Dodavatel: Siemens Healthcare, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Siemens Healthcare, s.r.o.

2023-10-24   Provádění servisu na stacionárních RTG zařízeních (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je provádění (TOP FULL) servisních služeb na stacionárních RTG zařízeních zadavatele (CT - výrobce Siemens, stacionární RTG - výrobce Siemens a stacionární RTG - výrobce Philips) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-10-24   Dodávky reagencií pro imunochemickou analýzu s výpůjčkou 2 kusů analyzátorů (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění jsou průběžné a opakované dodávky reagencií a souvisejícího spotřebního materiálu po dobu 4 let pro imunochemickou analýzu s podmínkou bezplatného zapůjčení 2 přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-10-20   Upgrade MRI (Nemocnice Šumperk a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Upgrade MRI s příslušenstvím pro potřeby radiodiagnostického oddělení (RDG) Nemocnice Šumperk a.s., a to dle podrobné specifikace předmětu plnění obsažené v příloze č. 4 ZD – Technická specifikace a za podmínek stanovených v dalších přílohách této zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 ZD – Kupní smlouva. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění • pojištění spojené s dodávkou zboží • zaškolení pracovníků zadavatele • poskytování záručního … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-10-04   Servisní smlouva na servis přístroje Symbia Intevo 2 (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajišťování pozáručních servisních služeb pro stávající zdravotnický přístroj - gama kameru Symbia Intevo 2 (dále jen „zdravotnický přístroj“ nebo „ZP“), včetně náhradních dílů tzv. full servis. Jedná se o zajišťování komplexních a řádných pozáručních servisních služeb vč. běžných oprav závad, výměny náhradních dílů, dálková kontrola diagnostika ZP apod. předmětného zdravotnického přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-08-30   REACT-EU 100 - Automatický analyzátor biochemický na principu nefelometrie pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova... (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nového zdravotnického prostředku, a to automatického analyzátoru biochemického na principu nefelometrie pro potřeby oddělení klinické biochemie, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Spotřební materiál na dobu 48 měsíců. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-07-21   Magnetická rezonance 1,5 T (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1,5 T přístroje pro magnetickou rezonanci dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 (Vzor kupní smlouvy) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-07-18   Mamograf 2 (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: a) dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks digitálního mamografického přístroje pro použití na radiologickém oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a instruktáže obsluhy v min. rozsahu 5 pracovních dnů v souladu s platnou legislativou pro zdravotnické prostředky. Součástí předmětu je i … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-06-27   LFP – NPO – Upgrade vyhodnocovacího systému pro multimodalitní diagnostiku (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka upgradu vyhodnocovacího systému pro multimodalitní diagnostiku v prostředí SyngoVia dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 kupní smlouvy pro Kliniku zobrazovacích metod (KZM) Lékařské fakulty UK v Plzni Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-06-22   IKEM - angiografické systémy pro pavilon G1 (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je dodávka 2 ks angiografických systémů nejvyšší řady, zcela nových, vč. příslušenství či technologií či výpočetní techniky a souvisejícího vybavení katetrizačních sálů, jejich instalace a uvedení do provozu, vč. provedení nezbytných úprav pro jejich instalaci a zprovoznění, vč. následného servisu po dobu jejich životnosti, dle technické specifikace angiosystémů uvedených v Př. č. 4/A a č. 4/B ZP, se zárukou 24 měsíců, vyrobených v roce plnění nebo v předchozím roce plnění předmětu této VZ. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-06-07   FN Ostrava - Hybridní kamera SPECT/CT s příslušenstvím (obnova) (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nových souborů zdravotnické technologie - 2 systémů hybridního SPECT/CT s příslušenstvím (dále jen "ZT"), včetně dodání kompletního technologického projektu a zajištění instalační/technologické a montážní/transportní připravenosti a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb včetně náhradních dílů (tzv. "full servis") . ZT je určena pro Kliniku nukleární medicíny Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci (dále jen "ZD"). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-05-31   Nemocnice Havlíčkův Brod – pořízení hybridní gamakamery SPECT/CT (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zdravotnických přístrojů jejichž popis a specifikace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-05-10   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň – 6 – Radiodiagnostika – mobilní přístroje (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (mobilních C-ramen a skiagrafů s přímou digitalizací) včetně instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy a modernizace) dislokovaných pracovišť Kliniky zobrazovacích metod (KZM) souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou oprávněni podat nabídku na … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-05-02   Servis a odborná údržba CT Siemens Somatom Definition (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba výpočetního tomografu Siemens Somatom Definition a příslušenství umístěných na pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-04-28   Upgrade magnetické rezonance Avanto 1,5T (Nemocnice Na Homolce)
Provedení upgradu stávajícího přístrojového vybavení - magnetické rezonance Siemens Magnetom Avanto 1,5T, dodávka všech komponent a příslušenství, instalace a uvedení do provozu a provedení s tím souvisejících stavebních a instalačních prací a zabezpečení záručního a pozáručního servisu provozu upgradovaného přístrojového vybavení po dobu 10 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-04-26   Hybridní SPECT/CT kamera (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hybridní SPECT/CT kamery dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze 2 zadávací dokumentace (vzory smluv) a dále poskytnutí a poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v téže příloze zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-04-21   FN Ostrava – Angiografický komplet včetně příslušenství a potřebné technologie / zázemí (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 nových systémů Angiografických kompletů včetně příslušenství, potřebné technologie / zázemí a provedení transportní, instalační a montážní připravenosti. Předmětem plnění VZ je též poskytování pozáručních servisních služeb včetně náhradních dílů tzv. „full servis“ po dobu 5 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-03-20   Zajištění diagnostik pro stanovení specifických IgE protilátek UKIA (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého dalšího potřebného spotřebního materiálu a kalibrátorů pro stanovení specifických IgE protilátek proti alergenům po dobu 4 let pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také bezplatná výpůjčka analytického systému dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-03-20   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - Radiodiagnostické odd., Laboratoře... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje: Angiografické linka vč. souvisejícího vybavení pracoviště - sál + ovladovna, 1ks; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-03-16   Dodávka magnetické rezonance pro Nemocnici Nymburk s.r.o (Nemocnice Nymburk s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu), instruktáž obsluhy a uvedení přístrojového vybavení do provozu, včetně nezbytných stavebních úprav, napojení na stávající systémy zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-03-09   Magnetická rezonance (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka magnetické rezonance pro pavilon zobrazovacích metod Nemocnice TGM Hodonín, p.o., a její záruční a pozáruční servis a další související plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-03-08   Servis a údržba rentgenových zařízení (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu zdravotnických prostředků - rentgenových přístrojů k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce, v rozsahu a způsobem uvedeným v zadávacích podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-03-07   Biochemický automatický přístroj a upgrade analytické linky (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka biochemického automatického přístroje a upgrade analytické linky pro oddělení klinické biochemie a diagnostiky Pardubické nemocnice. Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-02-10   FN Hradec Králové - CT simulátor včetně zajištění jeho pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CT simulátoru vč. zajištění jeho záručního a pozáručního full servisu, zajištění demontáže a zpětného odběru stávajícího (nahrazovaného) vybavení zadavatele a provedení nezbytných stavebních a případně jiných úprav místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-02-09   Multifunkční RTG přístroj II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka multifunkčního RTG kompletu s C-ramenem včetně příslušenství (dále také „Zboží“) pro Kliniku radiologie a nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - poskytování pozáručních servisních služeb k přístroji na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu životnosti přístroje, tj. min. 10 let, Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-02-07   „Dodávka CT přístroje pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 2023“ (Nemocnice Český Krumlov, a. s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CT přístroje Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-02-03   FTN - pozáruční servisní služby (FULL servis) - MR Magnetom Altea (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky jsou pozáruční servisní služby (FULL servis, poskytovaný autorizovanou servisní organizací na magnetické rezonanci - Magnetom Altea) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-02-03   FN Hradec Králové - dodávka skiaskopického urologického RTG pracoviště včetně zajištění jeho pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiaskopického urologického RTG pracoviště, zajištění demontáže a zpětného odběru obnovovaného vybavení, provedení stavebních a dalších úprav místa plnění a zajištění pozáručního full servisu dodaného předmětu plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-01-31   FN Motol - Centrální diagnostický rekonstrukční systém REACT-EU A1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je v oblasti HW komplexní diagnostické řešení nahrazující dedikované diagnostické stanice v plném rozsahu, dále v oblasti SW připojení vybraných modalit (jako např. CT, MR, SPECT, RTG, UZ atd.) a načítání 2D, 3D, 4D modelů ze všech připojených modalit, a to dodanými SW balíčky pro MR zobrazení, pro CT vyšetření, pro nukleární medicínu, pro mamografii a další speciální funkce, a to včetně poskytnutí veškerých nezbytných licencí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-01-25   Angiografický systém pro kardiovaskulární diagnostiku (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka angiografického systému pro kardiovaskulární diagnostiku na oddělení intervenční radiologie. Předmět plnění spočívá v dodávce angiografického systému, realizaci nezbytných úprav potřebných pro montáž a instalaci systému a zajištění záručního a pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-01-06   FN Motol - Technologické zhodnocení MR dospělá 1,5T REACT-EU A1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Technologické zhodnocení MR dospělá 1,5T - 10. část původní VZ s názvem Obnova a modernizace zobrazovací techniky REACT-EU A1 a 10. část VZ s názvem Obnova a modernizace zobrazovací techniky REACT-EU A1 II.; tato část VZ byla zrušena. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-12-14   Diagnostický přístroj SPECT (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka diagnostického přístroje SPECT včetně příslušenství a provádění záručního servisu po dobu 2 let. Součástí předmětu veřejné zakázky je i provádění pozáručního servisu po dobu 8 let (96 měsíců) po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-11-23   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 2 - Angiografie (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (angiografických kardiologických systémů) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10 let (z toho 2 roky bezplatný záruční servis + 8 let paušální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-11-23   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 1 - PET/CT (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (hybridního systému pozitronové emisní tomografie / výpočetní tomografie - PET/CT) včetně montáže, instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10 let (z toho 2 roky bezplatný … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-11-10   ReactEU-98-KV_Hybridní gamakamera SPECT/CT (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „Hybridní gamakamera SPECT/CT“ zahrnuje dodávku hybridní gamakamery SPECT/CT přístroje pro KKN v nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců a pozáruční kompletní servis po dobu 60 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-11-07   Pronájem kontejnerového CT pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je pronájem počítačového tomografu se základní možností diagnostiky včetně iktového centra, umístěného v kontejneru pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-10-27   Urologický RTG komplet (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového nepoužitého RTG kompletu pro urologickou diagnostiku a terapii, včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-10-17   Pořízení RTG přístrojů pro ONN II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. F medical s.r.o. Fomei s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-10-11   RTG přístroje II (Nemocnice Žatec, o.p.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka RTG přístrojů včetně pozáručního servisu na dobu 6 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: MEDIFINE a.s. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-10-03   Hybridní skener PET/CT (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hybridního skeneru PET/CT včetně příslušenství umožňujícího samostatné použití jednotlivých modalit pro akvizici i hodnocení. Tedy samostatná akvizice pro diagnostiku CT a samostatná akvizice pro diagnostiku PET. Součástí předmětu veřejné zakázky bude provádění bezplatného záručního servisu po dobu 2 let a pozáručního servisu po dobu 8 let (96 měsíců) po ukončení záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-09-22   Upgrade SW pro Siemens Skyra 3T - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka upgrade SW na XA30 pro stávající zařízení Siemens Skyra 3T pro Radiodiagnostickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. • Z důvodu časově omezené možnosti čerpání finančních prostředků výzkumného záměru určených k pořízení předmětu zakázky zadavatel upozorňuje dodavatele na nutnost plnění veřejné zakázky do 30.11.2022. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-09-21   FN Motol - Obměna a modernizace zobrazovací techniky REACT-EU A1 II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nástrojů, přístrojů a systémů pro 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent, a to včetně instalace a příp. stavebních úprav pro instalaci nových přístrojů - a pozáručního servisu po dobu provozu přístroje - pouze pro 6. a 7. část veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. INSPINE MEDICAL s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-09-16   Dodávka hybridního systému, multidetektorového počítačového tomografu a magnetické rezonance pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem je dodávka a instalace angiografického hybridního systému, multidetektorového počítačového tomografu a magnetické rezonance pro operační trakt nového pavilonu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-09-06   Modernizace magnetické rezonance (Oblastní nemocnice Příbram, a.s.)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace stávající technologie magnetické rezonance. Plnění veřejné zakázky bude spočívat v provedení technických úprav stávající technologie magnetické rezonance, případně v kompletní dodávce nové technologie magnetické rezonance tak, aby konečná technologie (soubor přístrojů) splňovala funkční a technické požadavky zadavatele. Předmětem plnění veřejné zakázky bude dále demontáž a ekologická likvidace dodavatelem nevyužitých částí stávající technologie … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-08-31   DODÁVKA CÍVEK PRO MAGNETICKOU REZONANCI (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Cívky do magnetické rezonance 1 ks MR zápěstní cívka 1 ks MR mikro cívka Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-08-25   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - ZOBRAZOVACÍ TECHNIKA“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Exray s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-07-25   FN Motol - Gamakamera SPECT/CT REACT-EU A1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka přístrojů a systémů pro Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace a rovněž jako Příloha č. 1 Kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-07-25   Dodávky reagencií s výpůjčkou POCT biochemických analyzátorů (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro provoz POCT kazetových plně uzavřených biochemických analyzátorů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-07-15   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - III (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Intrakardiální echokardiograf (ICE) (interní číslo VZ: 2022_033_01_00), ČÁST 2: Přístrojové vybavení arytmo a elektrofyziologických sálů (rotablátor) (interní číslo VZ: 2022_033_02_00), ČÁST 3: Echokardiografy (interní číslo VZ: 2022_033_03_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až c) Zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 1, 2 a 3). Přístroje musí splňovat minimální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-07-08   DODÁVKA MULTIDETEKTOROVÉHO CT PŘÍSTROJE, INSTALACE A POSKYTOVÁNÍ ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem této VZ je dodávka jednoho kusu multidetektorového CT přístroje, včetně tlakového injektoru. Součástí předmětu plnění je taktéž vyhotovení a dodání technologického projektu dodávaného CT pro zapracování do projektové dokumentace na provedení stavebních úprav prostor umístění CT. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Siemens Healthcare, s.r.o.