Dodavatel: Boston Scientific Česká republika s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel Boston Scientific Česká republika s.r.o.

2023-10-13   Balónek dilatační pro ERCP (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dilatačních balónků naváděných vodičem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-10-13   Vybavení pro endoskopické výkony (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro endoskopické výkony, konkrétně 1 kusu choledochoskopu, 1 kusu přenosného endoskopického zobrazovacího systému a endoskopického vybavení pro gastroenterologii (videoendoskopický systém, LCD monitor, endoskopický vozík, gastroskopy, videokolonoskopy, duodenoskop, oplachová pumpa s odsávačkou, UCR insuflační jednotka...), včetně souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu RADIX CZ s.r.o.
2023-09-12   Implantabilní kardiovertry-defibrilátory III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek Implantabilních kardiovertrů – defibrilátorů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-09-12   ZP - Dodávky endoskopických kovových stentů s integrovaným elektrokauterickým zavaděčem (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a to dodávky endoskopických samoexpandibilních kovových stentů s integrovaným elektrokauterickým zavaděčem a integrovaným cystotomem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-07-25   Rotablační aterektomie II (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému rotablační aterektomie spojená s dodávkami spotřebního zdravotnického materiálu po dobu 4 let. Musí jít o nový nerepasovaný přístroj. Součástí dodávky je plné zprovoznění a zaškolení obsluhy. Během záruky je k dispozici bezplatný servis včetně náhradních dílů a pravidelně technických prohlídek. Předmětem zakázky je dodávka technologie na základě uzavřené Kupní smlouvy a průběžné dodávky SZM formou konsignačního skladu, na které bude uzavřena Smlouva o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-07-07   Koronární lékové stenty (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky koronárních lékových stentů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Stimcare, s.r.o. Venama s.r.o.
2023-06-22   FNKV – defibrilátory a kardiostimulátor (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky defibrilátorů a kardiostimulátorů pro Kardiologickou kliniku zadavatele dle jeho aktuálních požadavků. Podrobná specifikace předmětu plnění a vymezení jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 2a až 2f zadávací dokumentace („Technická specifikace“), v příloze č. 5 (Cenová nabídka pro jednotlivé části), v příloze č. 3 („Návrh rámcové kupní smlouvy“) a v příloze č. 4 („Návrh smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu“). Veřejná … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-06-05   Subkutánní ICD s detekcí povrchového signálu (Nemocnice Na Homolce)
Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody na dodávky SZM prostřednictvím konsignačního skladu ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky subkutánního ICD s detekcí povrchového signálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-05-09   II.Cholangioskopický materiál k systému SpyGlass DS II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k endoskopickým metodám, které slouží k diagnostice a léčbě onemocnění žlučových cest, kompatibilní s digitalním cholangiskopem (SpyGlassDS) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-05-05   Drát vodící endoskopický pro ERCP (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky endoskopických vodících drátů pro metodu ERCP pro II. Interní kliniku Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-04-27   FNKV - zajištění materiálního a přístrojového vybavení pro Centrální laboratoře - POCT ACT (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: - opakované dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu („diagnostika“), k materiálnímu zajištění POCT-ACT vyšetření (měření aktivovaného koagulačního času) a - bezplatné vypůjčení a instalace celkem 7 ks POCT-ACT přístrojů pro měření aktivovaného koagulačního času („analyzátorů“) včetně příslušenství a SW se zajištěním školení v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. Euromedical spol. s r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-04-06   I.Cholangioskopický materiál k systému SpyGlass DS II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k endoskopickým metodám, které slouží k diagnostice a léčbě onemocnění žlučových cest. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-03-20   Dodávky SZM - Dodávky kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiologických přístrojů - implantabilních kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství pro kliniku kardiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o.
2023-03-17   Kardiovertery - ICD 2023 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky kompletního systému kardioverterů-defibrilátorů (dále jen ICD) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2023-02-27   DIGITÁLNÍ SYSTÉM PRO CHOLANGIOSKOPII S GENERÁTOREM PRO EHL VČETNĚ POZÁRUČNÍHO SERVISU A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků, záruční servis včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu a dodávka spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-02-23   29. Stent biliární samoexpandibilní metalický (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky samoexpandibilního metalického stentu s integrovaným elektrokauterickým zavaděčem a integrovaným cystotomem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-01-27   Set pro katétrovou implantaci aortální chlopně včetně cerebrální protekce (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - setů pro katétrovou implantaci aortální chlopně včetně cerebrální protekce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2023-01-16   FN Motol - Dodávky trombektomických sad včetně výpůjčky mobilní konzole II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky trombektomických sad určených k rozrušení a odstranění intraarteriální a intravenózní trombózy za pomoci hydrolýzy a aspirace trombů. Trombektomické sady jsou dále určeny pro použití ke kontrolované a selektivní infuzi specifických roztoků do periferního cévního systému. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-12-21   Jednorázové endoskopické klipovací systémy (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek jednorázových endoskopických klipovacích systémů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-10-11   Stenty do tepen zásobující mozek (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samoexpandibilních stentů do tepen zásobující mozek pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Boston Scientific Česká republika s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Prague Medical s.r.o.
2022-10-04   Elektrofyziologické katetry III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek ablačních, diagnostických a jiných speciálních katetrů, zavaděčů a dalšího příslušenství, sloužící k léčbě poruch srdečního rytmu pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. EP Services s.r.o.
2022-09-19   Dodávky SZM Intervenční kardiologie III (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro intervenční kardiologii pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. Innova Medical s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. Prague Medical s.r.o.
2022-09-19   Dodávky spotřebního materiálu pro bronchiální termoplastiku s výpůjčkou přístroje pro bronchiální termoplastiku - OPAKOVANÁ (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro bronchiální termoplastiku (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek č. 2-Ceník a specifikace zboží. Více viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-08-23   6. Dilatační balónkové katétry vaskulární II (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dilatačních balónkových katétrů vaskulárních. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-07-26   Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně (TAVI) - sdružený nákup (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů (všech jeho komponent) pro katetrovou implantaci aortální chlopně, a to dle minimálních technických podmínek stanovených v příloze č. 2a, 2b, 2c a 2d - Tabulka splnění minimálních technických podmínek pro část I. - IV. Zadavatel v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělil veřejnou zakázku na 4 samostatné části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. CARDION s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.
2022-07-15   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - III (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Intrakardiální echokardiograf (ICE) (interní číslo VZ: 2022_033_01_00), ČÁST 2: Přístrojové vybavení arytmo a elektrofyziologických sálů (rotablátor) (interní číslo VZ: 2022_033_02_00), ČÁST 3: Echokardiografy (interní číslo VZ: 2022_033_03_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až c) Zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 1, 2 a 3). Přístroje musí splňovat minimální … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-07-13   Dodávky spotřebního materiálu k trombektomickému systému pracujícímu na rheolytickém systému s možností přímé... (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro rheolytický trombektomický systém k léčbě cévních uzávěrů (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění je blíže specifikován v příloze těchto zadávacích podmínek č. 2 - Ceník a specifikace zboží. Více viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-06-08   Dodávka laserů a endoskopu (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových chirurgických laserů a 1ks vizualizace pankreatických kanálů a žlučovodů, včetně příslušenství a softwaru - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. CMI s.r.o. Hoyer Praha s.r.o.
2022-06-01   Dodávky SZM - Intervenční radiologie V (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to balónkové katetry, cévní stenty, cévní stentgrafty a embolizační částice pro oddělení Intervenční radiologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o. Vamex, spol. s r.o.
2022-05-18   FN Hradec Králové - IVUS - intravaskulární ultrazvuk vč. zajištění dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks zdravotnických prostředků - intravaskulárních ultrazvukových přístrojů, sloužících ke zobrazení věnčité tepny pomocí ultrazvukové sondy zavedené do jejího lumina vč. zajištění dodávek unikátního spotřebního materiálu (tj. ultrazvukových sond se „sáňkami“ pro IVUS a veškerého dalšího, s provedením diagnostického výkonu souvisejícího, unikátního spotřebního materiálu) a zajištění pozáručního servisu na dodaný předmět plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-05-16   Systém přímé vizualizace žlučových cest II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro systém přímé vizualizace žlučových cest pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-04-11   Dodávky spotřebního materiálu k rotační aterektomii s výpůjčkou konzole pro rotační aterektomii (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro rotační aterektomii pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Vybraný dodavatel bezplatně vypůjčí po dobu trvání smlouvy upravující dodávky zboží prostřednictvím konsignačního skladu konzoli včetně komponent pro rotační aterektomii, která je kompatibilní s požadovanými katétry a vodiči. Blíže viz zadávací podmínky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-04-11   Preventivní systémy embolizace CNS (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek embolizačních systémů pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. CARDION s.r.o.
2022-04-05   Balónkové katetry (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky balónkových katetrů formou konsignačního skladu po dobu 2 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. S. A. B. Impex, s.r.o. Venama s.r.o.
2022-03-16   REACT EU 98 - Spyglass (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks komplexního systému pro digitální cholangioskopii pro IV. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-03-14   Samoexpandibilní a balónexpandibilní stenty do aorty a pánevních tepen (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky samoexpandibilních a balónexpandibilních stentů do aorty a pánevních tepen pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A care a.s. Becton Dickinson Czechia, s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2022-03-14   Kličky polypektomické (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kliček pro polypektomii určené k diatermické a studené polypektomii. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Medinet s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2022-02-17   27. Stenty biliární samoexpandibilní metalické (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky metalických stentů pro biliární drenáž žlučových cest pro II. interní kliniku FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. INLAB s.r.o.
2022-02-02   Kardiostimulátory 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky kompletů kardiostimulátorů včetně elektrod a samotných kardiostimulátorů bez elektrod k zajištění komplexní funkčnosti implantovaného systému dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci (ZD). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-12-16   Kardiovertery - defibrilátory 2021 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky stimulačních systémů implantabilních kardioverterů- defibrilátorů (dále jen „ICD“) určených pro primoimplantaci včetně veškerého portfolia elektrod nebo výměnu ICD přístroje, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-12-16   Cholangioskopický materiál včetně výpůjčky přístroje pro digitální cholangioskopii s jednotkou včetně generátoru pro... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 ZD -Technická specifikace. Předmětem plnění je rovněž bezplatné vypůjčení Systému digitální cholangioskopie s jednotkou včetně generátoru pro EHL elektrohydraulickou litotripsii. Více v ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2021-12-09   Dodávky SZM - ICD přístroje třídy D (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích v platném znění, a to ICD přístroje třídy D - přístroje s dlouhou garantovanou životností baterie a možností monitorace spánkové apnoe. Zadavatel předpokládá odběr cca 380 ks za dobu plnění zakázky, tj. za 48 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2021-12-02   Katetr a vodič pro rotační aterektomii (rotablaci) (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicínských prostředků určených k rotační aterektomii (rotablaci), kompatibilních se systémem ROTAPRO console kit assy, pro I. Interní kliniku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o.
2021-12-01   Dodávka zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii a neurointervence (Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu a to konkrétně materiál potřebný k léčbě pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM - Radiologie a zobrazovací metody a to po dobu 3 let. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 1, Technická specifikace. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zřízení konsignačního skladu, zaškolení personálu a technická podpora poskytovaná specializovanou osobou dodavatele během … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Bohemia Medical s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. EndoTech s.r.o. Mediform, spol. s r.o. Meditrade spol. s r. o. MSM, spol. s r.o. Vamex, spol. s r.o.
2021-11-19   Dodávky speciálního zdravotnického materiálu pro intervenční kardiologii (Krajská nemocnice Liberec, a.s.)
Předmětem VZ v jejích jednotlivých částech jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Konkrétně jsou předmětem VZ v části průběžné dodávky v části 1 Kompliantních koronárních balonkových katetrů v části 2 Nonkompliantních koronárních balonkových katetrů v části 3 Koronárních platinum-kobaltových lékových stentů (workhorse) v části 4 Koronárních chrom-kobaltových lékových stentů … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. INLAB Medical, s.r.o. Meditrade spol. s r. o. Medtronic Czechia s.r.o. Stimcare s.r.o.
2021-11-16   FN Motol - Dodávky implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství VI (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky implantabilních kardiovertrů - defibrilátorů (ICD) určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti pro KKVC pro dospělé - Kardiologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.
2021-11-11   Intervenční kardiologie II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek SZM pro intervenční kardiologii II pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Bohemia Medical s.r.o. Boston Scientific Česká republika s.r.o. Immomedical CZ s.r.o. Innova Medical s.r.o.
2021-10-04   Defibrilátory pro Nemocnici České Budějovice, a.s (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky defibrilátorů pro Nemocnici České Budějovice, a.s., a to dle specifikace a požadavků zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Boston Scientific Česká republika s.r.o. Cardiomedical, s.r.o. CARDION s.r.o.