Shimadzu Handels GmbH – organizační složka VWS MEMSEP s.r.o.
2015-03-03   Centrifugy projektu CEITEC IV. – část 6 (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání 44 kusů centrifug pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Přehled všech pořizovaných centrifug je součástí přílohy č. 1 návrhů smluv, Technická specifikace věci. Podrobně je předmět této zakázky vymezen v souladu s § 44 odst. 3 písm. a) a b) ZVZ a § 45 ZVZ obchodními a technickými podmínkami, které jsou nedílnou přílohou č. 1a a 1b této zadávací dokumentace. V podrobnostech viz profil zadavatele: https://zakazky.muni.cz/vz00003477 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2015-01-22   Centrifugy (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 33 kusů chlazených stolních centrifug, 4 kusů nechlazených stolních centrifug, 2 kusů ultracentrifug, 2 kusů chlazených stolních centrifug – vysokokapacitních, 12 kusů univerzálních stolních chlazených centrifug s rotory, 1 kus mikro-ultracentrifugy, 1 kus cytocetrifugy pro přípravu tenkých buněčných nátěrů, to vše pro vědecké laboratoře partnerů projektu BIOCEV. Přístroje jsou blíže specifikované v zadávací dokumentaci a představují část přístrojového vybavení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS s.r.o. TRIGON PLUS spol. s r.o.
2014-08-06   Dodávka biofotometru a vybavení inkubace pro SPŠCH Pardubice (Pardubický kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka biofotometru, inkubátoru pro kultivaci mikroorganismů, termostatu a předvážky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2014-04-10   Centrifugy projektu CEITEC IV. – část 2 (Masarykova univerzita)
Předmětem části 2. veřejné zakázky „Centrifugy projektu CEITEC IV.” je dodávka stolních centrifug pro výzkumný program CEITEC – Genomika a proteomika rostlinných systémů. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2014-04-10   Pořízení laboratorního přístrojového vybavení a souvisejících služeb – Modernizace ZF JU (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem plnění se rozumí dodávka přístrojů a zařízení: — část 1: LC-MS Systém, — část 2: Meat analyzer, — část 3: Zařízení pro analýzu kořenových systémů, — část 4: Laboratorní mlýn, — část 5: Spektroradiometr, — část 6: High-pressure liquid chromatography, — část 7: Plant Crop Analyzer LAI, — část 8: Analyzátor piva, — část 9: Prosévačka, — část 10: Odsávací systém, — část 11: Centrifuga, — část 12: Počítadlo částic, — část 13: Sušárna, — část 14: Vysokotlaká extrakce, — část 15: Analytické váhy, — … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Enviroinvest s.r.o. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Fisher Scientific, spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Merci, s.r.o. Pragolab s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka
2014-03-28   Dodávka materiálů pro vědeckovýzkumnou a výukovou činnost v rámci projektů OP VK CZ.1.07/2.3.00/30.0022 a... (Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka materiálů pro vědeckovýzkumnou a výukovou činnost v rámci projektu Postdoci na UK, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0022 z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a dále projektu pod reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0061. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dílčí plnění. Výsledkem bude uzavření rámcových smluv o dodávkách. Případný uchazeč může poslat nabídku pro jednotlivou část nebo pro všechny části této veřejné zakázky na dodávky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Baria s.r.o. BioTech a.s. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. ROCHE s.r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. Velaz, s.r.o.
2013-08-27   Centrifugy projektu CEITEC III. – část 1. (opakované) (Masarykova univerzita)
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka a instalace více druhů stolních centrifug pro různé výzkumné skupiny CEITEC.Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2013-07-17   Kontinuální systémy pro přípravu biomasy – CEITEC MU II (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kontinuálních systémů pro přípravu bakteriální a kvasinkové biomasy. Kontinuální systém (č. 1) se skládá ze dvou položek, první je in situ sterilizovatelný fermentor a druhý chlazená průtoková centrifuga (dílčí plnění 1). Druhý kontinuální systém (č. 2) se skládá ze tří položek – dvou in situ sterilizovatelných fermentorů a chlazené průtokové centrifugy (dílčí plnění 2). Přístroji budou vybaveny laboratoře programů „Genomika a proteomika rostlinných systémů” (č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2013-03-28   Dodávka dílčího přístrojového vybavení pro projekt CENAKVA I (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a pozáručního servisu včetně předání úplné dokumentace a prohlášení o shodě u přístrojů tvořících předmět plnění veřejné zakázky „Dodávka dílčího přístrojového vybavení pro projekt CENAKVA I” viz jednotlivé části veřejné zakázky. Dodavatel bude stanoven pro každou část předmětu plnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o. BioTech a.s. BioVendor-Laboratorní medicína a.s. Dynex Technologies, spol. s r.o. Dynex Technologies, spol. s.r.o. ellex gk, s.r.o. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Fisher Scientific, spol. s r.o. KRD - obchodní společnost, s.r.o. KRD-obchodní společnost, s.r.o. LABICOM s.r.o. Lineq s.r.o. Merck, spol. s r.o. MIKRO, spol. s r.o. Nikon, spol. s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Vitrum VWR, s.r.o.
2012-05-22   Centrifugy projektu Ceitec II (Masarykova univerzita)
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 98 Zákona. Předmětem jednotlivých částí jsou následující přístroje: Část 1 - Stolní ultracentrifuga, Část 2 - Stolní ultracentrifuga a Velkokapacitní centrifuga s vybavením, Část 3 - Průtoková centrifuga, Část 4 - Středně velká centrifuga s rotorem a příslušenstvím, Část 5 - Stolní chlazená centrifuga s rotorem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. TRIGON PLUS spol. s r.o.
2012-01-23   FNUSA-ICRC - Univerzální robotická stanice (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického pipetovacího systému určeného pro široké spektrum laboratorních metod využívajících dávkování kapalin, přenos kapalin, temperování s pozicí umožňující temperaci, míchání a třepání. Zařízení bude využito pro výzkumné účely zejména pro standardizovanou a automatickou přípravu mikrotitračních desek pro buněčnou kultivaci (pipetování média a buněčných suspenzí do mikrotitračních desek zejména ve formátu 384 jamek). Dále bude sloužit pro izolaci buněčných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
2011-08-04   Laboratorní přístroje pro projekt „Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk –... (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávka, instalace a uvedení do provozu laboratorních přístrojů pro projekt „Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk – identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dynex Technologies, spol. s r.o. Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. MIKRO, spol. s r.o.