Dodavatel: DN FORMED Brno s.r.o.

>20 archivované veřejné zakázky

Nedávné veřejné zakázky, u nichž je uveden dodavatel DN FORMED Brno s.r.o.

2023-09-04   Dodávka zdravotnických prostředků I. 2023 (Ústav pro péči o matku a dítě)
Veřejná zakázka spočívá v dodávce 1 ks gynekologického vyšetřovacího křesla. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o.
2023-09-01   Modernizace vybavení nemocnice Rychnov nad Kněžnou - přístrojové a rehabilitační vybavení (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmět této veřejné zakázky je pořízení přístrojového a rehabilitačního vybavené pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou v rámci projektu "Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Rychnov nad Kněžnou", registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016341. Předmětem je pořízení 4 ks UZnebulizátoru, 2 ks gynekologických vyšetřovacích stolů, 1 ks pohybového trenažeru HK a DK a 1 ks kombimované motodlahy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BTL zdravotnická technika, a.s. DN FORMED Brno s.r.o. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis Proormedent s.r.o.
2023-05-31   Pořízení přístrojového vybavení do nemocnice Rychnov nad Kněžnou část 10 - gynekologický zákrokový stůl (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnického vybavení, vč. případného uvedení do provozu a zaškolení personálu či pověřených osob určených Zadavatelem. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o.
2023-05-23   Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 1: Elektrochirurgická jednotka s argon koagulací (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je následující dodávka: 1 kus elektrochirurgické jednotky s argon koagulací včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 3 zadávacích podmínek. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o.
2023-04-28   Pořízení vybavení pro ONN II (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, dělenou na šest částí, zadávanou dle zákona, v souladu s § 56 zákona v otevřeném řízení a v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, v aktuálně platném znění Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 6 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů, zařízení a dalšího souvisejícího vybavení s cílem vybavit (modernizovat a obnovit) pracoviště … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Dahlhausen CZ, spol. s r.o. DN FORMED Brno s.r.o. L I N E T spol. s r.o. Medata, spol. s r.o.
2023-03-01   Podtlakový izolátor a laminární boxy pro Oblastní nemocnici Jičín (Královéhradecký kraj)
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu jednoho podtlakového izolátoru s laminárním prouděním a dvou laminárních laboratorních boxů s odtahem včetně podstavců, to vše pro nové prostory novostavby pavilonu „A“ Oblastní nemocnice Jičín („ONJ“). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě Smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem - ONJ. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o.
2023-02-24   Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika II (Stodská nemocnice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro zadavatele. V části 1 bude dodán 1 ks LED - světelného generátoru s optickými kabely pro anoskopy a rektoskopy. V části 2 bude dodán 1 ks abdominální sondy, 1 ks lineární sondy, 2 ks sektorové sondy a 1 ks víceúčelového sonografu. V části 3 bude dodán 1 ks ultrazvukového přístroje pro diagnostiku a/nebo intervence - mobilní. V části 4 bude dodán 1 ks přenosné odsávačky Thopaz + digitální el./bat. pro kardiothoraxové sání. V části 5 … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. AURA Medical s.r.o. CHEIRÓN a.s. DN FORMED Brno s.r.o. JK - Trading spol. s r.o. Klaro, spol. s r.o. Lukáš Balihar MEDIFINE a.s. ProSpon, spol. s r.o. TraumaPro spol. s r.o.
2022-07-29   Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje (Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALWIL Medical s.r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Dräger Medical s.r.o. Mediset-Chironax s.r.o. POLYMED medical CZ, a.s.
2022-06-06   Pořízení movitého majetku (Oblastní nemocnice Náchod a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí, je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Oblastní nemocnice Náchod a.s. souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: Arjo Czech Republic s.r.o. BioVendor - Lékařská technika, spol. s r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Promedeus s.r.o. PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
2022-03-02   Rozvoj laboratorních kapacit pro PCR testování nemocnice PRIVAMED a.s (PRIVAMED a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je: 1.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného pipetovacího automatu vč, 2 ks vortexů, 1 ks; 2.dodávka a instalace nové, nepoužité a nerepasované laborarotní lednice, 2 ks; 3. dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného stropního germicidního zářiče, 4 ks; to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: BioVendor - Laboratorní medicína a.s. DN FORMED Brno s.r.o.
2022-01-03   FN Motol - Obměna zdravotnické techniky REACT-EU A1 (Fakultní nemocnice v Motole)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nástrojů, přístrojů a systémů pro 1. a 2. LF UK a FN Motol, které budou dodány s veškerým příslušenstvím, bez nutností zakoupení dalších komponent. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Hoyer Praha s.r.o. medisap,s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu Reg- Pharm, s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2021-06-30   Odsávačky elektrické (Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně)
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrických odsávaček. Součástí dodávky je doprava na místo plnění, kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o.
2021-02-19   Izolátory pro ředění cytotoxických léčiv II (Fakultní nemocnice Brno)
2 ks izolátorů pro ředění cytotoxických látek, spotřební materiálu na 10 let, poskytování pozáručního servisu po dobu životnosti přístroje a demontáž a ekologická likvidace 2 ks stávajících izolátorů. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o.
2019-03-11   KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 8 (Krajská nemocnice T. Bati, a. s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologických křesel, porodních lůžek, nemocničních lůžek, operačního stolu a porodního instrumentária. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: B. Braun Medical s.r.o. DN FORMED Brno s.r.o. Hypokramed s.r.o. Linet spol. s r. o. Linet spol. s r.o.
2019-02-11   Odsávačka elektrická II (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze)
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektrických odsávaček pro IV. Interní kliniku – Endoskopie FP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o.
2019-01-11   KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 5 (Krajská nemocnice T. Bati, a.s.)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní techniky, odsávačky mateřského mléka, přístroje pro šokové mrazení mateřského mléka, pasterizátoru mateřského mléka, monitory životních funkcí vč. centrály, analyzátor mateřského mléka a rozmrazovač krevní plazmy. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o. Medisap, s.r.o.
2018-01-15   Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov, příspěvkové organizaci – I. etapa (Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky a zdravotnických přístrojů pro potřeby Nemocnice Vyškov,p.o. Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na 32 samostatných částí. Součástí předmětu veřejné zakázky je i doprava na místo určení, instalace či montáž přístroje, vyzkoušení, předvedení a zaškolení zaměstnanců zadavatele. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé zdravotnické přístroje jsou popsány v zadávací dokumentaci, obchodních podmínkách a zejména v technické specifikaci … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: AURA Medical s.r.o. Aura Medical, s.r.o. B. Braun Medical s.r.o. B. Braun Medical, s.r.o. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. BioVendor - Laboratorní medicína, a.s. DN FORMED Brno s.r.o. DN Formed Brno, s.r.o. Fénix Brno, spol. s r.o. Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Hospimed, spol. s.r.o. Ing. Aleš Závorka – Almeda Linet spol. s r.o. Linet, spol. s.r.o. Maquet Czech Republic s.r.o. Maquet Czech Republic, s.r.o. Medisap, s.r.o. medisap,s.r.o. Meditech s.r.o. MEDITECH, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu OOlympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu PROMA REHA s.r.o. PROMA REHA, s.r.o. RADIX CZ s.r.o. Radix CZ, s.r.o. S & T Plus s.r.o.
2017-06-14   Analyzátor mateřského mléka (Nemocnice České Budějovice, a.s.)
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky, a to Analyzátor mateřského mléka pro neonatologické odd. perinatologického centra Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých … Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: DN FORMED Brno s.r.o.
2011-12-15   Modernizace a inovace pracovišť FNUSA pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené (Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně)
Modernizace a inovace pracovišť zadavatele pro sekundární prevenci o dočasně nebo trvale zdravotně postižené. V dodávce budou obsaženy přístoje, příslušenství i spotřební materiál (který je součástí dodávky) ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední). Více v zadávací dokumentaci. Zobrazit zadávací řízení »
Zmínění dodavatelé: ALTECH, spol s r.o. Arjo Huntleigh s.r.o. DN FORMED Brno s.r.o. GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o. HOSPIMED, spol. s r.o. Kardio – Line spol. s r.o. Linet spol. s r.o. PROMA REHA, spol. s r.o. TRANSKONTAKT- MEDICAL s.r.o.