Dodavatel: INLAB Medical, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel INLAB Medical, s.r.o.

2023-09-12   Implantabilní kardiovertry-defibrilátory III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-29   Dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně jejich příslušenství určeného pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-10   Kardiostimulátor pro optimalizaci průběhu kalciového gradientu II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek kardiostimulátorů a bezplatná výpůjčka programérů (min. 2 ks), a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Minimální požadavky na přístroj musí účastník v nabídce doložit manuálem, technickým listem či jinými doklady, ze kterých bude možné ověřit, že přístroj požadavky splňuje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2023-07-28   Dodávky SZM - Occludery systém pro katetrizační uzávěr ouška levé síně III (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to katetrizačně zaváděné uzavírací systémy - occludery, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2023-07-07   Koronární lékové stenty (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky koronárních lékových stentů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Venama s.r.o.
2023-06-01   FN Motol – Dodávky katetrizačně implantovatelných okluderů ouška levé síně pro atypickou anatomii (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky okluderů ouška levé síně určených k prevenci systémových embolizací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2023-04-28   Kardiostimulátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medkotech s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-28   Implantabilní kardiovertery - defibrilátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2023-03-28   KARDIOSTIMULÁTORY 2023 (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky kardiostimulátorů pro jihočeské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2023-03-17   Kardiovertery - ICD 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky kompletního systému kardioverterů-defibrilátorů (dále jen ICD) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-03-17   Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní (ASD) a otevřeného (patentního) foramen ovale (PFO) (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky okluderů - srdečních zařízení (implantátů) pro defekt septa svalové komory na konsignační sklad I.interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2023-02-07   Průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů a jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu na oddělení Kardiologie, dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem plnění a podmínky dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1, Technická specifikace, zboží musí být nové a originální. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-01-24   Systém k uzávěru ouška levé síně (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky systémů k uzávěru ouška levé síně prostřednictvím skladu zdravotnických prostředků Fakultní nemocnice Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2022-12-16   FN Motol - Dodávky lékových koronárních stentů (DES) pro Kardiologickou kliniku VIII (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lékových koronárních stentů (DES) určených k vyztužení a zajištění průchodnosti koronárních cév. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2022-10-27   Dodávky SZM - Dodávky kardiostimulátorů pro optimalizaci průběhu kalciového gradientu včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění, a to implantabilních kardiologických přístrojů - kardiostimulátorů pro optimalizaci průběhu kalciového gradientu u pacientů s pokročilým srdečním selháním, včetně příslušenství Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2022-10-21   Dodávky SZM - Dodávky kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiologických přístrojů - implantabilních kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství pro kliniku kardiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-10-17   Spotřební materiál pro intervenční kardiologii 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii - supertenkých vodičů ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2022-09-05   FN Motol - Kardiostimulátory včetně příslušenství pro dospělé pacienty (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství určených k zajištění léčby poruch srdečního rytmu pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-08-02   Kardiostimulátory 2022 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky balíčků kardiostimulátorů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-02-14   Koronární balonkové katetry pro PCI (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek koronárních balonkových katetrů pro PCI pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2021-12-16   Kardiovertery - defibrilátory 2021 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky stimulačních systémů implantabilních kardioverterů- defibrilátorů (dále jen „ICD“) určených pro primoimplantaci včetně veškerého portfolia elektrod nebo výměnu ICD přístroje, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-12-06   Defibrilátory s možností monitorace a sensingu v zóně pomalých komorových arytmií (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky implantabilních defibrilátorů s možností monitorace a sensingu v zóně pomalých komorových arytmií a s možností optimalizace srdeční resynchronizační léčby založené na hemodynamických měřeních využívající elektrody vybavené sensorem pro Nemocnici České Budějovice, a.s., a to dle specifikace a požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2021-11-19   Dodávky speciálního zdravotnického materiálu pro intervenční kardiologii (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ v jejích jednotlivých částech jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Konkrétně jsou předmětem VZ v části průběžné dodávky v části 1 Kompliantních koronárních balonkových katetrů v části 2 Nonkompliantních koronárních balonkových katetrů v části 3 Koronárních platinum-kobaltových lékových stentů (workhorse) v části 4 Koronárních chrom-kobaltových lékových stentů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. Stimcare s.r.o.
2021-09-16   Implantabilní kardiostimulátory II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiostimulátorů II pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medkotech s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-07-22   Implantabilní kardiovertry – defibrilátory (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-07-20   Kardiovertery, defibrilátory (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů, defibrilátorů po dobu 2 let dle technických specifikací, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-07-20   Kardiostimulátory (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů po dobu 2 let dle technických specifikací, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medkotech s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-06-28   ÚVN – VoFN Praha – Zdravotnická technika – část 2 – nákup (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení, jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci, resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž přílohou je vždy návrh kupní smlouvy spolu s technickou specifikací … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A. M. I.- Analytical Medical Instruments s. r. o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o Dräger Medical s.r.o. Electric Medical Service, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. medisap,s.r.o. Medistyl-Pharma a.s. POLYMED medical CZ, a. s. Promedeus s.r.o. S & T Plus s.r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r. o. Vivacom s.r.o.
2021-06-04   FN Motol – Dodávky katetrizačně implantovaných okluderů ouška levé síně (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katetrizačně implantovaných okluderů ouška levé síně pro potřeby FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2021-05-06   FN Motol - Dodávky katetrizačních implantabilních okluderů (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky okluderů pro nechirurgické uzavírání defektů síňového septa a patentního (otevřeného) foramen ovale (PFO) pro Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol (KKVC pro dospělé), a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 48 měsíců. Předmět plnění je specifikován jako set, který bude dodáván ve skladbě: — skladba setu pro část 1: okluder, zaváděcí katetr (zavaděč), sizing balón, — skladba setu pro část 2: okluder, zaváděcí katetr (zavaděč). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2021-04-07   Dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiostimulátorů včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, v souladu se zadávacími podmínkami v předpokládaném období 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-02-26   Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní a otevřeného (patentního) foramen ovale, včetně... (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katetrizačních implantabilních samoexpandibilních dvoudiskových okluderů k uzávěru defektu septa síní (ASD) včetně instrumentária k provedení výkonu, a katetrizačních implantabilních samoexpandibilních dvoudiskových okluderů k uzávěru patentního (otevřeného) foramen ovale (PFO) včetně instrumentária k provedení výkonu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2021-02-26   Okludery určené ke katetrizačnímu uzávěru ouška levé síně (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katetrizačních implantabilních samoexpandibilních dvoudiskových okluderů k uzávěru ouška levé síně (LAA), včetně zaváděcího instrumentária k provedení výkonu. Součást dodávky jako kompletní instrumentárium k provedení výkonu, k uzávěru ouška levé síně je okluder a zaváděcí katetr (zavaděč). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2021-02-24   Dodávky SZM – Instrumentarium pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to instrumentaria pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací (okludery), potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele. Součástí plnění veřejné zakázky je také proškolení personálu a proctoring. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare s.r.o.
2021-01-28   Kardiostimulátory (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky kardiostimulátorů pro Jihočeské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2020-11-06   FN Motol - Dodávky karotických stentů pro Kardiologickou kliniku (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky karotických stentů pro Kardiologickou kliniku UK 2. LF a FN Motol, určených ke zlepšení průměru lumen karotické tepny u pacientů s vysokým rizikem nežádoucích účinků při karotické endarterektomii, kteří vyžadují revaskularizaci karotické tepny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2020-09-11   FN Motol - Dodávky lékových koronárních stentů (DES) pro Kardiologickou kliniku V (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění jsou dodávky lékových koronárních stentů (DES) pro Kardiologickou kliniku FN Motol, a to po dobu 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2020-09-02   Dodávky Koronárních stentů III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek koronárních stentů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika, s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare s.r.o.
2020-08-10   Instrumentárium pro okluze ouška levé síně (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek instrumentária pro okluze ouška levé síně pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2020-08-06   Spotřební materiál pro intervenční kardiologii 2020 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky stentů, balónkových katétrů, supertenkých vodičů, sheathů, diagnostických katétrů, vodících katétrů, doplňkového materiálu a speciálního diagnostického materiálu prostřednictvím konsignačního skladu dle skupinové specifikace uvedené v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. COROLINE a.s. INLAB Medical, s.r.o. Innova Medical s.r.o. JI-Medical a.s. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o. Vamex, spol. s r.o.
2020-06-18   FN Olomouc – koronární stenty (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky koronárních lékových a metalických stentů pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika, s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Venama, s.r.o.
2020-05-27   FN Olomouc - Implantabilní kardiovertery - defibrilátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. Cardion, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2020-01-22   Instrumentárium pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek instrumentária pro katetrizační uzávěry srdečních a cévních defektů, zkratů a komunikací pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care, a.s. Cardion, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o.
2019-11-14   LF HK – Core facilities – Veterinární biochemický analyzátor (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka veterinárního biochemického analyzátoru pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Jedná se o malý centrifugační přenosný analyzátor, který stanoví komplexní základní vyšetření … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.
2019-09-13   Dodávka implantabilních kardiostimulátorů (pacemaker) (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiostimulátorů (pacemaker) pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medkotech s.r.o. Medtronic Czechia, spol. s.r.o.
2019-08-23   Dodávky SZM – Intervenční kardiologie II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to zaváděcích pouzder s hemostatickou chlopní, diagnostických katetrů angiografických, vodících katetrů pro koronární intervence, PTCA sad, balónkových katetrů dilatačních pro PTCA, koronárních stentů lékových (DES) a supertenkých PTCA vodičů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“). Zadavatel účastníky upozorňuje, že bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical, s.r.o. Bohemia Medical, s.r.o. Boston Scientific Česká republika, s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Innova Medica, s.r.o. Innova Medical, s.r.o. Meditrade, spol. s.r.o. Stimcare, s.r.o.
2019-04-23   Dodávky SZM – Dodávky kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to dodávky kardioverterů – defibrilátorů, včetně příslušenství, sloužících k monitoraci, diagnostice a léčbě život ohrožujících komorových arytmií. Součástí plnění je také zajištění klinické a technické podpory, poskytování … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardion, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2019-03-21   Dodávky SZM – Dodávka kardiostimulátorů včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to dodávky kardiostimulátorů, sloužících k léčbě bradykardických poruch srdečního rytmu, včetně příslušenství. Součástí plnění je také zajištění klinické a technické podpory, poskytování hot-line služeb a zajištění školení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardion, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2019-01-04   FN Motol - Dodávky samo-expandibilních, supra-anulárních aortálních chlopní s transfemorálním a transapikálním... (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky samo-expandibilních, supra-anulárních aortálních chlopní s transfemorálním a trasapikálním zaváděcím systémem v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: INLAB Medical, s.r.o.