2023-09-07   Stůl operační systémový (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické technicky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 1 ks stůl operační systémový včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2023-04-14   Operační stoly a transportní vozíky (Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových a nepoužitých operačních stolů vč. příslušenství - 8 ks nových a nepoužitých transportních (navážecích) vozíků a 8 ks nových a nepoužitých desek, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 1 kupní smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je i pozáruční servis – BTK a opravy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2023-03-23   Sterilizační kontejnery COS - instrumentárium COS (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: instrumentária COS vč. sterilizačních kontejnerů COS a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2023-03-13   Stůl operační systémový včetně příslušenství (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 1 ks stůl operační systémový včetně příslušenství a zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2022-10-09   Vybavení operačních sálů (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických přístrojů včetně souvisejícího příslušenství, pro oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. Součástí plnění je vždy doprava, instalace, uvedení do provozu a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o. Mivamed s.r.o. Promedeus s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2022-06-16   Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BILLMED GROUP s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. Mivamed s.r.o.
2022-06-13   Přístroj elektrochirurgický (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení do nového pavilonu centrálních operačních sálů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 4 ks nových a nepoužívaných elektrochirurgických přístrojů včetně příslušenství. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2022-05-18   Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Boskovice s.r.o (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pořízení přístrojů pro lékařské účely (dále také „PŘÍSTROJE“) podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Arthrex s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Dräger Medical s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. Medsol s.r.o. Merci, s.r.o. Mivamed s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. SYSMEX CZ s.r.o. Vidia spol. s r.o.
2022-04-05   Radiofrekvenční léčba v gynekologii a porodnictví (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka radiofrekvenčního ablačního sytému pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2022-03-31   Operační stůl s příslušenstvím (Úrazová nemocnice v Brně)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace operačních stolů s příslušenstvím. Zakázka je rozdělena na dále uvedené 3 samostatné části: 1. Operační stůl s příslušenstvím I 2. Operační stůl s příslušenstvím II a operační stůl s příslušenstvím III 3. Operační stůl s příslušenstvím IV - 2ks Bližší popis je uveden v přílohách zadávací dokumentace. Účastník může podat nabídku do jedné nebo více částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2022-03-11   Překladové zařízení (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks překladového zařízení pro Pardubickou nemocnici a 1 ks překladového zařízení pro Svitavskou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2021-04-28   Operační stoly pro centrální operační sály - II (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: 8 ks operačních stolů včetně kompletního příslušenství pro jednotlivé obory. Předmětem veřejné zakázky je také poskytnutí pozáručního servisu na dodávané zařízení, a to v délce 8 let ode dne skončení záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2021-03-09   Operační stůl (Fakultní nemocnice Brno)
1 ks operačního stolu pro Centrální operační sály III, včetně servisu po dobu životnosti přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2020-03-04   „Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Boskovice – I.“ (Nemocnice Boskovice, s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále také „Přístroje“) podle Technické specifikace. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Anylytical Medical Instruments, s.r.o. Beringei, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Linet, spol. s.r.o. Mivamed s.r.o. Mivamed, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S & T Plus, s.r.o. Z Technik s.r.o. Z Technik, s.r.o.
2018-10-22   Simulátor laparoskopické operativy (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného simulátoru laparoskopické operativy a provedení souvisejících dodávek a služeb. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2018-05-03   Zvýšení kvality návazné péče - Operační stoly (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 4 kusů nových, nepoužitých operačních stolů – 3 kusů systémových stolů pro obecnou chirurgii, ortopedii a traumatologii a 1 kusu mobilního operačního stolu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2017-09-20   FN Plzeň – Dodávka systému pro radiofrekvenční ablaci – CHK – 2017 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) radiofrekvenčního ablačního přístroje s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně následného provádění PBTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let), pro Chirurgickou kliniku (CHK) Fakultní nemocnice Plzeň. Součástí předmětu plnění jsou rovněž následné dodávky spotřebního materiálu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu předpokládané životnosti přístrojového … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2017-05-16   Nízkoteplotní sterilizátor (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného nízkoteplotního sterilizátoru dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace (technická specifikace) za podmínek uvedených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (návrh smlouvy) a provedení souvisejících služeb a stavebních prací (zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2016-05-27   Operační systém pro hypertermickou inrtaperitoneální chemoterapii + končetinovou perfuzi (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, dosud nepoužitého operačního systému pro hypertermickou inrtaperitoneální chemoterapii + končetinovou perfuzi. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.
2014-09-17   Dodávka záznamového zařízení pro laparoskopické výkony a laparoskopického simulátoru: Část I. a Část II (Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: Dodávka videokonferenčního a záznamového zařízení pro laparoskopické výkony a laparoskopického simulátoru. Předmět plnění veřejné zakázky, resp. každé z jejích částí je vymezen vzorovými texty kupních smluv, které tvoří přílohy č. 2 A) a B) této zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 98 zákona, a to následujícím způsobem: — část I.: Laparoskopický simulátor s taktilní zpětnou vazbou obsahující … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mivamed s.r.o.