Dodavatel: Biomedica ČS, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Biomedica ČS, s.r.o.

2023-10-19   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP – V – opakované části (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Přístroj pro mimotělní oběh (interní číslo VZ: 2022_070_01_00) ČÁST 2 : Endoskopická věž pro thorakoskopii (interní číslo VZ: 2022_070_02_00) Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) a b) – Technická specifikace pro část 1 a 2. Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované zadavatelem v technické specifikaci pro jednotlivé části veřejné zakázky. Pro části č. 1 a 2 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2023-09-26   Multiplexní analyzátor na principu mikrosfér na stanovení protilátek proti HLA a MICA antigenům včetně dodávek... (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks multiplexního analyzátoru na principu mikrosfér na stanovení protilátek proti HLA a MICA antigenům včetně příslušenství, dodávek spotřebního materiálu a zajištění záručních a pozáručních činností pro Ústav klinické imunologie a alergologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-09-26   Přístroj pro mimotělní oběh (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka a uvedení do provozu přístroje pro mimotělní oběh, jeho záruční a pozáruční servis po dobu 8 let a průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k přístroji po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-09-05   Chlopeň srdeční biologická aortální bezstehová z bovinního perikardu (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - chlopeň srdeční biologická aortální bezstehová z bovinního perikardu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-08-30   FN Motol – Jednotka pro mimotělní oběh – II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka Jednotky pro mimotělní oběh pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol která bude dodána včetně veškerého příslušenství a spotřebního materiálu nutného k uvedení přístroje do provozu, bez nutností zakoupení dalších komponent Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-07-03   Dodávky reagencií pro HLA typizaci HLA genů pomocí sekvenátoru se zápůjčkou přístrojového vybavení a software (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav a dalšího navazujícího spotřebního materiálu pro zajištění části imunogenetických vyšetření systémem, který je založen na principu sekvenování nové generace, který umožňuje typizaci na alelické úrovni, a to u velkého množství vzorků najednou. Systém bude využíván pro provádění HLA typizací na úrovni „high resolution“. Součástí předmětu je i bezplatná zápůjčka veškerého přístrojového a softwarového vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-06-22   Přístroj mimotělního oběhu včetně ohřívací a chladící jednotky (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje mimotělního oběhu včetně ohřívací a chladící jednotky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2023-05-11   Dodávky SZM - Dodávky dialyzátoru pro hemodialýzu 2023 (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to dodávky dvou typů dialyzátorů pro hemodialýzu, které jsou indikovány u ambulantních a hospitalizovaných pacientů, vč. pacientů alergických na polysulfon, nebo-li pro potřeby ústavní péče IKEM (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Biomedica ČS, s.r.o.
2023-03-08   Odběrový systém a laboratorní materiál (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky odběrového systému a laboratorního materiálu pro pracoviště Ústavu hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-12-15   Dodávky reagencií pro stanovení anti-HLA a anti-MICA protilátek se zápůjčkou analytického přístroje s multiplexovou... (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií pro stanovení anti-HLA a anti MICA protilátek, dalšího navazujícího spotřebního materiálu a zápůjčka analytického přístroje s multiplexovou technologií na principu průtokové cytometrie. Analytický přístroj s příslušenstvím bude dodavatelem zapůjčen bezplatně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-10-24   Autotransfúzní přístroj (2 ks) (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka zdravotnického přístroje - 2 ks autotransfúzních přístrojů vč. příslušenství, jejich záruční a pozáruční servis po dobu jejich předpokládané životnosti osmi let a zabezpečení průběžných dodávek spotřebního materiálu k přístrojovému vybavení po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-09-02   Arteriální a žilní kanyly II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek arteriálních a žilních kanyl pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-07-02   Systém CAT ke stanovení trombin generačního času (TGT) (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému CAT ke stanovení trombin generačního času (TGT) pro Laboratoř pro poruchy hemostázy Ústavu hematologie a krevní transfuze, včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, provedení instalační validace, zaškolení a záručního servisu a dále průběžné dodávky spotřebního materiálu - diagnostik a dalšího spotřebního materiálu k dodanému přístroji vše dle podmínek zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-06-24   Systém pro kvantitativní koronární analýzu (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systému pro kvantitativní koronární analýzu včetně příslušenství pro I. interní kliniku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-06-22   FN Motol - Uzavřený infuzní systém (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky uzavřeného infuzního systému, v rozsahu dle přílohy č.1 Kupní smlouvy (Seznam zboží s jednotkovými cenami) a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-06-21   Kanyly k oxygenerátorům (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kanyl k oxygenerátorům. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-06-17   Dodávka přístroje pro mimotělní oběh (Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje pro mimotělní oběh pro Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí. Podrobnosti viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-06-13   FN Motol - Modernizace laboratorní techniky - Mikrobiologie REACT-EU C1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů, systémů a příslušenství a to do Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bio-rad spol. s r.o. Biomedica ČS, s.r.o. Explorea s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
2022-06-01   T2MR s příslušenstvím včetně pozáručních činností a spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je nákup systému pro T2MR technologii rychlé detekce patogenů s příslušenstvím pro Ústav klinické mikrobiologie zadavatele, a to včetně zajištění pozáručního BTK a dalších servisních činností a dodávek spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-05-30   Dodávka spotřebního materiálu s výpůjčkou 2 ks analyzátorů virových a bakteriálních agens (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem této VZ jsou dodávky spotřebního materiálu k automatickému imunoanalytickému analyzátoru a chemiluminiscenčnímu analyzátoru pro sérologickou diagnostiku virových a bakteriálních agens. Předmětem VZ je současně i bezplatná výpůjčka 2 ks analyzátorů virových a bakteriálních agens, uvedení zapůjčených zařízení do provozu, zaškolení zaměstnanců zadavatele, zapůjčení základního příslušenství včetně zajištění servisu po dobu výpůjčky a servisu nad rámec výpůjčky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. bioMérieux CZ s.r.o.
2022-05-27   Dodávky ZP-IVD - Dodávky souprav pro stanovení parametrů koagulace (PT, PTT, fibrinogen, trombinový čas,... (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou: a)pravidelné dodávky reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů koagulace (PT, PTT, fibrinogen, trombinový čas, antitrombin, D Dimer, Anti-Xa) b)bezplatné zapůjčení a instalace: -nového automatického koagulometru včetně řídícího počítače a tiskárny, se zajištěním jeho případné modernizace za dobu plnění předmětu veřejné zakázky -výkonného záložního koagulometru (může být repasovaný, stáří max. do 5 let.) Blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-05-26   Dodávky SZM - Dodávky chlopně biologické aortální bovinní bezstehové (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to dodávky bezstehové biologické aortální chlopně z bovinního perikardu samoexpandibilní, určené pro miniinvazivní operace nebo také pro nestandardní situace (např. malý aortální anulus, reoperace, výrazná kalcifikace aorty) určené k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-05-20   Diagnostika pro speciální imunochemická vyšetření v endokrinologii a metabolická onemocnění - OID - 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro speciální endokrinologická vyšetření krve a moči a pro metabolická onemocnění v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. Zadávací dokumentace. Spotřebním materiálem se rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-04-29   Reagencie pro statimovou HLA typizaci využívající interkalačních činidel (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik a dalšího navazujícího spotřebního materiálu pro imunogenetická vyšetření systémem, který je založen na principu real-time PCR, tedy detekci produktů polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Systém bude využíván pro provádění HLA typizace na úrovni tzv. „Single assay bead resolution“, tedy bude schopen rozlišovat mezi alelami, které jsou součástí běžných komerčních panelů pro vyšetření přítomnosti specifických antiHLA … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2022-03-30   Dodávka biologických a mechanických chlopní (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky biologických a mechanických chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. CARDION s.r.o. Venama s.r.o.
2021-11-12   FN Motol -Zakázkové prodlužovací sety k i.v. aplikaci II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zakázkových prodlužovacích setů k i.v. aplikaci sloužících pro aplikaci cytostatik. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2021-09-21   FN Motol - Zařízení pro paralelní detekci bílkovinných, RNA a DNA biomarkerů z biologických vzorků II (Fakultní nemocnice v Motole)
Dodávka zařízení pro paralelní detekci bílkovinných, RNA a DNA biomarkerů z biologických vzorků. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2021-08-30   FN Motol - Termoregulační jednotka (Fakultní nemocnice v Motole)
Dodávka termoregulační jednotky pro Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2021-08-06   REACT-EU-98-Mimotělní oběh (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks mimotělních oběhů vč. příslušenství pro II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací dokumentace. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha-Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2021-07-13   Koagulometr včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks přístrojů k provádění rutinních i speciálních koagulačních, spektrofotometrických aimunoturbidimetrických testů pro IV. Interní hematologickou kliniku FNHK, a to včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2021-04-21   Dodávky SZM - Dodávky systému pro uzavření velkých cév (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to cévních uzavíracích systémů k uzavření femorálního arteriálního přístupu po použití katetrů, kanyl nebo sheathů k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2021-01-27   Mimotělní oběh (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, dodání, instalace a uvedení do provozu 2 kusů modulárního transportního perfuzního systému pro řízení a monitoraci mimotělní krevní cirkulace během kardiopulmonální perfuze na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2021-01-22   Spotřební materiál pro koagulometry (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele pro Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno s podmínkou bezúplatné výpůjčky souvisejícího přístrojového vybavení po dobu účinnosti rámcové kupní smlouvy a zajištění jeho servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2021-01-21   Reagencie a spotřební materiál pro koagulační vyšetření (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro provádění koagulačních vyšetření na koagulačním analyzátoru STA R Max od firmy Stago. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. Diagnostica, a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
2021-01-21   FN Motol - Dodávky cévních uzavíracích systémů k uzavření femorálního arteriálního přístupu (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky cévních uzavíracích systémů k uzavření femorálního arteriálního přístupu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2020-09-17   Uzávěry velkých cév (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno)
Uzávěry velkých cév na dobu 4 let - 800 kusů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2020-08-04   Laboratorní přístrojové vybavení 4 (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení infekční diagnostiky a oddělení klinické mikrobiologie a oddělení transfúzní zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné nebo dvou nebo tří nebo všech částí zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Abbott Laboratories, s.r.o. Biomedica ČS, s.r.o. Kesa, s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2020-07-13   Srdeční chlopně a ringy 2020 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky srdečních chlopní a ringů ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu tří let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. Cardion, s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic, s.r.o. Meditrade, spol. s r.o. Medtronic Czechia, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2019-11-22   Dodávka dialyzačních monitorů a spotřebního materiálu pro dialýzu (Nemocnice Blansko)
Předmětem plnění veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je dodávka dialyzačních monitorů a průběžné dodávky zdravotnického a spotřebního materiálu, vše v zadávací dokumentaci uvedené specifikaci a předpokládaných množstvích. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Biomedica ČS, s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2019-10-11   „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p.o.“ (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2018,2019), nepoužitých přístrojů: Flexibilní cytoskop 1 ks, Flexibní ureterorenoskop dvoukanálový 1 ks, Elisa reader s promývačkou a třepačkou 1 ks, Analyzátor moči 1ks, Mikroskop 1 ks, Plicní ventilátor přenosný 1 ks, Ultrazvuk 1 ks, TK holtery 4 ks, Monitor VF na zotavovací pokoj 3 ks, Resuscitační lůžka elektricky polohovatelná 10 ks, Kryostat 1 ks, Pojízdný RTG JIP 1 ks, Automatický koagulometr 1 ks, Mikroskop s kamerou 1 ks, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Baria, s.r.o. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Biomedica ČS, s.r.o. Dräger Medical, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Imedex, s.r.o. Ing. Aleš Závorka Linet, spol. s.r.o. Medifine, a.s. Medisap, s.r.o. Medista, spol. s.r.o. Medsol, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu POLYMED medical CZ, a.s. Promos, spol. s.r.o. projekce, montáže, servis Radix CZ, s.r.o. S & T Plus, s.r.o. TestLine Clinical Diagnostics, s r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s.r.o. Z Technik, s.r.o.
2019-09-27   FN Motol – Termoregulační jednotka (Fakultní nemocnice v Motole)
Dodávka termoregulační jednotky pro Dětské kardiocentrum UK 2. LF a FN Motol, který bude dodán včetně veškerého příslušenství, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2019-09-04   Dodávka chlopní pro oddělení kardiochirurgie Nemocnice České Budějovice, a.s (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky srdečních chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. prostřednictvím konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. CARDION s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2019-08-26   Dodávka spotřebního materiálu pro sérologickou diagnostiku virových a bakteriálních agnes na principu... (Nemocnice Na Bulovce)
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro otevřený dvoudestičkový plně automatický duální imunoanalytický analyzátor, a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka otevřeného dvoudestičkového plně automatického duálního imunoanalytického analyzátoru, který bude sloužit k zajištění sérologické diagnostiky virových a bakteriálních agnes na principu chemiluminiscence sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.
2019-07-16   Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens I (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. Dynex LabSolutions, s.r.o. Gali, spol. s.r.o. Medisco Praha, s.r.o. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
2019-07-04   ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019, druhá etapa (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
Postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických laboratoří zadavatele podle jeho aktuální potřeby, na jeho jednotlivá pracoviště v kvalitě odpovídající požadavkům na zdravotnické prostředky in-vitro v souladu se zákonem číslo 268/2014 Sb. a právními předpisy souvisejícími, v souladu se zadávacími podmínkami pro jednotlivé části VZ aktuálně zadávané; výpůjčka zařízení (přístroj, zařízení, analyzátor) na němž bude diagnostická činnost pracoviště prováděna, jeho instalace na pracovišti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. BioVendor – Laborotorní medicína a.s. DiaSorin Czech s.r.o. Dynex LabSolutions, s.r.o.
2019-06-17   Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátor a bezplatná výpůjčka analyzátoru nukleonových kyselin na principu Real Time PCR (Nemocnice Na Bulovce)
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro analyzátor v souladu nukleonových kyselin na principu Real Time PCR a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka analyzátoru, který bude sloužit k zajištění analýzy nukleonových kyselin a k poskytování mikrobiologických vyšetření sloužící k diagnostice a kontrole léčby ve všech medicínských oborech v rámci NNB. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o.