Dodavatel: Merck Life Science spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Merck Life Science spol. s r.o.

2023-11-09   Syntéza oligonukleotidů (primery, fluorescenčně značené próby) pro OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka syntézy oligonukleotidů (primery, fluorescenčně značené próby) o délce 6 až 120 bází v množství 25 nmol, přečištěné odsolením (desalt) v kvalitě pro použití pro PCR a sekvenování, přičemž dodání bude lyofilizované ve zkumavce (dále jen „předmět plnění“ či „zboží“ či báze“). Jedná se o dodávky pro Ostravskou univerzitu dle aktuálních provozních potřeb zadavatele a všech jeho součástí na dobu 4 let od účinnosti rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2023-07-27   Dodávky chemických sloučenin a spotřebního materiálu pro VŠCHT Praha (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky chemických sloučenin a spotřebního materiálu pro VŠCHT Praha, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele a za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2023-07-09   Chemikálie (silikagel) – F254 (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka silikagelu dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2023-05-05   Výrobník pro ultračistou vodu pro LC/MS pro Oblastní nemocnici Jičín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 1 ks výrobníku na ultračistou vodu pro LC/MS pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná. Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2023-05-04   Chemikálie (kategorie A) (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2023-04-25   Laboratorní přístroje a zařízení VZÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorních přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 samostatných částí. Podrobněji v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Labor - Komplet, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Unimed Praha, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-04-13   Vybavení laboratoře pro monitoring PFAS ve vodách (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka: 1) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) LC MS/MS systému skládajícího se z kapalinového chromatografu, hmotnostního spektrometru, generátoru dusíku a záložního zdroje (UPS), 2) 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) systému pro demineralizaci a přípravu vody, 3) 1 ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) klimatizační jednotky, 4) 1 ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) laboratorní myčky, 5) 1 ks nové a nepoužité (nikoliv … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AMEDIS, spol. s r.o. Labor - Komplet, s.r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o.
2023-03-03   Přístrojové vybavení pro VVetÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví pro provádění státního veterinárního dozoru u resortu Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Altium International s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. M.G.P. spol. s r.o. M.G.P. spol.s r.o. Merci, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Qi Analytical s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. VWR International s.r.o.
2022-10-07   Laboratorní přístroje pro USKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění Zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro Zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací. Dodávka zahrnuje pH metr (1 kus), ultrazvukovou lázeň (1 kus), výrobník čisté vody (1 kus). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-08-26   FAF UK-Přístroj pro výrobu destilované a ultračisté vody (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího přístroje: - přístroj pro výrobu destilované a ultračisté vody pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2022-08-19   NPO - Obecné chemikálie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka obecných chemikálií pro výzkum PřF UK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2022-08-11   Chemické výrobky vysoké jakosti (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky chemických výrobků a bioreagencií pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2022-05-28   Dodávka enzymů, kitů pro izolaci RNA, DNA, protilátek a reagencií (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží pro laboratoře zadavatele - enzymů, kitů pro izolaci RNA, DNA, protilátek a reagencií. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. East Port Praha, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-03-14   CATRIN/CRH/2022 - Dodávka rozpouštědel (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2021-11-16   PřF/ITI/2021 - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu II (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na tři části, přičemž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o.
2021-06-15   Chemikálie (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Lach-Ner, s.r.o. M.G.P. spol. s r.o. Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2021-05-03   CATRIN/CRH/2021 - Dodávka chemikálií (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o.
2021-03-18   Dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy - Základní chemikálie, Speciální chemikálie, Chemikálie pro analytické... (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy (základních chemikálií, speciálních chemikálií, chemikálií pro analytické stanovení BET (biologické expoziční testy), standardů pro analytické stanovení BET (biologické expoziční testy) a lihobenzín) v objemu dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť v Ostravě, Olomouci, Brně, Karviné a v Jihlavě. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i balné, doprava na místo plnění, pojistné za pojištění … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2020-07-08   Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu Symbit dle specifikace a podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem - vzor) pro část 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12 VZ) resp. č. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky - vzor) pro část 1, 7 a 8 VZ a v příloze č. 2 (Specifikace a podmínky plnění - vzorový koš) s tím, že pro každou část veřejné zakázky (v rámci přílohy č. 2 je pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biogen Praha s.r.o. Biogen Praha, s.r.o. BioTech a.s. Biotech, a.s. Chromspec spol. s r. o. CHROMSPEC spol. s r.o. Chromspec, spol. s.r.o. Explorea, s.r.o. HPST, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Nicolet CZ s.r.o. Nicolet CZ, s.r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. Sigma-Aldrich, spol. s r.o. Sigma-Aldrich, spol. s.r.o. Vistex Medical, s.r.o. VWR International s.r.o. VWR International, s.r.o.
2019-11-12   Oligonukleotidy, Rámcová dohoda (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku syntetizovaných oligonukleotidů bez deklarace QC dle specifikace v Příloze č. 1a zadávací dokumentace a na dodávku syntetizovaných nukleotidů s deklarací QC dle specifikace v Příloze č. 1b zadávací dokumentace, a to pro zajištění provozu zadavatele v rámci projektu Symbit (reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného z OP VVV v období 2014 – 2020, blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje, aby … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD - obchodní společnost, s.r.o. KRD – obchodní společnost s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o. KRD-obchodní společnost, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. Sigma-Aldrich, spol. s.r.o.
2019-08-19   Rámcová smlouva na chemikálie pro mikrobiologii (Česká zemědělská univerzita v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání chemikálií pro mikrobiologii. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Merck Life Science spol. s r.o. Sigma-Aldrich spol. s r.o. Sigma-Aldrich, spol. s.r.o.