Veřejné zakázky: Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

2023-09-20   „Dodávka diagnostik pro infekční sérologii spojená s výpůjčkou imunochemického analyzátoru pro Oblastní nemocnici... (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Cílem zadávacího řízení je uzavření Smlouvy o výpůjčce a Rámcové kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem: a) Smlouva o výpůjčce imunochemického analyzátoru dle požadavků ZD v trvání 96 měsíců, včetně jeho autorizovaného servisu po dobu výpůjčky. b) Rámcová kupní smlouva na dodávku diagnostik pro infekční sérologii dle požadavků ZD na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
2023-06-30   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku VI (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. MEDIFINE a.s. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-04-28   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – pořízení majetku V (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na sedm částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. JK - Trading spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. MZ Liberec, a.s.
2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-04-14   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku III (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aspironix s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Klaro, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-06-30   Oblastní nemocnici Trutnov a.s. výpočetní tomograf (CT) podruhé (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
dodání 1 ks nového (nikoliv repasovaného) systému výpočetní tomografie (CT přístroje) dle požadavků této ZD (viz Příloha č. 5 Technické požadavky), včetně odkoupení, demontáže a vymístění zadavatelem dosud používaného zařízení a provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení CT přístroje pravidelnými, zákonem určenými, periodickými bezpečnostně technickými kontrolami, zkouškami dlouhodobé stability, revizemi elektro, servisních zásahů (údržby) a oprav po skončení záruční doby v trvání 6 - ti let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-05-24   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku II (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na 11 částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-05-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku II (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na 11 částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění Zobrazit zadávací řízení »
2022-05-02   Oblastní nemocnici Trutnov a.s. výpočetní tomograf (CT) (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem této zakázky je dodání 1 ks nového (nikoliv repasovaného) systému výpočetní tomografie (CT přístroje) dle požadavků této ZD (viz Příloha č. 5 Technické požadavky), včetně odkoupení, demontáže a vymístění zadavatelem dosud používaného zařízení a následné provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení CT přístroje pravidelnými, zákonem určenými, periodickými bezpečnostně technickými kontrolami, zkouškami dlouhodobé stability, revizemi elektro, servisních zásahů (údržby) a oprav po … Zobrazit zadávací řízení »
2022-04-04   Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., servis zdravotnického prádla (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem plnění zakázky je zajištění servisu spojeného s praním prádla pro zadavatele, přičemž tato služba zahrnuje praní, čištění, dezinfekci, žehlení, balení (pouze operačního prádla), včetně nakládání s rizikovým prádlem (infekční, operační, kontaminované cytostatiky, radionuklidy, apod.) a logistické zabezpečení distribuce čistého (prádlo svázané a uložené v přepravních zařízeních s povlakem) a špinavého prádla (v barevně rozlišených pytlích), tj. vyzvednutí a zpětná dodávka prádla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Prádelny a čistírny Náchod a.s.
2022-03-23   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku I (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na 14 částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Fénix Brno, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Promedeus s.r.o. RADIOMETER s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2021-10-18   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - skiagrafický stacionární RTG přístroj nejvyšší třídy s přímou digitalizací (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Dodání skiagrafického stacionárního RTG přístroje nejvyšší třídy s přímou digitalizací se třemi detektory Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: F medical s.r.o.
2018-12-18   Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. část – Mobilní C rameno (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aura Medical, s.r.o.
2018-10-12   Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - I. část - nové (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do 5 částí v souladu s § 35 zákona, a to následujícím způsobem: 1.část – skiagrafický RTG 2.část - ultrazvukový přístroj 3. část – tracheální intubační fibroskop 4. část – 5 ks monitorů a centrální stanice 5. část – 2 ks hysteroresektoskopů, 1 ks kamerová hlava Dodavatel … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medisap, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Radix CZ, s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2018-07-02   Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. - II. část - opakování (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical, s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o.
2018-02-14   Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. – I. část (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je pro části 1 – 5 dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmětem veřejné zakázky pro část 6 jsou stavební úpravy dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Philips Česká republika s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2016-05-11   Dodávka a instalace IT infrastruktury pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace IT infrastruktury pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. Zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na 2 části. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1) je dodávka koncových stanic a kancelářského software pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 2) je dodávka a instalace IT infrastruktury pro Oblastní nemocnici Trutnov a.s. Součástí dodávky hardware bude rozšíření stávajících serverů, UPS, NAS servery, aktivní prvky, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unicorn Systems a.s.
2016-01-14   Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. – terapeutický RTG přístroj ortovoltážní pro ozařovny (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks terapeutického RTG přístroje a 1 ks polí ionizačních komor vč. software pro radioterapii. Součástí předmětu plnění je i zajištění záručního servisu veškeré dodané techniky po dobu 24 měsíců a provádění pozáručního servisu dodaných zdravotnických prostředků po dobu 72 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CANBERRA-PACKARD s.r.o.
2014-08-06   Dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro použití v laboratořích lékařské mikrobiologie (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro použití v laboratořích lékařské mikrobiologie blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci, včetně zajištění dopravy do místa plnění, instalace, montáže, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, zaškolení obsluhy, dodání úplné dokumentace, manuálu a ostatních dokladů v českém jazyce, prohlášení o shodě a dokumentace dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, které umožní zadavateli se zbožím nakládat v … Zobrazit zadávací řízení »
2014-05-28   Dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro použití v laboratořích lékařské mikrobiologie (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF pro použití v laboratořích lékařské mikrobiologie blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci, včetně zajištění dopravy do místa plnění, instalace, montáže, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, zaškolení obsluhy, dodání úplné dokumentace, manuálu a ostatních dokladů v českém jazyce, prohlášení o shodě a dokumentace dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, které umožní zadavateli se zbožím nakládat v … Zobrazit zadávací řízení »
2013-05-20   Dodávka přístrojového vybavení iktového centra Oblastní nemocnice Trutnov a.s (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku nové (nikoliv demo nebo repasované) lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní zadavateli se zbožím nakládat. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona na čtyři části: 1) příslušenství lůžek (monitory) (2 ks); 2) přístroj pro funkční terapii – horní končetiny (1 ks); 3) motodlahy (3 ks) a; 4) vířivky (3 ks). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. MADISSON, s.r.o.
2012-11-14   Dodávka přístrojového vybavení iktového centra Oblastní nemocnice Trutnov a.s (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, v rozsahu podle obchodních podmínek a technické specifikace, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na patnáct částí. Jedná se o dodávku CT přístroje, Ultrazvuku, Centrální stranice a příslušenství resuscitačních a … Zobrazit zadávací řízení »
2012-09-26   Dodávka přístrojového vybavení iktového centra Oblastní nemocnice Trutnov a.s (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku lékařské technologie, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k nim a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat, včetně instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, v rozsahu podle obchodních podmínek a technické specifikace, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na patnáct částí. Jedná se o dodávku CT přístroje, Ultrazvuku, Centrální stranice a příslušenství resuscitačních a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. S & T Plus s.r.o. Siemens, s.r.o.
2012-03-19   Dodávka 1 ks přístroje SPECT/CT (gamakamera) (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje SPECT/CT s dvěma plně digitálními detektory a s nedělitelnými gantry. Předmětem veřejné zakázky je též demontáž stávajícího přístrojového vybavení, jeho likvidace, úprava pracoviště určeného pro provoz tohoto přístroje, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení. Podrobnosti v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.