Dodavatel: Cardiomedical, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Cardiomedical, s.r.o.

2023-10-13   ICD pro pacienty s vysokým rizikem infekce (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky prémiových ICD přístrojů v kombinaci s antimikrobiální obálkou snižující riziko potencionálních infekčních komplikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2023-09-12   Implantabilní kardiovertry-defibrilátory III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-29   Dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to konkrétně dodávky implantabilních kardioverterů – defibrilátorů včetně jejich příslušenství určeného pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu, v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací, a to po dobu 36 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-08-07   FN Motol - Kardiostimulátory včetně příslušenství pro dospělé pacienty II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství určených k zajištění léčby poruch srdečního rytmu (dále jen "SZM") pro KKVC pro dospělé - Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i zajištění bezplatné přítomnosti vyškoleného technika při implantaci přístroje a na vyžádání kliniky i při ambulantní kontrole. Zadavatel bude … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2023-07-07   Koronární lékové stenty (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky koronárních lékových stentů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Venama s.r.o.
2023-06-22   FNKV – defibrilátory a kardiostimulátor (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky defibrilátorů a kardiostimulátorů pro Kardiologickou kliniku zadavatele dle jeho aktuálních požadavků. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 2a až 2f zadávací dokumentace („Technická specifikace“), v příloze č. 5 (Cenová nabídka pro jednotlivé části), v příloze č. 3 („Návrh rámcové kupní smlouvy“) a v příloze č. 4 („Návrh smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu“). Veřejná … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-28   Kardiostimulátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medkotech s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-27   FNKV - zajištění materiálního a přístrojového vybavení pro Centrální laboratoře - POCT ACT (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: - opakované dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu („diagnostika“), k materiálnímu zajištění POCT-ACT vyšetření (měření aktivovaného koagulačního času) a - bezplatné vypůjčení a instalace celkem 7 ks POCT-ACT přístrojů pro měření aktivovaného koagulačního času („analyzátorů“) včetně příslušenství a SW se zajištěním školení v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. Euromedical spol. s r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-26   Záznamník EKG implantabilní s pacientskou jednotkou pro dálkovou monitoraci (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky injektabilních záznamníků s pacientskou jednotkou pro dálkovou monitoraci pro I. Interní kliniku Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2023-04-13   Elektrofyziologické katétry 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky elektrofyziologických katétrů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asantela s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o.
2023-03-28   KARDIOSTIMULÁTORY 2023 (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky kardiostimulátorů pro jihočeské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2023-03-20   Dodávky SZM - Dodávky kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiologických přístrojů - implantabilních kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství pro kliniku kardiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o.
2023-03-17   Kardiovertery - ICD 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky kompletního systému kardioverterů-defibrilátorů (dále jen ICD) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-02-07   Průběžné dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů a jejich příslušenství určené pro léčbu pacientů s poruchou srdečního rytmu na oddělení Kardiologie, dle aktuálních potřeb zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zboží, které bude předmětem plnění a podmínky dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1, Technická specifikace, zboží musí být nové a originální. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-01-03   FN Motol - Elektrofyziologické katétry pro dospělé pacienty (Fakultní nemocnice v Motole)
Dodávky elektrofyziologických katétrů pro dospělé pacienty určených k zajištění diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. SUBITO CZ, spol. s r. o.
2022-10-06   Dodávky SZM - Elektrofyziologie (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění této zakázky je dodávka ablačních a diagnostických katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů v kardiocentru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asantela s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. MEDEON s.r.o.
2022-10-04   Elektrofyziologické katetry III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ablačních, diagnostických a jiných speciálních katetrů, zavaděčů a dalšího příslušenství, sloužící k léčbě poruch srdečního rytmu pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. EP Services s.r.o.
2022-09-05   FN Motol - Kardiostimulátory včetně příslušenství pro dospělé pacienty (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství určených k zajištění léčby poruch srdečního rytmu pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-08-02   Kardiostimulátory 2022 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky balíčků kardiostimulátorů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-04-29   Dodávka koronárních stentů IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek koronárních stentů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2022-04-07   ICD s možností vzdálené kontroly pacienta a časného upozornění hrozícího srdečního selhání a s automatickým exportem... (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů možností vzdálené kontroly pacienta a časného upozornění hrozícího srdečního selhání a s automatickým exportem dat z programeru na zabezpečené cloudové úložiště Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2022-03-23   FN Motol - Dodávky implantabilních loop rekordérů včetně příslušenství (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky Implantabilních loop rekordérů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2022-02-28   Epizodní záznamník EKG (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek epizodních záznamníků EKG pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2022-02-02   Kardiostimulátory 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky kompletů kardiostimulátorů včetně elektrod a samotných kardiostimulátorů bez elektrod k zajištění komplexní funkčnosti implantovaného systému dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci (ZD). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2022-01-25   Implantabilní kardiostimulátory IV (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiostimulátorů IV pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2021-12-16   Kardiovertery - defibrilátory 2021 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky stimulačních systémů implantabilních kardioverterů- defibrilátorů (dále jen „ICD“) určených pro primoimplantaci včetně veškerého portfolia elektrod nebo výměnu ICD přístroje, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-11-19   Dodávky speciálního zdravotnického materiálu pro intervenční kardiologii (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ v jejích jednotlivých částech jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Konkrétně jsou předmětem VZ v části průběžné dodávky v části 1 Kompliantních koronárních balonkových katetrů v části 2 Nonkompliantních koronárních balonkových katetrů v části 3 Koronárních platinum-kobaltových lékových stentů (workhorse) v části 4 Koronárních chrom-kobaltových lékových stentů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. Stimcare s.r.o.
2021-11-16   FN Motol - Dodávky implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství VI (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů (ICD) určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-10-25   Dodávky ablačních katétrů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiálu potřebného k léčbě pacientů s onemocněním srdce na Oddělení Kardiologie a to po dobu 3 let od účinnosti Kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Asantela s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. EP Services s.r.o.
2021-10-04   Defibrilátory pro Nemocnici České Budějovice, a.s (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky defibrilátorů pro Nemocnici České Budějovice, a.s., a to dle specifikace a požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o.
2021-07-27   Samoexpandibilní stenty do tepen dolních končetin (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samoexpandibilních stentů do tepen dolních končetin pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. Meditrade spol. s r. o.
2021-07-22   Implantabilní kardiovertry – defibrilátory (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-07-20   Kardiovertery, defibrilátory (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů, defibrilátorů po dobu 2 let dle technických specifikací, které jsou přílohou zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-07-20   Kardiostimulátory (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů po dobu 2 let dle technických specifikací, které jsou přílohou této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medkotech s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-06-24   Kardiostimulátor BIV Enitra 8 HF-T-HIS včetně elektrod a příslušenství (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky Přístrojového balíčku včetně elektrod a příslušenství pro podporu implantace stimulační elektrody do oblasti Hisova svazku. Balíček bude kromě přístroje pro srdeční resynchronizace a 3 ks elektrod obsahovat také možnost volby z širokého portfolia zavaděčů s různými délkami a zakřiveními pro použití u pacientů s různými anatomiemi. Elektroda použita pro zavedení do HISova svazku musí mít vznitřní lumen pro jednodušší zavedení a pro případ proveditelnosti … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2021-05-24   Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii 2021 I (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy (jednu nebo více) na opakující se dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii v předpokládaném rozsahu dle potřeby. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 1, Technická specifikace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení personálu a technická podpora poskytovaná specializovanou … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. Vamex, spol. s r.o.
2021-05-13   Koronární stenty lékové (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou opakující se dodávky uvedeného spotřebního materiálu tj: Koronární stenty lékové pro Nemocnici České Budějovice, a.s. a to dle specifikace a požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care, a.s. B. Braun Medical s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical s.r.o. Innova Medical s.r.o. Venama s.r.o.
2021-04-07   Dodávky kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenství (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, v souladu se zadávacími podmínkami v předpokládaném období 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-04-07   Dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství (Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiostimulátorů včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, v souladu se zadávacími podmínkami v předpokládaném období 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-03-22   FN Olomouc - Elektrofyziologie (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ablačních a diagnostických katetrů, zavaděčů a transseptálních jehel. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. EP Services s.r.o.
2021-01-28   Kardiostimulátory (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky kardiostimulátorů pro Jihočeské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2020-09-02   Elektrofyziologické katétry (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek elektrofyziologických katétrů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. EP Services s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2020-08-06   Spotřební materiál pro intervenční kardiologii 2020 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky stentů, balónkových katétrů, supertenkých vodičů, sheathů, diagnostických katétrů, vodících katétrů, doplňkového materiálu a speciálního diagnostického materiálu prostřednictvím konsignačního skladu dle skupinové specifikace uvedené v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. COROLINE a.s. INLAB Medical, s.r.o. Innova Medical s.r.o. JI-Medical a.s. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o. Vamex, spol. s r.o.
2020-07-22   Záznamník EKG implantabilní BioMonitor III (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky „záznamník EKG implantabilní BioMonitor III“ dle minimálních technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o.
2020-07-09   Dodávky implantabilních kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů - defibrilátorů, včetně jejich příslušenství po dobu 3 let od účinnosti Kupní smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. Cardion, s.r.o. Medtronic Czechia, s.r.o.
2020-06-18   FN Olomouc – koronární stenty (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky koronárních lékových a metalických stentů pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika, s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Venama, s.r.o.
2020-05-27   FN Olomouc - Implantabilní kardiovertery - defibrilátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. Cardion, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o.
2020-05-25   FN Olomouc - Kardiostimulátory (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kardiostimulátorů pro Fakultní nemocnici Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Cardiomedical, s.r.o. Cardion, s.r.o. Medkotech, s.r.o. Medtronic Czechia, s.r.o.
2020-04-06   Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční kardiologii (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je vybrat dodavatele a sjednat smlouvy (jednu nebo více) na opakující se dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční kardiologii v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 1, Technická specifikace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical, s.r.o. Boston Scientific Česká republika, s.r.o. BS Prague Medical CS, spol. s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. Cardion, s.r.o. Euromedical, spol. s.r.o. Innova Medical, s.r.o. Meditrade, spol. s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Medtronic Czechia, s.r.o. Vamex, spol. s.r.o. Venama, s.r.o.
2020-01-22   Dodávky Koronárních stentů II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek koronárních stentů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care, a.s. Cardiomedical, s.r.o. Innova Medical, s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.