Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění.

Termín
Lhůta pro podání nabídek byla 2023-05-22. Veřejná zakázka byla zveřejněna na 2023-04-20.

Dodavatelé
V rozhodnutích o udělení zakázky nebo v jiné zadávací dokumentaci jsou uvedeni tito dodavatelé:
Kdo?

Cože?

Kde?

Historie zadávání veřejných zakázek
Datum Dokument
2023-04-20 Oznámení zadávacího řízení
2023-05-12 Dodatečné informace
2023-05-19 Dodatečné informace
2023-05-23 Dodatečné informace
2023-06-05 Dodatečné informace
2023-06-08 Dodatečné informace
2023-06-22 Oznámení o zadání zakázky
2023-09-18 Oznámení o zadání zakázky
2023-09-20 Oznámení o zadání zakázky
2023-09-25 Oznámení o zadání zakázky
2023-10-09 Oznámení o zadání zakázky
2023-10-13 Oznámení o zadání zakázky
2023-11-08 Oznámení o zadání zakázky
2023-11-10 Oznámení o zadání zakázky
2023-11-16 Oznámení o zadání zakázky
2023-11-20 Oznámení o zadání zakázky
2023-11-22 Oznámení o zadání zakázky
2023-11-22 Oznámení o zadání zakázky
Oznámení zadávacího řízení (2023-04-20)
Zadavatel
Jméno a adresy
Název: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Národní registrační číslo: 26000237
Poštovní adresa: Maxima Gorkého 77
Poštovní město: Trutnov
Poštovní směrovací číslo: 54101
Země: Česko 🇨🇿
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kozák
Telefon: +420 720979060 📞
E-mail: kozak.petr@nemtru.cz 📧
Region: Královéhradecký kraj 🏙️
ADRESA URL: https://zakazky.cenakhk.cz 🌏
Adresa profilu kupujícího: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html 🌏
Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen
Adresa URL dokumentů: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html 🌏
Adresa URL účasti: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html 🌏
Typ zadavatele
Jiný typ: Nemocnice

Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Název: Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV
Produkty/služby: Zdravotnické přístroje 📦
Krátký popis:
“Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu...”    Zobrazit více
Odhadovaná hodnota bez DPH: CZK 40614741.27 💰
Informace o pozemcích
Nabídky lze podávat na všechny části

1️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem
Název
Identifikační číslo šarže: 1
Popis
Další produkty/služby: Inkubátory 📦
Místo plnění: Královéhradecký kraj 🏙️
Hlavní místo nebo místo plnění: Sídlo zadavatele.
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 1 ks Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem dle přílohy zadávací dokumentace.”
Kritéria pro udělení ceny
Cena
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 651 633 💰
Doba trvání smlouvy, rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému
Níže uvedený časový rámec je vyjádřen v měsících.
Popis
Doba trvání: 4
Rozsah veřejné zakázky
Informace o fondech Evropské unie:
“Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Trutnov, CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016347”
Popis
Další informace: Integrovaný regionální operační program

2️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Novorozenecké vyhřívané lůžko resuscitační s měřením SpO2
Název
Identifikační číslo šarže: 2
Popis
Další produkty/služby: Lůžka pro použití ve zdravotnictví 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 3 ks Novorozenecké vyhřívané lůžko resuscitační s měřením SpO2 dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 1139297.15 💰

3️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Autotransfuzní přístroj (rekuperátor krve)
Název
Identifikační číslo šarže: 3
Popis
Další produkty/služby: Zdravotnické přístroje 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 1 ks Autotransfuzní přístroj (rekuperátor krve) dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 746 250 💰

4️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Pletysmograf prstový
Název
Identifikační číslo šarže: 4
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 1 ks Pletysmograf prstový (2-kanálový arteriální fotopleysmograf) dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 115 141 💰

5️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Přebalovací stůl pro novorozence se zabudovanou skříňkou
Název
Identifikační číslo šarže: 5
Popis
Další produkty/služby: Vyšetřovací stoly 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 3 ks Přebalovací stůl pro novorozence se zabudovanou skříňkou dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 26131.8 💰

6️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název:
“A) Monitory (5 ks) s centrálou B) Monitory (5 ks) s centrálou C) Monitory (4 ks) s centrálou D) Monitory (6 ks) s centrálou a telemetrií E) Monitor”
Název
Identifikační číslo šarže: 6
Popis
Další produkty/služby: Monitory 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka A) Monitory (5 ks) s centrálou, B) Monitory (5 ks) s centrálou, C) Monitory (4 ks) s centrálou, D) Monitory (6 ks) s centrálou a telemetrií, E)...”    Zobrazit více
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 10241913.13 💰

7️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Monitor životních funkcí pacienta (6 ks) s centrálou
Název
Identifikační číslo šarže: 7
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 6 ks plně modulárních monitorů životních funkcí pacienta, 1 ks centrální stanice rozšíření/částečná obnova stávajícího systému Minday dle přílohy...”    Zobrazit více
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 4 324 500 💰

8️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Zdravotnický PC s monitorem obrazu pro centrální operační sály
Název
Identifikační číslo šarže: 8
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 1 ks Zdravotnický PC s monitorem obrazu pro centrální operační sály dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 94 610 💰

9️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Transportní monitor
Název
Identifikační číslo šarže: 9
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 3 ks Transportní monitor transportní monitor pro monitorování 3/5/6 EKG, Respirace, SpO2, NIBP, IBP, Temp - 3 ks rozšíření/částečná obnova...”    Zobrazit více
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 777 000 💰

1️⃣0️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název:
“A) Lůžka resuscitační bez váhy B) Lůžka resuscitační včetně váhy C) Standardní polohovací lůžka”
Název
Identifikační číslo šarže: 10
Popis
Další produkty/služby: Lůžka s motorovým pohonem 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 15 ks Lůžka resuscitační bez váhy, 6 ks Lůžka resuscitační včetně váhy, 8 ks Standardní polohovací lůžka dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 5082782.83 💰

1️⃣1️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Transportní lůžko (urgentní transportní lůžko)
Název
Identifikační číslo šarže: 11
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 18 ks Transportní lůžko (urgentní transportní lůžko) dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 1 020 528 💰

1️⃣2️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Transportní vozíky (pojízdné křeslo pro invalidní pacienty)
Název
Identifikační číslo šarže: 12
Popis
Další produkty/služby: Pojízdná křesla 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 4 ks Transportní vozíky (pojízdné křeslo pro invalidní pacienty) Křeslo pro přepravu sedících pacientů se zhoršenou pohyblivostí ovládané druhou...”    Zobrazit více
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 34290.68 💰

1️⃣3️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název:
“A) Transportní vozík s kontejnerem a sítem pro převoz nástrojů B) Transportní vozík pro převoz nástrojů”
Název
Identifikační číslo šarže: 13
Popis
Další produkty/služby: Lékařský nábytek s výjimkou lůžek a stolů 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 14 ks Transportní vozíky s kontejnerem a sítem pro převoz nástrojů, 9 ks Transportní vozíky pro převoz nástrojů dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 167 670 💰

1️⃣4️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Transportní vozík pro převoz obalového materiálu v arších
Název
Identifikační číslo šarže: 14
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 1 ks Transportní vozík pro převoz obalového materiálu v arších dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 17 115 💰

1️⃣5️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Elektrický zvedák pacienta
Název
Identifikační číslo šarže: 15
Popis
Další produkty/služby: Zdvihací zařízení pro zdravotnictví 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 7 ks Elektrických zvedáků pacienta zařízení se stabilní konstrukcí pro snadnou manipulaci a přemístění imobilního pacienta dle přílohy zadávací dokumentace.”    Zobrazit více
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 638897.42 💰

1️⃣6️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: A) Sprchovací lehátko B) Sprchové křeslo
Název
Identifikační číslo šarže: 16
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka Sprchovací lehátka 3 ks, Sprchová křesla 3 ks dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 300054.99 💰

1️⃣7️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Myčky podložních mís
Název
Identifikační číslo šarže: 17
Popis
Další produkty/služby: Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje 📦
Popis veřejné zakázky: Dodávka 4 ks Myčka podložních mís dle přílohy zadávací dokumentace.
Kritéria pro udělení ceny
Cena není jediným kritériem pro zadání zakázky a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 707 974 💰

1️⃣8️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Sterilizátor parní
Název
Identifikační číslo šarže: 18
Popis
Další produkty/služby: Sterilizátor 📦
Popis veřejné zakázky: Dodávka 1 ks Sterilizátor parní dle přílohy zadávací dokumentace.
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 189 400 💰

1️⃣9️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název:
“A) Mobilní skiagrafický přímo digitální RTG přístroj B) Mobilní C-rameno s monitorovým vozíkem C) Mobilní C-rameno s monitory uchycenými přímo na stojanu C-ramene”    Zobrazit více
Název
Identifikační číslo šarže: 19
Popis
Další produkty/služby: Radiodiagnostické přístroje 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka Mobilní skiagrafický přímo digitální RTG přístroj 2 ks s motorizovaným pohybem a akumulátorovým napájením o výkonu minimálně 32 kW vybavený...”    Zobrazit více
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 6293333.32 💰

2️⃣0️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Plicní ventilátor vhodný k transportu ventilovaného pacienta
Název
Identifikační číslo šarže: 20
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 6 ks Plicních ventilátorů vhodných k transportu ventilovaného pacienta dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 2 408 400 💰

2️⃣1️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Sonograf
Název
Identifikační číslo šarže: 21
Popis
Další produkty/služby: Diagnostické ultrazvukové přístroje 📦
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 2 ks Sonograf (ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy pro všeobecnou diagnostiku v interní a intenzivní medicíně) dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 3226254.06 💰

2️⃣2️⃣
Rozsah veřejné zakázky
Název: Artroskopická sestava
Název
Identifikační číslo šarže: 22
Popis
Další produkty/služby: Přístroje pro operační sály 📦
Popis veřejné zakázky: Dodávka 1 ks Artroskopická sestava dle přílohy zadávací dokumentace.
Rozsah veřejné zakázky
Odhadovaná celková hodnota bez DPH: CZK 2411564.89 💰

Právní, ekonomické, finanční a technické informace
Podmínky účasti
Seznam a stručný popis podmínek:
“Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 zákona prokazuje dodavatel předložením kopie: a) výpisu z obchodního rejstříku,...”    Zobrazit více
Ekonomická a finanční situace
Kritéria výběru uvedená v zadávací dokumentaci
Technická a odborná způsobilost
Kritéria výběru uvedená v zadávací dokumentaci

Postup
Typ postupu
Otevřený postup
Administrativní informace
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast: 2023-05-22 10:00 📅
Jazyky, ve kterých lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: čeština 🗣️
Podmínky pro zahájení nabídkového řízení: 2023-05-22 10:05 📅

Doplňující informace
Informace o elektronických pracovních postupech
Elektronická fakturace bude akceptována
Tělo recenze
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111 📞
E-mail: posta@uohs.cz 📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: http://www.uohs.cz 🌏
Postup přezkoumání
Přesné informace o lhůtě (lhůtách) pro přezkumné řízení:
“Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení...”    Zobrazit více
Služba, u které lze získat informace o přezkumném řízení
Název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Poštovní město: Brno
Poštovní směrovací číslo: 604 55
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 542167111 📞
E-mail: posta@uohs.cz 📧
Fax: +420 542167112 📠
ADRESA URL: http://www.uohs.cz 🌏
Zdroj: OJS 2023/S 081-243806 (2023-04-20)
Dodatečné informace (2023-05-12)

Doplňující informace
Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úředním věstníku S: 2023/S 081-243806

Změny
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-05-22 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-06-13 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-05-22 📅
Čas: 10:05
Nová hodnota
Datum: 2023-06-13 📅
Čas: 10:05
Další doplňující informace

“Výše uvedená změna lhůty pro doručení a otevírání nabídek se vztahuje pouze k části 19, nikoliv k ostatním částem této veřejné zakázky.”
Zdroj: OJS 2023/S 095-292738 (2023-05-12)
Dodatečné informace (2023-05-19)

Změny
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-05-22 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-06-20 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-05-22 📅
Čas: 10:05
Nová hodnota
Datum: 2023-06-20 📅
Čas: 10:05
Další doplňující informace

“Výše uvedená změna lhůty pro doručení a otevírání nabídek se vztahuje pouze k části 16, nikoliv k ostatním částem této veřejné zakázky.”
Zdroj: OJS 2023/S 099-309476 (2023-05-19)
Dodatečné informace (2023-05-23)

Změny
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-05-22 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-06-26 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-05-22 📅
Čas: 10:05
Nová hodnota
Datum: 2023-06-26 📅
Čas: 10:05
Další doplňující informace

“Výše uvedená změna lhůty pro doručení a otevírání nabídek se vztahuje pouze k části 22, nikoliv k ostatním částem této veřejné zakázky.”
Zdroj: OJS 2023/S 101-318602 (2023-05-23)
Dodatečné informace (2023-06-05)

Změny
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-06-26 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-07-07 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-06-26 📅
Čas: 10:05
Nová hodnota
Datum: 2023-07-07 📅
Čas: 10:05
Další doplňující informace

“Výše uvedená změna lhůty pro doručení a otevírání nabídek se vztahuje pouze k části 22, nikoliv k ostatním částem této veřejné zakázky.”
Zdroj: OJS 2023/S 110-343768 (2023-06-05)
Dodatečné informace (2023-06-08)

Změny
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Stará hodnota
Datum: 2023-06-13 📅
Čas: 10:00
Nová hodnota
Datum: 2023-07-17 📅
Čas: 10:00
Text, který je třeba opravit v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.7)
Stará hodnota
Datum: 2023-06-13 📅
Čas: 10:05
Nová hodnota
Datum: 2023-07-17 📅
Čas: 10:05
Další doplňující informace

“Výše uvedená změna lhůty pro doručení a otevírání nabídek se vztahuje pouze k části 19, nikoliv k ostatním částem této veřejné zakázky.”
Zdroj: OJS 2023/S 112-351357 (2023-06-08)
Oznámení o zadání zakázky (2023-06-22)
Objekt
Informace o pozemcích
Tato smlouva je rozdělena na části

Postup
Administrativní informace
Předchozí publikace týkající se tohoto postupu: 2023/S 081-243806

Zadání zakázky

1️⃣
Identifikační číslo šarže: 5
Název: Přebalovací stůl pro novorozence se zabudovanou skříňkou
Informace o neudělení grantu
Nebyly obdrženy žádné nabídky ani žádosti o účast nebo byly všechny zamítnuty

2️⃣
Identifikační číslo šarže: 8
Název: Zdravotnický PC s monitorem obrazu pro centrální operační sály

3️⃣
Identifikační číslo šarže: 11
Název: Transportní lůžko (urgentní transportní lůžko)

4️⃣
Identifikační číslo šarže: 13
Název:
“A) Transportní vozík s kontejnerem a sítem pro převoz nástrojů B) Transportní vozík pro převoz nástrojů”

5️⃣
Identifikační číslo šarže: 14
Název: Transportní vozík pro převoz obalového materiálu v arších

6️⃣
Identifikační číslo šarže: 21
Název: Sonograf
Zdroj: OJS 2023/S 121-384427 (2023-06-22)
Oznámení o zadání zakázky (2023-09-18)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 11738825.1 💰

Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: 9
Název: Transportní monitor
Datum uzavření smlouvy: 2023-09-12 📅
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Počet nabídek obdržených od uchazečů z jiných členských států EU: 0
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze zemí mimo EU: 0
Počet nabídek přijatých elektronickými prostředky: 1
Název a adresa dodavatele
Název: CHEIRÓN a.s.
Národní registrační číslo: 27094987
Poštovní adresa: Kukulova 24/
Poštovní město: Praha
Poštovní směrovací číslo: 16900
Země: Česko 🇨🇿
Telefon: +420 602149179 📞
E-mail: mlukac@cheiron.eu 📧
Region: Hlavní město Praha 🏙️
Dodavatel je malý nebo střední podnik
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 777 000 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 389 404 💰
Identifikační číslo šarže: 10
Název:
“A) Lůžka resuscitační bez váhy B) Lůžka resuscitační včetně váhy C) Standardní polohovací lůžka”
Datum uzavření smlouvy: 2023-09-13 📅
Informace o nabídkách
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 0
Název a adresa dodavatele
Název: L I N E T spol. s r.o.
Národní registrační číslo: 00507814
Poštovní adresa: 5/
Poštovní město: Slaný
Poštovní směrovací číslo: 27401
Telefon: +420 731518269 📞
E-mail: lucie.kratka@linet.cz 📧
Region: Středočeský kraj 🏙️
Dodavatel je malý nebo střední podnik
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 5 082 782 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 5069421.1 💰
Identifikační číslo šarže: 19
Název:
“Mobilní skiagrafický přímo digitální RTG přístroj B) Mobilní C-rameno s monitorovým vozíkem C) Mobilní C-rameno s monitory uchycenými přímo na stojanu C-ramene”
Název a adresa dodavatele
Název: PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Národní registrační číslo: 25099019
Poštovní adresa: Juárezova 1071/17
Poštovní směrovací číslo: 16000
Telefon: +420 605208988 📞
E-mail: hlavsa@promedica-praha.cz 📧
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 6 293 333 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 6 280 000 💰
Zdroj: OJS 2023/S 183-569087 (2023-09-18)
Oznámení o zadání zakázky (2023-09-20)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 2 221 517 💰

Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: 12
Název: Transportní vozíky (pojízdné křeslo pro invalidní pacienty)
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 2
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 2
Počet nabídek přijatých elektronickými prostředky: 2
Název a adresa dodavatele
Název: Stamed s.r.o.
Národní registrační číslo: 29161941
Poštovní adresa: Vřesová 667/
Poštovní město: Zruč-Senec
Poštovní směrovací číslo: 33008
Telefon: +420 602487077 📞
E-mail: obchod@stamed.cz 📧
Region: Plzeňský kraj 🏙️
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 34290.68 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 29 080 💰
Identifikační číslo šarže: 15
Název: Elektrický zvedák pacienta
Datum uzavření smlouvy: 2023-09-19 📅
Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Počet nabídek přijatých elektronickými prostředky: 3
Název a adresa dodavatele
Název: Arjo Czech Republic s.r.o.
Národní registrační číslo: 46962549
Poštovní adresa: Na strži 1702/65
Poštovní směrovací číslo: 14000
Telefon: +420 604493003 📞
E-mail: petr.klumpar@arjo.com 📧
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 638897.42 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 542 437 💰
Identifikační číslo šarže: 20
Název: Plicní ventilátor vhodný k transportu ventilovaného pacienta
Název a adresa dodavatele
Název: SNT Plus s.r.o.
Národní registrační číslo: 25701576
Poštovní adresa: Novodvorská 994/138
Poštovní směrovací číslo: 14200
Telefon: +420 602236723 📞
E-mail: monika.novotna@sntplus.cz 📧
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 2 408 400 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 1 650 000 💰
Zdroj: OJS 2023/S 184-575403 (2023-09-20)
Oznámení o zadání zakázky (2023-09-25)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 155 750 💰

Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: 18
Název: Sterilizátor parní
Datum uzavření smlouvy: 2023-08-09 📅
Název a adresa dodavatele
Název: Askin & Co. s. r. o.
Národní registrační číslo: 48399965
Poštovní adresa: Úprkova 1450/11
Poštovní město: Nový Jičín
Poštovní směrovací číslo: 74101
Telefon: +420 731605302 📞
E-mail: askin@askin.cz 📧
Region: Moravskoslezský kraj 🏙️
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 189 400 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 155 750 💰
Zdroj: OJS 2023/S 188-584279 (2023-09-25)
Oznámení o zadání zakázky (2023-10-09)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 647 600 💰

Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: 17
Název: Myčky podložních mís
Datum uzavření smlouvy: 2023-09-08 📅
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 707 974 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 647 600 💰
Zdroj: OJS 2023/S 198-619734 (2023-10-09)
Oznámení o zadání zakázky (2023-10-13)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 29 080 💰
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 4 ks Invalidní vozík NEXT GO skládací, šířka sedu 50cm, CP115-50 dle přílohy zadávací dokumentace.”

Zadání zakázky
Název a adresa dodavatele
Poštovní adresa: Vřesová 667
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 34290.68 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 29 080 💰
Zdroj: OJS 2023/S 201-630985 (2023-10-13)
Oznámení o zadání zakázky (2023-11-08)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 5 499 151 💰
Popis
Hlavní místo nebo místo plnění: Sídlo zadavatele, oddělení ARO
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka Monitory vitálních funkcí N17, N1, 6ks, CMS BeneVision 1ks vč. příslušenství dle přílohy zadávací dokumentace.”
Hlavní místo nebo místo plnění: Sídlo zadavatele, oddělení operačních sálů
Popis veřejné zakázky: Dodávka 1s Artroskopická sestava Smith Nephew

Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: 7
Název: Monitor životních funkcí pacienta (6 ks) s centrálou
Datum uzavření smlouvy: 2023-10-11 📅
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 4 324 500 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 3 719 151 💰
Identifikační číslo šarže: 22
Název: Artroskopická sestava 1 ks
Datum uzavření smlouvy: 2023-10-10 📅
Název a adresa dodavatele
Telefon: +420 739389962 📞
E-mail: smolik@promedica-praha.cz 📧
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 2411564.89 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 1 780 000 💰
Zdroj: OJS 2023/S 218-686852 (2023-11-08)
Oznámení o zadání zakázky (2023-11-10)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 745 200 💰
Popis
Hlavní místo nebo místo plnění:
“Oblastní nemocnice Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, oddělení operačních sálů”
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 1 ks CATSmart - kontinuální autotransfuzní systém 1 ks dle přílohy zadávací dokumentace.”

Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: 3
Název: Autotransfuzní přístroj (rekuperátor krve)
Datum uzavření smlouvy: 2023-10-17 📅
Název a adresa dodavatele
Název: Fresenius Kabi s.r.o.
Národní registrační číslo: 25135228
Telefon: +420 731502278 📞
E-mail: marcela.vaclavkova@fresenius-kabi.com 📧
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 746 250 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 745 200 💰
Zdroj: OJS 2023/S 220-693227 (2023-11-10)
Oznámení o zadání zakázky (2023-11-16)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 10 241 000 💰
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka Souborů monitorů: typ Carescape B450 - 20 ks, B125 – 1ks, Carestation centrální stanice 4ks, telemetrický systém Apex 1ks dle přílohy zadávací dokumentace.”    Zobrazit více

Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: 6
Název:
“A) Monitory (5 ks) s centrálou B) Monitory (5 ks) s centrálou C) Monitory (4 ks) s centrálou D) Monitory (6 ks) s centrálou a telemetrií E) Monitor”
Datum uzavření smlouvy: 2023-10-20 📅
Název a adresa dodavatele
Název: medisap,s.r.o.
Národní registrační číslo: 48029360
Poštovní adresa: Na rovnosti 2244/5
Poštovní směrovací číslo: 13000
Telefon: +420 602162938 📞
E-mail: medisap@medisap.cz 📧
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 10241913.13 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 10 241 000 💰
Zdroj: OJS 2023/S 224-705600 (2023-11-16)
Oznámení o zadání zakázky (2023-11-20)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 2032438.96 💰
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 1 ks Inkubátor ATOM Model 100, Dual Incu i; dle přílohy zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Název: Novorozenecké vyhřívané lůžko resuscitační s měřením SpO2, 3ks
Popis
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 3 ks Novorozenecké vyhřívané lůžko Atom Sunflower včetně příslušenství; dle zadávací dokumentace.”
Hlavní místo nebo místo plnění: Sídlo zadavetele.
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 1 ks Pletysmograf prstový AngE Phlebo OPO, vč. aneroidního tonometru, lde zadávací dokumentace.”
Rozsah veřejné zakázky
Název: A) Sprchovací lehátko, B) Sprchové křeslo
Popis
Popis veřejné zakázky: Dodávka 3 ks Sprchové lůžko 214 a 3 ks Vozík toaletní a sprchový 302018

Zadání zakázky
Identifikační číslo šarže: 1
Název: Inkubátor kombinovaný s vyhřívacím lůžkem - 1 ks
Datum uzavření smlouvy: 2023-10-25 📅
Název a adresa dodavatele
Název: DARTIN spol.s r.o.
Národní registrační číslo: 40763781
Poštovní adresa: Suchdolská 688
Poštovní město: Horoměřice
Poštovní směrovací číslo: 25262
Telefon: +420 603447647 📞
E-mail: l.stepek@dartin.cz 📧
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 651 633 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 647 159 💰
Identifikační číslo šarže: 2
Název: Novorozenecké vyhřívané lůžko resuscitační s měřením SpO2 - 3ks
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 1139297.15 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 1 138 875 💰
Identifikační číslo šarže: 4
Název: Pletysmograf prstový AngE Phlebo OPO, vč. aneroidního tonometru
Datum uzavření smlouvy: 2023-10-26 📅
Název a adresa dodavatele
Název: COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.
Národní registrační číslo: 49287885
Poštovní adresa: Březina 13
Poštovní město: Březina
Poštovní směrovací číslo: 50601
Telefon: +420 774747610 📞
E-mail: ales.rosler@compek.cz 📧
Region: Královéhradecký kraj 🏙️
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 115 141 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 94404.96 💰
Identifikační číslo šarže: 16
Název: A) Sprchovací lehátko - 3 ks, B) Sprchové křeslo - 3 ks
Název a adresa dodavatele
Název: AUDY s.r.o.
Národní registrační číslo: 00544426
Poštovní adresa: Živného 859/1
Poštovní město: Brno - Bystrc
Poštovní směrovací číslo: 63500
Telefon: +420 721043610 📞
E-mail: bohdan.vojacek@audy.cz 📧
Region: Jihomoravský kraj 🏙️
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 300054.99 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 152 700 💰
Zdroj: OJS 2023/S 227-714122 (2023-11-20)
Oznámení o zadání zakázky (2023-11-22)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 10 241 000 💰
Název: Monitory
Popis
Hlavní místo nebo místo plnění:
“Oblastní nemocnice Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, oddělení interní, chirurgické a gynekologicko-porodnické”
Popis veřejné zakázky:
“Dodávka 21 ks monitorů dle přílohy zadávací dokumentace: typ Carescape B450 - 20 ks, B125- - 1ks, Carestation centrální stanice 4ks, telemetrický systém Apex 1 ks.”    Zobrazit více

Zadání zakázky
Název: Monitory
Název a adresa dodavatele
Poštovní město: Praha - Žižkov
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 10241913.13 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 10 241 000 💰
Zdroj: OJS 2023/S 228-717032 (2023-11-22)
Oznámení o zadání zakázky (2023-11-22)
Objekt
Rozsah veřejné zakázky
Celková hodnota veřejné zakázky (bez DPH): CZK 10 241 000 💰

Postup
Administrativní informace
Předchozí publikace týkající se tohoto postupu: 2023/S 224-705600

Zadání zakázky
Informace o hodnotě zakázky/dílu (bez DPH)
Odhadovaná celková hodnota zakázky/dílu: CZK 10241913.13 💰
Celková hodnota zakázky/dílu: CZK 10 241 000 💰
Zdroj: OJS 2023/S 228-718070 (2023-11-22)