2023-05-15   Systém videoendoskopický (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem VZ je dodávka nového přístroje – 1 ks Videoendoskopického systému a dodávka nového přístroje – 1 ks Videobronchoskopického systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. Medinet s.r.o.
2023-03-01   Dodávka přístrojové techniky (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Dodávka, instalace a pozáruční servis nových, nepoužitých přístrojů pro operativu dle specifikace uvedené v příloze č.1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o.
2022-09-27   Operační síta, optiky a instrumentárium (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových operačních sít, optik a instrumentária dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace Požadavky na předmět plnění, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o.
2022-05-12   Dodávka Videoendoskopického systému s integrovaným LED světlem a Endoskopického systému pro MMN a.s (MMN, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Videoendoskopického systému s integrovaným LED světlem a Endoskopického systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o.
2022-04-04   Věž laparoskopická vč. příslušenství (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové věže laparoskopické vč. příslušenství dle Přílohy č. 6 Požadavky na předmět plnění zadávací dokumentace, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o.
2022-01-11   Dodávka a instalace endoskopické zdravotnické techniky včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu na 4 roky (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a dodávky spotřebního materiálu (1.část). Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, příloha č. 2 ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu RADIX CZ s.r.o.
2021-02-23   Vybavení urologie LF OU - I./2 (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro urologii pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. HELAGO-CZ, s.r.o.
2020-05-26   Vybavení endoskopického pracoviště (Oblastní nemocnice Náchod, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (dále jen „ZP"), včetně montáže, uvedení dodaných ZP do provozu, instalace a instruktáže obsluhy s cílem vybavení (modernizace a obnovy) interního oddělení - gastroenterologické ambulance nemocnice Rychnov nad Kněžnou souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. Medinet, s.r.o.
2020-03-05   Dodávka endoskopické techniky včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Ve všech částech veřejné zakázky je předmětem dodávka endoskopické techniky. V částech č. 1., 2., 3., 4. je dále předmětem veřejné zakázky uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu ProSpon, spol. s r.o. Z Technik s.r.o.
2020-03-04   „Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Boskovice – I.“ (Nemocnice Boskovice, s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále také „Přístroje“) podle Technické specifikace. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Anylytical Medical Instruments, s.r.o. Beringei, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Linet, spol. s.r.o. Mivamed s.r.o. Mivamed, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S & T Plus, s.r.o. Z Technik s.r.o. Z Technik, s.r.o.
2019-02-01   Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – operační laparoskopické nástroje (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních laparoskopických nástrojů pro Stodskou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o.
2018-03-28   Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – II. etapa (Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov, p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 23 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení a předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje budou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. BioVendor – Laboratorní medicína a.s. BTL zdravotnická technika, a.s. Electric Medical Service, s.r.o. Linet spol. s.r.o. Medesa s.r.o. Medista, spol. s.r.o. Merci, s.r.o. Nikon CEE GmbH, odštěpný závod Proormedent s.r.o. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o. Trigon Plus s.r.o
2016-12-15   Dodávka přístrojového vybavení pro diagnostiku (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: 1. část: — ventilátor novorozenecký, nCPAP, — ventilátor plicní, — transportní ventilátor. 2. část: — ultrazvukový přístroj, kardio, — KTG – fetální monitor, — kardiologický ultrazvuk, — ultrazvuk diagnostický vč. uz sond, — ultrazvuk diagnostický vč. uz sond (lineární, konvexní). 3. část: — elektrická lůžka 4. část: — Zmrazovač plazmy, — biologický termostat. 5. část: — videokolonoskop, — videogastroskop, — videoduodenoskop. 6. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. Beringei, s.r.o. Linet spol. s r.o. Medisap, s.r.o. MEDISTA, spol. s r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2014-04-14   Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní onkologické péče KNTB Zlín II (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání přístrojů a dalšího vybavení onkologického centra zadavatele a jejich uvedení do plného provozu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži či implementaci zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a odborné zaškolení personálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. BioVendor – Lékařská technika, spol. s r.o. Hoyer Praha, s.r.o. NORTH MED spol. s r.o. TRANSKONTAKT-MEDICAL, s.r.o.