2024-01-26   Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka –Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce úseku odbočka Rokytka – Praha-Holešovice (mimo) – I. etapa“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-23   Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Lodní zdvihadlo – Správce stavby (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-18   Výstavba odbočky Dobkovice (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zhotovení záměru projektu, projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 , zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta stavby odbočky Dobkovice v blízkosti stejnojmenné zastávky. Tato odbočka zvýší kapacitu dráhy při výlukách a mimořádnostech a umožní také předjíždění vlaků. Po zřízení této odbočky nebude … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-12   „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Dejvice (včetně)“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“). b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-11   Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)“ je: a) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace (dále jen „dokumentace EIA“) dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DUSL. b) Zhotovení Projektových dokumentací pro společné povolení podle liniového zákona, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby je bylo možno projednat ve společném … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a... (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů zakázky Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-10   Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavebních, bouracích a ostatních prací všech objektů zakázky Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované společností IRBOS s.r.o., se sídlem č.p.115, 517 41 Čestice, IČO … Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-05   Technický dozor investora (Letiště Praha, a. s.)
Předmětem Veřejné zakázky je výkon funkce technického dozoru investora (dále jen „TDI“) na různých stavebních akcích Zadavatele v areálu letiště Praha/ Ruzyně. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Komunikace – správce stavby“ (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-20   „Plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy, část Přístav – správce stavby“ (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Kompletní rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v návrhu smlouvy na veřejnou zakázku (dále též jen „Smlouva“) a dalších dokumentech tvořících Smlouvu, které jsou součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-15   Výstavba chráněného bydlení v Nové Pace – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby, stavebních prací, bouracích a ostatních prací všech objektů chráněného bydlení v Nové Pace v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované společností NEUHAUSEL HUNAL s.r.o., Revoluční 1546/24, 110 00 Praha 1, IČO 089 99 716, HIP … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha – Smíchov“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním řízení, resp. řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), získat pravomocné společné povolení, resp. povolení záměru dle NSZ, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   soubor staveb: „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“; „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování dvou samostatných dokumentací: Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)“ a Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“ včetně výkonů autorského dozoru projektanta při realizaci obou staveb. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-11   Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)“ je: a) Zhotovení aktualizace Záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh. b) Zhotovení Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení podoby nástupištních přístřešků, koncepce … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Modernizace odborného léčebného ústavu Metylovice – výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace)
Předmět této veřejné zakázky je poskytnutí služeb "správce stavby", tj. funkce TDS, koordinátora BOZP a dalších poradenských činností. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-24   Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – Bílina (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem Díla „Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem-západ – Bílina“ je: Zhotovení Záměru projektu, Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a Výkon Autorského dozoru projektanta. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-16   Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo)“ je: a) Zhotovení architektonického Návrhu stavby (studie), který bude zpracován pro určení nové podoby silničního nadjezdu v Radotíně a silniční galerie v Černošicích. Odsouhlasená finální varianta Návrhu stavby (studie) bude dopracována v dalších stupních dokumentace. b) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení (resp. pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   TDS a BOZP na stavební akci „Revitalizace budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové – stavební práce v 1PP a 2PP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby a stavebních prací v 1.PP, 2.PP a 1.NP objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové, v rozsahu a specifikaci dané PD, zpracované INS spol. s r.o., sídlem Parkány 413, 547 01 Náchod, hlavní inženýr projektu Libor Klubal, DiS., ve znění pozdějších změn, také v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-07   Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP – Rekonstrukce fakulty stavební (České vysoké učení technické v Praze)
Předmětem veřejné zakázky je inženýrská činnost, trvalý výkon technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, resp. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. Dále spolupráce při zpracování zadávací dokumentace … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Nové Město nad Metují – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby, stavebních prací, bouracích a ostatních prací všech objektů DOZP v Novém Městě nad Metují v rozsahu a specifikaci dané projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále „DPS“) zpracované společností ŘEZANINA & BARTOŇ s.r.o., se sídlem Jeníkovice 111, 503 46 Třebechovice pod … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-03   Novostavba DZR v lokalitě Vrchlabí – TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb při realizaci stavby, stavebních prací, bouracích a ostatních prací všech objektů DZR Vrchlabí v rozsahu a specifikaci dané dokumentací bouracích prací (dále „DBP“) projektovou dokumentací ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (dále „DPS“) zpracované společností Technico Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-23   Zabezpečení Vraňansko – Hořínského kanálu při povodních – Správce stavby (Ředitelství vodních cest ČR)
Veškeré náležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace Projektu – investiční záměr ŘVC ČR a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Správce stavby bude plnit následující funkce: i) Manažerské vedení a koordinace týmu správce stavby; ii) Přípravná fáze: Provedení komplexní kontroly a úplnosti projektové dokumentace DSP, DPS, část A, B, C, plán BOZP; iii) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Koncept CB spol. s r.o.
2023-10-20   Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EXprojekt s.r.o. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
2023-10-16   Výběr TDI + KOO BOZP pro EPC projekty (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)
Účelem veřejné zakázky je zajištění zákonných povinnosti zadavatele při realizaci EPC projektů. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb technického dozoru investora (dále jen „TDI“) a koordinátora BOZP při realizaci projektů EPC (energetické služby se zaručeným výsledkem) v následujících objektech zadavatele: Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác, Vozovna Střešovice, Depo Zličín. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v závazném vzoru smlouvy a jeho přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín - TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP – stavební práce“. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-21   Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Cílem je zhotovení dokumentace pro stavební povolení předmětné stavby. Jde o rekonstrukci úseku trati pro dosažení požadovaných parametrů interoperability a odstranění propadů rychlosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Sagasta s.r.o.
2023-09-21   Služba osobní dozimetrie (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb osobní dozimetrie ; blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VF, a.s.
2023-08-24   Rámcová dohoda na činnost koordinátora BOZP na stavbách menšího a středního rozsahu SÚS PK v Pardubickém kraji (Správa a údržba silnic Pardubického kraje)
Předmětem plnění v rámci zadávacího řízení, které bude realizováno na základě rámcové dohody, je provádění služeb výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách menšího a středního rozsahu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Manifold Group s.r.o.
2023-08-22   Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ je: a) Zhotovení Aktualizace záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD … Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-09   Denní stacionář pro zdravotně postižené - PD (Statutární město Hradec Králové)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou sondážní, průzkumné a projektové práce jejichž cílem je zpracování projektové dokumentace stavby ve stupních DÚR, DSP a DZS. Součástí veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na zhotovitele stavby, součinnost při zpracování žádosti o dotaci, případně i plnění dotačních podmínek následně autorský dozor stavby a monitoring dokončení stavby po dobu 60 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2023-08-08   Sociální rehabilitace Prokopa Holého č.p.221 Hradec Králové – zajištění TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Sociální rehabilitace Prokopa Holého č.p.221 Hradec Králové – stavební práce“ a dále v rámci souvisejících dodávek vnitřního vybavení, nábytku a elektroniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Irbos s.r.o.
2023-08-01   VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY – PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI BYSTRC – KAMECHY (Dopravní podnik města Brna, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb správce stavby „Prodloužení tramvajové trati Bystrc – Kamechy“ při přípravě díla, realizaci díla a podpoře po předání díla, a to dle projektové dokumentace – DUR, za podmínek vyplývajících z návazného územního rozhodnutí a navazujících stupňů projektové dokumentace (dále jen „Dílo“), zahrnující činnosti poskytované v rámci etap definovaných v zadávací dokumentaci. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), … Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-20   FN Motol – Služby osobní dozimetrie (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami je: 1) Monitorování osobních dávek radiačních pracovníků kategorie A a B pracujících ve FN Motol v oblasti radiodiagnostiky, radioterapie a nukleární medicíny. 2) Kompletní zajištění služby osobní dozimetrie pro radiační pracovníky FN Motol v předpokládaném počtu 600 – 650 osob. 3) Zajištění přístupu prostřednictvím internetové aplikace poskytovatele služeb, a to k databázi obsahující dostupné informace o osobních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VF, a.s.
2023-07-20   Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokality Pardubice-Kostomlátky-Klavary - Správce stavby - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace projektu – investičního záměru „Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokality Pardubice-Kostomlátky-Klavary - Správce stavby - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“ (dále jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ipsum CZ s.r.o.
2023-07-19   Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci - TDS a BOZP (Statutární město Liberec)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby spočívající v komplexní rekonstrukci objektu Městského plaveckého bazénu v Liberci, a to včetně všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci Stavby, zejména investorsko-inženýrských činností a kontrola nabídek rozpočtů uchazečů. Předmětem plnění této veřejné zakázky je zároveň výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to při realizaci stavby. Zobrazit zadávací řízení »
2023-07-18   Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – zajištění TDS a BOZP (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Rozvoj dostupnosti komunitních pobytových sociálních služeb DNSV – stavební práce“ a dále v rámci souvisejících dodávek vnitřního vybavení, nábytku a elektroniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
2023-07-03   Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ je: a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a … Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-29   Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro projekty a akce EPC II – nové vyhlášení (Středočeský kraj)
Předmětem této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a výkonu činnosti koordinátora BOZP (KBOZP) před a po dobu realizace stavebních prací pro zadavatele v rámci realizace projektů a akcí EPC II uvedených v přílohách Závazného návrhu rámcové dohody. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-27   Výstavba haly pro OTV v ŽST Kladno (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování zázemí pro složky Oblastního ředitelství Praha Správy železnic s. o., a to konkrétně haly pro opravnu trolejového vedení včetně zázemí pro zaměstnance (OTV) a úprava kolejiště pro správu tratí (ST). Oba dva celky jsou včetně kolejového řešení. Součástí je vyřešení způsobu zabezpečení nových areálových kolejí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PRODIN a.s. Sagasta s.r.o.
2023-06-27   Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (DUSL), Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru (AD) stavby s názvem Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Valbek SK, spol. s r. o., odštěpný závod Valbek, spol. s r.o.
2023-06-23   „Rekonstrukce žst. Turnov“ a „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“ (Správa železnic, státní organizace)
Předmět plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce žst. Turnov“ je: Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru. Předmět plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa“ je: Zhotovení Návrhu stavby (studie), Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení, Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATELIER 4 s.r.o. Projekt servis spol. s r.o. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
2023-06-19   Služba osobní dozimetrie – 2023 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění a zajišťování služeb osobní dozimetrie radiačních pracovníků kat. A a B pracujících ve zdravotnictví – obory radiodiagnostika, intervenční radiologie, radioterapie a nukleární medicína, po dobu 6 let. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VF, a.s.
2023-06-07   Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení dle liniového zákona (DUSL) s názvem "Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV". Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
2023-06-02   Zajištění analytických a konzultačních služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti (Hlavní město Praha)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zajištění odborných analytických a konzultačních služeb pro oblast kybernetické bezpečnosti. Jedná se o služby související s bezpečnostními technologiemi, které zadavatel využívá pro zajištění kybernetické bezpečnosti organizace. Výstupem služeb bude tvorba doporučení, stanovisek a analýz a poskytnutí odborného poradenství a konzultační činnosti směřujících k zajištění náležité úrovně kybernetické bezpečnosti a zvýšení odolnosti organizace vůči kybernetickým … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Corpus Solutions a.s.
2023-06-01   „Zajištění činnosti TDI a koordinátora BOZP při realizaci akce Modernizace pavilonu M“ (Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé)
Zadavatel rozdělil ve smyslu § 35 a § 101 zákona veřejnou zakázku do dvou částí, a to: 1) ČÁST 1 - Zajištění činnosti TDI 2) ČÁST 2 - Zajištění činnosti koordinátora BOZP Předmětem části 1 této veřejné zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností osoby vykonávající činnost stavebního dozoru stavebníka (nebo také technického dozoru investora nebo jen TDI) na staveništi v počtu minimálně 2 osob pro stavbu s názvem „Modernizace pavilonu M“ Předmětem části 2 této veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bung CZ s.r.o.
2023-05-17   Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokality Pardubice-Kostomlátky-Klavary - Správce stavby (Ředitelství vodních cest ČR)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při kontrole realizace projektu – investičního záměru „Ochranná stání na Labské vodní cestě - lokality Pardubice-Kostomlátky-Klavary - Správce stavby“ (dále jen „Projekt“) a při ostatním dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy, a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu. Zobrazit zadávací řízení »
2023-05-05   Všejanská spojka (Správa železnic, státní organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky „Všejanská spojka“ je: a) Zhotovení aktualizace Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V 2/2012, Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně příloh (dále jen „Směrnice MD V-2/2012“). b) Zpracování oznámení záměru dle § 6 (dále jen „oznámení … Zobrazit zadávací řízení »
2023-04-28   Zajištění technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (Technologie Hlavního města Prahy, a.s.)
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (dále jen „Závazný návrh Smlouvy“ nebo „Smlouva“) s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců a to dle § 134 ZZVZ postupem bez obnovení soutěže. Zadavatel bude vyzývat vybraného dodavatele Rámcové dohody na základě Výzev k dílčímu plnění dle svých potřeb. Předmětem plnění této Veřejné zakázky jsou služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátora BOZP pro projekt Hotel Opatov a projekt Burza. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: JE Group s.r.o.
2023-04-20   Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní... (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na stavební akci „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ATEKO a.s. Bung CZ s.r.o. INFRAM a.s. Tubes spol. s r.o.
2023-04-12   Osobní dozimetrie radiačních pracovníků FNO (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb monitorování osobních dávek radiačních pracovníku kategorie A a B pracujících ve FNO a poskytování služeb k elektronickému přístupu dávek Internetová aplikace – osobní dozimetrie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: VF, a.s.