2023-10-24   Léčivé přípravky s obsahem oxaliplatiny (Fakultní nemocnice Hradec Králov)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem oxaliplatiny po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2023-10-16   Léčivé přípravky[2024-2025]:Tablety (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 11 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-10-09   Léčivé přípravky III [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 14 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ELI Lilly ČR, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2023-07-04   Léčiva pro JIHNEM (122023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-06-26   Léčiva pro JIHNEM (062023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-06-19   Léčiva pro JIHNEM (022023) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-05-23   Antimykotika pro systémové použití VIII. - Flukonazol, Vorikonazol (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro parenterální aplikaci obsahující antimykotika flukonazol a vorikonazol (ATC J02AC01, J02AC03) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-05-18   Léčivé přípravky II [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 8 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-05-16   Léčivé přípravky s obsahem BORTEZOMIBU - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2023-05-16   Léčivé přípravky s obsahem OXALIPLATINY - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy mezi jednotlivými zadavateli – osobami zúčastněnými na společném zadávání a dodavatelem na dodávky léčivých přípravků dle potřeb jednotlivých zadavatelů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2023-04-24   Antibiotika I (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky registrovaných léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 24 měsíců. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-03-06   Léčivé přípravky s obsahem karboplatiny (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem karboplatiny po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2023-02-28   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PARACETAMOL i.v. II (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! …………………………………………………………………………… Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou PARACETAMOL i.v. 1000 mg pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-02-17   FN Motol - Valganciklovir (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Valganciklovir, a to dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2023-02-10   Léčivé přípravky [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 13 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-01-13   Sondová enterální výživa - nutričně kompletní vysokoenergetická tekutá výživa určená k dietnímu postupu u pacientů s... (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sondové enterální výživy - nutričně kompletní vysokoenergetická tekutá výživa určená k dietnímu postupu u pacientů s hyperglykémií a/nebo s diabetem pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2023-01-13   Sondová enterální výživa - nutričně kompletní vysokoproteinová tekutá výživa s obsahem vlákniny (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sondové enterální výživy - nutričně kompletní vysokoproteinová tekutá výživa s obsahem vlákniny pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2023-01-12   Antiinfektiva - společné zadávání (Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivých přípravků „Antiinfektiva“, na základě Rámcových smluv o obchodní spolupráci, které budou uzavřeny mezi jednotlivými zadavateli, osobami zúčastněnými na společném zadávání a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých zadavatelů po dobu 24 měsíců od podpisu příslušné Rámcové smlouvy o obchodní spolupráci, včetně přepravy zboží na místo určení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-01-02   Dodávky humánních léčivých přípravků XII (Ústav pro péči o matku a dítě)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro potřeby lékárny Ústavu pro péči o matku a dítě v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. EUREX MEDICA, spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-12-16   Dodávky léků - INFLECTRA 2022 (Revmatologický ústav)
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy _ Cenová nabídka, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou dodávky léčivého přípravku Inflectra - L04AB02. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-12-15   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou ERDOSTEIN (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou ERDOSTEIN pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-12-15   Dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou VORIKONAZOL (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou VORIKONAZOL pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-11-15   Hepariny 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. sanofi-aventis, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-10-25   Léčivé přípravky s obsahem antracyklinů (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antracyklinů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o.
2022-09-27   Léčivé přípravky s obsahem abirateronu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem abirateronu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-09-27   Léčivé přípravky s obsahem irinotekanu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem irinotekanu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-09-23   Léčivé přípravky s obsahem IMATINIBU (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků obsahující účinnou látku IMATINIB (ATC skupina L01EA01), a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu 24 měsíců.. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-08-19   Inhibitory aromatasy 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-08-11   LP s obsahem cinakalcetu 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky CINAKALCET Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-08-10   Dodávka léků - KABAZITAXEL - L01CD04 (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivé látky KABAZITAXEL - L01CD04. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-07-19   Azacitidin (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-07-15   Dodávka léčiv dle ATC skupin pro JIHNEM (072022) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) pro Jihočeské nemocnice, a.s., Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Gilead Sciences s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-06-30   Antineoplastika a imunomodulátory 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro terapii závažných chronických onemocnění v celkovém předpokládaném objemu 125 120 jednotlivých dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Amgen s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. ViaPharma s.r.o.
2022-05-19   LP k léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) VII. -Riociguat (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Riociguat (ATC skupina C02KX05) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-04-28   Dodávka léčiv dle ATC skupin pro JIHNEM (022022) (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) blíže specifikovaných v Zadávací dokumentaci pro Jihočeské nemocnice, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-04-26   Psycholeptika (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků psycholeptika pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-04-22   FN Motol - Sety k enterálním pumpám (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů k enterálním pumpám/přístrojům používaným na zdravotnických pracovištích zadavatele, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-04-11   Rostlinné alkaloidy 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o.
2022-03-07   FN Motol - Imatinib (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Imatinib. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-03-01   Postupné dodávky spotřebního materiálu pro podávání enterální výživy vč. bezplatné výpůjčky technologie II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu k podávání enterální výživy a bezplatná zápůjčka příslušné technologie v počtu 60 ks enterálních pump včetně příslušenství a to pro hospitalizované pacienty, pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-02-25   Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci 2022 a LP s obsahem nimesulidu 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-02-15   Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci IV. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-02-11   Filgrastim (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-02-10   Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci I. 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. PHARMOS, a.s. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2022-02-04   FN Motol - Ikatibant Acetát (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou IKATIBANT ACETÁT. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.
2022-01-27   Selektivní imunosupresiva 2022 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2021-12-21   Opioidní analgetika (anodyna) 2021 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2021-12-21   Cefalosporiny III. Generace 2021 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky CEFTAZIDIM A INHIBITOR BETA-LAKTAMASY Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ViaPharma s.r.o.