2023-11-03   Mobilní C-rameno (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu mobilního C-ramena včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2023-10-24   Provádění servisu na stacionárních RTG zařízeních (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je provádění (TOP FULL) servisních služeb na stacionárních RTG zařízeních zadavatele (CT - výrobce Siemens, stacionární RTG - výrobce Siemens a stacionární RTG - výrobce Philips) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2023-09-08   REACT-EU etapa IV - RTG přístrojové vybavení a ultrazvukové přístroje pro diagnostiku I (Nemocnice Na Františku)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, předinstalační příprava v prostorách zadavatele, instalace a uvedení do provozu zdravotnických přístrojů a vybavení specifikovaných v ZD, a to včetně provedení zaškolení personálu příslušného oddělení zadavatele, poskytování záručního a pozáručního servisu, je-li stanoveno v ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Philips Česká republika s.r.o.
2023-06-29   Systém pro vyhodnocování pacientských RTG dávek včetně poskytování podpory (Institut klinické a experimentální medicíny)
Dodávka systému pro vyhodnocování pacientských RTG dávek včetně maintenance. Jedná se o software připojený k nemocničním informačním systémům IKEM, ze kterého si bude software sbírat informace pro stanovení radiační zátěže pacientům, následnou analýzu a optimalizaci vyšetřovacích protokolů. Dále je součástí předmětu VZ zajištění souhlasu autora k poskytnutí práva zadavateli k užívání autorského díla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2023-05-19   14 ks diagnostických monitorů pro vyhodnocování nasnímaných obrazů (Fakultní nemocnice Bulovka)
Dodávka 8 ks diagnostických monitorů pro diagnostiku MR obrazu, včetně grafických karet, dodávka 6 ks diagnostických monitorů pro diagnostiku skiagregie, včetně grafických karet a poskytnutí 1 licence pro centrální dohledový a kalibrační SW pro kontrolu kvality zobrazování monitorů, který umožňuje vzdálenou kontrolu a kalibraci monitorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2023-03-01   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení RTG pracoviště - II (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy I, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle smlouvy I nebo smlouvy II (dle příslušné části VZ). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Saegeling Medizintechnik, s.r.o.
2023-02-16   Modernizace Nemocnice Třinec - III. etapa (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové zdravotnické techniky - mobilního RTG přístroje s přímou digitalizací, C ramene s přímou digitalizací, RTG počítačového tomografu (CT) včetně poskytování 8letého pozáručního servisu, digitálního panoramatického OPG a rehabilitačních přístrojů (dále jen „předmět veřejné zakázky“). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s.
2023-02-09   REACT EU 98 - Mamograf - opakovaná (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace 1 ks mamografu vč. příslušenství pro Radiodiagnostickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2a a návrhem servisní smlouvy, který tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2b Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2022-11-01   Rozšíření HW infrastruktury Nemocnice Jihlava (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hardwarové infrastruktury, včetně dopravy do místa plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Engel s.r.o. Fomei s.r.o.
2022-10-17   Pořízení RTG přístrojů pro ONN II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. F medical s.r.o. Fomei s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.
2022-10-17   Skiagrafické přístroje (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů skiagrafických přístrojů včetně záručního a pozáručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2022-10-10   Zvýšení bezpečnosti a modernizace IT infrastruktury (Nemocnice Boskovice s.r.o.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT infrastruktury vč. souvisejících služeb pro Nemocnici Boskovice podle SPECIFIKACE. Veřejná zakázka bude financovaná z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Financování předmětu plnění bude z finančních prostředků dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AutoCont a.s. Engel s.r.o. Fomei s.r.o. ICZ a.s. OR-CZ spol. s r.o.
2022-07-15   Skiagraf (Uherskohradišťská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění jednoho kusu nového kompletního rentgenového přístroje pro digitální skiagrafii se třemi detektory. Předmětem veřejné zakázky je rovněž záruční servis v délce 24 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2022-06-30   RTG skiagrafické stropní a mobilní jednotky s přímou digitalizací a multidetektorový počítačový tomograf (CT) s injektorem (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka RTG skiagrafické stropní a mobilní jednotky s přímou digitalizací a multidetektorový počítačový tomograf (CT) s injektorem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o.
2022-06-10   REACT-EU 98 Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru osmi kusů RTG přístrojů (5ks pojízdných skiaskopických RTG přístrojů s C ramenem s FD a 3ks skiaskopických RTG přístrojů s C ramenem) na zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní, a.s., spolu s odpovídajícím příslušenstvím Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-05-24   Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 3 - Radiodiagnostika (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení pro radiodiagnostiku včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. V části č. 2 zakázky je součástí předmětu plnění poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10 let (z toho 2 roky bezplatný záruční servis + 8 let paušální měsíční úhrada … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s.
2022-05-24   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení RTG pracoviště (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy I, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle smlouvy I nebo smlouvy II (dle příslušné části VZ). Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-05-23   Pořízení nového CT a digitálního skiagrafického přístroje (Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace lékařských přístrojů pro Nemocnici Břeclav dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace a poskytování servisních služeb po dobu předpokládané životnosti Přístrojů Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2022-04-27   Pořízení přístrojového vybavení II (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů REACT-EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. Carl Zeiss spol. s r.o. Fomei s.r.o. Hypokramed s.r.o. medisap,s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o. Medtronic Czechia s.r.o. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-04-22   React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s (Nemocnice Strakonice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na deset (10) samostatných části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s. Stargen EU s.r.o. Z Technik s.r.o.
2022-04-04   Skiaskopicko skiagrafický RTG přístroj (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu skiaskopicko - skiagrafického RTG přístroje včetně jeho instalace a uvedení do provozu. Podrobnější specifikace je uvedena v bodě č. 5 této zadávací dokumentace, tj. Technické podmínky a zároveň v příloze č 3, tj. závazný návrh smlouvy, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti zadávacího řízení. Bližší … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2022-03-29   Pořízení mobilních RTG přístrojů (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 2 části, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (dále jen „ZP“) s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou, souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o.
2022-03-15   MOBILNÍ RTG C-RAMENA VČETNĚ SERVISU (Fakultní nemocnice Bulovka)
Předmětem této VZ je dodávka 4ks mobilních RTG C-ramen střední třídy a 1ks mobilního RTG C-ramena vyšší třídy, záruční servis, provádění bezpečnostně technických kontrol přístrojů (dále jen „BTK“) a zajištění pozáručního servisu přístrojů včetně BTK. Část předmětu plnění je pořizováno v rámci projektu FNB - rozvoj a modernizace vybavení chirurgických a diagnostických oborů, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016326. Část předmětu plnění je pořizováno v rámci projektu FNB - Rozvoj a modernizace KIPTN, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. Stargen EU s.r.o.
2022-02-22   React - EU- Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s (Nemocnice Prachatice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Prachatice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React-EU - Modernizace Nemocnice Prachatice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016382. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtrnáct (14) samostatných části. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. MeWAdia s.r.o. Petr Bílek Philips Česká republika s.r.o. TraumaPro spol. s r.o. Z Technik s.r.o. ZPT Vigantice spol. s r.o.
2022-01-20   Diagnostická stanice pro RDG oddělení pro NRK (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je: a)dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku - Diagnostické stanice včetně 2 monitorů b)provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení přístroje, a to minimálně periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní v délce trvání dle ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2021-12-20   „Dodávka digitálního stacionárního skiagrafického přístroje“ (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks digitálního skiagrafického stacionárního rtg přístroje pro Nemocnici Znojmo. Účelem předmětu dodávky je provádění základních skiagrafických vyšetření skeletu, skiagrafických vyšetření plic a srdce, nativních snímků břicha, snímků páteře, urologických vyšetření a jiných skiagrafických vyšetření v rozsahu od hlavy po dolní končetiny, tak jak to vyžadují současné radiologické standardy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2021-12-16   Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. II (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021) nepoužitých přístrojů: Ultrazvukový přístroj RDG - 2 ks; Ultrazvukový přístroj peroperační - COS - 1 ks; Monitorovací systém životních funkcí INTERNA - 20 ks telemetrů, 1 ks centrála; Monitorovací systém životních funkcí MOJIP - 10 ks modulárních monitorů, 1 ks centrála, 2 ks transportní monitor; Neinvazivní monitorování srdečního výdeje INTJIP, MOJIP - 1 ks; Monitorovací systém životních funkcí INT JIP - 10 ks modulárních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s. MedkonsulT, s.r.o. Medsol s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu S & T Plus s.r.o.
2021-11-26   Dodávky RTG techniky (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových RTG přístrojů, včetně příslušenství a softwaru - blíže viz ZD Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s.
2021-08-12   Nemocnice Jablonec nad Nisou - mamograf (Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového kompletního přístroje pro digitální mamografii splňující podmínky pro akreditaci a provádění mamografického screeningu v České republice v základním provedení bez stereotaxe, tomosyntézy a konfigurace pro kontrastní vyšetření pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. Současně je součástí předmětu zakázky také demontáž a odvoz stávajícího mamografického zařízení, které dodávkou nového bude zadavatelem vyřazeno z klinického provozu. Předmět zakázky … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2021-07-23   Servis a odborná údržba RTG (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických RTG přístrojů a příslušenství umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2021-04-30   Dodávka 2 ks mobilního rentgenu (Nemocnice AGEL Ostrava–Vítkovice a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu včetně „full“ servisu na 8 let 2 ks Mobilního rentgenu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2021-03-18   Skiagraficko-skiaskopický komplet (Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového zdravotnického prostředku - 1 ks skiagraficko-skiaskopického kompletu pro použití na radiologickém oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2020-09-17   Vybavení ONN pro návaznou péči - RTG systém s nepřímou digitalizací II (Oblastní nemocnice Náchod, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) RTG přístroje s nepřímou digitalizací (dále jen „ZP“), včetně montáže, uvedení dodaného ZP do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Broumov zdravotnickým prostředkem přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2018-11-23   Pořízení CT, vč. servisního zabezpečení (Nemocnice Kadaň, s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení CT, vč. servisního zabezpečení“ je pořízení přístrojového vybavení pro zadavatele Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2018-11-19   Thomayerova nemocnice – obnova přístrojové a zdravotnické techniky 2018 – RTG C-rameno urologické (Thomayerova nemocnice)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístroje: RTG – C-rameno pro urologii 1ks. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2018-10-29   Zakázce Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj s C-ramenem (Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku multifunkčního skiaskopicko-skiagrafického RTG přístroje s C-ramenem a provádění pozáručního servisu, a to po dobu 6 let od uplynutí záruční lhůty. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2018-05-14   Pořízení rentgenových přístrojů (Oblastní nemocnice Náchod, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení rentgenového přístroje“, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí je dodávka a instalace nových, dosud nepoužitých rentgenových přístrojů do Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FOMA Medical spol. s r.o. Fomei s.r.o. MEDIFINE a.s.
2018-04-30   FN Motol – C - ramena (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem VZ je dodávka 5 C-ramen, včetně instalace, proškolení a záručního servisu. Podrobná specifikace předmětu plnění této VZ je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2018-03-12   FN Motol - Perinatologie II (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění je dodávka zdravotnických přístrojů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Dartin spol. s.r.o. Electric Merdical Service s.r.o. Fomei s.r.o. Medisap s.r.o. S + T Plus s.r.o.
2018-03-08   Mobilní skiagrafický přístroj pro oddělení urgentního příjmu, Nemocnice Teplice, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Digitální mobilní skiagrafický rtg přístroj pro snímkování dospělých a dětských pacientů umístěný na oddělení urgentního příjmu Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Teplice o.z. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2017-08-21   Digitální archív pro obrazová medicínská data FN HK 2017 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky je náhrada centrálního PACS systému za všestranně moderní systém, který bude provozuschopný po dobu minimálně 10–15 budoucích let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Fomei s.r.o.
2017-05-18   Modernizace přístrojů a zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Prachatice, a.s (Nemocnice Prachatice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zdravotnických přístrojů. Veřejná zakázka je vyhlášená jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která je rozdělená na 4 samostatné části. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na jednu část předmětu veřejné zakázky, na 2 nebo na 3 libovolné části nebo na všechny 4 části předmětu veřejné zakázky. S ohledem na tuto skutečnost platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně, a tudíž bude na každou část předmětu … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Enus Medical s.r.o. Fomei s.r.o. Fomei, s.r.o.
2017-01-06   Obnova a modernizace zobrazovací techniky návazné péče ve FN Plzeň (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a u vybraného přístrojového vybavení pak k poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10-ti let (z toho 2 roky bezplatný záruční servis + 8 let paušální měsíční úhrada po ukončení záruční doby). Veřejná … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Exray s.r.o. Fomei s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o.