2023-07-14   Vybavení porodnice 1 (Mělnická zdravotní, a.s.)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky. Veřejná zakázka je rozdělena na samostatné části následovně: Část 1 – Vozíky na léky, převazové a resuscitační (11 ks) Část 2 – Přístroj pro resuscitaci novorozence (6 ks) Část 3 – Váha pro novorozence (26 ks) Část 4 – Gynekologický vyšetřovací stůl (2 ks) Část 5 – Inkubátor (2 ks) Část 6 – Ventilátor novorozenecký se zvlhčovačem (2 ks) Část 7 – Kardiotokografy s centrálním monitorovacím systémem (3+1 ks) Část 8 – Porodní vana (1 ks) Část … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Amirex Medical s.r.o. Klaro, spol. s r.o. LHL s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis Saegeling Medizintechnik, s.r.o. TSE spol. s r.o.
2023-06-08   ReactEU-98-Cheb_Diagnostická a zdravotnická technika (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-Cheb_Diagnostická a zdravotnická technika“ zahrnuje dodávku diagnostické a zdravotnické techniky pro KKN, nemocnici v Chebu. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1 – Defibrilátor vč. monitoru, EKG vč. vozíku, pulsní oxymetr Část 2 – Odsávačka elektrická vč. mobilního stojanu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2023-05-17   ReactEU-98-Cheb_Centrála + monitory vč. transportních monitorů (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-Cheb_Centrála + monitory vč. transportních monitorů“ zahrnuje dodávku 15 ks modulárních monitorů vitálních funkcí, 4 ks monitorů vitálních funkcí transportních včetně vozíku a 3 ks centrálního monitorovacího systému pro KKN, nemocnici v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2023-04-21   Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – MONITOROVACÍ TECHNIKA A VYBAVENÍ ODDĚLENÍ ARO A JIP (Nemocnice Tábor, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Modernizace vybavení Nemocnice Tábor, a.s. – MONITOROVACÍ TECHNIKA A VYBAVENÍ ODDĚLENÍ ARO A JIP“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2022 pro Nemocnici Tábor, a.s., definovaného v zadávací dokumentaci Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. Ing. Aleš Závorka LHL s.r.o.
2023-03-01   Monitorace regionální oxymetrie (Fakultní Thomayerova nemocnice)
Dodávka monitorace regionální oxymetrie (2ks) - blíže viz ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2023-01-11   Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU IV (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Audionika s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. LHL s.r.o. Medata, spol. s r.o. MEDIROL s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2022-12-21   REACT-EU 98 - HFNO - High Flow Nasal Oxygenotherapy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodání: - 3 ks HFNO pro potřeby chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., - 3 ks HFNO pro potřeby interního oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., - 4 ks HFNO pro potřeby JIP oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., vše spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění průběžných dodávek vázaného spotřebního materiálu k těmto zdravotnickým prostředkům. Pozáruční servis na 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2022-09-19   ReactEU-98-KV_Monitorovací systém (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Monitorovací systém“ zahrnuje dodávku monitorovacích systémů pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část 1 - Monitorovací systém + centrála (dětské odd.) Část 2 - Monitorovací systém + centrála (odd. gynekologie) Část 3 - Telemetrie + centrála (interní odd.) Část 4 - Telemetrie + centrála (odd. kardiologie) Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o. S&T Plus s.r.o.
2022-09-12   Přenosný pulzní oxymetr (Nemocnice Žatec, o.p.s.)
Dodávka 4 ks přenosného pulzního oxymetru pro interní JIP (3ks) a dětské (1ks) oddělení Nemocnice Žatec o.p.s. Zadavatel požaduje zadat hodnotící kritérium (celková nabídková cena v Kč bez DPH) při odeslání elektronické nabídky přes E-ZAK. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2022-05-06   ReactEU-98-KV_Holterovský systém (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Holterovský systém“ zahrnuje dodávku EKG holterů a tlakových holterů pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2022-04-27   ReactEU-98-KV_Systém hrudní drenáže (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Systém hrudní drenáže“ zahrnuje dodávku 6 ks systému hrudní drenáže pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2022-03-31   ReactEU-98-KV_CTG (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_CTG“ zahrnuje dodávku 2 ks přístroje CTG pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2022-03-08   Defibrilátory (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka: 12 ks defibrilátorů s monitorem (I typ)-Svitavská nemocnice 9 ks, Pardubická nemocnice 3 ks, 10 ks defibrilátorů s monitorem (II typ) pro Pardubickou nemocnici, 9 ks automatických defibrilátorů pro Pardubickou nemocnici. Podrobný popis a bližší technické parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2022-03-03   Monitorovací systémy II (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka monitorovacích systémů vč. příslušenství a zabezpečení jejich záručního a pozáručního servisu po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. LHL s.r.o.
2022-02-25   Zdravotnický materiál pro SOST III (Ministerstvo Obrany)
Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálového vybavení pro zabezpečení plnění schopnosti SOST (Special Operations Surgical Team) při poskytování odborné zdravotní péče v polních podmínkách. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Electric Medical Service, s.r.o. LHL s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. Promedeus s.r.o. Touzimsky Technology, s.r.o.
2022-01-03   Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU (Ostravská univerzita)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnického vybavení pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. G P S Praha, spol. s r.o. LHL s.r.o. Medicton Group s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2021-12-16   Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení - Modernizace přístrojové techniky Infekčního oddělení (přístroje) (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021) nepoužitých přístrojů: Monitorovací systém životních funkcí - infekce (1 stanice) monitory životních funkcí (20 ks), centrála (1 ks); Modernizace lůžek - infekce (1 stanice) (20 ks); Stretcher pro logistiku infekčních pacientů k RDG a konsíliím - infekce (10 ks); Neinvazivní monitorování funkce plic - infekce (1 ks); Plicní ventilátory HFNO - infekce (5 ks); Infuzní technika pro standartní lůžka - infekce - lineární dávkovač … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AUDY s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. L I N E T spol. s r.o. LHL s.r.o. M e d i m spol. s r.o. MIELE,spol. s r.o. Mondiag s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. S & T Plus s.r.o. Siemens Healthcare, s.r.o. Van-Tec Medical s.r.o.
2021-08-27   Anesteziologické přístroje pro KARIM (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka anesteziologických přístrojů včetně příslušenství (dále také „Zboží“) pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - poskytování pozáručních servisních služeb k přístrojům na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu životnosti přístrojů, tj. min. 10 let Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. LHL s.r.o.
2021-04-09   Monitorovací systémy (Nemocnice Na Homolce)
Dodávka, instalace a uvedení do provozu monitorů vitálních funkcí a centrálních stanic a monitorů včetně zabezpečení záručního a pozáručního servisu provozu přístrojového vybavení po dobu jeho předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2020-08-07   Defibrilátory pro Krajskou zdravotní, a. s (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks defibrilátorů spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o. Promos s.r.o. projekce, montáže, servis
2020-04-27   Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Dodávka nových prostředků přístrojového charakteru devíti kusů defibrilátorů spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2020-01-02   Dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Kardiotokografu se skalpovými elektrodami do Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2019-10-30   Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XVIII/B (Karlovarský kraj)
Předmětem VZ „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“, a to Část 46 T-0301 Přístroj ultrazvukový, pojízdný; Část 47 T-0720 Flexibilní endoskop, T-0721 Rigidní laryngoskop, T-0800 Videogastroskop; Část 48 Monitorovací systémy–T-0900 Centrála monitorovací – JIP, T-0902 Monitor … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. LHL s.r.o.
2018-07-12   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 33 (Karlovarská krajská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Sestavy defibrilátorů, určeného pro standardní lůžková oddělení Karlovarské krajské nemocnice, a.s., nemocnice v Chebu/Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2018-07-12   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 32 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 9ks EKG, určených pro standardní lůžková oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech a nemocnice v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2018-07-11   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 06 (Karlovarská krajská nemocnice, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Pulzních oxymetrů vyšší třídy určených pro oddělení JIP novorozenci Karlovarské krajské nemocnice, a.s., nemocnice v Karlových Varech. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2018-04-30   Dodávka vitálních monitorů pro Krajskou zdravotní, a.s (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků – 14 ks vitálních monitorů a 1 ks monitorovací centrály. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical, s.r.o LHL s.r.o. LHL, s.r.o. Medisap, s.r.o.
2018-02-27   ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče II (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů a zahrnuje jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení (vlastní dodávka předmětu plnění této veřejné zakázky v její příslušné části), tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Ash s.r.o. Becton Dickinson Czechia s.r.o. BioVendor – Laboratorní medicína a.s. Dahlhausen s.r.o. Exray s.r.o. LHL s.r.o. MEDKONSULT s.r.o. Medsol s.r.o. MeWAdia s.r.o.
2017-07-27   Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 31 (Karlovarská krajská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 1 ks centrálního monitorovacího systému a 6 ks monitorů vitálních funkcí, určených pro urologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, 8 ks monitorů standardních, určených pro lůžková oddělení, Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, a nemocnice v Chebu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o.
2017-05-22   ON Kladno – Zvýšení kvality návazné péče (Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje)
Předmět plnění této veřejné zakázky je součástí projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzvy č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnických přístrojů. Předmět veřejné zakázky zahrnuje jak dodání zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení (vlastní dodávka předmětu plnění této veřejné zakázky v její příslušné části), tak jeho montáž, instalaci, … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. – Analitica Medical Instruments, s.r.o. Audioscan spol s r.o. Aura Medical, s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. Chironax Estral, spol. s r.o. Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. Hospimed spol s r.o. Imedex s.r.o. LaparoTech Instruments s.r.o. LHL s.r.o. Linet spol s .r.o. Medipo-ZT s.r.o. MR Diagnostic s.r.o. NORTH MED spol. s r.o. OR-CZ spol. s r.o. Siemens Healthcare, s.r.o. VF a.s.
2014-11-20   Přístrojová zdravotnická technika (České vysoké učení technické v Praze)
Veřejná zakázka je rozdělena do 4 částí: Část A: Elektronický průtokoměr – analyzátor ventilace; Část B: Analyzátor plicních funkcí; Část C: Monitor regionální oxygenace NIRS; Část D: Komplexní monitorovací jednotka. Podrobná specifikace je součástí Zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o. MR Diagnostic s.r.o.
2014-09-23   Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 9, 10, 11 – Funduskamera a akutní péče (Karlovarský kraj)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka funduskamery a přístrojů pro akutní péči pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty. Veřejná zakázka je v souladu s § 98 odst. 4 zákona rozdělena na části. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku pro jednu, více či … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: LHL s.r.o. Oftis-Opta, s.r.o.