2023-07-10   SZM pro oddělení RDG V (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro oddělení RDG v Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stimcare, s.r.o.
2023-07-07   Koronární lékové stenty (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky koronárních lékových stentů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Venama s.r.o.
2023-06-05   Dodávky SZM – Intervenční kardiologie IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro intervenční kardiologii pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ARID obchodní společnost, s.r.o. Bohemia Medical s.r.o. Innova Medical s.r.o. JI-Medical a.s. Stimcare, s.r.o. Synomed Medical s.r.o.
2023-05-11   Aspirační katétr k léčbě CMP (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky aspiračních katétrů k léčbě CMP pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stimcare, s.r.o.
2023-03-13   Stenty do tepen zásobující mozek II - Stenty Flow Diverter (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentů odklánějící průtok krve z mozkových aneuryzmat (stenty Flow Diverter) a mikrokatétrů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stimcare, s.r.o.
2022-09-09   Intervenční kardiologie I (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnických prostředků pro katetrizační diagnostiku a terapii srdečních a některých mimosrdečních onemocnění na konsignační sklad I. Interní kliniky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. INLAB Medical, s.r.o Innova Medical s.r.o. JI-Medical a.s. Meditrade spol. s r. o. Prague Medical s.r.o. Stimcare, s.r.o.
2022-08-05   Dodávky zdravotnického materiálu pro intervenční radiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiálu potřebného k léčbě tepen a žil pacientů na Oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH,... EndoTech s.r.o. Meditrade spol. s r. o. Stimcare, s.r.o.
2022-07-27   Dodávky SZM - Instrumentarium pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací (occludery) II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to instrumentaria pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací (occludery) potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stimcare, s.r.o.
2021-01-25   Aspirační katétry intrakraniální k aspirační trombektomii tepen mozkového povodí II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky aspiračních katétrů určených k aspirační trombektomii tepen mozkového povodí, včetně krčního úseku karotických tepen. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stimcare, s.r.o.
2020-10-26   Neurointervence I - Radiodiagnostika (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek neurointervencí I - Radiodiagnostika pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care, a.s. ADYTON s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Coroline, a.s. Stimcare, s.r.o.
2020-08-06   Spotřební materiál pro intervenční kardiologii 2020 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky stentů, balónkových katétrů, supertenkých vodičů, sheathů, diagnostických katétrů, vodících katétrů, doplňkového materiálu a speciálního diagnostického materiálu prostřednictvím konsignačního skladu dle skupinové specifikace uvedené v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. COROLINE a.s. INLAB Medical, s.r.o. Innova Medical s.r.o. JI-Medical a.s. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o. Vamex, spol. s r.o.
2020-06-18   FN Olomouc – koronární stenty (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky koronárních lékových a metalických stentů pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika, s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Venama, s.r.o.
2020-01-22   Instrumentárium pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek instrumentária pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care, a.s. Cardion, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o.
2019-08-23   Dodávky SZM – Intervenční kardiologie II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to zaváděcích pouzder s hemostatickou chlopní, diagnostických katetrů angiografických, vodících katetrů pro koronární intervence, PTCA sad, balónkových katetrů dilatačních pro PTCA, koronárních stentů lékových (DES) a supertenkých PTCA vodičů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“). Zadavatel účastníky upozorňuje, že bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical, s.r.o. Bohemia Medical, s.r.o. Boston Scientific Česká republika, s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Innova Medica, s.r.o. Innova Medical, s.r.o. Meditrade, spol. s.r.o. Stimcare, s.r.o.
2019-04-05   13. Stentgrafty vaskulární (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentgrafty vaskulární Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BARD Czech Republic, s.r.o. Stimcare, s.r.o.
2018-11-19   FN Motol – Dodávky stentgraftů určených pro TIPS II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky stentgraftů určených pro TIPS v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stimcare, s.r.o.
2018-04-20   Spotřební materiál pro KRNM - vaskulární intervence neuro (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení v každé části jsou opakované a průběžné dodávky spotřebního materiálu – vaskulární intervence neuro (dále také „zboží“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Stimcare, s.r.o.
2018-04-19   Intervenční kardiologie (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálních zdravotnických prostředků určených pro intervenční kardiologii, konkrétně koronárních balónkových katetrů, koronárních stentů a k nim náležící doplňkový materiál potřebný při léčbě pacientů s onemocněním srdce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical, s.r.o. BS Prague Medical CS, spol. s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Innova Medical, s.r.o. Medtronic Czechia, s.r.o. S.A.B. Impex, s.r.o. Stimcare, s.r.o.
2014-10-17   IKEM – dodávka SZM Intervenční kardiologie – II. zadání (Institut klinické a experimentální medicíny, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně sheathů, diagnostických a vodících katetrů, vodičů a koronárních stentů potřebných k léčbě pacientů na pracovišti intervenční kardiologie. Bližší specifikace poptávaného zdravotnického materiálu je uvedena v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Innova Medical s.r.o. Meditrade spol. s r.o. Stimcare, s.r.o.