Dodavatel: Unimed Praha, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Unimed Praha, s.r.o.

2023-10-10   REACT-EU 98, 100, 102 – Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s., II (Krajská zdravotní, a.s.)
UPOZORNĚNÍ Zadávací dokumentace a její přílohy se nachází v části 1 -------------------------------------------------------------- Předmětem této veřejné zakázky je dodání centrifug pro různá laboratorní oddělení Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2023-04-25   Laboratorní přístroje a zařízení VZÚ (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorních přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 samostatných částí. Podrobněji v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioTech a.s. Labor - Komplet, s.r.o. Merck Life Science spol. s r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka Unimed Praha, s.r.o. Unipro - Alpha C.S., spol. s r.o.
2023-04-05   REACT-EU 98, 100, 102 - Centrifugy pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do hlavní části !!! ............................................................................ Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to centrifug pro různá laboratorní oddělení Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2023-03-01   Dodávka laboratorní techniky pro ON Náchod nemocnice Rychnov nad Kněžnou část 1 Centrifugy chlazené (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 2 kusy centrifugy chlazené včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2023-01-06   Kombinovaná chladnička (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nové nepoužívané kombinované chladničky včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2022-12-09   Nemocnice Havlíčkův Brod - Centrifuga, 3 ks (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického přístrojového vybavení. Konkrétně dodávka nových tří kusů multifunkční centrifugy pro využití v transfůzní laboratoři pro centrifugaci plné krve vč. veškerých s předmětem souvisejících činností, součástí a příslušenství, tak aby každý uvedený přístroj byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2022-07-26   Mraznička pro krevní plazmu (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 2 ks nových nepoužívaných mrazniček pro krevní plazmu včetně příslušenství pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2022-07-14   Lednice na ukládání krevních vaků (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 3 ks nových nepoužívaných lednic na ukládání krevních vaků včetně příslušenství pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2022-07-11   ReactEU-100_Centrifugy (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Centrifugy“ zahrnuje dodávku centrifug pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: Část 1 - Centrifugy (OTS) Část 2 - Centrifugy (OKBH) Část 3 - Centrifugy (OKM) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medesa s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2022-06-30   Laboratorní přístroje pro USKVBL (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Předmětem plnění Zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro Zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací. Dodávka zahrnuje: pH metr (1 kus), Biologický termostat (inkubátor) s CO2 (1 kus), Biologický termostat (inkubátor) chlazený (1 kus), Laboratorní chladnička s ventilátorem (3 kusy) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2022-06-29   Laboratorní přístrojové vybavení - souhrn (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky (dále též „VZ“) je nákup materiálového vybavení pro zabezpečení funkce odborných pracovišť Úseku pro kontrolu léčiv a zdravotnických prostředků Centra zabezpečení materiálem technických služeb CZdrM Agentury vojenského zdravotnictví (dále jen „CZdrM“) na úrovni odpovídající současným požadavkům Evropského a Českého lékopisu, podmínkám správné výrobní a laboratorní praxe a technickým normám výrobců a dodavatelů léčiv a zdravotnických prostředků, vybavení pracoviště akreditované … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DONAU LAB, s.r.o. HPST, s.r.o. Merck Life Science, spol. s r.o. Metrohm Česká republika s.r.o. O.K. Servis BioPro, s.r.o. Pragolab s.r.o. Unimed Praha, s.r.o. UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r Unipro-Alpha C.S., spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-06-16   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro zadavatele. V Části 1 budou dodány 3 ks laboratorních lednic, v Části 2 bude dodán 1 ks automatické pipetovací stanice, v Části 3 bude dodán 1 ks RealTime PCR + připojení analyzátoru PCR a v Části 4 bude dodán 1 ks třepačky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dynex Technologies, spol. s r.o. Sven BioLabs s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2022-05-18   REACT EU 100-Parafínové sušárny (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
•Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks parafínových sušáren pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. •Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. •Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 100. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu VFN Praha_Rozvoj a modernizace laboratorního vybavení. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2022-03-25   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky, provádění servisu přístrojů a dodávka souvisejícího spotřebního materiálu (diagnostických reagencií) pro zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Trigon Plus s.r.o. TRIOS, spol. s r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2020-12-16   Centrifugy a barvící automat - znovuvyhlášení části Centrifugy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrifug pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze - návrhy kupních smluv, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2019-08-22   Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 40 (Karlovarská krajská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 2 ks Chladících boxů, určených pro transfúzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2018-07-08   Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI (Karlovarský kraj)
Předmětem veřejné zakázky (VZ) „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice, a.s. – nemocnice v Chebu – Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 39 veřejné zakázky – Chladící a mrazící zařízení. VZ zahrnuje dodávku chladícího a mrazícího zařízení s požadovanými technickými parametry do místa … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2018-06-05   Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V (Karlovarský kraj)
Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 11 – 18 a 25 – 29. VZ zahrnuje dodávku zdravotnických přístrojů, vybavení a zařízení do místa určení, jeho montáž, instalaci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfamedic, s.r.o. B. Braun Medical, s.r.o. CMI, s.r.o. LHL, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMA REHA, s.r.o. Radix CZ, s.r.o. S & T Plus, s.r.o. Steripak, s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2018-02-20   CMTF - Přístroje pro laboratoř Elisa (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro laboratoř Elisa. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části: 1. Část veřejné zakázky s názvem „Promývačka“ 2. Část veřejné zakázky s názvem „Hlubokomrazící box“ 3. Část veřejné zakázky s názvem „Třepačky“ Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KRD – obchodní společnost, s.r.o. Laboserv, s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2018-01-29   LF/Imunologie - chlazené centrifugy (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chlazených centrifug. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2018-01-15   PřF - Chlazená centrifuga pro mikrozkumavky (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Stolní chlazené centrifugy, včetně rotoru pro mikrozkumavky. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2017-08-08   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 14 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks centrifug, určených pro oddělení klinické biochemie nemocnice v Karlových Varech, transfúzní oddělení a oddělení klinické biochemie nemocnice v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2017-05-30   Zdravotnické technologie a vybavení pro návaznou péči – část 3 (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu chirurgických oborů a rekonstruovaných budov O a G. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. L I N E T, spol. s.r.o. Linet spol. s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. Scherex s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2017-04-20   Digestoř s uložením chemikálií (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to 5 ks Digestoř s uložením chemikálií pro laboratoř histopatologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Unimed Praha, s.r.o.
2014-11-20   Pořízení laboratorního přístrojového vybavení a souvisejících služeb – Modernizace FROV JU – 2. kolo (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro projekt Modernizace FROV JU. Součásí dodávky je rovněž poskytnutí služeb souvisejících s instalací zařízení a uvedení do provozu a servisem. Část 1: Samokrmítkový systém pro hodnocení potravního chování ryb; Část 2: Elektrická udírna; Část 3: Kontrolér na on-line měření fyzikálních a chemických parametrů vody; Část 4: Hluboko-mrazící box; Část 5: Skříně na hořlaviny, kyseliny a louhy; Část 6: Sada průmyslového chladícího zařízení se 6 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hach Lange s.r.o. Ing. Hynek Chromý KRD-obchodní společnost s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.