2023-11-10   LP s obsahem selexipagu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky selexipag Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-11-07   Léčivé přípravky s obsahem teklistamabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem teklistamabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-08-28   Apalutamid (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-07-14   Teklistamab (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-06-01   DODÁVKA LÉČIV DLE ATC SKUPIN PRO NEMCB (052023) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých ATC skupin blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci v souladu s platnou právní úpravou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAYER s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2023-05-12   Léčivé přípravky s obsahem ustekinumabu 45mg (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ustekinumabu 45mg po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-04-26   Léčivé přípravky s obsahem daratumumabu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem daratumumabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-04-11   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou APALUTAMID (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou APALUTAMID pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-04-10   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou IBRUTINIB (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou IBRUTINIB pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-03-26   Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC16 s účinnou látkou guselkumab (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AC16 s účinnou látkou guselkumab po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-03-15   Dodávka léčivých přípravků k léčbě s účinnou látkou Ustekinumab (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Zadavatel požaduje průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Ustekinumab dle aktuální potřeby zadavatele a jeho jednotlivých objednávek pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-02-16   Léčivý přípravek ATC skupiny L04AC05 s účinnou látkou ustekinumab (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AC05 s účinnou látkou ustekinumab po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-01-26   Daratumumab (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2023-01-02   Léčivé přípravky s obsahem ibrutinibu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ibrutinibu po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-12-02   FN Motol - Ponesimod (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Ponesimod. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-11-01   Léčivé přípravky s obsahem ustekinumabu 90mg a 130mg (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem ustekinumabu 90mg a 130mg po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-10-03   Dodávka léků - ERLEADA - L02BB05 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ERLEADA - L02BB05. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-08-15   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou USTEKINUMAB 2022 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou USTEKINUMAB pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-08-15   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou GUSELKUMAB II (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou GUSELKUMAB pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-06-08   Léčivé přípravky 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 35 344 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELI Lilly ČR, s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. ROCHE s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
2022-05-27   Biologická léčba - nové přípravky [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 5 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 5 částí podle jednotlivých ATC skupin dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-05-19   Selektivní imunosupresiva - Ustekinumab III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem monoklonální protilátky Ustekinumab (ATC skupina L04AC05) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-04-29   Dodávka léčiv dle ATC skupin pro NEMCB (042022) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do ATC skupin blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amgen s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-03-04   Léčivé přípravky s obsahem PONATINIBU, IBRUTINIBU, IDELALISIBU (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku PONATINIB, IBRUTINIB a IDELALISIB (ATC skupina L01E), a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Gilead Sciences s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-02-23   Léčivé přípravky s obsahem apalutamidu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem apalutamidu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-02-11   Inhibitory interleukinu 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-02-10   Inhibitory proteinkináz I. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-02-09   Ustekinumab 90mg + 130mg (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s léčivou látkou Ustekinumab pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-02-07   Vybrané léčivé přípravky ze skupin Imunosupresiva, Cytostatika a Endokrinní terapie (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků ze skupin imunosupresiva, cytostatika a endokrinní terapie pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-01-31   Monoklonální protilátky II. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
ředmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-01-21   FN Motol - Guselkumab (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka léčivého přípravku s účinnou látkou Guselkumab. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-01-17   Dodávka léků - ZYTIGA - L02BX03 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ZYTIGA - L02BX03 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2022-01-05   LP s obsahem abirateronu 2021 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky abirateron Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2021-12-01   FNKV - Dodávky léčivých přípravků - biologika III (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků pro pacienty zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 14 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Avenier a.s. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ROCHE s.r.o.
2021-10-20   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ustekinumab (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ustekinumab o síle 130 MG a 90 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2021-10-18   Dodávky léků - Bosentan -Stayveer 2021 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek , zadávaných na základě rámcové kupní smlouvy, bude dodávka léčivého přípravku Stayveer - C02KX01. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2021-10-14   Rámcová dohoda na dodávky léčivých přípravků Imunosupresiva (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků imunosupresiva pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2021-10-11   Biologická léčba [2022-2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 27 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. BAYER s.r.o. Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ROCHE s.r.o. sanofi-aventis, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2021-10-04   DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPIN PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. (IV/2021 CB) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin). Zakázka je rozdělena na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o. Merck Sharp & Dohme s.r.o.
2021-10-04   Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Ibrutinib (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ibrutinib o síle 140 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaného léčivého přípravku je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD Cenová nabídka. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2021-09-30   DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPIN PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S. (III/2021 CB) (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin). Zakázka je rozdělena na 2 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAYER s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o.
2021-09-07   Cytostatika, imunomodulátory a endokrinní terapie 2021 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 41 640 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ELI Lilly ČR, s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ROCHE s.r.o.
2021-08-30   Léčivé přípravky s obsahem emtricitabinu-darunaviru-kobicistatu-tenofovir alafenamidu a lamivudinu-dolutegraviru (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem emtricitabinu-darunaviru-kobicistatu-tenofovir alafenamidu a lamivudinu-dolutegraviru, po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GlaxoSmithKline, s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o.
2021-07-16   LP s obsahem epoprostenolu 2021 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky epoprostenol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2021-07-15   Léčivé přípravky 2021-II (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 68 416 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAYER s.r.o. GlaxoSmithKline, s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. sanofi-aventis, s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
2021-06-02   Léčivé přípravky k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) V - Selexipag (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků obsahujících léčivou látku Selexipag (ATC skupina B01AC27) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2021-05-13   Léčivé přípravky [2021-2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 20 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. ELI Lilly ČR, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s. r. o. ROCHE s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2020-10-23   LP z ATC B01AC a A16AB 2020 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o. Swixx Biopharma s.r.o.
2020-09-30   Dodávky léčivých přípravků souhrn IV (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
- Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků Souhrn IV, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění. - Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek. - Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 5 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.
2020-08-28   Dodávka léků - Sirturo - J04AK05 (Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku Sirturo - J04AK05 Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Janssen-Cilag s.r.o.