2023-03-17   Pořízení vybavení pro ONN I (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a souvisejícího vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biotronik Praha, spol. s r. o. Deymed Diagnostic s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Stargen EU s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2023-01-26   Modernizace přístrojového vybavení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické přístrojové techniky, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, bezplatný záruční servis a provádění pozáručních BTK po dobu minimálně 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... Audionika s.r.o. Dartin spol.s r.o. Deymed Diagnostic s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mondiag s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Stargen EU s.r.o. VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
2023-01-23   Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) pro Psychiatrické oddělení Nemocnice Most, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je pronájem repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) pro Krajskou zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Deymed Diagnostic s.r.o.
2022-12-20   ReactEU-98-Cheb_T-0410 - Přístroj EEG (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-Cheb_T-0410 - Přístroj EEG“ zahrnuje dodávku přístroje EEG pro KKN, nemocnici v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Deymed Diagnostic s.r.o.
2022-07-19   Monitorace a EKG (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem VZ je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: Kód CPV: 33195000-3 Systémy pro kontrolu pacientů; 33123230-9 Kardiografy; 33121100-5 Elektroencefalografy; 33123200-0 Elektrokardiografické přístroje Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Deymed Diagnostic s.r.o. medisap,s.r.o. MUDr. Pavel Čelakovský S & T Plus s.r.o.
2021-05-28   FF/UPOL - Eye Trackingové zařízení s monitorovacím přístrojem EEG (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Eye Trackingového zařízení s monitorovacím přístrojem EEG a souvisejícím softwarem. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě samostatné části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Deymed Diagnostic s.r.o.
2019-02-07   EEG (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje EEG pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Deymed Diagnostic s.r.o.