2023-10-12   Kontejnery na ostrý odpad (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky nových, nepoužitých kontejnerů na ostrý odpad po dobu 48 měsíců dle aktuálních potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2023-05-16   Nádoby na nebezpečný odpad (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek nádob na nebezpečný odpad pro jednotlivá pracoviště zadavatele Nemocnice Pardubického kraje po dobu jednoho roku. Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2023-04-24   Dodávky malých nádob na nebezpečný odpad skupiny 18 dle Katalogu odpadů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky, jsou průběžné dodávky malých nádob na nebezpečný odpad (kontaminovaný ze zdravotnictví) skupiny 18 dle Katalogu odpadů potřebných k zajištění potřeb pracovišť zadavatele, včetně dopravy na místo určení po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finanční částky veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat následující požadavky zadavatele na požadované nádoby na odpad: - vyrobené z nezávadného polypropylenu - odolné proti propíchnutí, proražení a prasknutí - musí mít … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2023-04-18   Dodávka nožů do sterilní svářečky (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky kompatibilních patentovaných nožů do sterilní svářečky TSCD (TERUMO – MEDISTYL-PHARMA pro zajištění sterilního sváru hadiček (i nestejného průměru) pro Transfúzní oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2023-03-14   Barely na nebezpečný odpad (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ jsou průběžné dodávky jednorázových umělohmotných barelů dle aktuálních potřeb zadavatele, které slouží k likvidaci zdravotnického odpadu. Předmět VZ zahrnuje dodávku zboží v souladu se zadavatelem požadovanými technickými parametry formulovanými v ZD a jeních přílohách. Průběžné dodávky barelů budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2022-09-23   ZZS Pardubického kraje - dodávky zdravotnického materiálu pro ZZS PAK 2023-2025 (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnického materiálu. Přesné vymezení a předpokládané roční množství je uvedeno a specifikováno v přílohách této výzvy, jako nedílná součást zadávací dokumentace samostatně pro část A až D Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s. POLYMED medical CZ s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2022-09-22   Svářečky II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 4 ks stolních svářeček pro sváření hadiček krevních vaků včetně příslušenství pro Transfuzní oddělení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2022-08-26   Opakovaná veřejná zakázka na rámcové dohody na dodávky injekčního materiálu, zdravotnického materiálu a léčivých přípravků (Společnost Podané ruce o.p.s.)
Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí: část 1: testy a testovací materiál, část 2: zdravotnický materiál, část 3: speciální drogerie, část 4: léčivé přípravky, část 5: injekční materiál, část 6: injekční roztoky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Immomedical CZ s.r.o. Medistyl-Pharma a.s. Společnost Podanky s.r.o.
2022-08-24   FN Motol - Nádoby na infekční a biologický odpad (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nádob na biologický a infekční odpad Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2022-06-06   Svářečky (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu svařovacích přístrojů krevních vaků pro FN Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s. SARSTEDT spol. s r.o.
2021-06-28   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž přílohou je vždy návrh kupní smlouvy spolu s technickou specifikací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A. M. I.- Analytical Medical Instruments s. r. o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o Dräger Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. medisap,s.r.o. Medistyl-Pharma a.s. POLYMED medical CZ, a. s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r. o. Vivacom s.r.o.
2021-05-24   Klinik boxy nádoby na nebezpečný odpad (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na 24 měsíců s vybraným dodavatelem na průběžné opakované dodávky klinik boxů nádob na nebezpečný odpad určených pro zdravotnický materiál. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.
2019-11-26   Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické techniky a přístrojů za účelem modernizace jednotlivých pracovišť Klatovské nemocnice, a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Součástí předmětu plnění u všech částí VZ je doprava na místo plnění, odborná instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici, uvedení předmětných přístrojů a zařízení do provozu, zaškolení personálu a provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců. Zakázka je v souladu s § … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments s.r.o. Carl Zeiss spol. s r.o. CHEIRÓN a.s. Fomei s r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Linet spol. s r.o. Madisson s.r.o. Mediset - Chironax s.r.o. Medistyl-Pharma a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2018-06-06   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha včetně vytvoření včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Přístroje musí být zcela nové, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci a dílčí zadávací dokumentaci pro každou část. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: bamed s.r.o. bamed, s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. Carl Zaiss spol. s.r.o. Carl Zaiss, spol. s.r.o. Carl Zeiss spol s.r.o. Carl Zeiss, spol. s.r.o. Castor CZ, s.r.o. CHEIRÓN a.s. Cheirón s.r.o. CMI s.r.o. CMI, s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Dräger Medical, s.r.o. Imedex s.r.o. Imedex, s.r.o. Kario-LIne spol. s.r.o. Kario-LIne, spol. s.r.o. Medata s.r.o. Medata, s.r.o. Medesa s.r.o. Medesa, s.r.o. Medistyl-Pharma a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Polymed medical CZ, s.r.o. Pragolab s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. Stargen EU s.r.o. Stargen EU, s.r.o. Unipro-Alpha C.S, spol. s.r.o. Vivacom s.r.o.
2017-11-20   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 42 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Svářečky obalů, určené pro transfúzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s.