2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-03-16   Plicní ventilátory (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2023-03-13   Lůžka (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky, který zadavatel rozdělil na 4 části, je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: část 1 VZ: 90 ks lůžek elektricky polohovatelných vč. příslušenství a 90 ks pasivních matrací; část 2 VZ: 12 ks lůžek elektricky polohovatelných pro JIP s váhou vč. příslušenství a 12 ks pasivních matrací; část 3 VZ: 2 ks bariatrických lůžek vč. příslušenství a 2 ks pasivních matrací a část 4 VZ: 3 ks lůžek porodních vč. příslušenství a 3 ks matrací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Dartin spol.s r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-01-26   Modernizace přístrojového vybavení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické přístrojové techniky, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, bezplatný záruční servis a provádění pozáručních BTK po dobu minimálně 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... Audionika s.r.o. Dartin spol.s r.o. Deymed Diagnostic s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mondiag s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Stargen EU s.r.o. VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
2022-12-23   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - Radiodiagnostické odd., Laboratoře... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného zboží: 1. Lůžko intenzívní s laterálním náklonem ARO/JIP vč. matrace a příslušenství, 6ks; 2. Lůžko intenzivní JIP vč. matrace a příslušenství, 4ks; 3. Lůžko elektricky polohovatelné - Interní oddělení vč. matrace a příslušenství, 12ks; 4. Pasivní antidekubitní matrace - riziko IV vč. příslušenství, 24ks; 5. Křeslo - lůžko - multifunkční/transportní vč. příslušenství, 4ks; 6. Křeslo - lůžko - multifunkční - aplikační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin spol.s r.o. L I N E T spol. s r.o. Z Technik s.r.o.
2022-07-15   Anestezie a dýchací přístroje (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je nových anesteziologických a dýchacích přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: kód CPV: 33157400-9 Zdravotnické dýchací přístroje 33172100-7 Anesteziologické přístroje 33158400-6 Jednotka pro mechanickou terapii - Přístroj pro zprůchodnění dýchacích cest 33157810-6 Jednotka pro kyslíkovou terapii - Přistroj pro vysokoprůtokovou terapii kyslíkem Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. HONEST ELEKTRO s.r.o. Ing. Aleš Závorka medisap,s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-05-27   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení gynekologicko-porodního oddělení pro zadavatele. V Části 1 budou dodány 4 ks multifunkčního odběrového křesla, v Části 2 budou dodány 2 ks fototerapeutických lamp, v Části 3 bude dodán 1 ks novorozeneckého inkubátoru a v Části 4 bude dodán 1 ks novorozeneckého lůžka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2022-04-11   Přístroje intenzivní péče o novorozence (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks resuscitačního lůžka pro novorozence do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks vyhřívaného lůžka s fototerapií pro novorozence do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks novorozeneckých inkubátorů do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 4 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks novorozeneckého resuscitátoru do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2021-07-19   Dodávka plicních ventilátorů (AGEL Středomoravská nemocniční a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu plicních ventilátorů pro Nemocnice AGEL v Přerově, Prostějově a Šternberku. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2019-08-15   Systémy pro umělou plicní ventilaci a systémy pro podporu dýchání novorozenců - pořizované v rámci projektů 5. výzvy... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - systémů pro umělou plicní ventilaci a systémů pro podporu dýchání novorozenců - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k dodaným systémům. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace. Zakázka je realizována v souladu s projekty „FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dartin spol.s r.o.
2019-08-15   KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 10 (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky, resuscitačního lůžka a ultrazvukového přístroje. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin spol.s r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o.