2023-10-09   Operační stoly (Nemocnice Kadaň s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky „Operační stoly“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022, definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediset-Chironax s.r.o.
2023-04-11   Zdravotnické přístroje do Pavilonu Péče o rodinu (Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků (přístrojů, jejich součástí a příslušenství, výrobků, nástrojů atd.), jejich instalace a zprovoznění, zaškolení jejich obsluhy a a provádění jejich záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: EDOMED a.s. Electric Medical Service, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Mediset-Chironax s.r.o. MEDKONSULT, s. r. o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. SNT Plus s.r.o. TSE spol. s r.o.
2023-03-10   Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník - operační stoly (Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů vč. příslušenství: Systémový mobilní operační stůl s výměnnými deskami pro chirurgii, traumatologii a artroskopii - 2 ks, Operační stůl pro urologii - 1 ks, a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediset-Chironax s.r.o.
2022-07-29   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-04-27   Pořízení přístrojového vybavení II (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Carl Zeiss spol. s r.o. Fomei s.r.o. Hypokramed s.r.o. medisap,s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-03-23   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. - OPERAČNÍ SÁLY (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů - operační sály pro zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: 2T engineering s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o.
2021-09-07   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Operační stoly IV (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání 4 ks operačních stolů pro Centrální operační sály Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., a 1 ks operačního stolu pro Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o,z. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediset-Chironax s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2020-06-23   Vybavení operačních sálů (Nemocnice Litoměřice, a.s.)
Předmětem zakázky jsou dodávky zdravotnického vybavení podle následující základní specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HOSPIMED, spol. s r.o. Mediset-Chironax s.r.o.
2019-02-22   Gynekologické vyšetřovací křeslo 6 ks (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Gynekologické vyšetřovací křeslo 6 ks “ pro pracoviště perinatologie. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy, včetně případných veškerých souvisejících … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediset-Chironax s.r.o.
2018-05-14   Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - endoskopická technika (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky, která je rozdělena na 3 části, je dodávka zdravotnických přístrojů, a to 1 ks bronchoskopu (1. část VZ), 1 ks doplnění endoskopické sestavy (2. část VZ) a 1 ks video laryngoskopu (3. část VZ). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hospimed, spol. s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o.
2018-04-24   Dodávka vybavení návazné péče do Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2018 (Nemocnice Český Krumlov, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení návazné péče následujících oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s.: — Odd. klinické biochemie a hematologie (OKBH), — Chirurgické odd. (CHIR). Dodávka bude provedena dle požadavků zadavatele (dle Zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. instruktáže personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BIONIK Stapro Group s.r.o. Hospimed, spol. s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o. Medista spol. s.r.o.
2017-05-12   Bed side monitor pro intenzivní péči s monitorovací centrálou (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky bude dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to Bed side monitor pro intenzivní péči – 8 ks s monitorovací centrálou – 1 ks pro JIP gynekologie Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Mediset-Chironax s.r.o.