2023-06-27   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité, nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Canberra-Packard, s.r.o. CHEIRÓN a.s. DENTMEDIA Praha s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Fonika Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Ing. Aleš Závorka MIELE,spol. s r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RQL s.r.o. T E C H S A N spol. s r.o. VF, a.s.
2023-03-14   Dodávka lůžkového vybavení včetně příslušenství a pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového vybavení včetně příslušenství a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RQL s.r.o.
2023-02-28   Zákrokový stůl mobilní (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - mobilního zákrokového stolu v sídle zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RQL s.r.o.
2023-02-23   Operační stoly a světla - opakovaná VZ (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových operačních stolů pro ORL (2 ks) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RQL s.r.o.
2023-02-13   Operační sály (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Operační sály“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Medin, a.s. MIELE,spol. s r.o. NIMOTECH, s.r.o. RADIX CZ s.r.o. RQL s.r.o.
2022-06-27   Operační a vyšetřovací stoly (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu operačního s příslušenstvím do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu zákrokového do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu vyšetřovacího gynekologického s kolposkopem do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o. RQL s.r.o.
2020-12-01   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Gynekologické křeslo a transportní lůžka (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s.r.o. RQL s.r.o.
2020-09-21   Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek a rehabilitačních a vyšetřovacích stolů pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné, několika nebo do všech částí veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfamedic s.r.o. L I N E T spol. s r.o. RQL s.r.o.
2020-09-03   Laboratorní přístrojové vybavení 2 (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do všech částí zadávacího řízení nebo případně pouze do 1, 2 částí či 3 zadávacího řízení veřejné zakázky. Každá část veřejné zakázky je samostatnou částí zadávacího řízení, a veškeré kroky pro ni proběhnou samostatně dle zákonných pravidel. Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva. Předmětem veřejné zakázky je v části 1 této zakázky dodávka … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Eurotex, spol. s r.o. RQL s.r.o. Stapro, s.r.o.
2019-04-05   Elektrické polohovací vyšetřovací křeslo/lehátko k ultrazvukovému vyšetření – 2 ks (Nemocnice České Budějovice, a. s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Elektrické polohovací vyšetřovací křeslo/ lehátko k ultrazvukovému vyšetření – 2 ks“ pro pracoviště perinatologie Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RQL s.r.o.
2019-01-28   Stoly operační a zákrokové (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks stolu zákrokového a 2 ks operačních stolů pro Porodnickou – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RQL s.r.o.
2019-01-21   FN Motol - Onkogynekologie II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. Medisap, s.r.o. MeWAdia s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. RQL s.r.o.
2018-07-27   IROP – Onkogynekologie a Perinatologie – Gynekologická vyšetřovací křesla (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gynekologických vyšetřovacích křesel pro onkologické oddělení a ambulanci porodnice Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektů Modernizace Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005159 a Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RQL s.r.o.
2015-11-12   KNL, a.s. – Rekonstrukce endoskopického pracoviště v nemocnici Turnov – přístrojové vybavení (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení přístrojového vybavení pro nově budované endoskopické pracoviště KNL, a.s. – nemocnici Turnov. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy. Součástí předmětu plnění je i zajištění záručního servisu po dobu 24 měsíců. Konkrétně se jedná o dodávku transportních lůžek, polohovacích křesel, pacientských monitorů, sušící skříně a endoskopické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Linet spol. s r.o. RADIX CZ s.r.o. RQL s.r.o. Suppmed s.r.o.