Dodavatel: OR-CZ spol. s r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel OR-CZ spol. s r.o.

2023-11-09   Vysoce dostupná storage a SAN (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Komplexní dodávka hardware, software a implementace splňující všechny podmínky, požadavky a rozsah plnění, které jsou podrobně definovány v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2023-08-25   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 13 – dovybavení angiografické linky (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží 1. Systém radiační protekce; 1 set; 2. Redundantní datová úložiště NAS - PACS soubory, 1 set; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... OR-CZ spol. s r.o.
2023-05-31   Diagnostické a klinické RTG stanice vč. SW (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 13ks diagnostických a klinických RTG stanic vč. SW do Oblastní nemocnice Jičín a.s. CPV kódy: 33100000-1 - Zdravotnické přístroje 33124110-9 - Diagnostické systémy 30214000-2 - Pracovní stanice 30231310-3 - Ploché monitory Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2023-05-30   Modernizace technologické a aplikační infrastruktury pro PACS (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace technologické a aplikační infrastruktury pro PACS. Podmínky plnění a rozsah poskytovaných služeb jsou definovány v jednotlivých přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2023-05-29   Rozšíření systému PACS (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nových přístrojů – 2 ks velkoplošných monitorů pro zobrazení snímků z PACS a jiných modalit do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nových přístrojů – 2 ks diskových polí pro rozšíření kapacity stávajícího datového úložiště PACS do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2023-04-14   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku III (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aspironix s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Klaro, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-03-06   Datová úložiště II (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 3 ks virtualizačních serverů, 2ks diskových úložišť (polí), záznamové zařízení hovorů pro komunikaci se zdravotnickou záchrannou službou, 4 ks LAN a 4 ks identických SAN přepínačů, 2 ks UPS, potřebného software včetně virtualizačního systému pro potřeby správy dat zadavatele včetně montáže, zprovoznění, dodávky potřebného software a zajištění potřebné uživatelské podpory a záručního servisu po dobu stanovenou v technické specifikaci, která je přílohou č.1 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2023-01-30   ReactEU-98-KV_PACS (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, instalace a implementace zařízení PACS vč. záručních dob. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2022-12-06   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice - část 5. - radiodiagnostické přístroje (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů a systémů: 1. Digitální RTG přístroj s C-ramenem pro peroperační zobrazování, 1 ks; Digitální mobilní RTG skiagrafický přístroj, 1 ks; Skiagrafický přístroj s přímou digitalizací, 1ks; 2. Skiagraficko-skiaskopické pracoviště s C-ramenem, 1 ks; 3. PACS systém včetně datových úložišť, serverů a diagnostických stanic, 1ks to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s. OR-CZ spol. s r.o.
2022-11-21   Výpočetní technika II (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je v případě části 1 veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Příbram“ dodávka, montáž a instalace 150 ks výpočetní techniky pro Oblastní nemocnici Příbram, a.s. a v případě části 2 veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Kladno“ dodávka, montáž a instalace 110 ks výpočetní techniky pro Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici Středočeského kraje. Dodávka pro každou z částí veřejné zakázky zahrnuje záruku za jakost a plnou provozuschopnost min. 36 měsíců a dodávka výpočetní techniky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2022-10-10   Zvýšení bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT infrastruktury vč. souvisejících služeb pro Nemocnici Boskovice podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Engel s.r.o. Fomei s.r.o. ICZ a.s. OR-CZ spol. s r.o.
2022-08-26   Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb v... (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace a rozšíření lokálních systémů digitalizace (zejména archivace/komunikace) a sdílení obrazových záznamů v dále uvedených nemocnicích (dále jen „PACS“), jakož i poskytování služeb podpory a rozvoje PACS, vše v rozsahu dle specifikace obsažené v přílohách zadávací dokumentace. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ICZ a.s. OR-CZ spol. s r.o.
2022-08-15   Modernizace PACS a virtualizační platforma (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je modernizace informačního systému PACS (Picture Archiving and Communication System) v prostředí zadavatele, a dále dodávka, instalace a zprovoznění virtualizační platformy včetně datového úložiště a dalšího příslušenství. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 samostatné části: Část 1: Modernizace informačního systému PACS Část 2: Dodávka virtualizační platformy Vymezení předmětu a rozsahu jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedeno v popisu předmětu veřejné … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2022-08-11   Pořízení IT vybavení II - oblast 1 (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Předmět plnění jednotlivých částí veřejných zakázek je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace. část 1 Modernizace a rozšíření datové sítě (modemy, switche, kabeláž a další instalace) část 2 PDA tablety pro anesteziologický perioperační záznam část 3 Tiskárny pro identifikační náramky pacienta Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2022-07-18   Rozšíření a modernizace datového úložiště PACS včetně vyhodnocovacích stanic (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace, a to v technické a obchodní specifikaci veřejné zakázky (Rozšíření a modernizace datového úložiště PACS včetně vyhodnocovacích stanic) a v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2022-05-24   Pořízení IT vybavení - oblast 1 (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Předmět plnění jednotlivých částí veřejných zakázek je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2022-04-27   Pořízení přístrojového vybavení II (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Carl Zeiss spol. s r.o. Fomei s.r.o. Hypokramed s.r.o. medisap,s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-03-12   Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizaci NIS a jeho nové části/funkcionality, popisovacích stanic a ostatního HW (Nemocnice Na Homolce)
Nezbytný hardware pro modernizaci nemocničního informačního systému zadavatele (NIS) a jeho další rozšíření. CPV kódy: 48820000, 30233132, 79995100, 72252000, 30233160, 30213300, 33111200, 30231000, 30237130, 30233141, 32422000. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 3S.cz, s.r.o. Caleum a.s. OR-CZ spol. s r.o. SÍŤ, spol. s r.o.
2021-12-16   Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. III (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021) nepoužitých přístrojů: CT - RDG - 1 ks; Kostní denzitometr - INTERNA - 1 ks; Videomanagement operačních sálů - COS - pro 8 sálů - 1 ks; Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. OR-CZ spol. s r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2021-10-27   Vytvoření eHEALTH platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb,... (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí (tj. navržení, implementace, integrace a customizace) technologie PACS (Picture Archiving and Communication System) pro zajištění potřeb zadavatele (dále jen „Informační systém“). Informační systém bude zajišťovat ukládání, archivaci, distribuci a s tím spojené funkce pro data obrazových informací formátu DICOM a s tím souvisejících datových informací z DICOM kompatibilních modalit instalovaných a využívaných u zadavatele. Součástí předmětu plnění bude také … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2021-08-30   Dodávka a instalace řešení PACS včetně servisní podpory (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace řešení PACS (tzv. Picture Archiving and Communication System) včetně servisní podpory. Předmět plnění je určen pro Radiodiagnostický ústav FN Ostrava. Blíže viz zadávací dokumentace a její přílohy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2021-07-02   VN Olomouc - Modernizace stávajícího systému PACS (Vojenská nemocnice Olomouc)
Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky na dodávky a s nimi související služby je modernizace stávajícího systému pro zpracování obrazové zdravotnické dokumentace (dále jen „PACS“). Předmětem dodávky ve veřejné zakázce je konkrétně: - Diagnostický a klinický webový DICOM prohlížeč - Webový nástroj na správu obrazové dokumentace - Oddělený obrazový archiv - Rozšíření funkcionality stávajícího archivu - Nástroj na bezpečné sdílení zdravotnické dokumentace - Související HW Podrobné požadavky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2019-06-27   Modernizace a rozvoj Nemocničního informačního systému Nemocnice Břeclav (Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace modernizace informačního systému „Nemocniční informační systém NBv“, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW infrastruktury a související vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu. Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o. OR-CZ spol. s.r.o.
2018-06-15   Modernizace informačního systému zdravotnické obrazové dokumentace (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem VZ je modernizace stávajícího informačního systému pro agendu zdravotnictví v rámci ON Kladno, využívaného pro zpracování, zobrazení a distribuci zdravotnické obrazové dokumentace – implementace centrálního webového DICOM prohlížeče a webového portálu vč. modernizace související komunikační infrastruktury ON Kladno potřebné pro provoz tohoto informačního systému - virtualizační servery, datové servery (datová úložiště), síťové prvky, základní SW, diagnostická pracovní stanice, pracovní stanice, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2017-05-22   ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení (vlastní dodávka předmětu plnění této veřejné zakázky v její příslušné části), tak jeho montáž, instalaci, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analitica Medical Instruments, s.r.o. Audioscan spol s r.o. Aura Medical, s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Chironax Estral, spol. s r.o. Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. Hospimed spol s r.o. Imedex s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. LHL s.r.o. Linet spol s .r.o. Medipo-ZT s.r.o. MR Diagnostic s.r.o. NORTH MED spol. s r.o. OR-CZ spol. s r.o. Siemens Healthcare, s.r.o. VF a.s.
2017-04-24   Konsolidace systémů pro zpracování obrazových dat (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwarového, softwarového vybavení a instalačních a implementačních služeb včetně migrace dat, které bezprostředně souvisí se zavedením předmětu plnění veřejné zakázky do provozu a provádění servisních služeb nabízeného systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2016-07-28   Doplňkový modul k magnetické rezonanci (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je doplňkový modul k magnetické rezonanci, který zahrnuje: – webový prohlížeč pro vzdálený přístup, diagnostiku a konzultace – 2 ks diagnostické pracovní stanice – 1 ks kancelářského monitoru – 1 ks stanice (HW) – upgrade SW centrálního systému – datová úložiště vč. řídícího SW – webový portál pro administraci a práci s obrazovými vyšetřeními – oddělený archiv pro importovaná a příchozí data. Předmětem zakázky je rovněž kompletní technická podpora, zajištění záručního servisu a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2015-10-06   Konsolidace PACS systémů ve FN Brno (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka systému ke konsolidaci PACS systémů ve FN Brno. Přesná specifikace požadavku bude uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2015-03-16   Zdravotnické přístroje – část 2 – PACS systém a diagnostické monitory (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PACS systému včetně diagnostických monitorů pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2015-03-02   EHealth – elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje (Pardubický kraj)
Pardubický kraj je zřizovatelem zdravotnických zařízení: — Odborný léčebný ústav Jevíčko, se sídlem: TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko, — Nemocnice následné péče Moravská Třebová, se sídlem: Svitavská 480/25, Předměstí, 571 16 Moravská Třebová, — Vysokomýtská nemocnice, se sídlem: Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto, — Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, se sídlem: Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk. Tato zdravotnická zařízení (ZZ) využívají pro svůj provoz nemocniční informační systémy (NIS) v různém … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2015-02-16   Konsolidace IT a nové služby TC ORP Svitavy (Město Svitavy)
Předmětem veřejné zakázky je „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Svitavy”. Zakázka je dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále je „Zákon”) rozdělena na níže uvedené 3 části: — část 1: Konsolidace IT a nové služby a dodávka motorgenerátorů, — část 2: Dodávka a implementace aplikačního software a zařízení pro podporu elektronizace procesů, — část 3: Digitalizace dat v oblasti správních agend a dodávka SW pro úpravu a ukládání fotografií. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2014-08-19   Informační systém pro zabezpečení ekonomických a provozních agend (ISEPA) (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace Informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend (dále též jen „ISEPA”). Předmět plnění zahrnuje zejména: — úvodní analýzu a návrh cílového konceptu řešení, — dodávku a implementaci ISEPA, vč. otestování instalovaného systému ISEPA, jeho funkcionality, vazeb na okolní systémy, poskytnutí příslušných licencí a zaškolení zadavatelem určených osob, — technickou podporu dodaného ISEPA po dobu 4 let od řádného dokončení a předání … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.
2013-12-20   Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. – Lékařská technologie II – CT, RTG, UZV, PACS (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je nákup lékařské technologie pro Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace. Jedná se o nákup CT, RTG, UZV a PACS, což jsou přístroje zásadního charakteru především pro svou diagnostickou úlohu. Lékařská technologie bude pořizována v rámci projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.”, jehož cílem je zachování rozsahu a dostupnosti lékařské péče poskytované pacientům ve spádové oblasti Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a předmětem projektu je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. OR-CZ spol. s r.o.
2013-12-18   Podpora a servis Marie PACS a IMPAX (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pozáruční podpory produktu IMPAX, podpory a servisu produktů MARIE PACS ve Fakultní nemocnici Olomouc, po dobu 3 let, dle parametrů a podmínek plnění servisních služeb specifikovaných v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FOMA Medical spol. s r.o. OR-CZ spol. s r.o.
2012-03-23   "Nákup zdravotnické techniky pro projekt - Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních – Systémy digitalizace" (Moravskoslezský kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů a technologií) do zdravotnických zařízení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., a Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, p. o. Součástí dodávky zdravotnických prostředků je i jejich doprava do místa plnění, instalace a seznámení uživatelů s obsluhou tak, aby byli schopni dodané zdravotnické prostředky řádně užívat. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále poskytování služeb bezplatného záručního servisu k dodaným zdravotnickým … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o. OR-CZ spol. s.r.o.
2011-11-18   Modernizace zařízení RDG v Bílovecké nemocnici, a.s. - dodávka zařízení (Bílovecká nemocnice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čtyř digitalizovaných přístrojů pro radiodiagnostické oddělení a operační sál, která je podrobně popsána v příloze č. 8 – Technická specifikace, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace: 1. Dodávka 1 ks komplexního skiagrafického RTG pracoviště. 2. Dodávka 1 ks mobilního C-ramena. 3. Dodávka 1 ks digitálního barevného ultrazvuku 4. Dodávky digitalizačního systému, systému PACS a dalších zařízení. Součástí plnění jsou: — komplexní služby související s … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: OR-CZ spol. s r.o.