Dodavatel: Arjo Czech Republic s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Arjo Czech Republic s.r.o.

2023-07-25   Dodávka přístrojů pro kardiologii včetně pozáručního servisu, REACT 99 (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně příslušenství, uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a u 1. části veřejné zakázky uzavření kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Compek Medical Services, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. SNT Plus s.r.o.
2023-06-27   Mycí, dezinfekční a sterilizační přístroje (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Mycí a dezinfekční automat (2 ks) Část 2 – Přísálový sterilizátor (2 ks) Část 3 – Myčka podložních mís (3 ks) Část 4 – Kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd (1 ks) Předmět plnění k jednotlivým částem veřejné zakázky je definován závazným návrhem Obchodních podmínek (Kupní smlouvy) a Technickou specifikací, které tvoří příloh Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. MIELE,spol. s r.o.
2023-06-06   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE - INTENZIVNÍ, ENDOSKOPICKÁ, TRANSPORTNÍ, OPERAČNÍ, STERILIZAČNÍ A... (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem plnění VZ je dodávka (zdravotnických) přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy a s požadavky zadavatele stanovenými v zadávacích podmínkách této VZ. VZ je rozdělena na 24 částí. Část 1 - Vyvíječ páry Část 2 - Úpravna vody včetně filtrace Část 3 – Sterilizátor Část 4 - Defibrilátory s monitorem Část 5 - Pacientský zvedák + příslušenství (vak koupací) Část 6 - Systém telemetrie (lůžková interna) - CMS centrální monitorovací systém Část 7 - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. AquaOsmotic s.r.o. Arjo Czech Republic s.r.o. BMT Medical Technology s.r.o. CHEIRÓN a.s. CHIS, s.r.o. Eurotec Medical, s.r.o. Lukáš Balihar MEDIAL spol. s r.o. Medirecord CZ s.r.o. MGVIVA a.s. PILSKLIMA s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Stamed s.r.o. T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o.
2023-05-26   Zdravotnické přístroje III (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2023-05-09   Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 8: Bariatrické lůžko (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků: 2 ks lůžka pro obézní pacienty (bariatrická lůžka): 2 ks pasivní matrace 2 ks aktivní matrace 2 ks noční stolky Dle technických podmínek, stanovených zadavatelem v příloze č.3. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2023-05-03   REACT EU 99 - Bariatrická lůžka (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks bariatrických lůžek pro Všeobecnou Fakultní nemocnici v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2023-05-03   LŮŽKOVÉ VYBAVENÍ VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lůžkové vybavení včetně pozáručního servisu, doprava do místa určení, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje, odborná instruktáž, provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let, provádění bezplatných preventivních prohlídek (BTK) a metrologického ověřování (v rámci záruční doby), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2023-04-20   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku IV (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Askin & Co. s. r. o. AUDY s.r.o. CHEIRÓN a.s. Compek Medical Services, s.r.o. Dartin spol.s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. Stamed s.r.o.
2023-03-13   Lůžka (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky, který zadavatel rozdělil na 4 části, je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: část 1 VZ: 90 ks lůžek elektricky polohovatelných vč. příslušenství a 90 ks pasivních matrací; část 2 VZ: 12 ks lůžek elektricky polohovatelných pro JIP s váhou vč. příslušenství a 12 ks pasivních matrací; část 3 VZ: 2 ks bariatrických lůžek vč. příslušenství a 2 ks pasivních matrací a část 4 VZ: 3 ks lůžek porodních vč. příslušenství a 3 ks matrací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Dartin spol.s r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-02-20   Lůžka pro pacienty II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka bariatrického lůžka pro pacienty (dále také „Zboží“) pro Kliniku infekčních chorob (KICH), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2022-12-09   Vybavení jednotky intenzivní péče (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka vybavení pro jednotku intenzivní péče včetně příslušenství podle technické specifikace dle Přílohy č. 5a až 5f této zadávací dokumentace a pozáruční údržba za podmínek daných Kupní smlouvou, jejíž návrh je Přílohou č. 4a až 4f této zadávací dokumentace a spotřební materiál za podmínek daných Kupní smlouvou na dodávku spotřebního materiálu, jejíž návrh je Přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. CHEIRÓN a.s. L I N E T spol. s r.o.
2022-10-18   REACT EU 98 - Nemocnice TGM Hodonín - VZ 4 - Dodávka lůžek (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lůžek, a to: A. Lůžko standardní s kardiackým křeslem (10 ks), B. Lůžko standardní bez kardiackého křesla (28 ks), C. Matrace pasivní (38 ks), D. Lůžko pro intenzivní péči JIP (16 ks) E. Matrace pasivní (16 ks) F. Nemocniční bariatrické lůžko (2 ks), G. Bariatrická pasivní antidekubitní matrace (2 ks), pro Nemocnici TGM Hodonín, příspěvková organizace dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD - Technická specifikace a za podmínek stanovených … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. L I N E T spol. s r.o.
2022-09-07   FN Ostrava - Lůžko resuscitační (bariatrické) včetně matrace II (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového souboru zdravotnické technologie tj. dodávka nového 1 systému lůžka resuscitačního (bariatrické) včetně matrace, příslušenství a vybavení nutného pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění VZ je dále též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2022-08-10   REACT-EU 98 Bariatrické lůžko (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku, a to 2 ks bariatrických lůžek včetně matrací na Chirurgické oddělení Nemocnice Teplice,o.z., Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2022-07-29   H - lůžka a postele (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Kategorizace předmětu zakázky: Kód CPV: 33192120-9 Nemocniční lůžka; 33192160-1 Lehátka 33152000-0 Inkubátor 33192150-8 Terapeutická lůžka 33192600-8 Zdvihací zařízení pro zdravotnictví Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o.
2022-06-17   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. -STERILIZAČNÍ A MYCÍ TECHNIKA“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. BMT Medical Technology s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Suppmed s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2022-06-06   Pořízení movitého majetku (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. BioVendor - Lékařská technika, spol. s r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Promedeus s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-04-11   MYČKY PODLOŽNÍCH MÍS (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem této VZ je dodávka 23 ks myček podložních mís včetně pozáručního servisu uvedení dodaného zařízení do provozu, zaškolení zaměstnanců zadavatele, dodání základního příslušenství, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu a provádění bezpečnostně technických kontrol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2022-04-05   Interiérové vybavení Domov seniorů, Příbram VII (Město Příbram)
Předmětem veřejné zakázky je interiérové vybavení nově vybudovaného objektu „Domov seniorů Příbram VII, u. Žežická“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Artspect, a.s. L I N E T spol. s r.o. Zich a spol., s.r.o.
2022-03-31   Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. Zakázka je rozdělena na 9 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. MADISSON, s.r.o. Medinet s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-03-10   Myčky podložních mís (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 12 ks dvoukapacitních myček podložních mís pro Pardubickou nemocnici a 3 ks jednokapacitních myček podložních mís, z toho 1 ks pro Pardubickou nemocnici a 2 ks pro Svitavskou nemocnici Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Fénix Brno, spol. s r.o.
2021-08-17   Dodávka lůžek pro Orlickoústeckou nemocnici (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lůžek, matrací a stolků pro Orlickoústeckou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2021-06-07   Dodávky jednorázového nádobí a obalových materiálů II (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek jednorázového nádobí a obalových materiálů pro Fakultní nemocnici Bulovka dle potřeb zadavatele po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Šťastný a spol. s r.o. Šťastný a spol.s.r.o.
2020-07-05   Nákup vybavení pro organizaci Nový Domov, příspěvková organizace, Karviná (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení pro Nový domov, příspěvkovou organizaci, Karviná v rámci akce „Rekonstrukce ubytovací části a přístavby budovy D“. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Arjo Czech Republic, s.r.o. Hospimed, spol. s.r.o. L I N E T spol. s.r.o. Linet, spol. s.r.o.
2019-02-22   Antidekubitní matrace (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka antidekubitních matrací, po dobu 4 let a v části 2 a 3 veřejné zakázky je předmětem zároveň pozáruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Soral & Hanzlik Medical s.r.o.
2018-12-11   Dodávka vakových zvedáků a sprchovacích pojízdných van do novostavby domu sociálních služeb v Pacově (Město Pacov)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vakových zvedáků a sprchovacích pojízdných van poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2018-07-31   Bariatrická lůžka pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks bariatrických lůžek do Krajské zdravotní, a.s. spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: • doprava zboží do místa plnění, • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2018-02-09   Zvýšení kvality návazné péče – Rehabilitační vybavení (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nového nepoužitého rehabilitačního zdravotnického vybavení pro oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Karel Hrnčíř - Biomag
2017-08-14   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 21 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks myčky podložních mís, určené pro oddělení radioterapie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o.
2017-06-16   VN Olomouc – dodávka ZT pro intenzivní obory (Vojenská nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění zadávané nadlimitní VZ je dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů a vybavení oddělení intenzivních oborů (ARO, JIP interna, JIP chirurgie, OCHRIP) VN Olomouc. Veřejnou zakázku rozdělil zadavatel ve smyslu § 35 a § 101 zákona na 6. částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arjo Czech Republic s.r.o. B.Braun Medical s.r.o. Linet spol. s.r.o. S & T Plus s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.