Dodavatel: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.

2023-10-27   Dialyzační pracoviště Nemocnice Jihlava (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je bezplatná výpůjčka 24 kusů hemodialyzačních přístrojů, bezplatný full servis všech provozovaných hemodialyzačních přístrojů provozovaných na pracovišti zadavatele a průběžné dodávky kompatibilního spotřebního materiálu pro hemodialyzační přístroje (kapilární low-flux a high-flux dialyzátory, dialyzační sety, dialyzační jehly, bikarbonátový dialyzační koncentrát, pyrogenní filtry) minimálně po dobu 8 let. Předpokládaná hodnota zakázky stanovena dle ZZVZ jako celková … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-09-21   Přístroj na měření složení těla pro Oblastní nemocnici Jičín II (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu 1 ks přístroje na měření složení těla, včetně veškerého příslušenství, pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín (dále také jen „ONJ“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-09-12   Imunoadsorpční automat včetně dodávek spotřebního materiálu, záručních a pozáručních činností 2 (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého a nerepasovaného 1 ks imunoadsorpčního automatu včetně příslušenství, dodávek spotřebního materiálu a zajištění záručních a pozáručních činností pro IV. interní hematologickou kliniku zadavatele, a to na základě kupní a servisní smlouvy a kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu, za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-09-06   „Dialyzační adsorbér II.“ (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky dialyzačních adsorbérů pro odstraňování zánětlivých mediátorů z krve pacientů, zejména cytokinů a chemokinů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-08-21   Obnova přístrojového vybavení pracovišť urgentní péče Mulačovy nemocnice – část 13. – přístroje pro intenzivní péči (Mulačova nemocnice s.r.o.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového, nepoužitého, nerepasovaného zboží: 1. Anesteziologický přístroj pro COS, 2ks; 2. Plicní ventilátor, 7 ks; 3. Transportní plicní ventilátor. 2 ks; 4. Defibrilátor s monitorem, 2 ks; 5. Přístroj pro kritickou péči – akutní krátkodobou náhradu funkce ledvin, 1 ks pro nemocnici zadavatele to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. Dräger Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o.
2023-08-04   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - část 12 - přístrojové vybavení... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových, nepoužitých, nerepasovaných přístrojů: 1. EKG vyšší třídy, 3 ks; EKG střední třídy, 3 ks; 2. Holter EKG, 6 ks; 3. Monitor životních funkcí, 12 ks 4. Transportní křeslo/lehátko, 12 ks; 5. Resuscitační vozík, 4ks; 6. Ultrazvukový přístroj- s pojízdným vozíkem, 2 ks; 7. Sterilizační kontejnery, 1 set; 8. Defibrilátor, 4 ks; 9. Myčka podložních mís, 6 ks; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Kardio - Line spol. s r.o. Medin, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis SNT Plus s.r.o.
2023-07-26   Mobilní úpravna vody – reverzní osmóza (Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace)
Předmětem plnění je dodávka 1 kusu nové mobilní úpravny vody s chemickou dezinfekcí, včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je též doprava, instalace, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-07-12   Regenerovatelné kolony pro výkon imunoadsorpce (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky ADAsorb-Globaffin-Setů a kolon k výkonům imunoadsorpce, potřebných pro perfuzi plazmy v mimotělním oběhu při výkonu extrakorporální imunoadsorpce výhradně na přístroji Adasorb, který je v přístrojovém vybavení ÚHKT, tj. Ústavu hematologie a krevní transfuze, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-06-30   Nemocnice TGM Hodonín –Dialýza a Anesteziologický přístroj (Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání, instalace a předvedení funkčnosti: • První část veřejné zakázky: Dialýza (1 ks)včetně příslušenství v technické specifikaci uvedené v příloze č.4a této zadávací dokumentace; • Druhá část veřejné zakázky:Anesteziologický přístroj(2 ks) v technické specifikaci uvedené v příloze č.4b této zadávací dokumentace; Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dräger Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-06-28   „Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov - dodávka dialyzačních monitorů" (Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Dialyzačních monitorů včetně úpravny vody v rámci projektu s názvem “Stavební úpravy ARO Nemocnice Kyjov“, a to včetně doručení do místa plnění, instalace a zprovoznění nových přístrojů. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-06-19   Dodávky roztoků a spotřebního materiálu k Multifiltrate a Multifiltrate Pro (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a to dodávky roztoků k automatickému mobilnímu přístroji Multifiltrate a Multifiltrate Pro. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-06-06   Plasma frakcionator Kit kompatibilní na přístroj Art Universal (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky MONET Plasma Frakcionator Kitů, určených pro odstraňování vysokomolekulárních reologicky významných bílkovin plazmy (např. fibrinogen, α2 – makroglobulin, IgM, von Willebrandův faktor, LDL cholesterol, lipoprotein. Součástí setu je filtr pro separaci plazmy a kaskádový filtr pro odstranění vysokomolekulárních látek z plazmy (frakcionace). Kit je kompatibilní s přístrojem Art Universal, který je součástí akreditovaných procesů a který je v majetku zadavatele, tj. … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-05-23   Míchání dialyzačních koncentrátů, reverzní osmóza pro Oblastní nemocnici Jičín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu předúpravny vody včetně zásobníku na surovou vodu, reverzní osmózy včetně pumpy na chemickou dezinfekci, technologie pro míchání dialyzačních koncentrátů a digitálního hustoměru, to vše pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín (dále také jen „ONJ“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-05-19   Hypertonické roztoky 2023 (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-05-15   Přístroj pro kontinuální dialýzu (Oblastní nemocnice Jičín a.s.)
Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů – 2 ks CRRT přístrojů pro kontinuální dialýzu do Oblastní nemocnice Jičín a.s. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-05-09   ECMO – Systém pro oběhovou podporu s kontinuálním průtokem a pulzatilní podporou synchronizovanou s EKG (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks ECMO – Systému pro oběhovou podporu s kontinuálním průtokem a pulzatilní podporou synchronizovanou s EKG, včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů po dobu 5 let. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-04-25   FN Motol - Spotřební materiál k přístroji CorDiax 5008/5008S (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k přístroji CorDiax 5008/5008S zabezpečující spolu s uvedeným přístrojem bezpečnou renální dialýzu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-04-18   Kolony imunoadsorpční pro léčebné aferézy pro opakované použití (Fakultní nemocnice Olomouc)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k imunoadsorpčnímu systému, včetně výpůjčky imunoadsorpčního systému (komplexního sytému aferetického přístroje a imunoadsorpčního automatu), pro III. Interní kliniku – nefrologickou, revmatologickou a endokrinologickou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-04-14   Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - pořízení majetku III (Oblastní nemocnice Trutnov a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na dvacet dva částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Aspironix s.r.o. CHEIRÓN a.s. CODAN MEDITECH s.r.o. Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Fresenius Kabi s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Klaro, spol. s r.o. medisap,s.r.o. MGVIVA a.s. OR-CZ spol. s r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2023-04-05   Dialyzační přístroje pro intermitentní dialýzu včetně spotřebního materiálu (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky pro všechny části VZ je dodávka nových souborů zdravotnické technologie, poskytování záručních a pozáručních servisních služeb a průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2023-03-08   Úpravna vody pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z (Krajská zdravotní, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické technologie, a to 1 kusu úpravny vody na principu předúpravy a reverzní osmózy, spolu s odpovídajícím příslušenstvím, povinným poskytnutím součinnosti s projektantem a zhotovitelem stavby nového pavilonu, vč. povinnosti účastnit se na vyžádání kupujícího kontrolních dnů na stavbě, pozáruční servis na dobu 96 měsíců. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-12-19   Spotřební materiál k eliminačním metodám (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k eliminačním metodám po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení. Technická specifikace předmětu zakázky Předmět zakázky je rozdělen na dvě samostatné části, kdy je možné podávat nabídky do každé této části: • Část 1 předmětem části jsou dodávky dialyzačních roztoků, substitučních roztoků, roztoku pro substituci vápníku, antikoagulačního roztoku 4% citrátu sodného. Dále pak dialyzačních kitů a odpadních … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-12-15   Přístroj pro kontinuální dialýzu 2ks (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů přístrojů pro kontinuální dialýzu pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-12-15   Imunoadsorpční automat včetně dodávek spotřebního materiálu, záručních a pozáručních činností (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks imunoadsorpčního automatu včetně příslušenství, dodávek spotřebního materiálu a zajištění záručních a pozáručních činností pro IV. interní hematologickou kliniku zadavatele, a to na základě kupní a servisní smlouvy a kupní smlouvy na dodávky spotřebního materiálu, za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-11-29   Dialýza - Spotřební materiál včetně výpůjčky dialyzačních monitorů (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem plnění zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu včetně bezplatné výpůjčky 26 kusů hemodialyzačních přístrojů (monitorů) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové po dobu osmi let. Kód CPV: 33181200-4 Filtry pro dialýzu 33181100-3 Přístroje pro hemodialýzu 33141000-0 Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-11-18   Přístroje pro Anesteziologicko-resuscitační péči (Nemocnice Hranice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky „Přístroje pro Anesteziologicko-resuscitační péči“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 pro Nemocnici Hranice a.s., definovaného v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. Dräger Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. S & T Plus s.r.o.
2022-11-10   Pulsatilní systém pro podporu oběhu II (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého zdravotnického přístroje, zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 8 let, zajištění průběžných dodávek spotřebního materiálu po dobu 4 let a bezplatná výpůjčka zdravotnického přístroje. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-11-07   Dodávky jednorázového spotřebního materiálu - Kity pro synchronizovanou srdeční podporu plně kompatibilní s... (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kitů pro synchronizovanou srdeční podporu plně kompatibilní s přístrojem Xenios i-Cor pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) je i vymezen závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-11-04   Dialyzační přístroje a spotřební materiál - „Dialýza část I“ (Vsetínská nemocnice a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je výpůjčka dialyzačních monitorů vč. plného servisu a dodávka spotřebního materiálu dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Požadavky na předmět plnění. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-11-04   Dodávky polosuchých kyselých koncentrátů pro dialýzu (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky polosuchých koncentrátů kompatibilním se zařízením GranumixPlus. S vítězným účastníkem bude uzavřena rámcová kupní smlouva na dobu neurčitou. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-11-01   Úpravna vody včetně servisu a dodávek SZM (Institut klinické a experimentální medicíny)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka úpravny vody a souvisejících zařízení pro hemodialyzační terapii: s předúpravnou vody, zařízením pro horkou desinfekci celého systému a zařízením pro míchání dialyzačních koncentrátů včetně instalací rozvodů pro permeát a dialyzační koncentráty., vč. zajištění záručního a následného pozáručního servisu a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-11-01   Pořízení přístrojů pro ARO a JIP (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 4 části, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Proormedent s.r.o.
2022-10-06   Pořízení přístrojové techniky a vybavení pracovišť navazující na UP - IV (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 4 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Laparoskopická věž (interní číslo VZ: 2022_043_01_00), ČÁST 2: Hemodialyzační přístroj (interní číslo VZ: 2022_043_02_00), ČÁST 3: Přístroj pro kontinuální dialýzu (interní číslo VZ: 2022_043_03_00), ČÁST 4: Endoskopická věž (interní číslo VZ: 2022_043_04_00). Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až d) Zadávací dokumentace (Technická specifikace pro část 1, 2, 3 a 4). Přístroje musí … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
2022-10-06   Dialyzační roztok (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky dialyzačního roztoku, a to v předpokládaném množství a skladbě dle technické specifikace uvedené v této zadávací dokumentace. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-09-26   Dialyzační roztoky (Nemocnice Na Homolce)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dialyzačních roztoků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-08-15   Modernizace a dovybavení návazných pracovišť urgentního příjmu PRIVAMED a.s. - Radiodiagnostické odd., Laboratoře... (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, nepoužité, nerepasované dialyzační technologie sestávající z: Hemodialyzační monitor - 4 ks, Úpravna vody pro 2 dialyzační monitory - 1 ks, Dialyzační panel obsahující 4 připojení na odpad - 1 ks, Dialyzační panel obsahující 2 připojení na odpad- 2 ks pro JIP nemocnice zadavatele, a to vše v souladu s technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace a jejích příloh zveřejněných na profilu zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-07-11   Léčivé přípravky s obsahem roztoků elektrolytů a jejich kombinace (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem roztoků elektrolytů a jejich kombinace po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o.
2022-06-30   Lůžka nemocniční, matrace antidekubitní pasivní, křesla dialyzační (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
dodávky nemocničních lůžek, pasivních antidekubitních matrací a dialyzačních křesel, zahrnuje montáž, zaškolení, pozáruční servis Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Hilding Anders Česká republika a.s. L I N E T spol. s r.o. PROMA REHA, s.r.o.
2022-06-29   Roztoky a spotřební materiál pro hemofiltraci (Fakultní nemocnice Hradec Králové)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů roztoků pro hemofiltraci a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu podle aktuální potřeby zadavatele, a to po dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-06-24   Dodávky spotřebního materiálu pro dialýzu 2022 (Fakultní nemocnice Plzeň)
Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro dialýzu ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu čtyř let. Předpokládané množství je cca 328 020 kusů v členění dle jednotlivých částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Teleflex Medical s.r.o.
2022-06-21   Zařízení pro dialýzu pacientů (Fakultní nemocnice Brno)
Předmětem zadávacího řízení je dodávka přístrojů pro dialýzu pacientů (dále také „Zboží“) pro JIP Kliniku interní, geriatrie a praktického lékařství a Kliniku infekčních chorob, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-05-31   Spotřební materiál pro dialýzu (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné opakující se dodávky spotřebního materiálu pro dialyzační přístroj Fresenius 5008/5008S a 6008 CARESystem. Podmínkou zadavatele je dodání všeho spotřebního materiálu od jednoho dodavatele. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-05-19   ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE (Domažlická nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmětem části 1 VZ je dodávka 14 ks monitorů životních funkcí. Předmětem části 2 VZ je dodávky 7 ks transportních monitorů vitálních funkcí. Předmětem části 3 VZ je dodávka 4 ks hypotermicko-hypertermického přístroje. Předmětem části 4 VZ je dodávka 1 ks přístroje pro kontinuální dialýzu. Předmětem části 5 VZ je dodávka 5 ks EKG přístroje. Předmětem části 6 VZ je dodávka 2 ks transportních ventilátorů. Předmětem části 7 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: CHEIRÓN a.s. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. Medsol s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis S & T Plus s.r.o.
2022-05-16   Roztoky a spotřební materiál pro peritoneální dialýzu (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
průběžné dodávky různých typů roztoků pro dialýzu a souvisejícího spotřebního zdravotnického materiálu Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BAXTER CZECH spol. s r.o. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-05-09   FN Motol - Spotřební materiál k přístroji Sleep Safe Harmony včetně bezplatné výpůjčky přístroje (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná výpůjčka 1 kusu nového a zcela funkčního přístroje Sleep Safe Harmony zabezpečujícím bezpečnou peritoneální dialýzu a průběžné dodávky spotřebního materiálu. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-03-31   Zdravotnické přístroje pro Klatovskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika (Klatovská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. Zakázka je rozdělena na 9 částí. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. BTL zdravotnická technika, a.s. FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o. MADISSON, s.r.o. Medinet s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-03-30   Spotřební materiál pro jednorázovou lipoproteinovou aferézu a reoferézu s výpůjčkou krevního separátoru (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního materiálů pro jednorázovou lipoproteinovou aferézu a reoferézu a výpůjčka potřebné zdravotnické techniky. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-03-24   Spotřební materiál k mobilnímu automatickému přístroji Multifiltrate (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k mobilnímu automatickému přístroji Multifiltrate. S vítězným účastníkem bude uzavřena rámcová kupní smlouva na dobu 4 let. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.
2022-02-28   SZM - sety s oxygenátorem pro ECMO vč. příslušenství (Fakultní nemocnice Ostrava)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné a opakované dodávky spotřebního zdravotnického materiálů -setů s oxygenátorem pro ECMO pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: FRESENIUS MEDICAL CARE - ČR, s.r.o.