Dodavatel: SNT Plus s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel SNT Plus s.r.o.

2023-10-23   FN Motol - Ultrazvukové přístroje pro kardiovaskulární chirurgii (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a systémů pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol a pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-10-18   Upgrade 3ks UZ, nebo dodávka nových včetně záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je upgrade 3ks ultrazvukových přístrojů (dále jen „UZ“), nebo dodávka nových, nepoužitých a nerepasovaných UZ včetně příslušenství a zajištění záručních a pozáručních činností pro I. interní kardioangiologická kliniku zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-10-10   3D/4D echokardiografický přístroj nejvyšší třídy (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka, instalace a uvedení do provozu nového 3D/4D echokardiografického přístroje nejvyšší třídy vč. příslušenství a jeho záruční a pozáruční servisní zabezpečení po dobu jeho předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-10-05   Ultrazvuky (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvuků včetně příslušenství pro oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Viamed s.r.o.
2023-09-25   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - XI (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Anesteziologický přístroj (interní číslo VZ: 2023_031_01_00) ČÁST 2 : Monitorovací systém (2) a transportní monitory (4) (interní číslo VZ: 2023_031_02_00) ČÁST 3 : Hemodynamický monitor (interní číslo VZ: 2023_031_03_00) ČÁST 4 : Ultrazvukový přístroj pro KAR (interní číslo VZ: 2023_031_04_00) ČÁST 5 : Ultrazvukový přístroj pro Neurologii (interní číslo VZ: 2023_031_05_00) Podrobná technická specifikace je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Ing. Aleš Závorka Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-09-13   REACT-EU etapa IV - RTG přístrojové vybavení a ultrazvukové přístroje pro diagnostiku II (Nemocnice Na Františku)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, předinstalační příprava v prostorách zadavatele, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů a vybavení specifikovaných v ZD, a to včetně provedení zaškolení personálu příslušného oddělení zadavatele, poskytování záručního, je-li stanoveno v ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-09-01   Přenosný tabletový ultrazvukový systém pro interní ambulance (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku 1 ks přenosného tabletového ultrazvukového systému pro použití na interních ambulancích zadavatele. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 1 pracovní den. Součástí předmětu zakázky je i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-08-16   Dodávka ultrazvukových přístrojů (NH Hospital a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka movitých věcí, jejichž technická specifikace je uvedena v přílohách č. 2 zadávacích dokumentací na dílčí části veřejné zakázky, včetně instalace v místě plnění a dalších souvisejících plnění dle návrhu smluv, které jsou přílohou č. 1 zadávacích dokumentací na dílčí části veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění je dále poskytnutí záruky k předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-08-04   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 12 - přístrojové vybavení... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. EKG vyšší třídy, 3 ks; EKG střední třídy, 3 ks; 2. Holter EKG, 6 ks; 3. Monitor životních funkcí, 12 ks 4. Transportní křeslo/lehátko, 12 ks; 5. Resuscitační vozík, 4ks; 6. Ultrazvukový přístroj- s pojízdným vozíkem, 2 ks; 7. Sterilizační kontejnery, 1 set; 8. Defibrilátor, 4 ks; 9. Myčka podložních mís, 6 ks; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Medin, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis SNT Plus s.r.o.
2023-07-26   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 17 kusů nových diagnostických ultrazvukových přístrojů včetně sond. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-07-25   Dodávka přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně příslušenství, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a u 1. části veřejné zakázky uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Compek Medical Services, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-07-13   Monitory vitálních funkcí II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu následujícího monitorů vitálních funkcí a monitorovacích systémů včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. SNT Plus s.r.o.
2023-07-12   KTG centrála (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) systému – KTG centrální systém monitorovací s příslušenstvím pro potřeby gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Šumperk a.s., a to dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD – Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD – Kupní smlouva. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění • pojištění spojené s dodávkou zboží • zaškolení pracovníků … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-07-03   REACT EU – kardiotokograf II (Nemocnice Ivančice, p.o.)
Předmětem dodávky je dodávka 3 ks kardiotokografů vč. telemetrického systému v kompletním vybavení a s příslušenstvím dle specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Součástí veřejné zakázky je také pozáruční servis na 36 měsíců po ukončení záruky dodaného přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-06-29   Pořízení vybavení pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 6 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na šest částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Horizont - Nare s.r.o. JUVENTAS CZECH s.r.o. medisap,s.r.o. Radim Holba SNT Plus s.r.o.
2023-06-26   FN Hradec Králové – Ultrazvukové diagnostické přístroje 2 včetně zajištění pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks ultrazvukových diagnostických přístrojů a 2 ks jícnové echokardiografické TEE sondy, zajištění záručního full servisu a pozáručního servisu dodaného zboží, a to na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIONIK Stapro Group s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. SNT Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-06-22   Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní a.s. Část 2 (Krajská zdravotní, a.s.)
monitorovací technicka pro zdravotnické zařízení Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-06-19   REACT-EU 98, 99 - Plicní ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s. II (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových plicních ventilátorů, spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění jejich dodání na adresy všech odštěpných závodů zadavatele. Pozáruční servis na 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-05-25   REACT-EU etapa III – Monitoring vitálních funkcí (Nemocnice Na Františku)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu centrálních monitorovacích stanic a monitorů vitálních funkcí, a to včetně provedení zaškolení personálu příslušného oddělení zadavatele, poskytování záručního a pozáručního servisu. CPV kódy: 33100000-1 - Zdravotnické přístroje, 33195000-3 - Systémy pro kontrolu pacientů, 33195100-4 - Monitory Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-05-15   Dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu, REACT 98 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručních servisních služeb. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2 Zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 3 části: 1. část - Ultrazvuky diagnostické pro radiologii 2. část - Ultrazvuky diagnostické pro gynekologii a radiologii 3. část - Ultrazvuk nejvyšší kategorie Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-05-09   UZV přístroje (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání UZV přístrojů. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 4 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o.
2023-05-09   Ultrazvukové přístroje (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Ultrazvuky všeobecného a gynekologického použití (5 ks) Část 2 – Jaterní ultrazvuk pro hodnocení cirhózy a steatózy (1 ks) Část 3 – Mobilní ultrazvuk přenosný (1 ks) Předmět plnění k jednotlivým částem veřejné zakázky je definován závazným návrhem Kupní smlouvy a technickou specifikací, které tvoří přílohy Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje dodání nového, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIONIK Stapro Group s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-05-02   Přenosný tabletový ultrazvukový systém pro interní oddělení (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku 1 ks přenosného tabletového ultrazvukového systému pro použití na interním oddělení zadavatele. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 1 pracovní den. Součástí předmětu zakázky je i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-04-28   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika III (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 je dodávka 1 ks abdominální sondy, 1 ks lineární sondy, 2 ks sektorové sondy a 1 ks víceúčelového sonografu. Předmětem části 2 je dodávka 4 ks transportního lůžka stretcher. Předmětem části 3 je dodávka 1 sady na frézování dlouhých kostí. Předmětem části 4 je dodávka 1 sady nástrojů na extrakci šroubů 3.5 – 7.3 mm. Předmětem části 5 je dodávka 1 trakční sady pro dolní končetinu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-04-25   Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. IV (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli jednu část, více částí nebo na každou část veřejné zakázky, a to vždy samostatně na každou část. Informace o předmětu každé jednotlivé části, podmínkách účasti a podání nabídky na jednotlivé části jsou uvedeny ve společné Zadávací dokumentaci přičemž její přílohy jsou pro každou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology s.r.o. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. RADIX CZ s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-04-18   Monitorovací systém (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků monitorovacího systému pro použití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 5 pracovních dnů. Součástí předmětu zakázky je i poskytnutí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-04-11   Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Mediset-Chironax s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. TSE spol. s r.o.
2023-04-06   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 8 - ultrazvukové přístroje a... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. Ultrazvukový přístroj vyšší třídy s jícnovou sondou pro oddělení JIP, 1 ks; Ultrazvukový přístroj vyšší třídy - Urgentní příjem, interní ambulance, 1 ks; 2. Ultrazvukový přístroj mobilní vč. vozíku - Interní odd., 1 ks; 3. Digitální mobilní (pojízdný) RTG přístroj - JIP, Interní odd., 1 ks; to vše v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. Exray s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-04-04   Ultrazvukový přístroj diagnostický II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje včetně příslušenství pro Kliniku infekčních chorob zadavatele Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-04-04   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ultrazvukových přístrojů včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o.
2023-03-01   Přístroje pro Anesteziologicko-resuscitační péči - Monitory vitálních funkcí (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Přístroje pro Anesteziologicko resuscitační péči Monitory vitálních funkcí“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-02-27   Monitorovací systém vitálních funkcí vč. příslušenství (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového monitorovacího systému vitálních funkcí vč. příslušenství dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Požadavky na předmět plnění, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-02-23   POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ... (Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka, montáž a pozáruční servis Zobrazovací techniky, podrobně popsáno ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-02-16   Pořízení UZ přístrojů (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
4.1. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na čtyři části, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění (dále jen „zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o.
2023-02-10   Monitory životních funkcí (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorů životních funkcí pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Konkrétně se jedná o monitory pro odd. ARIM - dospávací pokoj, ARIM - DIOP, INT, NEU (část 1 veřejné zakázky), monitory pro odd. OZM (část 2 veřejné zakázky), monitory pro odd. PED (část 3 veřejné zakázky), monitory pro odd. ARIM (část 4 veřejné zakázky) a monitory pro odd. ARIM - NIP (část 5 veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: medisap,s.r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-02-09   Pořízení UZ přístrojů NRK (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 3 části, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Rychnov nad Kněžnou souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o.
2023-02-09   Defibrilátory (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 6 ks defibrilátorů, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2023-02-01   Systémy pro sledování a kontrolu životních funkcí pacienta s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou v jednotlivých částech veřejné zakázky dodávky nových souborů zdravotnické technologie - "ZT" (systémy pro sledování a kontrolu životních funkcí pacienta), včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých částí a v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2022-12-28   Defibrilátory (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových 6 ks defibrilátorů, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.
2022-12-23   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - Radiodiagnostické odd., Laboratoře... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. Angiografické linka vč. souvisejícího vybavení pracoviště - sál + ovladovna, 1ks; 2. Záložní zdroj - diesel agregát, 1ks; 3. Defibrilátor s monitoringem, 2ks; 4. Telemetrie vč. centrály pro 6 lůžek, 1ks; 5. 12 svodové přímo píšící EKG, 1ks; 6. Zdravotnický nerezový vozík s infuzním stojanem a výklopným boxem, 2ks; Zdravotnický nerezový vozík, 2ks; Nerezová pojízdná hrazda na zavěšení katetrů, 4 ks; 7. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Klaro, spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis SNT Plus s.r.o.
2022-11-30   Monitorovací systémy pro NNH (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka monitorovacích systémů a zabezpečení jejich záručního a pozáručního servisu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SNT Plus s.r.o.