2023-08-18   Rozmrazovač krevní plazmy (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozmrazovače krevní plazmy pro hematologicko-transfuzní oddělení Svitavské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o.
2023-05-19   Transportní systém klinických vzorků (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je instalace transportního systému klinických vzorků (dále také jen „transportní systém“), vč. dodávky zařízení pro automatický příjem, třídění a odvíčkování zkumavek v centrální laboratoři a související stavební práce, vč. připojení na stlačený vzduch. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o.
2023-03-15   Dodávky uzavřeného odběrového systému (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky uzavřeného odběrového systému po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o.
2023-03-08   Reagencie a protilátky pro stanovení STA (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a protilátek pro stanovení STA pro pracoviště ÚHKT, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o.
2022-08-22   ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Rozmrazovač plazmy“ zahrnuje dodávku 1 ks rozmrazovače plazmy pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o.
2022-08-08   CATRIN/CRH/2022 - Laboratorní plasty (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jehož výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na šest samostatných částí, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o. VWR International s.r.o.
2022-06-06   Svářečky (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu svařovacích přístrojů krevních vaků pro FN Olomouc Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Medistyl-Pharma a.s. SARSTEDT spol. s r.o.
2022-03-11   Dodávky odběrového zdravotnického materiálu (Ústav hematologie a krevní transfuze)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky odběrového zdravotnického materiálu určeného pro odběr a zpracování krve a moči pro Ústav hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu 48 měsíců na základě rámcové smlouvy s jedním dodavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o.
2021-11-08   CATRIN/CRH - Laboratorní plasty (Univerzita Palackého v Olomouci)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků Zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na čtyři samostatné části, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bio-Consult Laboratories spol. s r.o. SARSTEDT spol. s r.o.
2021-10-21   FN Motol - Odběrové stříkačky ke stanovení parametrů acidobazické rovnováhy a elektrolytů (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky odběrových stříkaček ke stanovení parametrů acidobazické rovnováhy a elektrolytů (dále jen „SZM“) pro potřeby FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: SARSTEDT spol. s r.o.
2020-01-21   Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf a mikrozkumavky - rozděleno na části (Mendelova univerzita v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu v rozsahu podrobné technické specifikace uvedené v příslušných přílohách č. 1a/1b/1c Výzvy k podání nabídek, formou rámcové dohody uzavřené na dobu 24 měsíců. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním dodavatelem v každé části veřejné zakázky samostatně: Část 1: originální špičky pro pipety Eppendorf, Část 2: spotřební materiál pro přístroje a pipety Eppendorf, Část 3: mikrozkumavky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o. SARSTEDT spol. s r.o. Sarstedt, spol. s.r.o.
2018-03-28   Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů za účelem modernizace návazné péče v Klatovské nemocnici, a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Zakázka je rozdělena na 76 částí dle jednotlivých specifických oblastí zdravotnické techniky. Bližší informace k předmětu veřejné zakázky a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aspironix, s.r.o. AUDY s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Bio-rad spol. s r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. BioVendor – Laboratorní medicína a.s. CHEIRÓN a.s. Comfes, spol. s r.o. Grifols s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Linet spol. s r.o. MADISSON, s.r.o. MediCom, a.s. Medisap, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. MR Diagnostic s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu POLYMED medical CZ, a.s. RADIOMETER s.r.o. S & T Plus s.r.o. SARSTEDT spol. s r.o. Siemens Healthcare, s.r.o. Sven BioLabs s.r.o. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Trigon Plus s.r.o. Trigon Plus, s.r.o. Z Technik s.r.o.