Dodavatel: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L.A.)

11 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L.A.)

2023-08-25   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 13 – dovybavení angiografické linky (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží 1. Systém radiační protekce; 1 set; 2. Redundantní datová úložiště NAS - PACS soubory, 1 set; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... OR-CZ spol. s r.o.
2023-06-06   Páteřní implantáty (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek páteřních implantátů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... B. Braun Medical s.r.o. Best Medical s.r.o. BoneCare s.r.o. INSPINE MEDICAL s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. ProMedicus s.r.o.
2023-01-26   Modernizace přístrojového vybavení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické přístrojové techniky, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, bezplatný záruční servis a provádění pozáručních BTK po dobu minimálně 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... Audionika s.r.o. Dartin spol.s r.o. Deymed Diagnostic s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mondiag s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Stargen EU s.r.o. VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
2022-12-12   SZM pro oddělení RDG IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro oddělení RDG pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... Prague Medical s.r.o.
2022-11-29   Kryochirurgický ablační systém včetně SZM (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Kryochirurgického ablačního systému, zajištění záručního a následného pozáručního servisu a opakované dodávky kryoablačních katétrů ke kryochirurgickému ablačnímu systému/spotřebního zdravotnického materiálu pro nabízený přístroj. Spotřební zdravotnický materiál musí být kompatibilní s daným přístrojem. Zadavatel předpokládá odběr 360 kusů rigidních a 40 kusů flexibilních katetrů za dobu plnění zakázky, tj. za 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,...
2022-08-05   Dodávky zdravotnického materiálu pro intervenční radiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiálu potřebného k léčbě tepen a žil pacientů na Oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... EndoTech s.r.o. Meditrade spol. s r. o. Stimcare, s.r.o.
2022-05-26   Systém AtriClip PRO2 k uzávěru ouška levé síně (LAA) (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění zakázky jsou průběžné dodávky systémů AtriClip PRO2 k uzávěru ouška levé síně (LAA) pro Kardiochirurgickou kliniku FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,...
2022-03-21   Systém AtriClip pro uzávěr ouška levé srdeční síně (LAA) (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění zakázky jsou průběžné dodávky systémů AtriClip pro uzávěr ouška levé srdeční síně (LAA) pro Kardiochirurgickou kliniku FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,...
2022-03-17   Zápůjčka katetrizačního systému, včetně dodávek spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je pro: Část 1: bezplatné zapůjčení kryo-katetrizačního systému včetně servisní podpory a zajištění dodávek spotřebního materiálu (dle specifikace Dílu 2 zadávací dokumentace) pro Kardiochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové, a to po dobu 48 měsíců. Část 2: bezplatné zapůjčení radiofrekvenčně-katetrizačního systému včetně servisní podpory a zajištění dodávek spotřebního materiálu (dle specifikace Dílu 2 zadávací dokumentace) pro Kardiochirurgickou kliniku … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,...
2021-11-30   Přístroj pro mechanickou trombektomii (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro mechanickou trombektomii vč. příslušenství pro Krajskou nemocnici T. Bati, a.s.. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD - technické specifikaci a příloze č. 5 ZD - kupní smlouvě. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,...
2021-07-30   Dodávka přístrojů pro intervenční radiologii včetně spotřebního materiálu a pozáručního servisu na 4 roky (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a zřízení konsignačního skladu s průběžnými dodávkami spotřebního materiálu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ: 1. část - Přístroj pro mechanickou trombektomii, 2. část - Intravaskulární litotriptický generátor. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... Vamex, spol. s r.o.