Dodavatel: Z Technik s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Z Technik s.r.o.

2023-10-09   REACT-EU 98,99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 2 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ultrazvukových přístrojů pro Krajskou zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-10-09   REACT-EU 98,99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 3 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ultrazvukových přístrojů pro Krajskou zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-10-09   REACT-EU 98,99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 6 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ultrazvukových přístrojů pro Krajskou zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-10-09   REACT-EU 98,99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 4 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ultrazvukových přístrojů pro Krajskou zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-10-09   REACT-EU 98,99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 1 (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ultrazvukových přístrojů pro Krajskou zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-10-04   Ultrazvuk na RTG (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks ultrazvukového přístroje nejvyšší výkonnostní kategorie pro RTG, včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, je uveden v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-10-04   Ultrazvuk na gynekologii (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks ultrazvukového přístroje nejvyšší výkonnostní kategorie včetně příslušenství pro Gynekologicko porodní oddělení. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, je uveden v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-07-26   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 17 kusů nových diagnostických ultrazvukových přístrojů včetně sond. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. SNT Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-06-26   FN Hradec Králové – Ultrazvukové diagnostické přístroje 2 včetně zajištění pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 ks ultrazvukových diagnostických přístrojů a 2 ks jícnové echokardiografické TEE sondy, zajištění záručního full servisu a pozáručního servisu dodaného zboží, a to na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIONIK Stapro Group s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. SNT Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2023-05-18   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 11 – operační sály (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. Anesteziologický přístroj, 2 ks; Monitor životních funkcí, 4 ks; 2. Laparoskopická věž- artroskopická pro ortopedii, 1 ks; 3. Laparoskopicko endoskopická věž pro chirurgii, 1 ks 4. Mobilní operační stůl pro chirurgické operace, 1 ks; Mobilní operační stůl pro ortopedické operace, 1 ks; 5. Operační lampy - operační sada svítidel s LED technologií a integrovanou kamerou, 2ks; 6. Anesteziologický stolek - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Exray s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. MeWAdia s.r.o. MGVIVA a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Z Technik s.r.o.
2023-05-15   Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník – endoskopické vybavení (Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů vč. příslušenství: Videoendoskopická sestava pro videogastroskop (1 ks), Videoendoskopická sestava pro videokolonoskop (1 ks), Videogastroskop (2 ks), Videokolonoskop (2 ks), Terapeutický videogastroskop (1 ks), pro gastroenterologické pracoviště zadavatele, a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2023-04-12   Pořízení přístrojového vybavení III (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Carl Zeiss spol. s r.o. Philips Česká republika s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Saegeling Medizintechnik, s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-12-23   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - Radiodiagnostické odd., Laboratoře... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného zboží: 1. Lůžko intenzívní s laterálním náklonem ARO/JIP vč. matrace a příslušenství, 6ks; 2. Lůžko intenzivní JIP vč. matrace a příslušenství, 4ks; 3. Lůžko elektricky polohovatelné - Interní oddělení vč. matrace a příslušenství, 12ks; 4. Pasivní antidekubitní matrace - riziko IV vč. příslušenství, 24ks; 5. Křeslo - lůžko - multifunkční/transportní vč. příslušenství, 4ks; 6. Křeslo - lůžko - multifunkční - aplikační … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin spol.s r.o. L I N E T spol. s r.o. Z Technik s.r.o.
2022-11-02   FN Motol - 3 ultrazvukové přístroje (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a systémů pro Interní kliniku 2. LF UK a FN Motol a pro Kliniku zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2022-08-16   Mytí a sterilizace (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Askin & Co. s. r. o. BMT Medical Technology s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Pentha, s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-08-09   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice - část 2. - endoskopické vybavení (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka s argonem, 1 ks; Zobrazovací videoprocesor se zdrojem světla, 2 ks; Medicínský monitor, 2 ks; Odsávací pumpa , 1 ks; Oplachovací peristaltická pumpa , 1 ks; Videogastroskop, 2 ks; Videokolonoskop , 2 ks; Automatický dezinfektor pro 1 endoskop , 2 ks; Přístrojový vozík, 2 ks; pro pracoviště Gastroenterologie zadavatele. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2022-08-07   Ultrazvuková diagnostická technika (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických ultrazvukových přístrojů pro Svitavskou, Pardubickou a Litomyšlskou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Electric Medical Service, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. S & T Plus s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-07-11   POŘÍZENÍ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ A TECHNOLOGIÍ KRAJSKÉ NEMOCNICE V IVANČICÍCH ZAŘAZENÉ DO PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ... (Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace)
Část 1 Předmětem plnění je dodávka Endoskopické techniky včetně poskytování pozáručního servisu, podrobně popsáno ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 3 Specifikace předmětu plnění technické podmínky část 1 zadávací dokumentace. Část 2 Předmětem plnění je dodávka Infuzní techniky včetně pozáručního servisu, podrobně popsáno ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 3b Specifikace předmětu plnění -technické podmínky - část 2 zadávací dokumentace. . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-06-28   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení endoskopické (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2022-06-14   FN Motol - Obměna a modernizace zobrazovací techniky REACT-EU A1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nástrojů, přístrojů a systémů pro 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent, a to včetně instalace a stavebních úprav pro instalaci nových přístrojů a pozáručního servisu po dobu provozu přístroje - pouze pro 1., 6. a 7. část veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Philips Česká republika s.r.o. SCHAFFEROVÁ spol. s r.o. Z Technik s.r.o.
2022-06-13   Dodávka endoskopických přístrojů (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka endoskopických přístrojů“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 definovaného v čl. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „přístrojové vybavení“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: RADIX CZ s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-05-25   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÉ VYBAVENÍ (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka endoskopického vybavení. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. VZ je rozdělena na 6 částí: Část 1 - Dezinfektor podložních mís Část 2 - Dezinfektor univerzální /obuv/ nástroje operační Část 3 - Nasofaryngoskop flexibilní Část 4 - … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Z Technik s.r.o.
2022-05-17   Endoskopické vybavení (Nemocnice Žatec, o.p.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky endoskopického vybavení včetně kompatibilního příslušenství pro endoskopické pracoviště nemocnice Žatec o.p.s Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2022-05-17   Dodávka endoskopického vybavení pro Beskydské gastrocentrum (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)
Dodávka, instalace a pozáruční servis nových, nepoužitých přístrojů dle specifikace uvedené v příloze č. 1a (část A) a 1b (část B) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Z Technik s.r.o.
2022-04-28   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA A DEZINFEKČNÍ TECHNIKA (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka endoskopické a dezinfekční techniky. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy, se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády, a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. VZ je rozdělena na 14 částí: Část 1 Mycí a desinfekční automaty Část 2 Desinfektor - myčka - podložní mísy, močové lahve Část 3 Parní sterilizátor Část 4 Videokolonoskop Část … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BMT Medical Technology s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Z Technik s.r.o.
2022-04-22   React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na deset (10) samostatných části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s. Stargen EU s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-04-22   Dodávky endoskopického vybavení (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Dodávka nových endoskopických přístrojů a endoskopického vybavení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2022-03-09   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - Radiodiagnostické odd., Laboratoře... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je: 1.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného plně digitálního sonografického přístroje USG vč. sond, 1 ks; 2.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného tenkého lineárního ultrazvukového videogastroskopu vč. automatického dezinfektoru, 1 ks; dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného sonografického přístroje vč. sond, 1 ks; 3. dodávka a instalace nové, nepoužité a nerepasované videoendoskopické sestavy vč. pump, 1 ks; dodávka a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Z Technik s.r.o.
2022-03-02   Dodávky ultrazvuků a sonografů (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 19 ks nových ultrazvukových a sonografických přístrojů, včetně příslušenství a softwaru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medisyner s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-02-28   Ultrazvukové přístroje (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 8 ks ultrazvukových přístrojů včetně příslušenství, s různými technickými parametry (1 ks ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení, 1 ks ultrazvukový echokardiografický přístroj, 1 ks ultrazvukový přístroj pro gynekologicko porodní oddělení, 1 ks ultrazvukový přístroj pro RTG, 1 ks ultrazvukový přístroj pro rehabilitaci a 3 ks ultrazvukových přístrojů pro Emergency. Blíže viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2022-02-22   React - EU- Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s (Nemocnice Prachatice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Prachatice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React-EU - Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016382. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtrnáct (14) samostatných části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. MeWAdia s.r.o. Petr Bílek Philips Česká republika s.r.o. TraumaPro spol. s r.o. Z Technik s.r.o. ZPT Vigantice spol. s r.o.
2021-11-25   Endoskopické věže s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro všechny části VZ je dodávka nových souborů zdravotnické technologie, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Součásti předmětu plnění VZ v 2. části VZ jsou též průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Z Technik s.r.o.
2021-11-05   FN Ostrava - Specializovaný endosonografický systém pro gastro aplikace s příslušenstvím (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 nového specializovaného endosonografického systému pro gastro aplikace s příslušenstvím, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Předmět plnění je určen pro Interní a kardiologickou klinika, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie (Endoskopické centrum). Blíže viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2021-07-19   Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXIV (Karlovarský kraj)
Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, a to Část 52 - TP-5220 Myčka/dezinfektor endoskopů, T-5230 Myčka/dezinfektor endoskopů manuální, T-0809 Systém videoendoskopický vč. oplachové pumpy a endoskop. vozíku a T-0811 Videokolonoskop; Část 53 - TP-5254 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2020-12-21   Endoskopické vybavení pro nemocnice Středočeského kraje - centralizované zadávání (Nemocnice Středočeského kraje, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka endoskopického vybavení, které bude dodány včetně veškerého příslušenství, bez nutnosti zakoupení dalších komponentů. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentaci a rovněž jako Příloha č. 1 Kupní smlouvy (Technická specifikace předmětu plnění). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medirecord CZ, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Suppmed, s.r.o. Z Technik s.r.o.
2020-09-15   Lineární endosonografický endoskop, videoduodenoskop a videokolonoskop (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů, konkrétně 1 ks lineárního endosonografického endoskopu, 1 ks videoduodenoskopu a souvisejícího spotřebního materiálu a 1 ks videokolonoskopu, dle specifikace a za podmínek uvedených v příslušných přílohách č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2020-07-20   LF HK - Core Facilities - Laboratoř experimentální gastroenterologie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických a laboratorních přístrojů a zařízení pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Imedex s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Radanal s.r.o. Z Technik s.r.o.
2020-03-13   Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXI/B (Karlovarský kraj)
Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, a to Část 47 T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop. Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2020-03-05   Dodávka endoskopické techniky včetně pozáručního servisu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Ve všech částech veřejné zakázky je předmětem dodávka endoskopické techniky. V částech č. 1., 2., 3., 4. je dále předmětem veřejné zakázky uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu ProSpon, spol. s r.o. Z Technik s.r.o.
2020-03-04   „Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Boskovice – I.“ (Nemocnice Boskovice, s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále také „Přístroje“) podle Technické specifikace. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Anylytical Medical Instruments, s.r.o. Beringei, s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Linet, spol. s.r.o. Mivamed s.r.o. Mivamed, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o. S & T Plus, s.r.o. Z Technik s.r.o. Z Technik, s.r.o.
2020-01-28   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2019-12-18   Zařízení pro provoz centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu zcela nového zařízení pro provoz centrální sterilizace (dále také jen „zboží“) pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem č. 2, tedy Oblastní nemocnicí Náchod (dále také jen „ONN“). Předmětnými zařízeními pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2019-09-30   Dodávka přístrojového vybavení Beskydského gastrocentra (Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis nových, nepoužitých přístrojů pro Beskydské gastrocentrum nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2019-09-24   Dodávka šesti flexibilních endoskopů (Vítkovická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku, který je detailně popsán v požadovaných technických parametrech a jednoznačně vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické podobě nedílnou součástí ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2019-07-09   Dodávka endoskopické techniky včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Ve všech částech veřejné zakázky je předmětem dodávka zdravotnických přístrojů. V částech č. 1.; 2., 4.; 5.; 6. a 9. část je dále předmětem veřejné zakázky uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. V 9. části je předmětem také dodávka originálního spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Beringei, s.r.o HOSPIMED, spol. s r.o. Medinet s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu ProSpon, spol. s r.o. RADIX CZ s.r.o. Z Technik s.r.o.
2019-04-29   Bronchoskopické vybavení (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je doplnění bronchoskopického vybavení plicní kliniky zadavatele a zároveň obnova endoskopické techniky, která je již morálně zastaralá a je na hraně své fyzické životnosti. Součástí předmětu plnění je také zajištění pozáručního servisu na dodané zboží. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2019-04-10   Dodávka endoskopického vybavení pracovišť – 2019 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) endoskopické techniky pro vybraná pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Základní specifikace částí je uvedena takto: Část zakázky Složení Klinika / Oddělení Č.1 Endoskopické vybavení 1 - Videogastroskop – 1 ks - Videokolonoskop – 1 ks Interní oddělení (INTO), Č.2 Endoskopické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medinet s.r.o. Z Technik s.r.o.
2019-03-01   Endoskopická sestava, Gastroenterologické oddělení - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Endoskopická sestava pro Gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice, o.z. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.
2018-10-01   Endoskopická sestava pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnici Děčín, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání endoskopické sestavy spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně dopravy zboží do místa plnění, její montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření její funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických parametrů nabízeného přístroje dle technické specifikace, instruktáž zdravotnických … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Z Technik s.r.o.