2023-08-31   Srdeční aortální chlopně mechanické pro nižší hladinu antikoagulace (INR 1,5-2) (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky biologických srdečních aortálních chlopní mechanických pro nižší hladinu antikoagulace (INR 1,5-2) potřebných k léčbě pacientů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-08-04   Insuflační jednotka (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks Insuflační jednotky pro potřeby Ústřední vojenskou nemocnici – Vojenskou fakultní nemocnici Praha včetně kompletní instalace dodávaného přístroje, jakož i jeho uvedení do provozu. Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci, a to po dobu 6 let. Předmětem plnění VZ je rovněž zajištění bezplatného záručního servisu přístroje a pozáručního 8 letého servisu přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-05-26   Ultrazvukové systémy (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje pro peroperační měření průtoku TTFM metodou pro II. Chirurgickou kliniku, 1 ks mobilního ultrazvukového přístroje pro Centrální operační sály, včetně připojení do PACS FN Olomouc, 2 ks ultrazvukových přístrojů pro III. Interní kliniku, 1 ks mobilního ultrazvukového přístroje pro Ortopedickou kliniku, včetně připojení do PACS FN Olomouc, 2 kusů ultrazvukových systémů včetně příslušenství pro PORGYN, včetně připojení do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. Meditrade spol. s r. o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o.
2023-04-21   FN Motol - Dodávky stentgraftů určených pro TIPS III (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentgraftů určených pro TIPS k zajištění kanálu spojky mezi portálním a žilním řečištěm v jaterním parenchymu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-04-19   REACT EU 98 – Odsavač zplodin – opakovaná 2 (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro odsávání zplodin vč. příslušenství. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-03-09   Systém pro spinální chirurgii (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro spinální chirurgii pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-03-09   Robotický asistent pro biopsie (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického asistenta pro biopsie pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2023-02-14   Dodávka systému virtuální/hybridní reality pro simulační medicínu LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému virtuální/hybridní reality pro simulační medicínu Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exe, a.s., odštěpný závod Meditrade spol. s r. o.
2022-12-07   Dodávky zdravotnického materiálu pro intervenční radiologii, opakované (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiálu potřebného k léčbě tepen a žil pacientů na Oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody. U 1., 2., 12. části se jedná o opakované zadávací řízení, které bylo zrušeno. 13. část je nově vzniklý požadavek pro nákup zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. EspoMed spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o.
2022-11-04   Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní a otevřeného (patentního) foramen ovale, včetně... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - okluderů určených ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní a otevřeného (patentního) foramen ovale, včetně instrumentária k provedení výkonu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2022-09-09   Intervenční kardiologie I (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnických prostředků pro katetrizační diagnostiku a terapii srdečních a některých mimosrdečních onemocnění na konsignační sklad I. Interní kliniky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. INLAB Medical, s.r.o Innova Medical s.r.o. JI-Medical a.s. Meditrade spol. s r. o. Prague Medical s.r.o. Stimcare, s.r.o.
2022-08-30   Intraoperační ultrazvukový průtokoměr (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka intraoperačního ultrazvukového průtokoměru pro II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. • Z důvodu časově omezené možnosti čerpání finančních prostředků výzkumného záměru určených k pořízení předmětu zakázky zadavatel upozorňuje uchazeče na nutnost plnění dodávky přístroje do 30.11. 2022. Více viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2022-08-05   Dodávky zdravotnického materiálu pro intervenční radiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiálu potřebného k léčbě tepen a žil pacientů na Oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... EndoTech s.r.o. Meditrade spol. s r. o. Stimcare, s.r.o.
2022-07-25   Intraoperační 3D RTG zobrazovací a navigační systém včetně zajištění záručního a pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka intraoperačního 3D RTG zobrazovacího a navigačního systému vč. přidružených technologií a příslušenství. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je též zajištění pozáručního full servisu na intraoperační 3D RTG zobrazovací systém vč. přidružených technologií a příslušenství, a to na dobu neurčitou, a dále zajištění pozáručního BTK a ostatních činností na navigační systém vč. přidružených technologií a příslušenství, a to na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2022-06-24   Dodávky SZM - Dodávky aortálních stentgraftů (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to aortálních stentgraftů k léčbě pacientů na pracovišti intervenční radiologie. (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Jedná se o opakované dodávky aortálních stentgraftů hrudních a břišních. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARID obchodní společnost, s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o.
2022-06-09   Hemostatické uzávěry II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek hemostatických uzávěrů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o.
2022-06-09   Dodávky cévních protéz a graftů (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek cévních protéz a graftů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HEBIOS, s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2022-06-01   Dodávky SZM - Intervenční radiologie V (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to balónkové katetry, cévní stenty, cévní stentgrafty a embolizační částice pro oddělení Intervenční radiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o. Vamex, spol. s r.o.
2022-03-28   Šicí materiál II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek šicího materiálu II pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALINEX - Kácovská, s.r.o. Chirana T. Injecta, s.r.o. Mediservis s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2021-12-20   Spotřební materiál s výpůjčkou insuflátoru pro robotickou operativu Cévní chirurgie NNH II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu k insuflátoru pro robotickou operativu a bezplatná výpůjčka insuflátoru, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2021-12-09   Protézy cévní II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cévních protéz. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Immomedical CZ s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2021-12-01   Dodávka zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii a neurointervence (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 3 let. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 1, Technická specifikace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení personálu a technická podpora poskytovaná specializovanou osobou dodavatele během … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Bohemia Medical s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. EndoTech s.r.o. Mediform, spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o. MSM, spol. s r.o. Vamex, spol. s r.o.
2021-11-19   Dodávky speciálního zdravotnického materiálu pro intervenční kardiologii (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ v jejích jednotlivých částech jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Konkrétně jsou předmětem VZ v části průběžné dodávky v části 1 Kompliantních koronárních balonkových katetrů v části 2 Nonkompliantních koronárních balonkových katetrů v části 3 Koronárních platinum-kobaltových lékových stentů (workhorse) v části 4 Koronárních chrom-kobaltových lékových stentů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. Stimcare s.r.o.
2021-11-01   Stentgrafty pro oddělení RDG II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek stentgraftů pro oddělení RDG II pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARID obchodní společnost, s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2021-10-12   24. Systémy pro uzavírání tepenných vstupů po perkutánních cévních výkonech (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky uzavíracích systémů, určených na uzavření místa punkce po perkutánních katetrizačních diagnostických a intervenčních výkonech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2021-09-23   12. Stenty vaskulární (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentů vaskulárních, zajišťujících udržení průchodnosti zúžených tepen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BARD Czech Republic s.r.o. EspoMed spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o. Stimcare s.r.o.
2021-08-25   Intraoperační ultrazvukový průtokoměr (Nemocnice Na Homolce)
Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření kupní a servisní smlouvy a rámcové dohody na dodávky SZM, na jejichž základě bude realizována dodávka předmětu plnění - 1 ks Intraoperačního ultrazvukového průtokoměru a dodávky TTFM sond, případně oborově shodných sond, tj. sond se stejným určením a použitím, pro Nemocnici na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2021-08-18   Protézy cévní (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cévních protéz. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2021-07-27   Samoexpandibilní stenty do tepen dolních končetin (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samoexpandibilních stentů do tepen dolních končetin pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2021-07-22   Navigační systém pro neurochirurgické pracoviště (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka navigačního systému pro neurochirurgické pracoviště včetně příslušenství dle minimálních technických požadavků zadavatele. Musí jít o nový nerepasovaný přístroj a zařízení. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Meditrade spol. s r. o.
2021-06-16   Periferní intervence II.“ (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ v jejích jednotlivých částech jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „ZZP"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BARD Czech Republic s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. INLAB s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2020-08-06   Spotřební materiál pro intervenční kardiologii 2020 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky stentů, balónkových katétrů, supertenkých vodičů, sheathů, diagnostických katétrů, vodících katétrů, doplňkového materiálu a speciálního diagnostického materiálu prostřednictvím konsignačního skladu dle skupinové specifikace uvedené v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. COROLINE a.s. INLAB Medical, s.r.o. Innova Medical s.r.o. JI-Medical a.s. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o. Vamex, spol. s r.o.
2019-12-02   Intervenční kardiologie II.a (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care, a.s. B. Braun Medical s.r.o. BARD Czech Republic s.r.o. Bohemia Medical s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. CARDION s.r.o. Immomedical CZ s.r.o. Innova Medical, s.r.o. Meditrade spol. s r. o. MSM, spol. s r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Transkontakt-Medical s.r.o. Vamex, spol. s r.o.
2017-07-19   Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční kardiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálních zdravotnických prostředků a to konkrétně koronárních balonkových katétru, koronárních stentů a k nim náležící doplňkový materiál potřebný při léčbě pacientů s onemocněním srdce na oddělení Kardiologie a to po dobu 2 let. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedená v příloze č. 1 Technická specifikace. Veřejná zakázka je rozdělena na 29 části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. BS Prague Medical CS, spol. s.r.o. Cardiomed, s.r.o. Euromedical spol. s.r.o. Innova Medical s.r.o. Meditrade spol. s r. o. Meditrade spol. s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Venama s.r.o.