2023-11-06   Dodávky léčivých přípravků – Vitamíny pro parenterální podání – ATC B05XC (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků různého složení s obsahem vitamínů určených k parenterálnímu podání – ATC B05XC. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-09-29   Hypertonické roztoky II. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2023-06-26   FN Motol - Spotřební materiál k přístroji Home Choice Claria včetně bezplatné výpůjčky přístroje (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k přístroji Home Choice Claria včetně bezplatné výpůjčky přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2023-06-15   Roztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytů II. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků - roztoků ovlivňujících rovnováhu elektrolytů splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-05-23   ZÁKLADNÍ INFUZNÍ ROZTOKY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2023 (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se dodávky základních infuzních roztoků pro nemocnice Jihočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2023-05-19   Hypertonické roztoky 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-04-19   Léčivé přípravky pro krev - fibrinogen a trombin II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivých látek fibrinogen a trombin (ATC skupina B02BC30) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. S ohledem na rozdílné složení a aplikační formu konkurenčního léčivého přípravku ze stejné ATC skupiny, který je pod platným kontraktem dle VZ reg. č. Z2020-013768_část 1, bude v této VZ poptáván konkrétní léčivý přípravek Tisseel a Tisseel Lyo. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2023-04-05   Dialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu včetně spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro všechny části VZ je dodávka nových souborů zdravotnické technologie, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-03-24   Parenterální výživa VIII. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-24   Parenterální výživa V. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-21   Parenterální výživa II. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-16   Parenterální výživa I. 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2023-03-10   INFUZNÍ ROZTOKY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2023 (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové kupní smlouvy týkající se jednotlivých veřejných zakázek na - dodávky Infuzních roztoků pro nemocnice Jihočeského kraje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2023-02-16   LP s obsahem desfluranu 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky desfluran Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2023-02-10   Léčivé přípravky [2023-2025] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 13 částí podle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2023-02-03   Jiná hemostatika 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s obsahem účinné látky FIBRINOGEN, APROTININ, THROMBIN, CHLORID VÁPENATÝ Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2022-11-25   Léčivé přípravky s obsahem mesny (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem mesny po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2022-10-25   Léčivé přípravky s obsahem antracyklinů (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antracyklinů po dobu 4 let dle aktuálních potřeb účastníků společného zadávání. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. PHARMOS, a.s. ViaPharma s.r.o.
2022-09-29   Fyziologický roztok (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky fyziologických roztoků s léčivou látkou Chlorid sodný v plastových lahvích (část 1) a plastových vacích (část 2) pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2022-07-26   Infuzní roztoky (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků podle aktuální potřeby zadavatele, a to po dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-06-13   PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 2022 (Jihočeské nemocnice, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých druhů léčivých přípravků pro parenterální výživu pro potřeby jednotlivých jihočeských nemocnic, po dobu 24 měsíců, a to dle specifikace a požadavků zadavatele. Parenterální výživou se rozumí léčivé přípravky pro parenterální výživu určené pro použití ve zdravotnických zařízeních, jako humánní léčivé přípravky, které musí splňovat veškeré podmínky stanovené pro jejich výrobu, distribuci a užívání na daném trhu dle zvláštních právních předpisů, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2022-05-16   Roztoky a spotřební materiál pro peritoneální dialýzu (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
průběžné dodávky různých typů roztoků pro dialýzu a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-04-07   Infuzní roztoky (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem zakázky jsou průběžné a opakované dodávky různých typů infuzních roztoků, které budou realizovány v množství a termínech dle aktuální potřeby nemocnice na období 36 měsíců od podpisu rámcových dohod dle dílčích objednávek. Předmět plnění je podrobněji vymezen v příloze č. 3 ZD a podmínky plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v návrzích Rámcových dohod k jednotlivým částem veřejné zakázky (Příloha č. 2 této ZD). Účastník nabídne u dílčích plnění A, B, D a E pouze léčivé přípravky, u nichž je … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2022-04-05   Léčivé přípravky s obsahem tkáňových lepidel (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem tkáňových lepidel po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2022-03-31   Antihemorrhagika II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků antihemorrhagika II pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-02-25   Ifosfamid, Cyklofosfamid (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2022-02-01   Léčivé přípravky s obsahem vitamínů I a vitamínů II (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem vitamínů I a vitamínů II po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2022-01-04   Parenterální výživa I (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků ze skupiny infuzních roztoků pro parenterální výživu s obsahem aminokyselin, glukosy, elektrolytů a tuků pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2021-12-06   Antineoplastika (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků antineoplastika pro nemocniční lékárnu Nemocnice Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2021-10-20   Dodávky infuzních a oplachových roztoků 2021 (Krajská zdravotní, a.s.)
DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY: !!! Zadávací dokumentace včetně všech příloh je vložena do 1. části !!! …………………………………………………………………………………………… Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek infuzních a oplachových roztoků včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2021-09-27   Krevní deriváty a tkáňová lepidla (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky krevních derivátů dle potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. CSL Behring s.r.o. Grifols s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
2021-07-09   Léčivé přípravky s obsahem roztoků pro parenterální výživu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem roztoků pro parenterální výživu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Kabi s.r.o.
2021-06-07   Infuzní roztoky II (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem veřejné jsou opakované dodávky infuzních roztoků ve vacích s obsahem léčivé látky chlorid sodný o přesné koncentraci 0,9 % (Skupina ATC B05BB01) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2021-05-26   Roztoky a spotřební materiál pro peritoneální dialýzu (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů roztoků pro dialýzu a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu podle aktuální potřeby zadavatele, a to po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2021-05-18   FN Motol - Ifosfamid (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Ifosfamid. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2021-05-13   Léčivé přípravky [2021-2023] (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 20 ATC skupin dle specifikace a za podmínek uvedených v přílohách č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a č. 3 (Vzor kupní smlouvy) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Alliance Healthcare s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. ELI Lilly ČR, s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. Janssen-Cilag s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s. r. o. ROCHE s.r.o. Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. ViaPharma s.r.o.
2021-03-03   Infuzní roztoky (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu podle aktuální potřeby účastníků společného zadávání, a to po dobu čtyř let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o.
2021-02-15   Lokální sterilní vstřebatelné hemostatické materiály (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek lokálních sterilních vstřebatelných hemostatických materiálů pro Nemocnici Na Homolce. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ADYTON s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Biosolution s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o.
2019-08-23   Výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy“ je opakující se plnění – průběžná dodávka spotřebního zdravotnického materiálu pro Hemodialyzační oddělení na dobu neurčitou a výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky souvisejícího spotřebního materiálu. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 části: Část 1 Výpůjčka 4 ks dialyzačních monitorů a dodávky souvisejícího spotřebního materiálu, Část 2 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2019-07-17   Rámcová dohoda na dodávky – inhalační anestetika (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Včetně výpůjčky odpařovačů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2019-04-30   HCO membrány II (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení jsou opakované a průběžné dodávky dialyzátorů s HCO membránou pro léčbu pacientů s mnohočetným myelomem a dalších diagnóz, při kterých dochází v těle nemocného k hromadění látek s velkou molekulou (v rozsahu molekulových hmotností 20 000 až 50 000). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. Baxter Czech spol. s.r.o.
2017-11-22   Kapilární dialyzátory (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kapilárních dialyzátorů na základě dílčích objednávek po dobu 3 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical, s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o.
2017-02-17   Hemostatická kolagenová náplast s lepící složkou na bázi polyetylén-glykolu (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky hemostatické kolagenové náplasti s lepící složkou na bázi polyetylén-glykolu pro odbor zásobování FN Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2016-07-12   Dodávky spotřebního materiálu pro dialýzu 2016 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro dialýzu ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu 4 let. Předpokládané množství je cca 421 704 kusů v členění dle jednotlivých částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BAXTER CZECH spol. s r.o. Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2014-12-30   Rámcová smlouva na dodávky léčivého přípravku obsahující účinnou látku sevofluran (ATC: N01AB08) (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivého přípravku obsahující účinnou látku sevofluran po dobu 4 let (48 měsíců). Předpokládaný odběr 1 800 lahví (láhev – 250 ml). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.
2014-10-27   IKEM – Dodávky humánních léčivých přípravků – imunoglobuliny II. zadání – IgA (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem zakázky jsou dodávky humánních léčivých přípravků – intravenózních imunoglobulinů nutných pro provoz zadavatele, jako poskytovatele zdravotních služeb, do Ústavní lékárny IKEM. Smlouva bude uzavřena na dobu dvou let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o.