2023-09-05   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - IX (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1 : Robotický operační systém včetně spotřebního materiálu k robotickému operačnímu systému (interní číslo VZ: 2023_017_01_00) ČÁST 2 : Operační stůl pro robotickou chirurgii (interní číslo VZ: 2023_017_02_00) Předmětem veřejné zakázky pro část 1 je dodávka 1 ks robotického operačního systému dle kupní smlouvy a dále dodávky spotřebního materiálu k robotickému operačnímu systému na základě dílčích objednávek … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o. SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
2023-06-26   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice – část 9. – vybavení operačních sálů a vyšetřoven (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného vybavení: 1. Sestava operačních svítidel – hlavní svítidlo, satelitní svítidlo a rameno pro asistenční monitor, 3 ks; Vyšetřovací a zákrokové světlo pro porodní boxy, 2 ks; 2. Gynekologický mobilní operační stůl, 1 ks 3. Expertní kolposkop s LED zdrojem světla, 3 ks to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o. MeWAdia s.r.o. Optical Service, s.r.o.
2023-06-23   Operační stoly – opakované řízení (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů pro operační sály Krajské nemocnice T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2023-05-25   Operační stoly kompatibilní s telemanipulátorem da Vinci Xi (Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.)
2 ks mobilních operačních stolů, požadovaná plná kompatibilita a systémové propojení s operačním systémem - telemanipulátorem da Vinci Xi výrobce Intuitive Surgical. Bezpodmínečná vzájemná komunikace a synchronizace pohybů mezi robotickým systémem a operačním stolem vylučující vznik jakékoliv kolize. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2023-04-20   Rozvoj a modernizace pracovišť Nemocnice Sokolov navazujících na urgentní příjem_II.etapa (Nemocnice Sokolov s.r.o.)
Předmětem plnění jsou dodávky různých zdravotnických přístrojů a vybavení pro zadavatele. Zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou definovány v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o. Hypokramed s.r.o. MEDISTA spol.s r.o. MGVIVA a.s. MR Diagnostic s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Rexonix s.r.o.
2023-04-17   REACT-EU 98 - Operační stoly pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání nových zdravotnických prostředků, a to 10 ks operačních stolů do Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na dobu 96 měsíců Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic s.r.o. Hypokramed s.r.o. RADIX CZ s.r.o.
2023-03-02   Operační stoly a příslušenství (Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v sídle zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Hypokramed s.r.o.
2023-02-13   Robotický systém - operační robot, operační stůl (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického systému pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jeho montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Konkrétně se jedná o dodávku operačního robota (část 1 veřejné zakázky), a dále operačního stolu (část 2 veřejné zakázky). V rámci části 1 veřejné zakázky „Operační robot“ je mimo jiné požadován pozáruční servis po dobu 6 let ode dne následujícího po uplynutí záruční doby. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o. SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
2023-01-10   Operační stůl k robotickému operačnímu systému daVinci (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka operačního stolu k robotickému operačnímu systému daVinci pro centrální urgentní příjem Pardubické nemocnice. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2023-01-09   2 ks mobilní operační stůl pro bariatrické pacienty (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadované zdravotnické prostředky v sídle zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2022-12-08   REACT EU 98 - Robotický operační systém (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks operačního stolu pro robotické operace vč. příslušenství a robotického operačního systému vč. starter kitu (zboží) , včetně cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, provedení instruktáže dle příslušeného ustanovení zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o. SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
2022-11-29   Operační stoly (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, operačních stolů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Hypokramed s.r.o.
2022-11-04   Operační stůl pro robotickou operativu (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového nepoužitého operačního stolu určeného pro robotickou operativu, včetně veškerého souvisejícího vybavení a příslušenství. Součástí plnění je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2022-09-19   ReactEU-98-KV_Operační stoly (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Operační stoly“ zahrnuje dodávku operačních stolů pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2022-09-12   ÚVN - VoFN Praha - Robotický operační systém - nákup (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks robotického operačního systému vč. příslušenství, dodávek nástrojů/spotřebního zdravotnického materiálu, poskytování pozáručního servisu a dále 1 ks operačního stolu pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o. SYNEKTIK Czech Republic, s.r.o.
2022-08-09   3 ks mobilní operační stůl a 1 ks mobilní zákrokový stůl (Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku v sídle zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2022-06-27   Operační a vyšetřovací stoly (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem části 1 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu operačního s příslušenstvím do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 2 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu zákrokového do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Předmětem části 3 této zakázky je dodávka nového vybavení - 1ks stolu vyšetřovacího gynekologického s kolposkopem do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o. RQL s.r.o.
2022-06-16   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka operační techniky pro zadavatele. V Části 1 budou dodány 4 ks operačních stolů, v Části 2 budou dodány 4 ks operačních stropních svítidel, v Části 3 bude dodán 1 ks chirurgického ultrazvukového generátoru pro současné řezání a koagulaci, v Části 4 bude dodán 1 ks akumulátorové vrtačky, v Části 5 bude dodán 1 ks kauteru, v Části 6 budou dodány 3 ks pojízdné stojany laparoskopické věže, v Části 7 bude dodán 1 ks přídavného monitoru na COS a v Části 8 bude dodáno 66 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fénix Brno, spol. s r.o. Hoyer Praha s.r.o. Hypokramed s.r.o. Johnson & Johnson, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2022-05-13   Operační stůl a příslušenství (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka operačního stolu pro Centrální operační sály III. a karbonové desky pro Centrální operační sály I. pro COS III. Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno, resp. COS I. -CHK, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Hypokramed s.r.o.
2022-04-27   Pořízení přístrojového vybavení II (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Carl Zeiss spol. s r.o. Fomei s.r.o. Hypokramed s.r.o. medisap,s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-04-22   Operační stoly KÚČOCH (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu sestavy systémových operačních stolů pro dva operační sály Kliniky ústní a čelistní chirurgie, včetně příslušenství Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2022-04-13   REACT-EU etapa II - Modernizace a rozšíření vybavení operačních sálů (Nemocnice Na Františku)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů: mycí a dezinfekční automat vč. příslušenství, 2 ks parního sterilizátoru 60 l, parní sterilizátor 600 l, 2 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - chirurgie, 1 ks systémového operačního stolu včetně příslušenství - ortopedie a traumatologie, 4 ks Systému pro ohřev pacienta, a to včetně provedení zaškolení personálu příslušného oddělení zadavatele a poskytování záručního a pozáručního servisu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Getinge Czech Republic, s.r.o. Hypokramed s.r.o. Ing. Aleš Závorka
2021-09-27   Operační stoly včetně příslušenství a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je v části 1 nákup 2 ks operačních stolů a příslušenství pro Oddělení centrálních sálů a sterilizace, a to včetně zajištění pozáručního servisu. Zadavatel předpokládá dodávku vybavení pro kardiochirurgii v roce 2021 a vybavení pro traumatologii v průběhu roku 2023. V části 2 dané veřejné zakázky je předmětem dodávky operační stůl s plovoucí deskou pro Plicní kliniku, a to včetně zajištění pozáručního servisu. Zadavatel předpokládá dodávku v průběhu roku 2022. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2021-02-26   2 ks operační stůl mobilní pro Nemocnici AGEL Přerov (AGEL Středomoravská nemocniční a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks mobilních operačních stolů pro Nemocnici AGEL Přerov. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2020-01-30   Dodávka operačního stolu pro robotické centrum 2020 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) operačního stolu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro robotické centrum Chirurgického oddělení (CHIRO) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2019-08-20   Operační stoly s příslušenstvím (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem VZ je postupná dodávka 3 ks systémových operačních stolů, včetně operačních desek, polohovatelných vozíků pro operační desky a dalšího příslušenství pro operační sály Kliniky kardiovaskulární chirurgie a Kliniky transplantační chirurgie; včetně instalace, zprovoznění zařízení v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 4 ZP a následného záručního servisního zajištění v souladu s požadavky na servisní zajištění, definované v těchto zadávacích podmínkách a v … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2019-08-15   Operační stoly a operační svítidla - pořizované v rámci projektů 5. výzvy v IROP "Vysoce specializovaná péče v... (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - operačních stolů a operačních lamp - s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace. Zakázka je realizována v souladu s projekty „FN Ostrava-Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie“ (reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005080) a „FN … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Hypokramed s.r.o.
2019-03-25   IROP - Onkogynekologie - Operační lampy s LED technologií (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks operačních lamp s LED technologií pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2019-03-11   KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 8 (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologických křesel, porodních lůžek, nemocničních lůžek, operačního stolu a porodního instrumentária. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Hypokramed s.r.o. Linet spol. s r. o. Linet spol. s r.o.
2019-01-16   Operační stůl pro gynekologii (Nemocnice Nový Jičín, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného operačního stolu pro gynekologii - spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 5 výzvy IROP - Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2018-09-03   Operační stůl II. pro všeobecnou chirurgii (Jesenická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního stolu pro všeobecnou chirurgii. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2018-08-13   Stůl operační pro gynekologii 2018 (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – operačního stolu pro využití na operačních sálech gynekologického oddělení zadavatele.Součástí předmětu plnění je i doprava do sídla kupujícího, montáž – uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a zaškolení personálu v dostatečném rozsahu dle platné. Součástí předmětu zakázky je také poskytnutí záruky ve smyslu § 2113 a násl. občanského … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2018-08-09   KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 5 - světla operační vč. zobrazovacího systému (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 6 ks operačních svítidel včetně zobrazovacího systému pro 8 operačních sálů pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2018-08-02   Deska a transportní vozík k operačnímu stolu (Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu přístrojů k doplnění systémového operačního stolu Trumpf TruSystem 5 500 (1 ks systémová operační deska, 1 ks systémový transportér, 1 ks čistící transportér), včetně příslušenství pro operativu ortopedie a traumatologie. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2018-02-22   Operační stůl k telemanipulátoru da Vinci Xi (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem VZ je dodávka operační stolu k telemanipulátoru da Vinci Xi, včetně instalace, integrace, proškolení a záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2017-11-28   Nemocnice Kyjov – pořízení přístrojového vybavení pro oddělení chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů a zařízení, a to operačních stolů, operačních světel, operační laparoskopické sestavy pro chirurgii, operační laparoskopické sestavy pro gynekologii, operační artroskopické sestavy a urologické endoskopické sestavy pro ortopedii. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání těchto přístrojů a zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, jeho montáž, instalaci, 24 měsíční záruku (fullservis), uvedení do provozu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hospimed, spol. s.r.o. Hypokramed s.r.o. Hypokramed, s.r.o.
2017-10-31   Svítidla operační vč. příslušenství (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů – operačních svítidel vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2017-08-23   FN Hradec Králové – obnova přístrojové techniky 2016 – Operační stůl 2 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 7 ks operačních stolů vč. zajištění servisu a zpětného odběru stávajících ZP. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2017-07-28   Instrumentárium pro vaginální operativu (Nemocnice Nový Jičín a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, řádně a včas provést dodávku souboru chirurgických nástrojů (instrumentária pro vaginální operativu). Předmět plnění je detailně vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je v elektronické formě neomezeně dostupná na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2017-07-28   Instrumentárium pro abdominální operativu (Nemocnice Nový Jičín a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, řádně a včas provést dodávku souboru chirurgických nástrojů (instrumentária pro abdominální operativu) Předmět plnění je detailně vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je v elektronické formě neomezeně dostupná na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2017-07-11   VFN Praha – zdravotnická technika II, id. č.: 135V01B001601 – Operační lampy, 3 ks (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení – 3 ks operačních lamp pro II. chirurgickou kliniku kardiovaskulární chirurgie VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2017-06-28   Mobilní operační stůl a LED operační světlo s 2 rameny a FULL HD kamerovou technologií (Nemocnice Nový Jičín a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybere k uzavření smlouvy – řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks mobilního operačního stolu a 1 ks LED operačního světla s 2 rameny a FULL HD kamerovou technologií. Předmět plnění je detailně vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je v elektronické formě neomezeně dostupná na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2017-05-05   „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče I.“ (Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového a lůžkového vybavení pro oblast následné péče v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Předmětem zakázky jsou dodávky přístrojů sloužících pro diagnostické a zobrazovací metody a pro podporu intenzívní, anesteziologicko-resuscitační a operační péče. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. Getinge Czech Republic, s.r.o. Hypokramed s.r.o. Linet spol. s r.o. Medisap, s.r.o. Philips Česká republika s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2017-02-14   KNTB Zlín – zvýšení kvality návazné péče II. – část 2 – stoly operační (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou elektromechanických operačních stolů s výměnnými deskami sestávajících se z mobilní základny, 4 výměnných desek s motoricky ovládanými pohyby, 4 transportérů desek a příslušenství. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení a sestavení stolů podle pokynů zadavatele. Podrobnosti předmětu jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a technické specifikaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2016-09-29   FN Hradec Králové – obnova přístrojové techniky 2016 – Operační stůl (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 12 kusů nových operačních stolů včetně souvisejícího vybavení, zpětného odběru původních zařízení a poskytnutí pozáručního servisu na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Hypokramed s.r.o.
2016-07-19   Operační lampy s LED technologií (Masarykův onkologický ústav)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových, nepoužitých chirurgických operačních světel pro dva operační sály se zabudovanou kamerovou přípravou a Full HD kamerovým systémem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Hypokramed s.r.o.
2016-06-06   „Nemocnice na homolce – ZT – Vybavení 2. operačního sálu HMOS“ (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávky nového nerepasovaného vybavení pro 2. operační sál HMOS v Nemocnici na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvanácti (12) samostatných částí v souladu s ust. § 98 ZVZ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Biomedica ČS, s.r.o. CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. FOMEI a.s. Fresenius Kabi s.r.o. Hypokramed s.r.o. Medsol s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o.