Veřejné zakázky: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

2024-01-16   Servis angiolinky ARTIS Q na dobu neurčitou (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy na kompletní pozáruční servis a údržbu angiolinky v majetku zadavatele: LINKA RTG ANGIOGRAFICKÁ ARTIS Q CEILING, výrobní číslo 109180, inventární číslo DM805336, výrobce SIEMENS A.G. Zobrazit zadávací řízení »
2024-01-08   Katetrizační systém pro ablaci pulzním polem (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu/prostředků (dále také „ZP“), po dobu 48 měsíců, v souladu se zákonem č. 375/2022, o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a to dodávky katetrů včetně jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Součástí předmětu plnění … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-21   Systém pro mechanickou srdeční podporu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu/prostředků (dále také „ZP“), po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Dodávky Bezjehlového vstupu (konektoru) (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bezjehlových vstupů (konektorů), po dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy, na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-14   Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii III (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM – Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 36 měsíců od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 A, B - Technická specifikace, musí být nové a originální. Jedná se o opakování zrušené 1., 4. části VZ „Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii II“, … Zobrazit zadávací řízení »
2023-12-08   Dodávky zdravotnických prostředků pro neurointervence, opakovaná VZ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM – Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 36 měsíců od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 - Technická specifikace, musí být nové a originální. Jedná se o opakování zrušené 5., 6., 7., 8. části VZ „Dodávky zdravotnických prostředků pro neurointervence“, Evidenční … Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-29   Dodávky infuzního a transfuzního materiálu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického infuzního a transfuzního materiálu po dobu plnění 36 měsíců od účinnosti smlouvy na základě aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
2023-11-10   INFUZNÍ ROZTOKY ZÁKLADNÍ V OBJEMU 100-1000 ML (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
B05BA03 MONOHYDRÁT GLUKOSY B05BB01 CHLORID SODNÝ B05BB01 CHLORID SODNÝ, CHLORID DRASELNÝ, DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO, ROZTOK NATRIUM-LAKTÁTU 50% B05BB01 CHLORID DRASELNÝ, CHLORID SODNÝ B05BB01 CHLORID SODNÝ, CHLORID DRASELNÝ, DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO B05BB01 CHLORID SODNÝ, CHLORID DRASELNÝ, DIHYDRÁT CHLORIDU VÁPENATÉHO, HEXAHYDRÁT CHLORIDU HOŘEČNATÉHO, TRIHYDRÁT NATRIUM-ACETÁTU, KYSELINA JABLEČNÁ, L-FORMA B05XA01 CHLORID DRASELNÝ V07AB VODA PRO INJEKCI Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2023-10-25   Průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu včetně vypůjčení analyzátorů (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálů včetně bezplatného zapůjčení analyzátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bio-rad spol. s r.o. Werfen Czech s.r.o.
2023-10-23   Dodávka příslušenství pro radiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka příslušenství pro Oddělení Radiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bohemia Medical s.r.o.
2023-10-20   Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii II (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM – Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 36 měsíců od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 A, B - Technická specifikace, musí být nové a originální. Zobrazit zadávací řízení »
2023-10-20   Dodávky zdravotnických prostředků pro neurointervence (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM – Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 36 měsíců od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 - Technická specifikace, musí být nové a originální. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prague Medical s.r.o.
2023-10-11   „J01 - ANTIBIOTIKA PARENTERÁLNÍ“ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky ANTIBIOTIK PARENTERÁLNÍch, po dobu 24 měsíců nebo do vyčerpání předpokládaného množství k odběru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s.
2023-09-18   Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční kardiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy (jednu nebo více) na opakující se dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční Kardiologii určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 36 měsíců od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 - Technická specifikace, musí … Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   DODÁVKA CHIRURGICKÝCH NÁSTROJŮ PRO OPERAČNÍ SÁLY (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů pro operační sály Kardiologie – arytmologický sál, Chirurgie operační sál, Urologie operační sál, ORL operační sál, Neurochirurgie operační sál. Zobrazit zadávací řízení »
2023-09-13   DODÁVKY - UMĚLÉ TĚLNÍ NÁHRADY PRO NEUROCHIRURGII (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky zdravotnických prostředků – umělých tělních náhrad potřebné k léčbě pacientů na oddělení Neurochirurgie, zřízení konsignačního skladu zboží dodavatele u zadavatele, zaškolení a průběžné školení zaměstnanců, technická podpora, výpůjčka instrumentária. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 9 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-08-29   Dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně jejich příslušenství určeného pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-07-25   Dodávka přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně příslušenství, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a u 1. části veřejné zakázky uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Compek Medical Services, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-07-12   DODÁVKA MONITOROVACÍHO SYSTÉMU PRO CHIRURGICKOU JIP VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro monitorování životních funkcí včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-06-13   Průběžné dodávky dezinfekce (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek Dezinfekčních přípravků, které jsou potřebné pro poskytování zdravotní péče pacientům a k zamezení šíření infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Perfect Distribution a.s.
2023-06-06   DODÁVKA A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ZAJIŠŤUJÍCÍHO ROZŠÍŘENÍ DIGITALIZACE V MNO (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému kybernetické bezpečnosti sestávající - analýzy rizik systému, včetně návrhu opatření - plánu obnovy - postupů pro obnovu systému - servisní podpory na dobu 10 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-NEXT spol. s r.o.
2023-06-02   Dodávka ultrazvukových přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o.
2023-05-22   DODÁVKA MONITORŮ ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU II (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro monitorování životních funkcí včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o.
2023-05-15   Dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu, REACT 98 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 3 části: 1. část - Ultrazvuky diagnostické pro radiologii 2. část - Ultrazvuky diagnostické pro gynekologii a radiologii 3. část - Ultrazvuk nejvyšší kategorie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-05-09   Dodávka ultrazvukových přístrojů pro různá oddělení včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů (ultrazvukových přístrojů vč. příslušenství), záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 2 části: 1. část – Dodávka ultrazvukových přístrojů pro chirurgii, internu a neurologii 2. část – Dodávka UZV přístroje pro ORL ambulanci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-05-03   DODÁVKA ENDOSKOPICKÉ AMBULANTNÍ VĚŽE PRO ORL VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů endoskopické ambulantní věže pro ORL včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-05-03   LŮŽKOVÉ VYBAVENÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lůžkové vybavení včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2023-04-27   Dodávky náhrady kolenního kloubu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciálního zdravotnického materiálu určeného k léčbě pacientů s onemocněním pohybového aparátu – kloubů a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Zimmer Czech, s.r.o.
2023-04-19   Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem dodávek jsou speciální zdravotnický materiál určený k léčbě pacientů s cévním onemocněním. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení personálu a technická podpora poskytovaná specializovanou osobou dodavatele během intervenčních výkonů v pracovních dnech, dle potřeby pracoviště a po předchozí telefonické dohodě. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od počátku účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EndoTech s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Vamex, spol. s r.o.
2023-04-11   Průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství, část 5. - Kardiostimulárory třídy V, opakovaná VZ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů a jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu na oddělení Kardiologie, dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem plnění a podmínky dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 - Technická specifikace, zboží musí být nové a originální. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medkotech s.r.o.
2023-04-06   Servisní podpora aplikací DMS, eSSL, ELDAx, OCR a IT platformy včetně komunikací na okolní IS, opakovaná VZ (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory implementovaného řešení DMS (document management system)v podobě aplikací DMS na platformě MS SharePoint, eSSL, ELDAx a OCR DOCU-X včetně rozhraní na okolní IS a včetně podpory IT platformy pro řešení DMS. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-NEXT spol. s r.o.
2023-03-27   POJIŠTĚNÍ MAJETKU _ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování pojišťovacích služeb na dobu neurčitou s využitím služeb makléře. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Generali Česká pojišťovna a.s.
2023-03-21   Dodávka a instalace radiodiagnostických přístrojů včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových radiodiagnostických přístrojů včetně příslušenství, nutné stavební úpravy a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s.
2023-03-16   DODÁVKA MONITORŮ ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro monitorování životních funkcí včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických … Zobrazit zadávací řízení »
2023-03-14   Dodávka lůžkového vybavení včetně příslušenství a pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového vybavení včetně příslušenství a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RQL s.r.o.
2023-03-14   Dodávka a instalace kardioangiografického kompletu pro arytmologický sál, včetně pozáručního servisu na dobu 8 let (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kardioangiografického kompletu včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního kompletního (paušálního) servisu na dobu určitou. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, příloha č. 2 ZD. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Philips Česká republika s.r.o.
2023-03-02   MONITORY ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro monitorování životních funkcí včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 4 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: POLYMED medical CZ, a.s.
2023-02-28   J05AB16 REMDESIVIR (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
REMDESIVIR/Injekční lahvička 100MG/1112 jednotek Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gilead Sciences s.r.o.
2023-02-27   DIGITÁLNÍ SYSTÉM PRO CHOLANGIOSKOPII S GENERÁTOREM PRO EHL VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a dodávka spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-02-17   Servisní podpora aplikací DMS, eSSL, ELDAx, OCR a IT platformy včetně komunikací na okolní IS (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění podpory implementovaného řešení DMS (document management system)v podobě aplikací DMS na platformě MS SharePoint, eSSL, ELDAx a OCR DOCU-X včetně rozhraní na okolní IS a včetně podpory IT platformy pro řešení DMS. Zobrazit zadávací řízení »
2023-02-07   Průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů a jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu na oddělení Kardiologie, dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem plnění a podmínky dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1, Technická specifikace, zboží musí být nové a originální. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-01-26   Průběžné dodávky endostaplerů (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně endostaplerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-01-16   Parafínová zalévací linka pro patologii včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Účelem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy na dodávku parafínové zalévací linky včetně pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o.
2023-01-04   Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu ke kardioangiografickému kompletu - znovuvyhlášení 1. a 2. části (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Jedná se o znovu vyhlášení 1. a 2. části veřejné zakázky „Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu ke kardioangiografickému kompletu“, 2022/VZ/90 z důvodu, že v předchozím zadávacím řízení nebyl žádný účastník řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiálu potřebného ke kardioangiografickému kompletu dodanému odd. Kardiologie v roce 2022 za účelem kardioangiografických vyšetření pacientů a to do doby odebrání zboží v hodnotě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Performa Medical, s.r.o.
2022-12-23   Dodávka lůžkového vybavení včetně příslušenství a pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového vybavení včetně příslušenství a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2022-12-14   DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO NEUROCHIRURGII II (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů na oddělení Neurochirurgie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o.
2022-12-07   Dodávky zdravotnického materiálu pro intervenční radiologii, opakované (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiálu potřebného k léčbě tepen a žil pacientů na Oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody. U 1., 2., 12. části se jedná o opakované zadávací řízení, které bylo zrušeno. 13. část je nově vzniklý požadavek pro nákup zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. EspoMed spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o.
2022-11-10   SÍTNICOVÝ LASER PRO OČNÍ LÉKAŘSTVÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
SÍTNICOVÝ LASER PRO OČNÍ LÉKAŘSTVÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CMI s.r.o.