Dodavatel: PROMA REHA, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel PROMA REHA, s.r.o.

2023-08-10   Pořízení vybavení pro ONN IV (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na šest částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 3 části, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Medsol s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-07-14   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE - TRANSPORTNÍ, STERILIZAČNÍ A OSTATNÍ TECHNIKA (2. vyhlášení) (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem plnění VZ je dodávka dodávka (zdravotnických) přístrojů pro zadavatele. Součástí předmětu plnění VZ je také doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění zboží, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu v souladu se ZD a jejími přílohami a dle bližší specifikace a požadavků zadavatele. VZ je rozdělena na 4 části: Část 1 - Převazový vozík Část 2 - Křeslo pojízdné polohovací Část 3 - Kompresor pro sterilizátor Část 4 - Transportní vozík pro přepravu zesnulých Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Inaircom s.r.o. Klaro, spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-06-23   Nákup zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků (Psychiatrická nemocnice v Opavě)
Dodávka zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků, jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 3 PPZN –Technické specifikaci, která obsahuje zadavatelem požadované technické parametry dodávaného zboží, tj. počty a zároveň jednotkovou a celkovou cenu zboží. Technická specifikace obsahuje rovněž návrh harmonogramu realizace dodávek a jejích členění na dílčí části a cenové údaje, který může prodávající stanovit na základě svých výrobních kapacit a dopravních možností, přičemž je limitován zadavatelem … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2023-05-29   Nemocniční lůžka a antidekubitní matrace (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaný zdravotnický prostředek v sídle zadavatele. VZ je rozdělena na 4 samostatné části ve smyslu § 35 a § 101 ZZVZ. Účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-04-19   Lůžka, vozíky, matrace (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Lůžka, vozíky, matrace“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného zadávací dokumentací Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o. Soral & Hanzlik Medical s.r.o.
2023-03-13   Lůžka (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky, který zadavatel rozdělil na 4 části, je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky: část 1 VZ: 90 ks lůžek elektricky polohovatelných vč. příslušenství a 90 ks pasivních matrací; část 2 VZ: 12 ks lůžek elektricky polohovatelných pro JIP s váhou vč. příslušenství a 12 ks pasivních matrací; část 3 VZ: 2 ks bariatrických lůžek vč. příslušenství a 2 ks pasivních matrací a část 4 VZ: 3 ks lůžek porodních vč. příslušenství a 3 ks matrací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. Dartin spol.s r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2023-02-14   Dodávka přístrojů pro ON Náchod - nemocnice Rychnov nad Kněžnou - část 6: Mycí lůžko (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 8 kusů mycích lůžek včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2023-01-20   ReactEU-98-Cheb_T-6712 Lůžko sprchové a Lůžko bariatrické (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky s názvem „ReactEU-98-Cheb_T-6712 Lůžko sprchové a Lůžko bariatrické“ zahrnuje dodávku 3 ks sprchových lůžek a 4 ks bariatrických lůžek pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., nemocnici v Chebu. Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnického zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, ekologickou likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2022-12-07   Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav (REACT EU 98) II (Městská nemocnice Čáslav)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro Městskou nemocnici Čáslav, blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z projektu Rozvoj a modernizace Městské nemocnice Čáslav. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a je plně v souladu se specifickým cílem 6.1 REACT-EU. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. BioTech a.s. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. MEDIFINE a.s. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. NIMOTECH, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMA REHA, s.r.o. S & T Plus s.r.o. T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o.
2022-10-11   Nemocniční standardní lůžka (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu celkem 4 kusů standardních nemocničních lůžek včetně příslušenství, z toho 2 kusy jsou určeny pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie a 2 kusy pro Oddělení alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Olomouc, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu, a provedení zaškolení personálu FN Olomouc. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2022-09-12   Noční stolky a lůžka s příslušenstvím včetně pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lůžek (vč. příslušenství) a nočních stolků, a to po dobu 4 let dle potřeb zadavatele. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dodaná lůžka a noční stolky na dobu neurčitou. Kód CPV: 33192100-3 Lůžka pro použití ve zdravotnictví 39143123-4 - Noční stolky Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2022-07-04   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - lůžka a vozíky pro pacienty (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lůžek a vozíků pro pacienty (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. MGVIVA a.s. PROMA REHA, s.r.o.
2022-06-30   Lůžka nemocniční, matrace antidekubitní pasivní, křesla dialyzační (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
dodávky nemocničních lůžek, pasivních antidekubitních matrací a dialyzačních křesel, zahrnuje montáž, zaškolení, pozáruční servis Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Hilding Anders Česká republika a.s. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2022-05-16   Lůžka pro pacienty (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka lůžek pro pacienty pro Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství (KIGOPL) a Kliniku infekčních chorob (KICH), Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Indubia s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2022-04-28   Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací pro pracoviště zadavatele. Podrobnější specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. Soral & Hanzlik Medical s.r.o.
2022-04-22   Dodávka vybavení pro pavilon 36 (Psychiatrická nemocnice Bohnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobiliáře do nového oddělení zadavatele, jak je specifikován v příloze č. 2 a 7 zadávací dokumentace (Kancelářský nábytek, Sedací nábytek, Kovový nábytek, Noční stolky, Zdravotní nábytek, Nemocniční lůžka, Koše, Koupelnové doplňky). . Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LANGER INTERIÉRY s.r.o. LB Bohemia, s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2022-03-24   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. -ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Tábor, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linet spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2022-03-22   Domov F. A. Skuherského, z.ú. - dodávka nábytkového vybavení a zařízení Domova Rudolf (Domov F. A. Skuherského, z. ú.)
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového nábytkového zařízení a vybavení a převedení vlastnického práva k předmětu zakázky na zadavatele. Zakázka je rozdělena na dvě části. První část zahrnuje dodávku nového nábytkového zařízení a vybavení Domova Rudolf (pečovatelská lůžka), druhá pak taktéž dodávku nábytkového zařízení a vybavení Domova Rudolf, avšak bude se jednat o vybavení pokojů klientů výše uvedeného Domova. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: KXN CZ, s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2022-02-23   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA (Rokycanská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických lůžek pro zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2022-01-28   Lůžka a lehátka (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu intenzivních resuscitačních lůžek, vážicích lůžek s antidekubitními matracemi, univerzálních elektrických lůžek s pasivními antidekubitními matracemi a komfortních transportních lehátek, pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, II. Interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou, III. Interní kliniku - nefrologickou, revmatologickou a endokrinologickou, Neurochirurgickou kliniku a Infekční oddělení Fakultní … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2021-12-16   Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. I (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021) nepoužitých přístrojů: Ultrazvukový přístroj INTERNA - 2 ks; Ultrazvukový přístroj INTJIP,MOJIP - 1 ks; Neinvazivní monitorování energetického výdeje INTJIP, MOJIP - 1 ks; Stretcher s možností RDG vyšetření a uložení kyslíkové láhve - ARIM - 3 ks; Standartní lůžka pro navazující obory urgentního příjmu - INT,CH - 103 ks; Narkotizační přístroj high level - ARIM COS - 1 ks; Narkotizační přístroj medium level - ARIM porodní sály … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fresenius Kabi s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. L I N E T spol. s r.o. medisap,s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. ONE Vision s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. Proormedent s.r.o. RADIX CZ s.r.o. S-medics, s.r.o.
2021-09-08   Dodávka nemocničních lůžek (AGEL Středomoravská nemocniční a.s.)
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nemocničních (standardních, resuscitačních, bariatrických a porodních) lůžek a nočních stolků pro Nemocnice AGEL v Přerově, Prostějově a Šternberku. Podrobně viz zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2021-08-25   NNP Moravská Třebová - Vybavení - zdravotnická technologie (Nemocnice následné péče Moravská Třebová)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kancelářského nábytku, zdravotnického nábytku, zdravotnické technologie a zdravotnického vybavení pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do šesti samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HOSPIMED, spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o. V L A B O, s.r.o.
2021-08-17   Dodávka lůžek pro Orlickoústeckou nemocnici (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lůžek, matrací a stolků pro Orlickoústeckou nemocnici. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2021-06-29   Lůžka nemocniční pro Nemocnici AGEL Ostrava–Vítkovice (Nemocnice AGEL Ostrava–Vítkovice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu celkem 3 ks nemocničních lůžek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2021-05-18   Dodávka zdravotnických lůžek, lehátek a křesel pro LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických lůžek, lehátek a křesel pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci OP VVV s názvem Simulační centrum „Cvičná nemocnice“ s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/00 13366. Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amirex Medical s.r.o. Famed Żywiec Sp. z o.o. medisap,s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2021-03-01   Dodávka lůžkového vybavení psychiatrie (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nemocničních lůžek včetně matrací a nemocničních stolků pro oddělení psychiatrie včetně instruktáže v souladu s medicínským účelem a ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2020-12-02   Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů, znovuvyhlášení části 5 (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 novorozeneckých lůžek pro novorozenecké oddělení Pardubické nemocnice. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy. Návrh smlouvy tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní (pokud zadavatel v této zadávací dokumentaci nestanoví jinak), a proto nesplnění některé z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2020-10-13   Psychiatrická péče - noční stolky (Fakultní nemocnice Brno)
Dodávka nočních stolků pro psychiatrickou kliniku. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2020-09-07   Transportní a sprchová lehátka a křesla pro Oblastní nemocnici Náchod (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace transportních lehátek a křesel pro přepravu pacientů a sprchových lůžek a křesel pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2020-09-07   Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace elektricky polohovatelných lůžek včetně matrací a nočních stolků pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod ONN. Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem ONN. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2020-09-03   Lůžka nemocniční vč. příslušenství, matrace antidekubitní pasivní, stolky k nemocničním lůžkům (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup lůžek nemocničních vč. příslušenství, matrací antidekubitních pasivních a stolků k nemocničním lůžkům včetně instruktáže. Zakázka není rozdělena na části. S vítězným účastníkem bude uzavřena samostatná smlouva na dobu trvání 2 let. Dodávky budou probíhat postupně na základě dílčích objednávek dle uzavřené smlouvy. Po dobu trvání smluvního vztahu budou objednávána lůžka s rozdílným volitelným příslušenstvím (na základě specifických potřeb klinik a … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2020-07-15   Vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou v rámci návazné péče II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 7 části, je dodávka a instalace nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dahlhausen CZ, spol. s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. NIMOTECH, s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. S & T Plus, s.r.o.
2020-04-28   Noční stolky a lůžka s příslušenstvím včetně pozáručního servisu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky lůžek (vč. příslušenství) a nočních stolků, a to po dobu 4 let. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dodaná lůžka po dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic, s.r.o. Linet, spol. s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2019-12-05   „Dodávky nemocničních nočních stolků pro FNO“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nemocničních nočních stolků pro FNO a dle požadavků a specifikace uvedené v ZD a jejich přílohách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Indubia, s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2019-11-12   Dodávka výukových pomůcek a zdravotnických prostředků (Agel Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků a výukových pomůcek dle technické specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která je volně dostupná na výše uvedeném profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: HELAGO-CZ, s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2019-09-05   FN Brno modernizace onkogynekologického centra VI (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks transportních lehátek do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2019-08-29   JIP lůžko, transportní lehátko, vyšetřovací lehátka, zvedací zařízení (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky nových, nepoužívaných, nerepasovaných nebo jinak upgradovaných zdravotnických prostředků dle specifikace a za podmínek uvedených v příslušných přílohách č. 3 zadávací dokumentace (Vzory kupních smluv pro část 1 až 4). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2019-08-23   FN Brno modernizace perinatologického centra V (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka poslední části souboru zdravotnické techniky pro perinatologii – 2 ks transportního lehátka pro Fakultní nemocnici Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku a Pracoviště reprodukční medicíny. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2019-04-24   Matrace antidekubitní aktivní – II (Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodání nových, dosud nepoužitých matrací antidekubitních aktivních. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2018-09-21   Dodávka lůžek a příslušenství – II (Kroměřížská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, doposud nepoužitých lůžek pro standardní nemocniční péči s elektrickým polohováním vč. příslušenství, pasivních antidekubitních matrací I, stolků nemocničních nočních s jídelní deskou, dětských a novorozeneckých postýlek, lůžek resuscitačních s laterálním náklonem a váhou, lůžek resuscitačních s laterálním náklonem a pasivních antidekubitních matrací II pro pacienty Kroměřížské nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2018-08-06   KNTB Zlín – Dodávka lůžek (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nemocničních lůžek. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Linet, spol. s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2018-06-05   Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V (Karlovarský kraj)
Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 11 – 18 a 25 – 29. VZ zahrnuje dodávku zdravotnických přístrojů, vybavení a zařízení do místa určení, jeho montáž, instalaci, likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alfamedic, s.r.o. B. Braun Medical, s.r.o. CMI, s.r.o. LHL, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMA REHA, s.r.o. Radix CZ, s.r.o. S & T Plus, s.r.o. Steripak, s.r.o. Unimed Praha, s.r.o.
2018-05-15   Mechanická lůžka včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodávka 10 ks mechanických lůžek včetně matrací a nočních stolků pro plicní oddělení. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: PROMA REHA, s.r.o.
2018-04-05   KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. - část 3 - lůžka a zvedáky pacientů – opakované zadání (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických lůžek, lehátek a zvedáku pro pacienty Krajské nemocnice T. Bati. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dartin, spol. s.r.o. Linet, spol. s.r.o. PROMA REHA, s.r.o.