2023-08-30   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň – 9 –Anesteziologické přístroje (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (20 ks totožných anesteziologických přístrojů) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracovišť Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou tedy oprávněni podat pouze … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-07-31   Záznamová zařízení pro EF sály (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je dodávka elektrofyziolog. záznamovému systému pro 3 EF sály kardiologie. Systémy umožňují hodnocení, nahrávání a zpracování srdečních signálů během katetrizač. výkonů v elektrofyziolog. laboratoři. Systém musí umožnit připojení dalších analog. i digitál. signálů připojených na vstup pracovní stanice a současně export dat pro další zpracování a uchování. Součástí předmětu VZ je instalace a uvedení do provozu systémů na oddělení arytmologie a převedení stávajících pacientských dat z aktuálně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-07-12   DODÁVKA MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO CHIRURGICKOU JIP VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro monitorování životních funkcí včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-07-04   „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov – dodávka monitorovacího systému“ (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Monitorovacího systému (lůžkové monitory a transportní monitory) v rámci projektu s názvem “Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“, a to včetně doručení do místa plnění, instalace a zprovoznění nových přístrojů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-06-29   Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 6 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na šest částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Horizont - Nare s.r.o. JUVENTAS CZECH s.r.o. medisap,s.r.o. Radim Holba SNT Plus s.r.o.
2023-06-27   Nemocnice Havlíčkův Brod, přístrojové vybavení č. V (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Exray s.r.o. Medinet s.r.o. medisap,s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RADIX CZ s.r.o.
2023-06-16   Anesteziologické přístroje (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka celkem 6 ks nových anesteziologických přístrojů modulární konstrukce v pojízdném provedení s libovolně umístitelným komplexním monitorem vitálních funkcí, plynové analýzy a ventilace disponující možnostmi měření parametrů relaxace a hloubky anestézie, z toho 3 ks anesteziologických přístrojů vyšší třídy a 3 ks anesteziologických přístrojů střední třídy. Současně zadavatel požaduje záruční servis po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-06-15   REACT EU 98 - Monitorovací systém I (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorovacích systémů pro Neurologickou kliniku JIP A - Iktové centrum, II. interní kliniku a III. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-06-07   ReactEU-98-KV_Monitorovací systémy (OARIM) (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Monitorovací systémy (OARIM)“ zahrnuje dodávku 3 ks transportních monitorů a 6 ks multiparametrických modulů (část 1) a dodávku 4 ks monitorů vitálních funkcí, 4 ks multiparametrických modulů a 1 ks centrálního monitoru (část 2) pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1 – Transportní monitory Část 2 – Monitorovací systém + centrála Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-05-22   DODÁVKA MONITORŮ ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU II (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro monitorování životních funkcí včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-05-16   Monitorní systém pro KTJI a KHIA (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 33 pacientských monitorů s velikostí displeje min 15", 2 pacientských monitorů s velikostí displeje min 10" určené pro transport pacientů a 2 centrálních stanic pro JIP Kliniky kardiochirurgie (KTJI) a dodávka 4 monitorů s velikostí displeje min 12" pro Kliniku hepatogastroenterologie - lůžkové oddělení (KHIA) a zajištění záručního a pozáručního servisu dle zadávacích podmínek a jejích příloh. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-05-16   Monitory vitálních funkcí s centrální stanicí a telemetrie s infrastrukturou (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 systému monitorů vitálních funkcí s centrální stanicí a telemetrie s infrastrukturou, a poskytování pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-05-16   Monitorní systém pro KAR II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorního systému pro KAR a dalšího příslušenství a zajištění záručního a pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-05-15   FN Motol – Anesteziologické přístroje nejvyšší třídy s monitorem vitálních funkcí – 5 ks – II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 5 kusů přístrojů včetně příslušenství pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol, který bude dodán s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-05-02   Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péčeMasarykovy nemocnice Rakovník – plicní ventilátor (Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace následujících nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: - Plicní ventilátor pro intenzivní péči – zaměření na léčbu ARDS (1 ks) a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-04-28   Monitorovací, defibrilační a diagnostická technika (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 16ks Monitorů vitálních funkcí, 2ks Monitorů transportních, 3ks Monitorů centrálních a 1ks Telemetrického systému do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nových přístrojů - 4ks EKG přístrojů do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks Defibrilátoru do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 4 této zakázky je dodávka nového přístroje - 1ks … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-04-26   REACT EU 98 - Monitorovací systém II (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorovacích systémů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a I. kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-04-25   Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. IV (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology s.r.o. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. RADIX CZ s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-04-14   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku III (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aspironix s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Klaro, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-03-16   Plicní ventilátory (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. medisap,s.r.o.
2023-03-15   Kardiologický systém včetně servisního zabezpečení (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je upgrade zadavatelem vlastněného kardiologického informačního systému MUSE nebo dodávka alternativního kardiologického systému umožňující zadavateli archivaci, prohlížení a zpracování EKG signálů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-02-14   FN Motol - Absorbent oxidu uhličitého (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky absorbentu oxidu uhličitého, který slouží k absorpci vydechovaného CO2 v anesteziologických přístrojích se systémem zpětného vdechován. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-02-14   Upgrade systému EKG MUSE (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je upgrade informačního systému EKG MUSE, výrobce GE Healthcare, konkrétně MUSE verze 8 na verzi MUSE NX. Předmětem je instalace systému, zprovoznění, odzkoušení a napojení do NIS IKEM. Zadavatel předpokládá připojení a komunikaci všech provozovaných přístrojů a zařízení do systému, jako dosud. Součástí předmětu plnění jsou i servisní práce a služby poskytované výhradně osobou pověřenou výrobcem systému, s podporou v rozsahu 8x5. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-02-10   Monitory životních funkcí (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorů životních funkcí pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Konkrétně se jedná o monitory pro odd. ARIM - dospávací pokoj, ARIM - DIOP, INT, NEU (část 1 veřejné zakázky), monitory pro odd. OZM (část 2 veřejné zakázky), monitory pro odd. PED (část 3 veřejné zakázky), monitory pro odd. ARIM (část 4 veřejné zakázky) a monitory pro odd. ARIM - NIP (část 5 veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-02-10   Anesteziologický přístroj s monitorem živ. funkcí 2 ks (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů anesteziologických přístrojů s monitorem životních funkcí pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-02-10   Přístroj anesteziologický vč. monitoru (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 4 ks anesteziologických přístrojů vč. monitoru a vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-02-08   Centrála a monitory II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks pacientských monitorů životních funkcí a 1 centrální monitorovací stanice včetně příslušenství a zajištění záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-01-30   FN Hradec Králové - dodávka anesteziologických přístrojů včetně zajištění jejich pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je postupná obnova anesteziologického přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou anesteziologickou péči na operačních sálech zadavatele, kdy nahrazované zdravotnické prostředky jsou na hraně (či za hranou) své životnosti. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění dodávek unikátního spotřebního materiálu a provádění pozáručního servisu, a to po dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-01-27   FN Ostrava - Elektrofyziologický hemodynamický a diagnostický modul včetně příslušenství a stimulátoru (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrofyziologického hemodynamického a diagnostického modulu včetně příslušenství a stimulátoru - 2 nové systémy (dále jen „ZT“), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Tato zakázka je realizována v rámci výzvy č. 98 REACT EU - projektu „A2 Vybudování 2 arytmologických sálů (stavba a zdravotnická technika včetně systému pro intervence) a doplnění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-01-13   „Anesteziologický přístroj včetně monitoringu plynů a spirometrie, odpařovače inhalačních anestetik, odsávačky“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 systémů - anesteziologických přístrojů včetně monitoringu plynů a spirometrie, odpařovače inhalačních anestetik, odsávačky pro nové arytmologické sály a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Blíže viz Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu výzvy č. 98 „REACT EU“ vedený pod názvem „A2 Vybudování 2 arytmologických sálů (stavba a zdravotnická technika včetně systému pro intervence) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-01-05   Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Kyjov - II. etapa (opakované zadání) (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a výpočetní techniky pro nemocnici Kyjov. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do čtyř samostatných části ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Kardio - Line spol. s r.o. medisap,s.r.o.
2023-01-03   Anesteziologické přístroje (Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení anesteziologických sestav sestávajících se z narkotizačního přístroje, ventilátoru a anesteziologického monitoru vitálních funkcí s kompletní plynovou analýzou včetně hloubky a úrovně anestezie a svalové relaxace pro potřeby oddělení centrálních operačních sálů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-12-16   Ventilátor plicní (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 3 ks plicního ventilátoru vč. příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-12-13   Dodávka anesteziologických přístrojů pro MMN a.s (MMN, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnického zařízení: 2 ks anesteziologických přístrojů s monitorací Veškeré požadované technické, kvalitativní a funkční parametry zdravotnické techniky (dále také „zařízení“) jsou podrobně specifikovány obchodními podmínkami (závazném návrhu kupní smlouvy) a v jejich příloze č. 2 Technické specifikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-12-07   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) II (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. BioTech a.s. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. MEDIFINE a.s. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. NIMOTECH, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMA REHA, s.r.o. S & T Plus s.r.o. T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o.
2022-12-02   Inkubátory (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří kusů inkubátorů včetně matrací pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-11-11   Monitory 25 ks (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nového, nepoužitého zdravotnického vybavení: 25 ks pacientských monitorů vč. příslušenství, 3 ks centrálních monitorovacích stanic vč. příslušenství vč. 6 ks LCD displejů 24” a 2 ks LCD displejů min. 29” pro centrální monitorovací stanice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-11-04   REACT EU 98 - Anesteziologické přístroje (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka anesteziologických přístrojů pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávacích podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-10-17   Monitorovací systémy, znovuvyhlášení části 2 (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitorovacích systémů do Svitavské nemocnice včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-10-10   REACT EU 98 - Monitory vitálních funkcí pro anestezii (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka celkem 8 kusů monitorů vitálních funkcí pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha_Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-08-31   REACT EU 98 - Výhřevná lůžka pro novorozence s centrálním monitorovacím systémem - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů výhřevných lůžek pro novorozence s centrálním monitorovacím systémem pro Gynekologicko - porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. • Předmět plnění je pořizován v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha - Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-08-02   DODÁVKA 5 KS ANESTEZIOLOGICKÝCH PŘÍSTROJŮ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace 5 ks anesteziologických přístrojů včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, instruktáž, provádění veškerých potřebných předepsaných prací po dobu záruky dle doporučení výrobce a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2022-07-29   H - lůžka a postele (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: Kód CPV: 33192120-9 Nemocniční lůžka; 33192160-1 Lehátka 33152000-0 Inkubátor 33192150-8 Terapeutická lůžka 33192600-8 Zdvihací zařízení pro zdravotnictví Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o.
2022-07-19   Monitorace a EKG (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem VZ je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: Kód CPV: 33195000-3 Systémy pro kontrolu pacientů; 33123230-9 Kardiografy; 33121100-5 Elektroencefalografy; 33123200-0 Elektrokardiografické přístroje Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. Deymed Diagnostic s.r.o. medisap,s.r.o. MUDr. Pavel Čelakovský S & T Plus s.r.o.
2022-07-15   Anestezie a dýchací přístroje (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je nových anesteziologických a dýchacích přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: kód CPV: 33157400-9 Zdravotnické dýchací přístroje 33172100-7 Anesteziologické přístroje 33158400-6 Jednotka pro mechanickou terapii - Přístroj pro zprůchodnění dýchacích cest 33157810-6 Jednotka pro kyslíkovou terapii - Přistroj pro vysokoprůtokovou terapii kyslíkem Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dartin spol.s r.o. Dräger Medical s.r.o. HONEST ELEKTRO s.r.o. Ing. Aleš Závorka medisap,s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-06-17   Monitory vitálních funkcí (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu monitorů vitálních funkcí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o. S & T Plus s.r.o.