Dodavatel: Medtronic Czechia s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Medtronic Czechia s.r.o.

2023-09-29   Katetrizačně implantované chlopně IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu katetrizačně implantovaných chlopní. Předmět plnění je plně specifikován v přílohách č. 2, 3 této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-12   Implantabilní kardiovertry-defibrilátory III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-11   FN Motol - Implantabilní epizodní záznamník EKG včetně příslušenství (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních epizodních záznamníků včetně příslušenství určených ke kontinuální diagnostice poruch srdečního rytmu pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol a Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-05   Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vrtacích systémů pro centrální operační sály Pardubické nemocnice. Veřejná zakázka je rozdělená na 4 části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Zimmer Czech, s.r.o.
2023-08-29   Dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně jejich příslušenství určeného pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-28   Sonda ablační Cryoflex (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových kryoablačních sond, k léčbě srdečních arytmií formou sternotomie a minimálně invazivních přístupů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-24   Neuromonitoring pro ORL – 2 ks – A5 obnova II (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 2 kusů jednotek intraoperačního neuromonitoringu pro ORL, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci a průběžné dodávky spotřebního materiálu pro Kliniku ORL 3. LF UK a ÚVN v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-24   FN Motol - Implantabilní neurostimulační systém pro léčbu dysfunkcí dolních močových cest (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky imlantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu dysfunkcí dolních močových cest pro Kliniku urologie pro dospělé 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-04   FN Motol - Implantabilní lékové pumpy (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky imlantabilních lékových pump k aplikaci baklofenu pacientům s těžkými spastickými stavy pro Neurochirurgickou kliniku dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-07-28   Výpůjčka elektrochirurgických generátorů s odběrem spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Bulovka)
Výpůjčka 3 ks elektrochirurgických generátorů s odběrem spotřebního materiálu pro vybrané operační sály FNB – Chirurgickou kliniku, Gynekologicko-porodnickou kliniku a Urologické oddělení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-07-20   FN Motol - Elektromagnetická navigace (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks elektromagnetické navigace, umožňující provádění elektromagneticky navigované bronchoskopie - hledání cesty v bronchiálním stromu včetně možnosti odběru biopsie plicní tkáně mimo bronchiální strom. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-07-17   Obnova a modernizace vybavení operačních sálů FN Plzeň – 4 – Navigační systémy (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (2 ks navigačních systémů pro kraniální neurochirurgické operace) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracovišť centrálních operačních sálů pro operační obory Neurochirurgické kliniky (NCH) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytování smluvního plného … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-07-12   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pro onkologické pacienty - IV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových přístrojů - elektrochirurgických generátorů. Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace. Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované zadavatelem v technické specifikaci. Účastník doplní do technické specifikace hodnotu požadovaného parametru pro nabízený systém. V rámci technických parametrů uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace je u parametrů, které nejsou definovány max., min. či … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-29   Remodelační balónkové katétry (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek remodelačních balónkových katétrů ke stengraftu pro oddělení RDG, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-22   FNKV – defibrilátory a kardiostimulátor (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky defibrilátorů a kardiostimulátorů pro Kardiologickou kliniku zadavatele dle jeho aktuálních požadavků. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 2a až 2f zadávací dokumentace („Technická specifikace“), v příloze č. 5 (Cenová nabídka pro jednotlivé části), v příloze č. 3 („Návrh rámcové kupní smlouvy“) a v příloze č. 4 („Návrh smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu“). Veřejná … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-22   FN Motol - Dodávky pokročilých implantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu bolestivých stavů (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky pokročilých imlantabilních neurostimulačních systémů umožňujících léčbu bolestivých stavů metodou periferní a míšní stimulace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-13   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - VIII (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Digitální RTG přístroj s O-ramenem a příslušenstvím (interní číslo VZ: 2023_016_01_00) ČÁST 2 : Mobilní RTG přístroj s C-ramenem (interní číslo VZ: 2023_016_02_00) ČÁST 3 : Navigační systém pro Neurochirurgickou kliniku (interní číslo VZ: 2023_016_03_00) Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a), b) a c) – Technická specifikace pro část 1, 2 a 3. Přístroje musí splňovat minimální technické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-13   Dodávky kardiochirurgických kanyl (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiochirurgických kanyl pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALINEX - Kácovská, s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Medistat, spol. s r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-09   Přístroj pro měření neinvazivní cerebrální oxymetrie (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení Přístroj pro měření neinvazivní cerebrální oxymetrie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-08   Neuronavigace (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového neuronavigačního systému pro 3D navigaci v oblastech kranial, spine a trauma. Součástí předmětu plnění je dodání nových nástrojů používaných pro navigaci při poranění páteře a hlavy. Poptávaný předmět plnění musí splňovat technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZD. Současně zadavatel požaduje záruční servis přístroje po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-06   Implantabilní EKG záznamník III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu implantabilních záznamníků EKG a bezplatná výpůjčka programérů (3 ks), a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Minimální požadavky na přístroj musí účastník v nabídce doložit manuálem, technickým listem či jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že přístroj požadavky splňuje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-06   Páteřní implantáty (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek páteřních implantátů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... B. Braun Medical s.r.o. Best Medical s.r.o. BoneCare s.r.o. INSPINE MEDICAL s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. ProMedicus s.r.o.
2023-05-26   FN Motol – Dodávky implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství VIII (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti (dále jen „SZM“) pro KKVC pro dospělé – Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění a v Příloze č. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-05-23   Kardiostimulační technika pro stimulaci Hisova svazku nebo levého Tawarova raménka (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - kardiostimulační techniky pro stimulaci Hisova svazku nebo levého Tawarova raménka. Předmětem plnění je rovněž bezplatné vypůjčení programerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-05-02   Neurochirurgický kraniální navigační systém s plnou integraciperioperační magnetické rezonance (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky: „Neurochirurgický kraniální navigační systém s plnou integrací perioperační magnetické rezonance pro pracoviště „Centrální operační sály“ Nemocnice České Budějovice a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-28   Kardiostimulátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medkotech s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-27   FNKV - zajištění materiálního a přístrojového vybavení pro Centrální laboratoře - POCT ACT (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: - opakované dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu („diagnostika“), k materiálnímu zajištění POCT-ACT vyšetření (měření aktivovaného koagulačního času) a - bezplatné vypůjčení a instalace celkem 7 ks POCT-ACT přístrojů pro měření aktivovaného koagulačního času („analyzátorů“) včetně příslušenství a SW se zajištěním školení v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. Euromedical spol. s r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-13   FN Motol - Dodávky implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství VII (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti (dále jen „SZM“) pro Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol a pro KKVC pro dospělé – Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-12   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - V (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 6 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Rekuperátor krve (interní číslo VZ: 2022_070_01_00) ČÁST 2 : Přístroje pro mimotělní oběh (interní číslo VZ: 2022_070_02_00) ČÁST 3 : Intraaortální balónková kontrapulzace (interní číslo VZ: 2022_070_03_00) ČÁST 4 : Přístroj k měření hemodynamiky (interní číslo VZ: 2022_070_04_00) ČÁST 5 : ECMO (interní číslo VZ: 2022_070_05_00) ČÁST 6 : Endoskopická věž pro thorakoskopii (interní číslo VZ: … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. CARDION s.r.o. Inova Surgical s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-03-22   Vrtáky kuličkové k vrtačce Midas Rex (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vrtáků kuličkových k vrtačce Midas Rex. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-03-17   Kardiovertery - ICD 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky kompletního systému kardioverterů-defibrilátorů (dále jen ICD) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-03-15   Biologická srdeční chlopeň aortální pro středně staré pacienty (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek biologických srdečních chlopní aortálních pro středně staré pacienty pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-03-07   Katétr pro teplotou řízenou ablaci II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek katétrů pro teplotou řízenou ablaci pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-02-07   Průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů a jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu na oddělení Kardiologie, dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem plnění a podmínky dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1, Technická specifikace, zboží musí být nové a originální. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-01-26   Průběžné dodávky endostaplerů (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně endostaplerů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Johnson & Johnson, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-01-12   Instrumentárium LigaSure (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky jednorázového instrumentária LigaSure prostřednictvím konsignačního skladu na Centrálních operačních sálech a výpůjčka 5 ks generátorů (elektrokoagulací) k tomuto instrumentáriu - na pracoviště: PORGYN 1 ks, COSS 2 ks a KCHIR 2 ks Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2023-01-03   Intervenční kardiologie II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnických prostředků pro katetrizační diagnostiku a terapii srdečních a některých mimosrdečních onemocnění na konsignační sklad I. Interní kliniky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Innova Medical s.r.o. Mediform, spol. s r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2022-12-20   Pořízení vybavení pro oddělení ARO (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 8 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. G P S Praha, spol. s r.o. Medsol s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-12-19   TAVI (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky systému pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) formou konsignačního skladu, viz příloha ZD, technická specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-12-13   FN Motol - Dodávky katetrizačně implantovaných pulmonálních chlopní (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katetrizačně implantovaných pulmonálních chlopní (dále jen „SZM“) pro Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-12-08   Elektrofyziologické katétry IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ablačních, diagnostických a jiných speciálních katetrů, zavaděčů a dalšího příslušenství, sloužící k léčbě poruch srdečního rytmu pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2022-12-01   Kleště ablační pro thorakoskopickou ablaci plicních žil (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kleští ablačních pro thorakoskopickou ablaci plicních žil, pro Kardiochirurgickou kliniku. Kleště musí být kompatibilní s externím generátorem radiofrekvenčního proudu Valleylab FT10 a Cardioblate 68000, v majetku FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2022-11-25   Dodávky SZM - Bezdrátový kardiostimulátor Micra AV II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek bezdrátových stimulátorů Micra AV pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2022-11-08   Mobilní intraoperační RTG systém pro 2D fluoroskopii a 3D zobrazování - 2 ks (Nemocnice Na Homolce)
dodávka, instalace a uvedení do provozu dvou kusů zdravotnického přístroje - Mobilního intraoperačního RTG systému pro 2D fluoroskopii a 3D zobrazování včetně příslušenství, jejich záruční a pozáruční servis po dobu předpokládané životnosti přístrojů (10 let) a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu potřebného pro provoz těchto přístrojů po stejnou dobu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2022-10-21   Dodávky SZM - Dodávky kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiologických přístrojů - implantabilních kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství pro kliniku kardiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-10-12   Zásobníky pro endoskopický stapler (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
průběžné dodávky zásobníků pro endoskopický stapler Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.
2022-10-11   Stenty do tepen zásobující mozek (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samoexpandibilních stentů do tepen zásobující mozek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Prague Medical s.r.o.
2022-09-21   Oxygenátory II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek oxygenátorů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medtronic Czechia s.r.o.