2023-04-28   Kardioangiograf (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ je dodávka nového angiografického přístroje určeného pro katetrizaci koronárních tepen, k provádění hybridních strukturálních výkonů na srdci a dalších intervenčních kardiologických vyšetření. Současně zadavatel požaduje demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího angiografického přístroje AXIOM ARTIS U instalovaného v r. 2010, záruční servis po dobu 2 let, dále pak provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2023-04-25   Dodávka 2 ks angiografických přístrojů vč. následného servisu (Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadované zdravotnické prostředky v sídle zadavatele, a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Philips Česká republika s.r.o.
2023-04-11   Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Mediset-Chironax s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. TSE spol. s r.o.
2023-03-14   Dodávka a instalace kardioangiografického kompletu pro arytmologický sál, včetně pozáručního servisu na dobu 8 let (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace kardioangiografického kompletu včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního kompletního (paušálního) servisu na dobu určitou. Nabízený přístroj musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, příloha č. 2 ZD. Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Philips Česká republika s.r.o.
2023-02-27   Nemocnice Havlíčkův Brod - pořízení CT přístroje (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CT přístroje včetně montáže a uvedení do provozu, předinstalační přípravy pracoviště, záručního a pozáručního servisu. Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci zveřejněné na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2022-08-07   Radiodiagnostické přístroje (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických RTG C ramen a pojízdných RTG diagnostických přístrojů pro Pardubickou a Litomyšlskou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. EDOMED a.s.
2022-06-30   Zobrazovací metody (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Zobrazovací metody“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentace Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. EDOMED a.s. Exray s.r.o.
2022-02-28   RTG přístroje (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 2 ks RTG systému s C ramenem pro traumatologické oddělení a 3 ks pojízdných digitálních RTG systémů s přímou digitalizací. Blíže viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2021-10-12   Angiografický RTG komplet (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového RTG kompletu pro angiografie, včetně souvisejícího vybavení, pro oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění povinných BTK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2021-07-07   Provedení upgrade magnetické rezonance (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky Provedení upgrade magnetické rezonance zahrnuje upgrade stávající magnetické rezonance spočívající v dodávce komponentů a zboží, a provedení prací nutných k přestavbě stávající MR Phillips Achieva 1.5 T v.č. 33019, kterou vlastní a provozuje KKN, v nemocnici v Karlových Varech, odd. RDG, na MR na úroveň danou technickou specifikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2019-11-20   Dodávka výpočetního tomografu a skiagrafického RTG přístroje - Část 2: Skiagrafický RTG přístroj (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Skiagrafický RTG přístroj + příslušenství dále specifikovaný v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně 6letého pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2019-09-19   Dodávka výpočetního tomografu a skiagrafického RTG přístroje (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče ve Slezské nemocnici v Opavě, p. o. - 2.část". Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: 1 ks - Výpočetní tomograf + 6letý pozáruční servis Blíže specifikováno v příloze č. 5 – Minimální technické podmínky pro část 1 ČÁST 2: 1 ks - Skiagrafický RTG přístroj + 6letý pozáruční servis Blíže specifikováno v příloze č. 6 – … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2018-06-06   Systém pro přímou digitální RTG skiagrafii (Nemocnice Litoměřice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. technologického projektu), zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks flexibilního stavebnicového systému nejvyšší třídy pro přímou digitální RTG skiagrafii včetně příslušenství, kdy digitální radiografický (DR) systém musí obsahovat dva pevné integrované detektory na principu přímé radiografie, motorizovaný stropní závěs s RTG zářičem, vyšetřovací elevační stůl s plovoucí deskou a vertikální stativ. Nabízený systém musí obsahovat … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2018-04-03   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 01 (Karlovarská krajská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení - 1 ks Angiolinky, určené pro oddělení kardiologie Karlovarské krajské nemocnice, a.s., nemocnice v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty a 5-tiletý pozáruční Full servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2018-02-08   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II - část 02 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Systému pro snížení radiační zátěže, určeného pro oddělení kardiologie Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2017-11-29   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 25 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks Gamakamery/SPECT CT, určené pro oddělení nukleární medicíny Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnice v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty a 5-ti letý pozáruční servis (mimo RTG lampy). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2017-11-24   Nemocnice Jihlava – SPECT/CT (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, hybridního systému SPECT/CT včetně příslušenství, bezplatného záručního servisu a provádění povinných bezpečnostně technických kontrol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2017-08-07   Modernizace zdravotnické techniky Nemocnice Strakonice, a.s (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zdravotnické techniky a provádění pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v přílohách zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělená na dvanáct samostatných částí. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na libovolný počet částí předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a tudíž bude na každou část předmětu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor – Laboratorní medicína a.s. EDOMED a.s. Electric Medical Service, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
2017-06-19   Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s. – zobrazovací technika (Nemocnice Tábor, a.s.)
Pořízení přístrojového vybavení pro zobrazovací účely při léčbě pacientů zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Audiscan, spol. s r.o. AURA Medical s.r.o. EDOMED a.s.
2016-09-07   Pořízení CT II (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro radiodiagnostické oddělení (dále jen Zařízení). Zařízení je specifikováno v odst. 2.2 ZD. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání Zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu a 6letý pozáruční kompletní servis (dále je Fullservis). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2016-06-28   Nemocnice Znojmo – obnova a modernizace přístrojového vybavení vybraných pracovišť – Skiagrafický RTG přístroj... (Jihomoravský kraj)
Dodávka digitálního skiagrafického stacionárního přístroje a dodávka digitálního skiagrafického mobilního přístroje včetně souvisejících stavebních úprav a poskytnutí pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2016-02-11   „Obnova přístrojového vybavení skiagraficko-skiaskopický RDG přístroj v SN Opava“ (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiaskopicko-skiagrafického kompletu s integrovaným C-ramenem na radiologické oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Bude se jednat o univerzální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu určené pro diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému, ERCP, skiaskopická vyšetření trávicího traktu a jiných výkonů v rozsahu od hlavy po dolní končetiny. Systém musí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2016-01-27   Magnetická rezonance II (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro radiodiagnostické oddělení (dále jen Zařízení). Zařízení je specifikováno v bodě 2.2. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku, uvedení do provozu, bezplatné zaškolení personálu a 6 letý pozáruční kompletní servis (dále je Fullservis). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2016-01-22   Slezská nemocnice v Opavě, p.o. – pořízení zdravotnické techniky (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nukleární magnetické rezonance na radiologickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě p.o. Bude se jednat o výměnu starého přístroje, který již v současné době negarantuje bezproblémový provoz a zajištění optimální péče pro pacienty. Vítězný uchazeč zajistí všechny potřebné kroky související s dodáním, instalací a uvedením zařízení do provozu na určeném místě. Bude také garantovat 6 let pozáruční servis. Uchazeč v rámci dodávky zajistí i projektovou dokumentaci pro … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2015-05-22   „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC FN Ostrava 2 – Hybridní SPECT/CT (spirální) s příslušenstvím” (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je dodávka nového 1 systému Hybridního SPECT/CT (spirální) s příslušenstvím se zárukou min. 24 měsíců včetně montáže, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace a bezplatného zaškolení personálu, poskytování pozáručních servisních služeb po dobu minimálně 5-ti let a to dle specifikace dané touto zadávací dokumentací a jejími částmi nebo přílohami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2015-04-02   Obnova přístrojového vybavení radiodiagnostického centra Nemocnice České Budějovice a.s. II (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky (3 ks RTG přístrojů) pro Nemocnici České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2015-01-22   Pojízdný RTG s možností digitalizace snímku (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je nákup 1 ks pojízdného RTG s možností digitalizace snímku, součástí nabídky musí být pozáruční servisní zajištění dodaného ZP na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2014-12-12   Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě – lékařská technologie (RTG a USG) (Moravskoslezský kraj)
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je zejména nákup lékařské technologie, RTG a ultrazvukových přístrojů, pro Slezskou nemocnici v Opavě, příspěvková organizace a její následná montáž a instalace. K další podrobné specifikaci předmětu plnění viz čl. 3 návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Veškeré dodané zdravotnické prostředky musí být zcela nové, nerepasované, a to včetně všech jejich součástí a příslušenství. Blíže v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2014-11-13   Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo 2014 (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
A) Dodávka dvoudetektorové hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT s integrovaným CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace, zejména pro ortopedii, kardiologii a onkologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2014-04-07   Univerzální skiaskopický přístroj pro pracoviště oddělení radiologické a zobrazovacích metod Nemocnice Znojmo (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka univerzálního skiaskopického multifunkčního rtg přístroje s C-ramenem, sklopným stolem a digitálním detekčním systémem včetně zařízení pro monitorování dávek ionizujícího záření; b) pozáruční servis tzv fullservis – poskytování pozáručního servisu v délce trvání 96 měsíců od termínu ukončení záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2013-12-17   Hybridní SPECT/CT gama kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice Znojmo (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
a) Dodávka dvoudetektorové hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT s integrovaným CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace, zejména pro ortopedii, kardiologii a onkologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním a vyhodnocovacím pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2013-09-23   Dodávka SPECT/CT gamakamery (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému SPECT/CT, dle prostorových možností oddělení, pro využití nejmodernějších diagnostických metod používajících planární a SPECT vyšetření včetně vyšetření gatovaných, dynamické 4D vyšetření, celotělové vyšetření, vyšetření kardiovaskulárního aparátu včetně myokardu a vyšetření onkologických pacientů, s imperativním důrazem na maximální kvalitu zobrazení a co možná maximální redukci dávky pro pacienta a u SPECT/CT i s důrazem na přesnou lokalizaci ložisek v těle … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2012-04-03   Přístrojové vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN a.s. – I.etapa (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoudetektorové hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT do nově budovaného pavilonu akutní medicíny nemocnice v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Podrobně je předmět plnění uveden v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.
2012-03-19   Dodávka 1 ks přístroje SPECT/CT (gamakamera) (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje SPECT/CT s dvěma plně digitálními detektory a s nedělitelnými gantry. Předmětem veřejné zakázky je též demontáž stávajícího přístrojového vybavení, jeho likvidace, úprava pracoviště určeného pro provoz tohoto přístroje, instalace přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení. Podrobnosti v Zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s.