2023-10-04   Analýza velkých panelů genů s výpůjčkou sekvenátoru (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik (dále také jako „reagencií“), spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu (dále také jako „zboží“) a současně výpůjčka 1 ks sekvenátoru (dále také jako „analyzátoru“) včetně příslušenství, která je platná po dobu platnosti smlouvy o dodávkách diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro NGS sekvenování velkých panelů genů, dle minimálních technických parametrů, které tvoří Přílohu č.6 této zadávací dokumentace. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-09-27   UK 1.LF - Dodávka genomového sekvenátoru (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje umožňující analýzu sekvence celého lidského genomu případně jeho vybraných částí, analýzu epigenetických modifikací lidského genomu a analýzu genové aktivity. Zadavatel požaduje takový přístroj, který je vysoce přesný pro sekvenování. Podrobnější technické parametry a další obchodní podmínky jsou uvedené ve vzorovém textu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a v požadované technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-09-01   Vysokokapacitní sekvenátor pro next generation sequencing včetně opakovaných dodávek spotřebního materiálu (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka sekvenátoru nové generace pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pozáruční servis na dobu životnosti přístroje a dále průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu po dobu životnosti přístroje (dále jen „zboží“) potřebné pro sekvenační analýzy uvedené v příloze č. 7 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-07-04   Vysokokapacitní stolní DNS sekvenátor (Státní zdravotní ústav)
jedná se o uzavření kupní smlouvy, dodávka systému vykokapacitního stolního DNS sekvenátoru v rámci projektu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-06-29   Dodávky sekvenační chemie pro LF MU - rámcová dohoda 2023 - 2024 (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek sekvenační chemie pro pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, podrobně specifikovaných v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-06-22   Chemikálie pro molekulární genetická vyšetření (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky chemikálií pro molekulární genetická vyšetření pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-05-19   Servis a odborná údržba sekvenátorů (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je pozáruční servis a odborná údržba sekvenátorů a příslušenství umístěných na pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“) na dobu neurčitou dle dále stanovených zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Více viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-05-16   UK 1.LF - Kity pro přípravu knihoven II (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů přípravu single-cell RNAseq knihoven včetně jejich cartridgí, kitů pro amplifikaci BCR nebo TCR, kitů pro zpracovávání a označení RNA z fixovaných vzorků, kitů pro přípravu single cell transkriptomových knihoven z fixovaných vzorků a jejich cartridgí, kitů pro přípravu prostorových transcriptomických knihoven a kitů pro indexování transkriptomových knihoven, včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-04-24   Kity pro přípravu knihoven, pro klonování a zkumavky (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro přípravu knihoven, kitů pro přípravu DNA knihoven bez PCR, kitů pro klonování, a zkumavek pro fragmentaci včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 vzorového textu Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fisher Scientific, spol. s r.o. GeneTiCA s.r.o. ROCHE s.r.o.
2023-03-24   UK 1.LF - Kity pro sekvenování - opakování (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro sekvenování nové generace, dodávky sekvenačních kitů jež musí být technicky kompatibilní s přístroji typu MiSeq, NovaSeq a NextSeq, které jsou umístěny ve stávajících laboratořích zadavatele nebo je zadavatel využívá ke své vědecké činnosti, včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena níže v této zadávací dokumentaci a její Příloze č. 7 a v Příloze č. 1 vzorového textu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-03-16   UK2LF - Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování, vhodný pro... (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
Předmětem plnění je dodávka výzkumného přístroje: vysokokapacitního stolního sekvenátoru využívajícího technologie masivně paralelního sekvenování, vhodného pro mikrobiální genomiku a metagenomiku, a to ve specifikaci dle minimálních požadavků, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-03-07   Sekvenační kity a laboratorní materiál pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou na dvě částí na opakující se dodávky laboratorního spotřebního materiálu, a to zejména sekvenačních kitů plně kompatibilních s platformami Illumina NextSeq 500/550 a NextSeq 2000, kitů a čipů pro přípravu knihoven pro single-cell sekvenování plně kompatibilních s 10x Genomics Chromium Controller, kitů pro prostorově rozlišenou transkriptomiku a dalšího laboratorního materiálu, včetně závozu tohoto materiálu do místa plnění. Jednotlivé položky jsou v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-03-03   Sekvenátor pro next-generation sequencing, základní (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky: „Sekvenátor pro next - generation sequencing, základní“ pro pracoviště Laboratoř molekulární biologie a genetiky Nemocnice České Budějovice a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-02-17   Vysokokapacitní masivně paralelní sekvenátor (opakování) (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokokapacitního masivně paralelního sekvenátoru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-02-16   NGS vysokokapacitní sekvenátor s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového 1 systému NGS vysokokapacitního sekvenátoru s příslušenstvím, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb vč. ND tzv. „full servis“ po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu na 4 roky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2023-01-17   UK2LF - Sestava pro proteogenetickou analýzu na úrovni jedné buňky (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)
Předmětem plnění je dodávka sestava pro proteogenetickou analýzu na úrovni jedné buňky, tj. vybavení pro současnou analýzu genové exprese a exprese proteinů na úrovni jedné buňky dle minimálních požadavků Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-12-19   Obnova a modernizace vybavení laboratorních pracovišť FN Plzeň (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení pro laboratorní pracoviště včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy a modernizace) jednotlivých pracovišť souborem prostředků, zdravotnických prostředků a diagnostických prostředků in vitro (dále jen zdravotnických prostředků) přístrojového charakteru. V částech č. 2 až č. 5 a č.7 zakázky je součástí předmětu plnění poskytování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Explorea s.r.o. GeneTiCA s.r.o. HPST, s.r.o. INTES BOHEMIA s.r.o. Trigon Plus s.r.o.
2022-12-07   Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - III (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 7 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1:Mikroskop vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu (interní číslo VZ: 2022_057_01_00), ČÁST 2:Automatický biochemický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_057_02_00), ČÁST 3:Automatický biochemický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_057_03_00), ČÁST 4:Flowcytometr (interní číslo VZ: 2022_057_04_00), ČÁST 5:Sekvenátor pro next-generation sequencing základní (interní číslo VZ: 2022_057_05_00), ČÁST … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beckman Coulter Česká republika s.r.o. GeneTiCA s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o. Medesa s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Sven BioLabs s.r.o.
2022-11-04   REACT EU 100 - Sekvenátory (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks sekvenátoru pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. • Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 100. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha - Rozvoj a modernizace laboratorního vybavení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-09-16   LF/UPOL/ÚMTM - vysokokapacitní sekvenátor (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokokapacitního sekvenátoru založeného na technologii masívně paralelního sekvenování nukleových kyselin. Jedná se o vysokokapacitní sekvenátor nové generace (NGS) se schopností simultánního sekvenování velkého počtu genů, celogenomového a celoexomového sekvenování. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-08-12   LFP - NPO - Přístroj pro digitální PCR (dPCR) (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy včetně splnění dalších souvisejících plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-07-14   Dodávka metylačních čipů (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 14 kusů metylačních čipů v podrobnostech blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-06-17   Dodávka reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - reagencií pro sekvenování na přístroji Illumina NovaSeq. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-06-14   Komplexní systém pro analýzu genové exprese na úrovni jednotlivých buněk (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Dodávka systému pro analýzu genové exprese na úrovni jednotlivých buněk a opakovaná průběžná dodávka spotřebního materiálu k dodanému přístroji pro Oddělení molekulární genetiky Ústavu hematologie a krevní transfuze. Vše dle podmínek Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-06-10   NGS sekvenátor pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nerepasovaného, dosud neužívaného, plně funkčního NGS sekvenátoru dle technických specifikací uvedených v zadávací dokumentaci, včetně záruky za jakost a garance pozáručního servisu a dostupnosti náhradních dílů. Dodávka spočívá v jednorázovém plnění, kupní smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-06-08   Reagencie pro PCR, RT-PCR a pyrosekvenování (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu, určeného pro real-time PCR vyšetření a chemie pro pyrosekvenování, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace a položkového ceníku uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-06-01   Reagencie, kity a spotřební materiál pro přípravu knihoven kompatibilní se sekvenátory Illumina (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií, kitů a spotřebního materiálu pro přípravu knihoven kompatibilní se sekvenátory Illumina, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace po dobu 24 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-05-31   REACT-EU 100 - PCR cyclery pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových zdravotnických prostředků, a to PCR cyclerů pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o. I.T.A.-Intertact s.r.o. KRD-obchodní společnost s.r.o.
2022-05-27   Systém pro sekvenování nové generace (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je: - dodávka 1 ks sekvenátoru nové generace (NGS) včetně příslušenství, - dodávka reagencií pro celogenomovou sekvenaci SARS-CoV-2; - zajištění pozáručního servisu na sekvenátor nové generace (NGS). S vybraným dodavatelem bude uzavřena kupní smlouva na dodávku přístrojové techniky, rámcová kupní smlouva na dodávky reagencií na 2 roky a servisní smlouva na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-05-23   Genetický analyzátor NGS (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky je dodávka analyzátoru pro sekvenování nové generace (next generation sequencing - NGS) určený primárně pro rutinní využití při přesném určení alel HLA systému pro vyhledávání vhodných dárců hematopoetických kmenových buněk, umožňující celogenomové analýzy malých genomů a transkriptomové kvantitativní expresní analýzy pro Oddělení HLA Ústavu hematologie a krevní transfuze, včetně příslušenství, záručního servisu a dalších podmínek zadávací dokumentace a dále poskytnutí pozáručního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-05-02   PCR (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 kusů termocyklerů pro Hemato-onkologickou kliniku a 1 kusu termocykleru pro Ústav lékařské genetiky, včetně 1 kusu výměnného 96ti jamkového bloku kompatibilního s těmito termocyklery, dále 1 kusu systému pro kvantitativní real-time qPCR pro Ústav lékařské genetiky, 1 kusu qPCR pro Ústav molekulární a klinické patologie, 1 kusu systému pro kvantitativní real-time qPCR pro Hemato-onkologickou kliniku, 1 kusu digitálního PCR systému pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Explorea s.r.o. GeneTiCA s.r.o. ROCHE s.r.o.
2022-02-23   Spotřební materiál pro genomické profilování nádorové tkáně [2022-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro provádění komplexního genomického profilování nádorové tkáně dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Vzor smlouvy) a přílohy č. 3 (Specifikace spotřebního materiálu a cenová nabídka) zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále výpůjčka 1 ks zařízení k provádění komplexního genomického profilování nádorové tkáně dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (Vzor smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-01-11   FN Motol - Dodávka sekvenačních souprav pro vyšetřování na přístrojích MiniSeq, MiSeq, NextSeq II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sekvenačních souprav pro potřeby FN Motol, a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2022-01-03   Vysokokapacitní genetický analyzátor NGS (next generation sequencing), včetně softwaru a pozáručního servisu (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je: a)dodávka nového vysokokapacitního genetického analyzátoru NGS (next generation sequencing) podle technických požadavků specifikovaných v příloze č. 1 ZD, včetně UPS zdroje kapacitně odpovídající provozu nabízeného přístroje,(část VZ hrazená z dotace), b)zajištění pozáručního servisu analyzátoru po dobu minimálně 4 let po skončení záruky podle servisní smlouvy (část VZ hrazená z vlastních zdrojů) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2021-12-09   Real-time PCR cyclery 2021 - část C (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu termocykleru pro měření v reálném čase pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační kvalifikace, zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návodu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu, bezpečnostně technických prohlídek dle zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, případně preventivních prohlídek, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2021-12-06   Rámcová dohoda na dodávky sekvenační chemie (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina pro Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity, podrobně specifikovaných v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v návrhu Rámcové dohody Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2021-10-27   Nákup kitů (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
Část VZ č. 1: Dodávka kitů pro přípravu sekvenačních knihoven z RNA připravené ze vzorků obsahujících SARS-Cov19 - kity pro zpracování 3300 vzorků. Část VZ č. 2: Dodávka kitů pro sekvenaci na sekvenátoru Miseq/Illumina. Část VZ č. 3: Dodávka kitů pro izolaci nukleových kyselin ze vzorků SARS-cov19 přístrojem ZyBio. Část VZ č. 4: Dodávka kitů pro kontrolu kvality vstupního materiálu a připravených knihoven přístrojem Agilent. Část VZ č. 5: Dodávka kitů pro kontrolu kvantity vstupního materiálu a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. GeneTiCA s.r.o.
2021-09-01   Digitální PCR (ddPCR) (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka digitálního PCR (ddPCR) vč. příslušenství a startovacího balíčku pro Ústav biologie a lékařské genetiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2021-07-02   Dodávky kitů pro přípravu knihoven a sekvenování (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta)
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky kitů pro přípravu knihoven, pro sekvenování nové generace a pro přípravu DNA knihoven bez PCR a zkumavek pro přípravu ultrazvukem fragmentované DNA. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena na čtyři (4) části. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 1 roku trvání Rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2021-05-28   Dodávka reagencií pro sekvenování a chromatografii (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.)
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - reagencií pro sekvenování a chromatografii. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o. OlChemIm s.r.o.
2021-05-10   Uzavření rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu pro DNA analýzy a provoz v biochemických analyzátorech (Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje)
Cílem ZŘ je uzavřít mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem Rámcové dohody s jedním účastníkem. Následně budou uzavírány mezi účastníky Rámcové dohody kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu pro DNA analýzy a pro provoz v biochemických analyzátorech DNA. Spotřební materiál je určen pro potřeby provádění kriminalistických expertíz v oboru genetiky v rámci trestního řízení. Konkrétní plnění budou poskytována na základě kupních smluv uzavíraných mezi účastníky rámcových dohod. Podrobně uvedeno v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o. Life Technologies Czech Republic s.r.o.
2021-04-30   Nákup diagnostických kitů pro analýzu DNA (Česká republika - Krajské ředitelství policie)
Předmětem plnění je dodávka spotřebního materiálu - diagnostických kitů pro analýzu a zpracování vzorků DNA pro genetickou laboratoř OKTE. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2021-04-27   Real-time PCR cyclery 2021 - část B (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu termocykleru pro měření v reálném čase pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační kvalifikace, zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zbožívztahují, zejména prohlášení o shodě a návodu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu, bezpečnostnětechnických prohlídek dle zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, případně preventivních prohlídek, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2021-02-17   Sekvenační kity a laboratorní materiál pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázka rozdělenou na dvě částí na opakující se dodávky laboratorního spotřebního materiálu, a to zejména sekvenačních kitů plně kompatibilních s platformou Illumina NextSeq 500 550, kitů a čipů pro přípravu knihoven pro single-cell sekvenování plně kompatibilních s 10 x Genomics Chromium Controller, kitů pro prostorově rozlišenou transkriptomiku a dalšího laboratorního materiálu, včetně závozu tohoto materiálu do místa plnění. Jednotlivé položky jsou v podrobnostech … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2019-10-30   „Přístroj pro genomickou a transkriptomickou analýzu s citlivostí na úrovni jediné buňky včetně spotřebního materiálu“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je pořízení 1 ks přístroje pro genomickou a transkriptomickou analýzu s citlivostí na úrovni jediné buňky s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění je rovněž poskytování pozáručních servisních služeb k dodanému systému a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu na základě dílčích objednávek zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2019-10-23   Dodávka metylačních kitů (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 51 metylačních kitů. Technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci, která je přístupná na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.
2019-10-01   Rámcová dohoda na dodávky souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina (Masarykova univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek souprav pro sekvenování vzorků na přístrojích Illumina pro Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity, podrobně specifikovaných v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v návrhu Rámcové dohody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o. GeneTiCA, s.r.o.
2019-08-05   Chemický spotřební materiál 2019-2020 (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
Jedná se o dodávky spotřebních materiálů pro genetické zkoumání v rámci plnění stanovených cílů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: GeneTiCA s.r.o.